Częstotliwość podziału zwrotnicy

PROBLEM: W dokumentacji moich kolumn znalazłem informację, że częstotliwość podziału zwrotnicy wynosi 1,75 kHz ? Co to oznacza i do czego w kolumnach służą zwrotnice? Wiktor Przesnycki Kraków

PROBLEM: W dokumentacji moich kolumn znalazłem informację, że częstotliwość podziału zwrotnicy wynosi 1,75 kHz ? Co to oznacza i do czego w kolumnach służą zwrotnice? Wiktor Przesnycki Kraków

W celu osiągnięcia dobrego brzmienia i szerokiego pasma przenoszenia producenci kolumn instalują w swych konstrukcjach zwykle więcej niż jeden głośnik. Wynika to z faktu, że zdecydowana większość głośników nie jest w stanie odtworzyć z zadowalającą jakością całego pasma akustycznego - produkowane przetworniki przeznaczone są do obsługi tylko określonego zakresu częstotliwości. I stąd właśnie takie nazwy głośników, jak wysokotonowy czy niskotonowy. Z kolei zwrotnicami nazywane są układy zainstalowane we wnętrzu obudowy kolumny (są to tzw. zwrotnice pasywne składające się z cewek, kondensatorów i rezystorów), które dzielą docierający sygnał na węższe pasma. Każde z nich odtwarzane jest potem przez głośnik o odpowiadającej mu charakterystyce. W przypadku Pana kolumn pasmo dzielone jest na dwa podpasma, bo są to konstrukcje dwudrożne - zainstalowano w nich dwa rodzaje głośników: wysokotonowy i średnioniskotonowy. Umieszczony w dokumentacji zapis, że wykorzystana w kolumnach zwrotnica ma częstotliwość podziału 1,75 kHz oznacza, że układ ten tak dzieli sygnał dostarczany przez wzmacniacz, aby przetwornik wysokotonowy obsługiwał pasmo powyżej 1,75 kHz, zaś pasmo poniżej 1,75 kHz przetwarzane było przez głośnik średnioniskotonowy. Dzięki temu jakość odtwarzanego przez kolumnę dźwięku jest wyższa.

Zobacz również: