Office 2007 - garść porad

Porady skierowane przede wszystkim do użytkowników pakietu Microsoft Office 2007, lecz również do posiadaczy wcześniejszych wersji. Jak korzystać z Worda, Excela, PowerPointa i spółki?

Formatowanie domyślne w Wordzie

Po uruchomieniu Worda na ekranie ukazuje się pusty arkusz nowego dokumentu. Elementy formatowania są dobrane w sposób przewidziany przez Microsoft. Np. w większości wersji jako czcionka jest ustawiony font Times New Roman, zaś jako rozmiar - 12. Jeśli preferujesz inne formatowanie, możesz zmienić je domyślnie, abyś nie musiał tego robić za każdym razem, gdy tworzysz nowy dokument. Podpowiemy ci, jak tego dokonać.

W razie potrzeby możesz zmienić domyślne elementy formatowania, abyś nie musiał robić tego za każdym razem, gdy tworzysz nowy dokument.Kliknij, aby powiększyćW razie potrzeby możesz zmienić domyślne elementy formatowania, abyś nie musiał robić tego za każdym razem, gdy tworzysz nowy dokument.Word gromadzi globalne wytyczne dotyczące nowych dokumentów w szablonie o nazwie Normal.DOTM (we wcześniejszych wersjach Worda jest to plik Normal.DOT). Jest z nim skojarzony domyślnie każdy nowotworzony dokument, więc dziedziczy jego elementy formatowania czcionki, akapitu i strony. W szablonie globalnym są również zapisane takie atrybuty jak widok dokumentu (Normalny, Układ strony lub Układ sieci Web), paski narzędzi i umieszczone na nich przyciski.

Zobacz również:

Aby np. zmienić domyślną czcionkę i jej rozmiar, naciśnij klawisze [Ctrl D]. W ten sposób przywołasz okno formatowania czcionki. Ustaw żądaną czcionkę i rozmiar, po czym kliknij przycisk Domyślnie. Następnie musisz potwierdzić dokonanie zmian w szablonie globalnym Normal.DOTM. Podobny przycisk znajdziesz również w innych oknach dialogowych - m.in. w oknie ustawień akapitu i strony.

Jeśli chcesz pozmieniać jeszcze inne elementy domyślne, możesz otworzyć plik Normal.DOTM (we wcześniejszych wersjach Worda jest to plik Normal.DOT) i dokonać żądanych modyfikacji bezpośrednio w szablonie. Przywołaj go za pomocą polecenia Otwórz (klawiszami [Ctrl O]), a nie dwukrotnym kliknięciem myszy. W przeciwnym razie utworzysz nowy dokument na podstawie szablonu Normal.DOTM.

Irytujący komunikat w korespondencji seryjnej

Podczas otwierania dokumentu przeznaczonego do korespondencji seryjnej na ekranie pojawia się komunikat. Trzeba go za każdym razem potwierdzać, klikając przycisk Tak. W przeciwnym razie nie dostaniesz się do treści dokumentu. To zabezpieczenie wprowadzono po raz pierwszy w Wordzie 2002 (SP2). Ma zapobiegać mimowolnemu otwieraniu dokumentów zawierających zmanipulowane kwerendy SQL. W ten sposób potencjalny nieprzyjaciel mógłby usunąć lub zmodyfikować informacje zapisane w bazie danych.

Jeżeli używasz tylko dokumentów, które sam utworzyłeś, lub tylko dokumentów pochodzących ze źródeł godnych zaufania, twoje dane nie są zagrożone, a komunikat okazuje się irytujący. Aby się go pozbyć, wykonaj następujące czynności:

1. Przywołaj Edytor rejestru. Kliknij w tym celu menu Start | Uruchom, wpisz regedit i potwierdź przyciskiem OK.

2. Przejdź do klucza "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office.0\Word\Options", jeżeli używasz Worda 2007. W Wordzie 2003 stosowna gałąź to "11.0\Word\Options", a w Wordzie 2002 "10.0\Word\Options".

3. Kliknij menu Edycja | Nowy | Wartość DWORD. W polu nazwy nowej wartości wpisz SQLSecurityCheck. Zostanie jej przypisana domyślnie cyfra 0. W razie potrzeby możesz przywrócić zabezpieczenie, wpisując w polu danych cyfrę 1.

4. Zamknij Edytor rejestru i zrestartuj aplikację Word.

Bezpłatne tworzenie dokumentów PDF

Po zainstalowaniu specjalnego dodatku możesz zapisywać swoje dokumenty w formacie PDF bezpośrednio z poziomu aplikacji pakietu Office 2007.Kliknij, aby powiększyćPo zainstalowaniu specjalnego dodatku możesz zapisywać swoje dokumenty w formacie PDF bezpośrednio z poziomu aplikacji pakietu Office 2007.Format PDF zyskał ogromną popularność, bo tworzone w nim dokumenty można otwierać bezpłatnym programem z poziomu każdego systemu operacyjnego. Gdy zechcesz sam utworzyć dokument tego typu, musisz skorzystać z drogiej aplikacji Adobe Acrobat. Jednak jest jeszcze darmowe rozwiązanie.

Użytkownicy pakietu Office 2007 mogą pobrać i zainstalować bezpłatnie rozszerzenie SaveAsPDFandXPS (dostępne pod adresem internetowym go.pcworld.pl/9d22e). Następnie utwórz w jednym z programów pakietu Office (Wordzie, Excelu lub PowerPoincie) zwyczajny dokument. Gdy zakończysz pracę nad nim, kliknij przycisk Office i wskaż polecenie Zapisz jako | PDF lub XPS. Potwierdź przyciskiem Publikuj, podając uprzednio w razie potrzeby inną nazwę pliku i wskazując inny folder docelowy. Akronim XPS oznacza XML Paper Specification. Jest to konkurencyjny format PDF-u stworzony przez Microsoft. Struktura dokumentów w tym formacie jest definiowana przez znaczniki XML.