Plikostrada.pl nie boi się UOKiK. Jest też bezwzględna w egzekwowaniu abonamentu

Serwis Plikostrada.pl to częsty gość na różnych forach, gdzie niezadowoleni internauci zamieszczają krytykujące go wpisy. Korzystajcie z tej usługi rozważnie, gdyż w żadnym wypadku nie możecie liczyć na wyrozumiałość ze strony jej właściciela, którym jest firma z siedzibą (!) w Dubaju...

W 2009 roku polski Internet zalały wpisy tysięcy osób, które skorzystały z usługi serwisu Pobieraczek.pl. Przyciągnęło je świetnie brzmiące hasło "10 DNI POBIERANIA ZA DARMO!", które skusiło do wypełnienia formularza rejestracyjnego (część z poszkodowanych twierdziła jednak, że nigdy nie odwiedzała Pobieraczka). Z czasem na ich skrzynkę zaczęły jednak spływać maile od firmy Eller Service s.c. wzywające do zapłacenia abonamentu. Ponadto w przypadku nieletnich, niezgodnie z obowiązującym prawem, straszyła ona opiekunów powiadomieniem o całej sprawie właściwego miejscowo Sądu rodzinnego i opiekuńczego.

W końcu, w odpowiedzi na liczne skargi konsumentów, działalności Pobieraczka przyjrzał się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zakwestionował stosowane przez niego praktyki zawiązywania obowiązującej umowy (nawet na rok) w momencie rejestracji na portalu oraz naliczania opłaty już od pierwszego dnia, czyli inaczej niż sugerowało to wspomniane na początku hasło.

Zobacz również:

W związku z wykrytymi oszustwami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów UOKiK nałożył na spółkę Eller Service łączną karę w wysokości 239 140 zł. Oczywiście odwołała się ona od tej decyzji, którą jednak pod koniec marca tego roku utrzymał Sąd Apelacyjny. Koniec końców serwis Pobieraczek.pl zakończył swoją działalność.

Nadchodzi Plikostrada.pl...

Co ciekawe, wraz z "uśmierceniem" Pobieraczka w Internecie pojawił się kolejny podobny serwis: Plikostrada.pl. Poniższe fakty wydają się potwierdzać, że za obiema usługami stoją te same osoby:

- układ stron serwisów jest do siebie wizualnie mocno podobny (w przypadku Plikostrada.pl. okres darmowego pobierania został jednak wydłużony do 14 dni)

- dociekliwi internauci donosili, że administratorzy nowego serwisu pozostawili w jednym z plików adres https://www.pobieraczek.pl (faktycznie tak było, później został on zamieniony na https://www.plikostrada.pl)

- w przypadku obu serwisów pojawiały się identyczne bardzo pozytywne komentarze (raz pisał je Marcin S. z Wrocławia, raz Tomek K. z Krakowa)

- w Regulaminie obu serwisów znajdują się tak samo brzmiące fragmenty. Dwa z nich pokazują poniższe zrzuty ekranów:

Regulamin - Pobieraczek.plRegulamin - Pobieraczek.pl

Regulamin - Plikostrada.plRegulamin - Plikostrada.pl

Nauka nie poszła w las...

Przyglądając się dokładniej wspomnianemu Regulaminowi okazuje się, że tym razem mamy do czynienia z firmą Smart Tech Connect Ltd. z siedzibą w... Dubaju, co skutkuje m.in. tym, że "Sądem właściwym do rozpatrzenia sporu pomiędzy Stronami jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub miejsca siedziby strony pozwanej." Ponadto możemy się przekonać, że pisząca go osoba wyciągnęła wnioski z historii z Pobieraczkiem i zamieściła wyraźne informacje na temat możliwości odstąpienia od umowy w czasie trwania Okresu Bezpłatnego. W drugim paragrafie znalazł się natomiast następujący bardzo istotny punkt:

"Umowa zawierana jest na pełen okres świadczenia Usługi (zwany dalej "Okresem Świadczenia Usługi“), na który składają się łącznie czternastodniowy okres bezpłatnego świadczenia Usługi (zwany dalej "Okresem Bezpłatnym“ oraz dwunastomiesięczny okres odpłatnego świadczenia usługi (zwany dalej "Okresem Płatnym“)."

Serwis próbuje się więc zabezpieczyć przed zarzutami, jakie wcześniej miał w stosunku do Pobieraczka UOKiK.

Plikostrada nieugięta i bezlitosna jak Pobieraczek

Oprócz wymienionych wcześniej przykładów serwisy Plikostrada.pl i Pobieraczek.pl łączy tak samo zaciekłe dążenie do odzyskania należnego abonamentu poparte wysyłaniem do użytkowników ponaglających e-maili. Przekonał się o tym jeden z naszych Czytelników z Olsztyna, który na początku kwietnia zarejestrował się, lecz nie zdążył wyrejestrować w ciągu 14 dni (wiedział o tej możliwości i miał zamiar z niej skorzystać), gdyż trafił do szpitala. Nawet przesłanie skróconego odpisu potwierdzającej to karty informacyjnej ze szpitala nic tutaj nie pomogło...

Plikostrada ma gdzieś UOKiK

Co interesujące, po otrzymaniu kolejnego z rzędu ponaglenia nasz czytelnik odpisał:

"Ponieważ Wasze żądania mają charakter próby wyłudzenia przed chwilą wysłałem zawiadomienie do UOKiK a w poniedziałek składam zawiadomienie do prokuratury."

Odpowiedź była następująca:

"Wysyłane do Pana pisma mają charakter wezwań do wywiązania się z ciążących na Panu zobowiązań. Naturalnym charakterem takich wezwań, jest wskazanie dłużnikowi środków prawnych z których może skorzystać wierzyciel w celu realizacji swoich roszczeń.

Spółka nie posiada na terenie Polski oddziału ani zakładu, tak więc nie podlega jurysdykcji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów."

Szczególnie interesująca wydaje się być druga część w/w odpowiedzi. Postanowiliśmy napisać w tej sprawie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pytając o to, czy Plikostrada może mieć rację. Dodatkowo poprosiliśmy o informację, czy do Urzędu wpływają skargi konsumentów. Oto odpowiedź:

Ad. 1

ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów daje nam możliwośc prowadzenia postępowania wobec przedsiębiorców z UE i spoza UE. Możemy przeciwdziałać praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, które wywołują skutki na terenie Polski. Usługa jest przecież skierowana do polskich konsumentów...

Ad. 2

wpływają do nas skargi na portal plikostrada.pl. Od 15 maja Prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniajace, w którym analizuje umowy zawierane przez spółkę Smart Tech Connect Ltd w Dubaju (właściciel portalu) z konsumentami. Postępowanie jest na bardzo wczesnym etapie, nie postawilismy zarzutów (toczy się w sprawie, a nie przeciwko). Sprawdzamy, czy w jakikolwiek sposób mogło dojść do naruszenia zbiorowych interesów konsmentów.

