Zrób wszystko na czas

Coraz częściej współpracujemy nad projektami z innymi osobami, a najlepszym miejscem do koordynacji działań jest internet. Zobaczmy, jak mogą nas w tym wspomóc bezpłatne usługi do zarządzania projektami.

Struktura projektu

Polskojęzyczny interfejs i elegancja wykonania są niebagatelnymi zaletami systemu Zoho ProjectsKliknij, aby powiększyćPolskojęzyczny interfejs i elegancja wykonania są niebagatelnymi zaletami systemu Zoho ProjectsProjekt opisuje pewien cel, który zamierzamy osiągnąć, jak i rozkład zadań w czasie, które musimy wykonać, aby projekt został zrealizowany. Zaplanowawszy zadania i rozmaite przypisane do nich czynności, możemy kontrolować ich wykonanie i elastycznie reagować na wszelkie odstępstwa od harmonogramu.

Posłużmy się tu przykładem pracy wydawnictwa, które zamierza opublikować numer czasopisma.

Najpierw musimy wyznaczyć nieprzekraczalną datę oddania numeru do druku. Odpowiednio wcześniej należy ustalić inne ważne terminy, jak ukończenie składu w studiu DTP, ukończenie redakcji tekstów przez sekretariat, zaś najwcześniej należy wyznaczyć terminy oddania tekstów przez autorów - zazwyczaj przyjmuje się dwa lub trzy terminy. Oczywiście sytuację można jeszcze dodatkowo skomplikować, dodając terminy opracowania płyty CD czy akwizycji ogłoszeń.

Zobacz również:

Wszystkie te terminy, określane w żargonie redakcyjnym anglojęzycznym terminem deadlines, stanowią element kamieni milowych (milestones) projektu - szkieletu, na którym oparty jest harmonogram tworzenia numeru czasopisma.

Każdy z kamieni milowych, aby został uznany za wypełniony, musi się składać z zadań wyznaczonych dla każdego z uczestników - autorów, redaktorów, sekretarza redakcji, grafików w DTP, działu marketingu. Najbardziej typowym rozwiązaniem jest przypisanie im dwuszczeblowej hierarchii czynności: grup zadań oraz właściwych zadań. Przykładowo, grupą zadań może być pozycja o nazwie "Teksty na I termin", zaś zadania przypisane do grupy będą już opisywały teksty oddawane przez poszczególnych autorów (lub redaktorów, jeśli kierują oni autorami).

Hierarchia może być naturalnie wieloszczeblowa (o ile dopuszcza ją dany serwis), bo można wprowadzać dodatkowe szczeble pośrednie, jak grupa zadań opisująca teksty od autora o nazwisku Kowalski czy też grupa zadań gromadząca w sobie czynności związane z przygotowaniem materiału ilustracyjnego. Nie zmienia to oczywiście samej istoty problemu, a jedynie powiększa hierarchiczne drzewo grup, podgrup i "podpodgrup" zadań.

Projjex ma dość oszczędny interfejs, ale funkcjonalnie jest to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów do zarządzania projektamiKliknij, aby powiększyćProjjex ma dość oszczędny interfejs, ale funkcjonalnie jest to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów do zarządzania projektamiOczywiście każda z grup zadań, jak i poszczególne zadania, mają przypisane im terminy rozpoczęcia i ukończenia oraz czas trwania - najważniejszy jest, co oczywiste, termin ukończenia. Niekiedy różnicuje się jeszcze wagę poszczególnych zadań, przypisując im priorytety, co w sytuacji napiętego budżetu czasu (jakże częste zjawisko w trakcie realizowania zadań) pozwala wybierać do realizacji w pierwszej kolejności te, które mają najwyższy priorytet - praktyka pokazuje, trzymając się przykładu redakcji, że największy nacisk jest kładziony na duże, czaso- i pracochłonne teksty będące osią numeru.

Upływ czasu musi oczywiście powodować wygasanie poszczególnych elementów. Przykładowo, jeśli oznaczymy jakieś zadanie jako wykonane, powinno ono być automatycznie przenoszone do grupy zadań ukończonych, natomiast zrealizowanie kamienia milowego - po wypełnieniu wszystkich zadań - powinno go przenosić do widoku ukończonych kamieni milowych, co spowoduje zniknięcie z widoku elementów nadchodzących. Konsekwentne i systematyczne oznaczanie zrealizowanych elementów pozwoli zachować przejrzysty widok zadań czekających na realizację w wyznaczonych dla nich terminach.

Ludzie

Zadania są nierozłącznie związane z osobami je realizującymi. Dopisując do danej grupy konkretne zadania (np. Kowalski pisze tekst o OpenOffice), przypisujemy je oczywiście do Kowalskiego, jako uczestnika projektu, wcześniej wprowadzając go na listę uczestników. Naturalnie w wielu projektach korzysta się z usług osób zewnętrznych, a poufność nie zawsze dopuszcza takie osoby do przeglądania informacji o projekcie, ale można to łatwo rozwiązać, przypisując zadanie do osoby prowadzącej takiego podwykonawcę, na przykład redaktora zamawiającego tekst u autora.

W Teamness brakuje nieco narzędzi, jednak jest to dość szybki i wygodny w obsłudze serwisKliknij, aby powiększyćW Teamness brakuje nieco narzędzi, jednak jest to dość szybki i wygodny w obsłudze serwisZ udziałem poszczególnych osób związane są przypomnienia o nadchodzących terminach, które są automatycznie wysyłane na adres pocztowy osoby odpowiedzialnej za realizację - czy to bezpośredniego wykonawcy, czy też osoby go prowadzącej. Adresy e-mail są integralnym elementem konta każdego uczestnika projektu.

Współpraca wielu osób wymaga stałej wymiany informacji - poczta elektroniczna i telefon są oczywiście naturalnymi sposobami kontaktowania się współpracowników, ale bardzo przydatne są też techniki pozwalające wymieniać informacje w obrębie projektu. Służą do tego takie instrumenty, jak umieszczanie na serwerze dostępnych dla wszystkich uczestników plików, komentarze, forum dyskusyjne oraz planowanie konferencji dla wskazanych imiennie uczestników - albo fizycznych spotkań w jakimś miejscu i czasie, albo też konferencji wirtualnych, w internecie.

Zaawansowane serwisy pozwalają zresztą przypisywać pliki, komentarze czy fora dyskusyjne do konkretnych zadań, precyzując ich przeznaczenie, co ma istotne znaczenie, gdy projekt składa się z wielu elementów i trudno by było zorientować się od razu, do czego odnosi się jakiś komentarz czy też dokument.

Rzadko spotykaną cechą jest przypisywanie kategorii lub etykiet do elementów, które przydają się w roli filtrów pozwalających znaleźć pewne żądane elementy.

Nietypowe sytuacje

Utworzenie kamienia milowego, grupy zadań i zadania oraz przypisanie go do osoby jest czynnością banalnie prostą. System powinien jednak uwzględniać - używając żargonu informatycznego - obsługę błędów, czyli sytuacje odbiegające od standardowych.

Zaliczyć do nich trzeba takie czynności, jak usuwanie niepotrzebnych już elementów, ponowną ich edycję (zmiana wykonawcy, zmiana przypisania danego zadania do grupy zadań czy kamienia milowego, zmiana terminu lub priorytetu). W niektórych systemach możliwe jest też kopiowanie elementów, co pozwala utworzyć nowy element identyczny ze źródłowym, a potem tylko zmodyfikować pewne szczegóły - oszczędza to czas.