Jedna mysz, kilka komputerów

Projekt Synergy2 umożliwia równoległe wykorzystanie jednej klawiatury i myszy w kilku komputerach, które są wyposażone w osobne wyświetlacze. Nie ma potrzeby użycia specjalistycznego sprzętu. Jak to zrobić?

Projekt Synergy2 umożliwia równoległe wykorzystanie jednej klawiatury i myszy w kilku komputerach, które są wyposażone w osobne wyświetlacze. Nie ma potrzeby użycia specjalistycznego sprzętu. Jak to zrobić?

Korzystasz z kilku komputerów jednocześnie, gdyż jesteś zmuszony do pracy z wieloma systemami operacyjnymi. Być może nie zadowalają cię rozwiązania wirtualizujące. A może brakuje ci miejsca na biurku, bo jest już zajęte przez kilka wyświetlaczy? Rozwiązaniem twoich problemów jest bezpłatne narzędzie Synergy ( http://go.pcworld.pl/b740c ).

Zobacz również:

Oprogramowanie Synergy2, autorstwa Chrisa Schoenemana zostało stworzone z myślą o użytkownikach posiadających kilka komputerów w domu, a chcących użytkować systemy jednocześnie przy pomocy jednego urządzenia peryferyjnego. Bez zbędnej potrzeby stosowania przełączników KVM (od: Keyboard Video Mouse), które umożliwiają podłączanie kilku komputerów do jednego zestawu myszy, klawiatury i monitora. Narzędzie zostało udostępnione na licencji GNU Public License (GPL) i jest projektem Open Source, co oznacza, że każdy może ingerować w kod źródłowy aplikacji.

Dzięki Synergy2 wykorzystasz jednocześnie jedną klawiaturę i mysz do interakcji z wieloma systemami operacyjnymi. Narzędzie poza podstawową funkcjonalnością oferowaną przez proces sterowania przy wykorzystaniu urządzeń peryferyjnych, pełni także funkcję schowka systemowego (dla operacji typu kopiuj/wklej) dla wszystkich systemów operacyjnych oraz pozwala konfigurować wygaszacz ekranu dla wszystkich komputerów naraz. W celu skorzystania z Synergy2 komputery muszą się "widzieć", a więc muszą być połączone w jednej sieci, przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP. Działanie narzędzia opiera się na prostej zasadzie. Komputer, do którego podłączone są mysz i klawiatura, pełni rolę serwera przekierowującego urządzenia peryferyjne na wybraną, aktywną jednostkę. Przejście z jednego systemu na drugi jest bardzo proste. Wystarczy zbliżyć kursor do krawędzi ekranu komputera, a narzędzie automatycznie uaktywni wskaźnik myszy w systemie znajdującym się po lewej lub prawej stronie, u góry lub na dole, w zależności od wybranej krawędzi monitora. Klawiatura uaktywniana jest automatycznie wraz z ruchem kursora myszy. Warto dodać, że Synergy obsługuje wszystkie popularne systemy operacyjne, od Windows, przez Mac OS X po systemy spod znaku Unixa (Linux, Solaris, Irix i inne). Przy użyciu wspomnianego schowka systemowego można tylko skopiować niesformatowany tekst - niestety, nie przeniesiesz w ten sposób plików.

Przygotowania

W poniższym przykładzie pokażemy krok po kroku, jak skonfigurować aplikację Synergy z wykorzystaniem trzech komputerów pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych: Windows, Linux oraz Mac OS X. W naszym przykładzie, wybraliśmy jako serwer środowisko Windows (oczywiście do tej maszyny musisz podpiąć mysz i klawiaturę), natomiast Mac OS X oraz dystrybucja Linuksa - openSUSE, są tzw. maszynami drugiego ekranu, systemami umieszczonymi, odpowiednio po lewej i prawej stronie monitora komputera głównego. Pecety muszą się oczywiście "widzieć", to znaczy znajdować się w jednej sieci. Zakładamy jednak, że już wcześniej podjąłeś odpowiednie kroki w tym celu i poprawnie skonfigurowałeś sieć lokalną.

Pamiętaj także, aby utworzyć dla Synergy wyjątek w zaporze sieciowej, gdyż w przeciwnym razie uniemożliwisz nawiązywanie połączeń z innymi podłączonymi ekranami.