Jak widać, całej sprawie przygląda się już UOKiK, który nie podziela "dubajskiego" spokoju szefów Plikostrady. Pomimo tego sytuacja jej klientów nie wygląda różowo. Prezes Urzędu może bowiem co prawda nałożyć (jeżeli są podstawy) na łamiącą prawa konsumentów firmę karę, lecz cały ten proces trwa latami i nie oznacza, że poszkodowani otrzymają zwrot pieniędzy, na które zostali naciągnięci. Ponadto, skompromitowany portal można zamknąć i reaktywować go pod nowym szyldem...

Pozew zbiorowy

Oczywiście pozostaje jeszcze pozew zbiorowy, który w przypadku właściciela Pobieraczka, firmy Eller Service, prawdopodobnie będzie rozpatrywany przez sąd. Możemy jednak raczej w ciemno założyć, że proces potrwa bardzo długo. Dodatkowo wcale nie ma pewności, jaki będzie jego finał. Jeżeli jednak nawet właściciele Pobieraczka będą musieli oddać część nieuczciwie zarobionych pieniędzy sądzę, że suma ta będzie stanowiła jedynie kroplę osiągniętych zysków...

Bądźcie ostrożni

Biorąc to wszystko pod uwagę proszę Was, pamiętajcie, aby przeglądać Regulamin usług, które wymagają rejestracji. Z pewnością wiele osób narzekających teraz na wspomnianą Plikostradę nie zdecydowałaby się na jej ofertę, gdyby dowiedziała się chociażby, kto jest jej właścicielem.

Pamiętajcie też, że płacąc Pobieraczkowi, czy Plikostradzie pobieracie często pliki, które są dostępne w Internecie za darmo. Jaki jest więc w tym sens?

Poniżej kilka przydatnych informacji dla niezadowolonych użytkowników Plikostrady przygotowanych przez UOKiK podczas prowadzenia sprawy Pobieraczka:

Korzystając z Internetu należy pamiętać, że zazwyczaj rejestracja w serwisie jest równoznaczna z zawarciem umowy z przedsiębiorcą, np. na dostarczanie usług. Internauto, UOKiK przypomina, co zrobić w sytuacji, gdy:

1. zawarłeś umowę, ale nie zacząłeś ściągać plików - jeżeli przed zawarciem umowy przedsiębiorca poinformował cię o prawie do odstąpienia od niej, możesz to zrobić bez podawania powodu w ciągu 10 dni od momentu jej zawarcia. Powinieneś wysłać przedsiębiorcy oświadczenie na piśmie, w którym informujesz o odstąpieniu od umowy. Najlepiej zrobić to listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nie trzeba przy tym podawać powodu. Pamiętajmy, że przedsiębiorca nie ma prawa pobierać od nas opłat za odstąpienie od umowy;

2. zawarłeś umowę, której warunki nie zostały potwierdzone na piśmie i nie ściągałeś plików - prawo do odstąpienia od umowy wydłuża się wówczas do trzech miesięcy;

3. zawarłeś umowę, ale na podstawie nieprawdziwych informacji, np. reklamy czy danych na stronie internetowej przedsiębiorcy - na podstawie kodeksu cywilnego możesz uchylić się od skutków złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli bez konsekwencji w ciągu 12 miesięcy. W takim przypadku należy wysłać taką informację, powołując się na to, że umowa została zawarta na podstawie wprowadzających w błąd informacji;

4. jesteś niepełnoletni i rejestrując się skłamałeś co do swojego wieku, a sprzedawca żąda zapłaty za produkt lub usługę - jeżeli twój rodzic lub opiekun nie wyraził zgody na transakcję, z tak zawartej umowy powinien zrezygnować, o czym należy niezwłocznie powiadomić przedsiębiorcę;

5. pamiętaj, w przypadku poniesienia szkody przez przedsiębiorcę w związku z np. podaniem nieprawdziwych informacji czy pobieraniem plików może on wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym do sądu przeciwko użytkownikowi, osobom niepełnoletnim lub ich opiekunom.

Nie wiem w jaki sposób załatwia tę sprawę Plikostrada, ale wydaje mi się, że wiele osób powinno szczególnie przyjrzeć się tutaj punktowi nr 2 (prawo przewiduje, że w ciągu 10 dni można odstąpić od umowy zawartej na odległość. Ponadto, termin ten wydłuża się do 3 miesięcy, gdy przedsiębiorca nie wyśle pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy). Polecam też skontaktowanie się z miejskim lub powiatowym rzecznikiem konsumentów.

Na koniec jeszcze jedno ostrzeżenie: dzwoniąc do biura obsługi klienta serwisu Plikostrada.pl musimy się liczyć z opłatą wynoszącą ponad 2 złote za minutę połączenia...

_______________________

NIE DAJMY SIĘ NABIJAĆ W BUTELKĘ. BĄDŹMY BARDZIEJ OSTROŻNI. TO PRZECIEŻ NIC NIE KOSZTUJE

330 komentarze

Dodaj komentarz

~gosc

01-03-2015 22:31

szkoda słów ,naj[pierw przez 3 lata był walkowany temat z pobieraczkiem gdzie tysiace osób jest poszkodowanych ,a teraz te same osoby (tak mysle ) maja tą sama sytuacje z plikostarda,,dla mnie jestescie poprostu kozłami (zeby nie mówic niegrzecznie) bardzo dobrze ze was wyrolowali ,skoro pierwszy przykład niczego was nie nauczył to bije brawa tej firmie!niech dalej was skubie

~adhd

17-01-2015 17:45

Nikt nigdy nie słyszał żeby plikodupa, ani jej poprzednik zrealizowała choć w jednym przypadku swe groźby. Przerabiam ten temat, od prawie roku, bo na e-mail mojego 12 odziecka zaczęły przychodzić maile z groźbami, stanowiącymi próbę wyłudzenia. Parę razy grzecznie wyjaśniałem im, że wszelkie umowy zawarte przez nieletniego poniżej 13 lat nie są ważne, że nie ma takiego prawa, ktróre w internecie nakazywałoby podawać prawdziwe dane, w odpowiedzi tem sam bełkot o paragrafie 286, Zjednoczonych Emiratach itp. Wreszcie poprosiliśmy o niezwłoczne powiadomienie kogo tylko chcą - dzielnicowego, księdza biskupa, Prezesa PiS, dziadka z Wehrmachtu, wszelkich możliwych sądów i prokuratury i nie marnowanie naszego czasu. FRAJERSTWEM jest zapłacenie oszustom choć złotówki ! Problem ma jedynie ten, ktop się przestraszył i chce odzyskać pieniądze.

~adhd

17-01-2015 15:32

Nikt nigdy nie słyszał żeby plikodupa, ani jej poprzednik zrealizowała choć w jednym przypadku swe groźby. Przerabiam ten temat, od prawie roku, bo na e-mail mojego 12 odziecka zaczęły przychodzić maile z groźbami, stanowiącymi próbę wyłudzenia. Parę razy grzecznie wyjaśniałem im, że wszelkie umowy zawarte przez nieletniego poniżej 13 lat nie są ważne, że nie ma takiego prawa, ktróre w internecie nakazywałoby podawać prawdziwe dane, w odpowiedzi tem sam bełkot o paragrafie 286, Zjednoczonych Emiratach itp. Wreszcie poprosiliśmy o niezwłoczne powiadomienie kogo tylko chcą - dzielnicowego, księdza biskupa, Prezesa PiS, dziadka z Wehrmachtu, wszelkich możliwych sądów i prokuratury i nie marnowanie naszego czasu. FRAJERSTWEM jest zapłacenie oszustom choć złotówki ! Problem ma jedynie ten, ktop się przestraszył i chce odzyskać pieniądze.

~adhd

17-01-2015 15:17

Nikt nigdy nie słyszał żeby plikodupa zrealizowała choć w jednym przypadku swe groźby. Przerabiam ten temat, bo moje 12 letnie dziecko zarejestrowało się w serwisie

aaa

18-11-2014 23:32

zawarłeś umowę, której warunki nie zostały potwierdzone na piśmie i nie ściągałeś plików - prawo do odstąpienia od umowy wydłuża się wówczas do trzech miesięcy; IGNOROWAĆ I NIE PŁACIĆ!

:-)

13-11-2014 22:04

Też dziś dostałem takie wezwanie na 200zł. Wielkie dzięki za wpisy z radami i że już tyle osób przede mną przerobiło ten temat. Nie muszę się denerwować. Pozdrawiam

katiko

09-11-2014 19:04

Witam Ja wojuję z Oszutostradą od marca 2014, schemat ten sam: wezwanie do zapłaty i straszenie windykacją. dziś otrzymałam INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWIADOMIENIA PROKURATURY O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA PODAWANIA FAŁSZYWYCH DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYŁUDZENIA ODPŁATNEJ USŁUGI ELEKTRONICZNEJ, oraz żądanie zapłacenia 200 zł. Wielokrotnie wymieniałam maile z tymi oszustami - bez skutku. Pisali, że otrzymałam plik w formacie pdf z treścią umowy- choć to nie jest prawdą. To co wyczyniają ci oszuści to po prostu nękanie. Może by teraz ich tak podręczyć i złożyć przeciwko nim zbiorowy pozew o nieuzasadnione nękanie i wysłać im informację o złożeniu takiego pozwu. Uprzejmie można ich też poinformować, że w związku z nękaniem będziemy domagać się od nich oprócz unieważnienia roszczeń również odszkodowania. Co Wy na to?

katiko

09-11-2014 19:03

Witam Ja wojuję z Oszutostradą od marca 2014, schemat ten sam: wezwanie do zapłaty i straszenie windykacją. dziś otrzymałam INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWIADOMIENIA PROKURATURY O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA PODAWANIA FAŁSZYWYCH DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYŁUDZENIA ODPŁATNEJ USŁUGI ELEKTRONICZNEJ, oraz żądanie zapłacenia 200 zł. Wielokrotnie wymieniałam maile z tymi oszustami - bez skutku. Pisali, że otrzymałam plik w formacie pdf z treścią umowy- choć to nie jest prawdą. To co wyczyniają ci oszuści to po prostu nękanie. Może by teraz ich tak podręczyć i złożyć przeciwko nim zbiorowy pozew o nieuzasadnione nękanie i wysłać im informację o złożeniu takiego pozwu. Uprzejmie można ich też poinformować, że w związku z nękaniem będziemy domagać się od nich oprócz unieważnienia roszczeń również odszkodowania. Co Wy na to?

Marcin94

06-11-2014 14:47

Ja równiez się rejestrowałem w styczniu a wezwanie przyszło mailem dzisiaj. Nie zamierzam płacić. Nie podpisałem nic a każą mi płacić 200 zł kary umownej za podanie złych danych. Podałem tylko zły adres więc pisemnie nic do mnie nie przyszło. Ta firma w dubaju nawet nie istnieje.

Marcin94

06-11-2014 14:47

Ja równiez się rejestrowałem w styczniu a wezwanie przyszło mailem dzisiaj. Nie zamierzam płacić. Nie podpisałem nic a każą mi płacić 200 zł kary umownej za podanie złych danych. Podałem tylko zły adres więc pisemnie nic do mnie nie przyszło. Ta firma w dubaju nawet nie istnieje.

Krystian

28-10-2014 09:29

NIE PŁACIĆ ZŁODZIEJOM!! DO SĄDU Z NIMI. POZEW ZBIOROWY

Gosć

24-10-2014 14:41

I co Aga zaplącilaś ? Bo ja tez jestem w takiej samej sytuacji co Ty i też nie wiem co robić ? Płacić czy nie? Teraz jest 200 zl a poźniej moze byc więcej do zapłaty. Jak Wy wszyscy myślicie? Bo to jest poważny problem, który nie daje mi spokoju

Aga

14-10-2014 13:17

Niestety też należę do grona osób, które zostały naciągnięte przez Plikostadę. Doskonale pamiętam, że szukałam jakiegoś artykułu, materiałów (czegokolwiek) o gleboznawstwie. Zostałam przekierowana na stronę Plikostrady. Zarejestrowałam się i w rzeczywistości nic nie pobrałam, ponieważ na stronie nic nie było. Wylogowałam się i zapomniałam o całej sprawie. Po jakimś miesiącu zaczęły się maile. Pierwszy otrzymałam 22.06.2013 r. Dzisiaj wchodzę na pocztę, a tu niespodzianka! Mail, w nagłówku którego czytam: "INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWIADOMIENIA PROKURATURY O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA PODAWANIA FAŁSZYWYCH DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYŁUDZENIA ODPŁATNEJ USŁUGI ELEKTRONICZNEJ". Szczerze mówiąc bardzo mnie to zaniepokoiło. Studiuję i nie stać mnie na wyrzucenie 200 zł w ciągu 5 dni. Nie wiem co robić.... Zawaliłam na całej linii. Powinnam czytać uważnie "umowę".

joker

13-10-2014 12:58

Jeśli otrzymała pani takie informacje od pana z UOKiK to jestem spokojny.Pozdrawiam

emeryt

02-10-2014 20:12

Też zostałem oszukany przez plikostradę.Chętnie dołącze się do pozwu zbiorowego

ludwikteresa@

06-01-2015 20:41

emeryt2 Ja również zostałem oszukany przez plikostradę. Chętnie dołączę do pozwu zbiorowego c

Mecenas

28-09-2014 22:59

Może by tak w końcu ktoś ustalił czy taka firma rzeczywiście istnieje wZEA. Bo ztego co mi wiadomo to firma widmo. A skoro nie istnieje to jakim sposobem ma konto w banku?