Konfiguracja serwera

Dodawanie nowego serwera w aplikacji SynergyKliknij, aby powiększyćDodawanie nowego serwera w aplikacji SynergySerwer możesz uruchomić w dwóch różnych trybach: daemon (domyślny) lub foreground (z funkcją diagnostyki). Druga z opcji przyda się z pewnością wtedy, gdy będziesz chciał rozwiązywać różne problemy z Synergy (patrz także ramka obok). Naszym serwerem jest komputer pracujący pod kontrolą Windows, gdzie konfiguracja odbywa się w trybie graficznym. W pozostałych systemach konieczne jest napisanie prostego pliku wsadowego w formacie tekstowym, dlatego też my zdecydowaliśmy się na system Microsoftu.

Najpierw uruchom aplikację Synergy i zaznacz pole Share this computer's keyboard and mouse (server) w głównym oknie programu. Następnie naciśnij przycisk Screens & Links: Configure... i wskaż kontrolkę +, aby dodać serwer do listy ekranów (Screens). Wpisz nazwę serwera (w polu Screen Name). W razie potrzeby możesz zdefiniować dodatkowe nazwy w postaci aliasów (Aliases).

Poniżej znajdziesz pole Options, gdzie możesz ustawić sposób aktywacji funkcji półdupleks dla połączeń na komputerze klienckim (w tym trybie przesyłanie i odbieranie danych odbywa się naprzemiennie). W Modifiers przypiszesz nowe znaczenie klawiszom używanym domyślnie na klawiaturze w standardowej postaci, natomiast Dead Corners pozwala wyłączyć te rogi ekranu, które mają pozostać nieaktywne - a więc najechanie na nie kursorem myszy ma nie inicjować żadnych operacji. Konfigurowanie serwera zakończysz poprzez naciśnięcie przycisku OK.

Dodawanie klientów i konfiguracja połączeń

Kreator ekranów i połączeń Synergy.Kliknij, aby powiększyćKreator ekranów i połączeń Synergy.Kolejnym krokiem jest dodanie komputerów klienckich. Wykonuje się to tak samo, jak w wypadku konfiguracji głównego serwera. Pamiętaj, aby używać prostych nazw. Pozwoli ci to później łatwo zidentyfikować klientów podczas konfiguracji z serwerem. W naszym przykładzie jako nazwy dodatkowych ekranów użyliśmy odpowiednio nazwy systemów: Mac OS X oraz openSUSE. Po uzupełnieniu listy Screens musisz utworzyć odpowiednie zasady połączeń dla Synergy. Zrobisz to w obszarze Links. Nasz komputer Mac jest umieszczony po lewej stronie serwera. Musisz skonfigurować odpowiednie połączenie dla ekranów w taki sposób, aby po najechaniu kursorem myszy na lewy róg pulpitu "przeskoczyć" do pulpitu Mac OS X. Służą do tego trzy pola z rozwijalnymi listami. Z pierwszego pola listy wybierz left, potem wybierz Vista, a na końcu Mac OS. Nowe połączenie zatwierdzisz kontrolką +. Adekwatnie postąp, konfigurując połączenie z Linuksem, z tym, że ekran ten jest umieszczony po prawej stronie. Z pierwszego pola listy wybierz right, następnie Vista i openSUSE.

Skonfigurowałeś odpowiednio maszyny i połączenia między nimi. Zatwierdź zmiany w module Screens & Links, naciskając przycisk OK.