buz_buz

24-09-2014 11:05

no widzę, że nie tylko ja niedługo stracę zdolność kredytową :D też mnie straszą komornikiem, no chyba że zapłacę 200 zł. Wcześniej straszyki sądem, ale... olewam ich. Jak chcą żebym im zapłaciła niech przyślą mi druk przekazu pocztą tradycyjną, a nie elektroniczną. Zwróćcie uwagę, że w większości pism jest zdanie "prosimy o dobrowolne uiszczenie należności" czy jakoś tak, Co bardzo mnie zaskakuje, mam konto a nawet go nie zakładałam. Może oni polują na ludzi na portalach typu fb, nk itp, tam biorą adresy mail i wciągają kolejne osoby do płacenia

mmmmm

24-09-2014 06:25

kompletnie nic nie robić i zapomnieć o sprawie

masterfrieza

24-09-2014 06:25

kompletnie nic nie robić i zapomnieć o sprawie

goldi

23-09-2014 15:20

Też coś takiego otrzymałem.

goldi73

23-09-2014 15:19

Też coś takiego otrzymałem.

uk

14-09-2014 15:59

dokładnie to samo przyszło do mnie ( po roku) i nie mam zamiaru płacić za coś z czego nie korzystałam

tolka0001

11-09-2014 15:55

Dzis otrzymalam emaila:"INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWIADOMIENIA PROKURATURY O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA PODAWANIA FAŁSZYWYCH DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYŁUDZENIA ODPŁATNEJ USŁUGI ELEKTRONICZNEJ Szanowna Pani, Niniejszym informujemy, iż w wyniku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Biuro Windykacji ustalono, iż zamawiając odpłatną usługę elektroniczną w serwisie Plikostrada.pl, podała Pani nieprawdziwe lub niekompletne dane osobowe, co uniemożliwiło wierzycielowi doprowadzenie do skutecznej egzekucji zadłużenia na drodze postępowania cywilnego. Przypominamy, iż dnia 21.01.2013 o godzinie 15:33:41 korzystając z adresu IP: 83.23.176.150 zawarła Pani umowę o świadczenie odpłatnej usługi premium, rejestrując formularz zamówienia w serwisie Plikostrada.pl. Pomimo wielokrotnych wezwań do zapłaty do dnia dzisiejszego nie uregulowała Pani zaległej należności abonamentowej. Zamawiając usługę złożyła Pani oświadczenie woli o przeczytaniu i zaakceptowaniu treści regulaminu, zgodnie z którym w zamian za otrzymanie darmowego świadczenie w okresie pierwszych 14 dni trwania umowy, zobowiązała się Pani do przekazania swoich prawdziwych danych osobowych potrzebnych do realizacji umowy. Tym samym istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż mogła się Pani dopuścić przestępstwa oszustwa określonego w art. 286 kodeksu karnego, zagrożonego karą pozbawiania wolności od 6 miesięcy do 8 lat i polegającego na podaniu fałszywych danych osobowych w celu wyłudzenia usługi premium. W przypadku skierowania sprawy na drogę karną, Pani prawdziwa tożsamość zostanie ustalona na podstawie utrwalonych danych teleinformatycznych, identyfikujących Panią jako abonenta usługi poczty elektronicznej oraz usługi dostępu do sieci Internet. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów. Stosowne czynności śledcze zostaną w takim wypadku przeprowadzone w przez funkcjonariuszy właściwego w sprawie Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji ustanowionego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.). W chwili obecnej jedynym sposobem polubownego załatwienia sprawy, jest uiszczenie zastrzeżonej kary umownej wynikającej z §5 ust. 5 regulaminu, w wysokości 200 PLN. W przypadku braku uregulowania należności w nieprzekraczalnym terminie wynoszącym 5 dni od daty wysłania niniejszej wiadomości, sprawa zostanie procedowana w trybie pilnym, celem przekazania organom ścigania. Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy: Nazwa odbiorcy: Smart Tech Connect Ltd. Adres odbiorcy: P.O. Box 450676, Dubaj, ZEA Rachunek bankowy odbiorcy w Polsce: 44 1750 1312 6860 1000 0005 4789 Tytuł płatności: PWP-20130121-00054789 Kwota: 200 PLN Dowód wpłaty oraz ewentualne pytania proszę kierować na adres pocztowy: egzekucja@biurowindykacji.pl. Z poważaniem, Lidia Nowak Biuro Windykacji ". Co mam robic?

tolka

11-09-2014 15:55

Dzis otrzymalam emaila:"INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWIADOMIENIA PROKURATURY O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA PODAWANIA FAŁSZYWYCH DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYŁUDZENIA ODPŁATNEJ USŁUGI ELEKTRONICZNEJ Szanowna Pani, Niniejszym informujemy, iż w wyniku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Biuro Windykacji ustalono, iż zamawiając odpłatną usługę elektroniczną w serwisie Plikostrada.pl, podała Pani nieprawdziwe lub niekompletne dane osobowe, co uniemożliwiło wierzycielowi doprowadzenie do skutecznej egzekucji zadłużenia na drodze postępowania cywilnego. Przypominamy, iż dnia 21.01.2013 o godzinie 15:33:41 korzystając z adresu IP: 83.23.176.150 zawarła Pani umowę o świadczenie odpłatnej usługi premium, rejestrując formularz zamówienia w serwisie Plikostrada.pl. Pomimo wielokrotnych wezwań do zapłaty do dnia dzisiejszego nie uregulowała Pani zaległej należności abonamentowej. Zamawiając usługę złożyła Pani oświadczenie woli o przeczytaniu i zaakceptowaniu treści regulaminu, zgodnie z którym w zamian za otrzymanie darmowego świadczenie w okresie pierwszych 14 dni trwania umowy, zobowiązała się Pani do przekazania swoich prawdziwych danych osobowych potrzebnych do realizacji umowy. Tym samym istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż mogła się Pani dopuścić przestępstwa oszustwa określonego w art. 286 kodeksu karnego, zagrożonego karą pozbawiania wolności od 6 miesięcy do 8 lat i polegającego na podaniu fałszywych danych osobowych w celu wyłudzenia usługi premium. W przypadku skierowania sprawy na drogę karną, Pani prawdziwa tożsamość zostanie ustalona na podstawie utrwalonych danych teleinformatycznych, identyfikujących Panią jako abonenta usługi poczty elektronicznej oraz usługi dostępu do sieci Internet. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów. Stosowne czynności śledcze zostaną w takim wypadku przeprowadzone w przez funkcjonariuszy właściwego w sprawie Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji ustanowionego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.). W chwili obecnej jedynym sposobem polubownego załatwienia sprawy, jest uiszczenie zastrzeżonej kary umownej wynikającej z §5 ust. 5 regulaminu, w wysokości 200 PLN. W przypadku braku uregulowania należności w nieprzekraczalnym terminie wynoszącym 5 dni od daty wysłania niniejszej wiadomości, sprawa zostanie procedowana w trybie pilnym, celem przekazania organom ścigania. Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy: Nazwa odbiorcy: Smart Tech Connect Ltd. Adres odbiorcy: P.O. Box 450676, Dubaj, ZEA Rachunek bankowy odbiorcy w Polsce: 44 1750 1312 6860 1000 0005 4789 Tytuł płatności: PWP-20130121-00054789 Kwota: 200 PLN Dowód wpłaty oraz ewentualne pytania proszę kierować na adres pocztowy: egzekucja@biurowindykacji.pl. Z poważaniem, Lidia Nowak Biuro Windykacji ". Co mam robic?

tolka

11-09-2014 15:55

Dzis otrzymalam emaila:"INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWIADOMIENIA PROKURATURY O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA PODAWANIA FAŁSZYWYCH DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYŁUDZENIA ODPŁATNEJ USŁUGI ELEKTRONICZNEJ Szanowna Pani, Niniejszym informujemy, iż w wyniku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Biuro Windykacji ustalono, iż zamawiając odpłatną usługę elektroniczną w serwisie Plikostrada.pl, podała Pani nieprawdziwe lub niekompletne dane osobowe, co uniemożliwiło wierzycielowi doprowadzenie do skutecznej egzekucji zadłużenia na drodze postępowania cywilnego. Przypominamy, iż dnia 21.01.2013 o godzinie 15:33:41 korzystając z adresu IP: 83.23.176.150 zawarła Pani umowę o świadczenie odpłatnej usługi premium, rejestrując formularz zamówienia w serwisie Plikostrada.pl. Pomimo wielokrotnych wezwań do zapłaty do dnia dzisiejszego nie uregulowała Pani zaległej należności abonamentowej. Zamawiając usługę złożyła Pani oświadczenie woli o przeczytaniu i zaakceptowaniu treści regulaminu, zgodnie z którym w zamian za otrzymanie darmowego świadczenie w okresie pierwszych 14 dni trwania umowy, zobowiązała się Pani do przekazania swoich prawdziwych danych osobowych potrzebnych do realizacji umowy. Tym samym istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż mogła się Pani dopuścić przestępstwa oszustwa określonego w art. 286 kodeksu karnego, zagrożonego karą pozbawiania wolności od 6 miesięcy do 8 lat i polegającego na podaniu fałszywych danych osobowych w celu wyłudzenia usługi premium. W przypadku skierowania sprawy na drogę karną, Pani prawdziwa tożsamość zostanie ustalona na podstawie utrwalonych danych teleinformatycznych, identyfikujących Panią jako abonenta usługi poczty elektronicznej oraz usługi dostępu do sieci Internet. Polscy usługodawcy internetowi mają obowiązek zapisywania, który z klientów o danej porze korzystał z danego adresu IP, właśnie na wypadek ewentualnych przestępstw lub wyłudzeń dokonanych przez klientów. Stosowne czynności śledcze zostaną w takim wypadku przeprowadzone w przez funkcjonariuszy właściwego w sprawie Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji ustanowionego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.). W chwili obecnej jedynym sposobem polubownego załatwienia sprawy, jest uiszczenie zastrzeżonej kary umownej wynikającej z §5 ust. 5 regulaminu, w wysokości 200 PLN. W przypadku braku uregulowania należności w nieprzekraczalnym terminie wynoszącym 5 dni od daty wysłania niniejszej wiadomości, sprawa zostanie procedowana w trybie pilnym, celem przekazania organom ścigania. Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy: Nazwa odbiorcy: Smart Tech Connect Ltd. Adres odbiorcy: P.O. Box 450676, Dubaj, ZEA Rachunek bankowy odbiorcy w Polsce: 44 1750 1312 6860 1000 0005 4789 Tytuł płatności: PWP-20130121-00054789 Kwota: 200 PLN Dowód wpłaty oraz ewentualne pytania proszę kierować na adres pocztowy: egzekucja@biurowindykacji.pl. Z poważaniem, Lidia Nowak Biuro Windykacji ". Co mam robic?

Trzeźwy

12-08-2014 12:23

Nie 2zł9gr za minutkę tylko około 8zł za niecałe 2 minuty połączenia

inter

08-08-2014 13:17

Nie płacić,nic nie mogą zrobić.

Yourek

13-07-2014 20:54

Firma w Dubaju nie istnieje. Więc każda zawarta umowa z nie istniejącą Firmą jest nieważna. Kombinowanie i wypowiadanie umowy nie ma sensu,W Dubaju nie ma nawet takiego adresu!!!. Ciekawe jak zawarto w Polsce umowę rachunku bankowego. Wtgląda to na spółdzielnię prawniczą do wyłudzania pieniędzy.

Yourek

13-07-2014 20:53

Firma w Dubaju nie istnieje. Więc każda zawarta umowa z nie istniejącą Firmą jest nieważna. Kombinowanie i wypowiadanie umowy nie ma sensu,W Dubaju nie ma nawet takiego adresu!!!. Ciekawe jak zawarto w Polsce umowę rachunku bankowego. Wtgląda to na spółdzielnię prawniczą do wyłudzania pieniędzy.