Ustawienia zaawansowane

Ustawienia zawansowane w programie Synergy.Kliknij, aby powiększyćUstawienia zawansowane w programie Synergy.Program Synergy zapewnia również możliwość skonfigurowania ustawień zaawansowanych, które pozwolą ci dostosować działanie aplikacji do twoich własnych preferencji. Dodatkowe opcje przywołasz, naciskając kontrolkę Options w głównym oknie programu. Możesz tutaj m.in. zdefiniować sposób, w jaki ma być dokonywane przełączanie między pecetami za pomocą kursora myszy. Zaznaczenie pola wyboru Switch after waiting pozwoli ci przejść do sąsiedniego ekranu dopiero po upływie konkretnego czasu od momentu zatrzymania kursora. A gdy zaznaczysz pole wyboru Switch on double tap within, będziesz musiał kliknąć dwa razy myszą w krawędź pulpitu, aby przeskoczyć do drugiego systemu. Dodatkowo w obu powyższych wypadkach musisz ustalić wartość czasu w milisekundach (pola po prawej stronie). Koniecznie zaznacz też opcję Check clients every, która powoduje, że Synergy będzie co jakiś czas sprawdzał, czy klienty są podłączone do serwera. Natomiast jeśli chcesz, aby wszystkie ekrany miały zsynchronizowane wygaszacze to koniecznie zaznacz Synchronize screen savers. Zmiany zatwierdzamy kontrolką OK. W sekcji Advanced Options pogrupowano dodatkowe funkcje. Możesz zmienić domyślnie wyświetlaną nazwę ekranu (opcja Screen Name). W sekcji Port możesz zmienić domyślny port, natomiast w sekcji Interface skonfigurujesz nowy interfejs. Obie wymienione funkcje są wykorzystywane do połączeń sieciowych. Pozostała jeszcze sekcja autostartu - Automatic Startup: Configure…. Zaznacz w niej opcję automatycznego uruchamiania narzędzia wraz ze startem systemu operacyjnego.

Instalacja i konfiguracja w pecetach-klientach

Test poprawności konfiguracji.Kliknij, aby powiększyćTest poprawności konfiguracji.Dotychczas skonfigurowałeś wszystkie opcje dotyczące serwera oraz połączenia z klientami. Teraz musisz zainstalować oprogramowanie Synergy na maszynach drugiego ekranu. Ściągasz odpowiednie pliki instalacyjne spod adresu http://go.pcworld.pl/b740c i zainstaluj aplikację. W Mac OS X otwórz okno Terminala i przeciągnij do niego plik synergyc (znajdziesz go w rozpakowanym archiwum, które przed chwilą pobrałeś). Zostanie wyświetlona ścieżka dostępu do wspomnianego pliku. Teraz tylko dopisz -f nazwa_serwera (nazwa komputera w sieci, nie wpisana w ustawieniach serwera!). Zamiast nazwy możesz także podać numer IP serwera. Warto wspomnieć, że pod Linuksem możesz uruchomić także klienta w trybie graficznym. W tym celu w głównym module aplikacji zaznacz opcję Use another computer's Shader keyboard and mouse (client), a w polu Other Computer's Host Name po prostu wpisz nazwę serwera z Windows. Proces aktywacji klienta pracującego pod kontrolą Linuksa wygląda identycznie. Ekrany drugorzędne powinny zgłosić stan gotowości. Jeśli tak się nie stało, naciśnij przycisk Test w głównym module Synergy zainstalowanym na serwerze. W razie problemów program podpowie ci, w czym tkwi ewentualny błąd.

Uruchamianie Synergy

Masz już za sobą cały proces konfiguracji. Jeśli wszystko funkcjonuje prawidłowo to możesz uruchomić oprogramowanie. Serwer uruchomisz, naciskając kontrolkę Start, w głównym module programu, natomiast klientów z poziomu trybu tekstowego, bez przełącznika, wpisując po prostu polecenie synergyc. Możesz od tej pory cieszyć się jednoczesną pracą z kilkoma komputerami przy użyciu zaledwie jednej myszy i klawiatury.

Dodatkowe opcje Synergy dostępne z linii poleceń

Program Synergy dysponuje wieloma funkcjami, przydatnymi zwłaszcza podczas rozwiązywania problemów z serwerem i podłączonymi ekranami drugiego rzędu. Poniżej przedstawiamy zestaw najbardziej przydatnych poleceń używanych w trybie tekstowym.

--debug level x (gdzie x jest jedną z następujących wartości: FATAL, ERROR, WARNING, NOTE, INFO, DEBUG, DEBUG1 lub DEBUG2) uruchamia tryb poszukiwania błędów z jednym z dostępnych poziomów.

Polecenie --daemon uruchamia serwer w tzw. trybie deamon (Unix) lub w tle (Windows), natomiast --no-daemon uruchamia serwer w trybie foreground (na pierwszym planie).

--restart - automatycznie restartuje komputer, gdy wystąpi błąd, z kolei --no-restart wyłącza automatyczny restart podczas awarii.

Więcej przydatnych poleceń uzyskasz po wpisaniu polecenia --help w konsoli.