olga

11-07-2014 16:48

Witam Ja 12.06.2014 Zalogowałam się niechcący na Plikostradzie ale nic nie pobierałam. Nie wiedziałam że zawieram umowę dopóki 6.07 nie dostałam wezwania do zapłaty a dzisiaj o 4.48 dostałam przedsądowe wezwanie do zapłaty więc poczytałam że jak nieświadomie się umowę złożyło to można wypowiedzieć umowę do 3 miesięcy to ja im wysłąłam wypowiedzenie i uchylenie się od skutków prawnych na co odesłali mi taką odpowiedz: Szanowna Pani, Dziękujemy za utworzone zgłoszenie. Informujemy, iż powoływanie się przez Panią na okoliczność zawarcie umowy pod wpływem błędu wywołanego treścią reklamy usługi Plikostrada, jest całkowicie bezzasadne. Zgodnie z obowiązującym prawem podstawą unieważnienia umowy nie może być fakt błędnego przeświadczenia o warunkach zawieranej umowy, w przypadku gdy przeświadczenie to wynika wyłącznie z powodu niedbalstwa osoby, która nie zapoznała się z udostępnionym jej regulaminem zamawianej usługi. Przypominamy, iż zamawiając pakiet podstawowy usługi Plikostrada, oświadczyła Pani, iż zapoznała się i w całości akceptuje warunki regulaminu usługi. Następnie w toku rejestracji zamówienia, dokument z regulaminem w formie pliku PDF został wysłany na Pani adres poczty elektronicznej. Ponieważ wszystkie informacje o warunkach zawartej umowy znajdują się w zaakceptowanym przez Panią regulaminie, w chwili obecnej nie może się Pani powoływać na brak wiedzy o odpłatności usługi poza czternastodniowym okresem testowym. Dodatkowo należy podkreślić, iż szczegółowe informacje o kosztach oraz o okresie obowiązywania zawieranej umowy zostały Pani udostępnione w zakładce „Pakiety Plikostrady”, zaś na stronie z formularzem zamówienia usługi umieszczono wyraźną informację o następującej treści: „Podczas 14-dniowego bezpłatnego okresu testowego przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od umowy (fax, e-mail, itp.). Po upływie 14-dniowego okresu testowego obowiązywanie i koszt umowy zgodnie z Regulaminem“. Informujemy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, przytoczony przez Panią trzymiesięczny termin na odstąpienia od umowy, nie znajduje zastosowanie w stosunku do zawartej przez Panią umowy o świadczenie usługi elektronicznej Plikostrada. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. 2000, Nr 22, poz. 271 i późn. zm.) w przypadku świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta, jedynym obowiązującym terminem na odstąpienie od umowy jest termin ustalony przez strony w regulaminie usługi (14 dni). Zgodnie z § 2. ust. 8 regulaminu usługi: „Usługobiorca składa Usługodawcy żądanie natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia Usługi, poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę. W razie wątpliwości poczytuje się, iż moment uruchomienia linku aktywacyjnego decyduje o chwili rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę.” Ponadto należy podkreślić, iż w trakcie procesu zawierania umowy, regulamin usługi został przesłany na Pani indywidualny adres poczty elektronicznej, w postaci zamkniętego dokumentu tekstowego w formacie pliku PDF. Tym samy otrzymała Pani regulamin utrwalony na stałym nośniku zapisu informacji, co w myśli art. 5 Dyrektywy unijnej 97/7/WE wywołuje identyczne skutki jak tradycyjne pisemne potwierdzenie warunków umowy. Nie może więc budzić wątpliwości fakt, iż termin na odstąpienie od zawartej umowy wynosił wyłącznie 14 dni od momentu jej zawarcia. Przypominamy, iż w wyniku aktywacji usługi i braku odstąpienia przez Panią od umowy w terminie pierwszych 14 dni, spółka Smart Tech Connet Ltd była zobowiązana do wykupienia dla Pani konta premium na zagranicznym serwerze sieci Usentet, w celu zapewnienia Pani określonego w umowie limitu danych do pobrania. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi Smart Tech Connect Ltd. przetwarza i przechowuje dane osobowe w sposób bezpieczny, nie naruszając praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Dane podane w trakcie procesu zarejestrowania formularza zamówienia w serwisie Plikostrada.pl służą do realizacji umowy. Usługobiorcy przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, które zostały zebrane w celu wykonania zawartej drogą elektroniczną umowy. W momencie, gdy powyższe dane staną się zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, przysługuje prawo żądania wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. W związku z powyższym, ponownie przypominamy o obowiązku uiszczenia zaległej opłaty abonamentowej w wysokości 96 zł. Z wyrazami szacunku, Biuro Obsługi Klienta serwisu Plikostrada Ja naprawde Nie wiem co mam w tej sytuacji zrobić!!!!! Pomocy :(:( Witam Ja 12.06.2014 Zalogowałam się niechcący na Plikostradzie ale nic nie pobierałam. Nie wiedziałam że zawieram umowę dopóki 6.07 nie dostałam wezwania do zapłaty a dzisiaj o 4.48 dostałam przedsądowe wezwanie do zapłaty więc poczytałam że jak nieświadomie się umowę złożyło to można wypowiedzieć umowę do 3 miesięcy to ja im wysłąłam wypowiedzenie i uchylenie się od skutków prawnych na co odesłali mi taką odpowiedz: Szanowna Pani, Dziękujemy za utworzone zgłoszenie. Informujemy, iż powoływanie się przez Panią na okoliczność zawarcie umowy pod wpływem błędu wywołanego treścią reklamy usługi Plikostrada, jest całkowicie bezzasadne. Zgodnie z obowiązującym prawem podstawą unieważnienia umowy nie może być fakt błędnego przeświadczenia o warunkach zawieranej umowy, w przypadku gdy przeświadczenie to wynika wyłącznie z powodu niedbalstwa osoby, która nie zapoznała się z udostępnionym jej regulaminem zamawianej usługi. Przypominamy, iż zamawiając pakiet podstawowy usługi Plikostrada, oświadczyła Pani, iż zapoznała się i w całości akceptuje warunki regulaminu usługi. Następnie w toku rejestracji zamówienia, dokument z regulaminem w formie pliku PDF został wysłany na Pani adres poczty elektronicznej. Ponieważ wszystkie informacje o warunkach zawartej umowy znajdują się w zaakceptowanym przez Panią regulaminie, w chwili obecnej nie może się Pani powoływać na brak wiedzy o odpłatności usługi poza czternastodniowym okresem testowym. Dodatkowo należy podkreślić, iż szczegółowe informacje o kosztach oraz o okresie obowiązywania zawieranej umowy zostały Pani udostępnione w zakładce „Pakiety Plikostrady”, zaś na stronie z formularzem zamówienia usługi umieszczono wyraźną informację o następującej treści: „Podczas 14-dniowego bezpłatnego okresu testowego przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od umowy (fax, e-mail, itp.). Po upływie 14-dniowego okresu testowego obowiązywanie i koszt umowy zgodnie z Regulaminem“. Informujemy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, przytoczony przez Panią trzymiesięczny termin na odstąpienia od umowy, nie znajduje zastosowanie w stosunku do zawartej przez Panią umowy o świadczenie usługi elektronicznej Plikostrada. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. 2000, Nr 22, poz. 271 i późn. zm.) w przypadku świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta, jedynym obowiązującym terminem na odstąpienie od umowy jest termin ustalony przez strony w regulaminie usługi (14 dni). Zgodnie z § 2. ust. 8 regulaminu usługi: „Usługobiorca składa Usługodawcy żądanie natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia Usługi, poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę. W razie wątpliwości poczytuje się, iż moment uruchomienia linku aktywacyjnego decyduje o chwili rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę.” Ponadto należy podkreślić, iż w trakcie procesu zawierania umowy, regulamin usługi został przesłany na Pani indywidualny adres poczty elektronicznej, w postaci zamkniętego dokumentu tekstowego w formacie pliku PDF. Tym samy otrzymała Pani regulamin utrwalony na stałym nośniku zapisu informacji, co w myśli art. 5 Dyrektywy unijnej 97/7/WE wywołuje identyczne skutki jak tradycyjne pisemne potwierdzenie warunków umowy. Nie może więc budzić wątpliwości fakt, iż termin na odstąpienie od zawartej umowy wynosił wyłącznie 14 dni od momentu jej zawarcia. Przypominamy, iż w wyniku aktywacji usługi i braku odstąpienia przez Panią od umowy w terminie pierwszych 14 dni, spółka Smart Tech Connet Ltd była zobowiązana do wykupienia dla Pani konta premium na zagranicznym serwerze sieci Usentet, w celu zapewnienia Pani określonego w umowie limitu danych do pobrania. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi Smart Tech Connect Ltd. przetwarza i przechowuje dane osobowe w sposób bezpieczny, nie naruszając praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Dane podane w trakcie procesu zarejestrowania formularza zamówienia w serwisie Plikostrada.pl służą do realizacji umowy. Usługobiorcy przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, które zostały zebrane w celu wykonania zawartej drogą elektroniczną umowy. W momencie, gdy powyższe dane staną się zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, przysługuje prawo żądania wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. W związku z powyższym, ponownie przypominamy o obowiązku uiszczenia zaległej opłaty abonamentowej w wysokości 96 zł. Z wyrazami szacunku, Biuro Obsługi Klienta serwisu Plikostrada Ja naprawde Nie wiem co mam w tej sytuacji zrobić!!!!! Pomocy :(:(

olek bolek

11-07-2014 16:48

Witam Ja 12.06.2014 Zalogowałam się niechcący na Plikostradzie ale nic nie pobierałam. Nie wiedziałam że zawieram umowę dopóki 6.07 nie dostałam wezwania do zapłaty a dzisiaj o 4.48 dostałam przedsądowe wezwanie do zapłaty więc poczytałam że jak nieświadomie się umowę złożyło to można wypowiedzieć umowę do 3 miesięcy to ja im wysłąłam wypowiedzenie i uchylenie się od skutków prawnych na co odesłali mi taką odpowiedz: Szanowna Pani, Dziękujemy za utworzone zgłoszenie. Informujemy, iż powoływanie się przez Panią na okoliczność zawarcie umowy pod wpływem błędu wywołanego treścią reklamy usługi Plikostrada, jest całkowicie bezzasadne. Zgodnie z obowiązującym prawem podstawą unieważnienia umowy nie może być fakt błędnego przeświadczenia o warunkach zawieranej umowy, w przypadku gdy przeświadczenie to wynika wyłącznie z powodu niedbalstwa osoby, która nie zapoznała się z udostępnionym jej regulaminem zamawianej usługi. Przypominamy, iż zamawiając pakiet podstawowy usługi Plikostrada, oświadczyła Pani, iż zapoznała się i w całości akceptuje warunki regulaminu usługi. Następnie w toku rejestracji zamówienia, dokument z regulaminem w formie pliku PDF został wysłany na Pani adres poczty elektronicznej. Ponieważ wszystkie informacje o warunkach zawartej umowy znajdują się w zaakceptowanym przez Panią regulaminie, w chwili obecnej nie może się Pani powoływać na brak wiedzy o odpłatności usługi poza czternastodniowym okresem testowym. Dodatkowo należy podkreślić, iż szczegółowe informacje o kosztach oraz o okresie obowiązywania zawieranej umowy zostały Pani udostępnione w zakładce „Pakiety Plikostrady”, zaś na stronie z formularzem zamówienia usługi umieszczono wyraźną informację o następującej treści: „Podczas 14-dniowego bezpłatnego okresu testowego przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od umowy (fax, e-mail, itp.). Po upływie 14-dniowego okresu testowego obowiązywanie i koszt umowy zgodnie z Regulaminem“. Informujemy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, przytoczony przez Panią trzymiesięczny termin na odstąpienia od umowy, nie znajduje zastosowanie w stosunku do zawartej przez Panią umowy o świadczenie usługi elektronicznej Plikostrada. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. 2000, Nr 22, poz. 271 i późn. zm.) w przypadku świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta, jedynym obowiązującym terminem na odstąpienie od umowy jest termin ustalony przez strony w regulaminie usługi (14 dni). Zgodnie z § 2. ust. 8 regulaminu usługi: „Usługobiorca składa Usługodawcy żądanie natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia Usługi, poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę. W razie wątpliwości poczytuje się, iż moment uruchomienia linku aktywacyjnego decyduje o chwili rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę.” Ponadto należy podkreślić, iż w trakcie procesu zawierania umowy, regulamin usługi został przesłany na Pani indywidualny adres poczty elektronicznej, w postaci zamkniętego dokumentu tekstowego w formacie pliku PDF. Tym samy otrzymała Pani regulamin utrwalony na stałym nośniku zapisu informacji, co w myśli art. 5 Dyrektywy unijnej 97/7/WE wywołuje identyczne skutki jak tradycyjne pisemne potwierdzenie warunków umowy. Nie może więc budzić wątpliwości fakt, iż termin na odstąpienie od zawartej umowy wynosił wyłącznie 14 dni od momentu jej zawarcia. Przypominamy, iż w wyniku aktywacji usługi i braku odstąpienia przez Panią od umowy w terminie pierwszych 14 dni, spółka Smart Tech Connet Ltd była zobowiązana do wykupienia dla Pani konta premium na zagranicznym serwerze sieci Usentet, w celu zapewnienia Pani określonego w umowie limitu danych do pobrania. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi Smart Tech Connect Ltd. przetwarza i przechowuje dane osobowe w sposób bezpieczny, nie naruszając praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Dane podane w trakcie procesu zarejestrowania formularza zamówienia w serwisie Plikostrada.pl służą do realizacji umowy. Usługobiorcy przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, które zostały zebrane w celu wykonania zawartej drogą elektroniczną umowy. W momencie, gdy powyższe dane staną się zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, przysługuje prawo żądania wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. W związku z powyższym, ponownie przypominamy o obowiązku uiszczenia zaległej opłaty abonamentowej w wysokości 96 zł. Z wyrazami szacunku, Biuro Obsługi Klienta serwisu Plikostrada Ja naprawde Nie wiem co mam w tej sytuacji zrobić!!!!! Pomocy :(:( Witam Ja 12.06.2014 Zalogowałam się niechcący na Plikostradzie ale nic nie pobierałam. Nie wiedziałam że zawieram umowę dopóki 6.07 nie dostałam wezwania do zapłaty a dzisiaj o 4.48 dostałam przedsądowe wezwanie do zapłaty więc poczytałam że jak nieświadomie się umowę złożyło to można wypowiedzieć umowę do 3 miesięcy to ja im wysłąłam wypowiedzenie i uchylenie się od skutków prawnych na co odesłali mi taką odpowiedz: Szanowna Pani, Dziękujemy za utworzone zgłoszenie. Informujemy, iż powoływanie się przez Panią na okoliczność zawarcie umowy pod wpływem błędu wywołanego treścią reklamy usługi Plikostrada, jest całkowicie bezzasadne. Zgodnie z obowiązującym prawem podstawą unieważnienia umowy nie może być fakt błędnego przeświadczenia o warunkach zawieranej umowy, w przypadku gdy przeświadczenie to wynika wyłącznie z powodu niedbalstwa osoby, która nie zapoznała się z udostępnionym jej regulaminem zamawianej usługi. Przypominamy, iż zamawiając pakiet podstawowy usługi Plikostrada, oświadczyła Pani, iż zapoznała się i w całości akceptuje warunki regulaminu usługi. Następnie w toku rejestracji zamówienia, dokument z regulaminem w formie pliku PDF został wysłany na Pani adres poczty elektronicznej. Ponieważ wszystkie informacje o warunkach zawartej umowy znajdują się w zaakceptowanym przez Panią regulaminie, w chwili obecnej nie może się Pani powoływać na brak wiedzy o odpłatności usługi poza czternastodniowym okresem testowym. Dodatkowo należy podkreślić, iż szczegółowe informacje o kosztach oraz o okresie obowiązywania zawieranej umowy zostały Pani udostępnione w zakładce „Pakiety Plikostrady”, zaś na stronie z formularzem zamówienia usługi umieszczono wyraźną informację o następującej treści: „Podczas 14-dniowego bezpłatnego okresu testowego przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od umowy (fax, e-mail, itp.). Po upływie 14-dniowego okresu testowego obowiązywanie i koszt umowy zgodnie z Regulaminem“. Informujemy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, przytoczony przez Panią trzymiesięczny termin na odstąpienia od umowy, nie znajduje zastosowanie w stosunku do zawartej przez Panią umowy o świadczenie usługi elektronicznej Plikostrada. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. 2000, Nr 22, poz. 271 i późn. zm.) w przypadku świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta, jedynym obowiązującym terminem na odstąpienie od umowy jest termin ustalony przez strony w regulaminie usługi (14 dni). Zgodnie z § 2. ust. 8 regulaminu usługi: „Usługobiorca składa Usługodawcy żądanie natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia Usługi, poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę. W razie wątpliwości poczytuje się, iż moment uruchomienia linku aktywacyjnego decyduje o chwili rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę.” Ponadto należy podkreślić, iż w trakcie procesu zawierania umowy, regulamin usługi został przesłany na Pani indywidualny adres poczty elektronicznej, w postaci zamkniętego dokumentu tekstowego w formacie pliku PDF. Tym samy otrzymała Pani regulamin utrwalony na stałym nośniku zapisu informacji, co w myśli art. 5 Dyrektywy unijnej 97/7/WE wywołuje identyczne skutki jak tradycyjne pisemne potwierdzenie warunków umowy. Nie może więc budzić wątpliwości fakt, iż termin na odstąpienie od zawartej umowy wynosił wyłącznie 14 dni od momentu jej zawarcia. Przypominamy, iż w wyniku aktywacji usługi i braku odstąpienia przez Panią od umowy w terminie pierwszych 14 dni, spółka Smart Tech Connet Ltd była zobowiązana do wykupienia dla Pani konta premium na zagranicznym serwerze sieci Usentet, w celu zapewnienia Pani określonego w umowie limitu danych do pobrania. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi Smart Tech Connect Ltd. przetwarza i przechowuje dane osobowe w sposób bezpieczny, nie naruszając praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Dane podane w trakcie procesu zarejestrowania formularza zamówienia w serwisie Plikostrada.pl służą do realizacji umowy. Usługobiorcy przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, które zostały zebrane w celu wykonania zawartej drogą elektroniczną umowy. W momencie, gdy powyższe dane staną się zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, przysługuje prawo żądania wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. W związku z powyższym, ponownie przypominamy o obowiązku uiszczenia zaległej opłaty abonamentowej w wysokości 96 zł. Z wyrazami szacunku, Biuro Obsługi Klienta serwisu Plikostrada Ja naprawde Nie wiem co mam w tej sytuacji zrobić!!!!! Pomocy :(:(

obca

02-07-2014 21:08

wypisują do mnie mimo że nic nie pobrałam, wysłałam dwa druki o odstąpienie umowy i napisał do mnie taki pan Tomasz Rogowiecki Polak a niby ta firma z Dubaju jest :) nie zamierzam płacić bo z tej usługi nie skorzystałam a nawet o niej zapomniałam. Umowy na piśmie nie było więc nie ma nic udokumentowanego i prawomocnego. na początku się bałam ale nie mają prawdziwego adresu korespondencji (przez internet strach podawać), a w dodatku straszą nr posiadaniem nr IP, które się nie zgadzają... to kicz!!!!!!!!!!!!

obca

02-07-2014 21:07

wypisują do mnie mimo że nic nie pobrałam, wysłałam dwa druki o odstąpienie umowy i napisał do mnie taki pan Tomasz Rogowiecki Polak a niby ta firma z Dubaju jest :) nie zamierzam płacić bo z tej usługi nie skorzystałam a nawet o niej zapomniałam. Umowy na piśmie nie było więc nie ma nic udokumentowanego i prawomocnego. na początku się bałam ale nie mają prawdziwego adresu korespondencji (przez internet strach podawać), a w dodatku straszą nr posiadaniem nr IP, które się nie zgadzają... to kicz!!!!!!!!!!!!

obca

02-07-2014 21:07

wypisują do mnie mimo że nic nie pobrałam, wysłałam dwa druki o odstąpienie umowy i napisał do mnie taki pan Tomasz Rogowiecki Polak a niby ta firma z Dubaju jest :) nie zamierzam płacić bo z tej usługi nie skorzystałam a nawet o niej zapomniałam. Umowy na piśmie nie było więc nie ma nic udokumentowanego i prawomocnego. na początku się bałam ale nie mają prawdziwego adresu korespondencji (przez internet strach podawać), a w dodatku straszą nr posiadaniem nr IP, które się nie zgadzają... to kicz!!!!!!!!!!!!

obcy

20-06-2014 16:10

Witam wszystkich i jak tam straszą was jeszcze wezwaniami do zaplaty bo wlaśnie też wpadłem w to gówno i nie wiem czy płacić . Czy ktos miał może do czynienia już z sądem lub komornikiem

zakłopotana

18-06-2014 20:27

moja 14 letnia uposledzoną córka dostała taki list ja przerażona nawet zadzwoniłam pod podany numer pytając co mam zrobić bo nie mam takich pieniędzy to bez żadnego ale przedłużyła mi termin spłaty byłam zdziwiona bo komornik raczej na słowo by mi nie przedłużył raczej terminu ale dalej mam jakieś obawy i niewiem tak jak mówicie nie płacić?pomóżcie

zakłopotana

18-06-2014 20:26

moja 14 letnia uposledzoną córka dostała taki list ja przerażona nawet zadzwoniłam pod podany numer pytając co mam zrobić bo nie mam takich pieniędzy to bez żadnego ale przedłużyła mi termin spłaty byłam zdziwiona bo komornik raczej na słowo by mi nie przedłużył raczej terminu ale dalej mam jakieś obawy i niewiem tak jak mówicie nie płacić?pomóżcie

zakłopotana

18-06-2014 20:26

moja 14 letnia uposledzoną córka dostała taki list ja przerażona nawet zadzwoniłam pod podany numer pytając co mam zrobić bo nie mam takich pieniędzy to bez żadnego ale przedłużyła mi termin spłaty byłam zdziwiona bo komornik raczej na słowo by mi nie przedłużył raczej terminu ale dalej mam jakieś obawy i niewiem tak jak mówicie nie płacić?pomóżcie

Ola

18-06-2014 09:34

Witajcie ! Nie płaćcie tego. Ja dziś w strachu po przeczytaniu chyba wszystkich stron na temat plikostrady i innych podobnych , przewertowaniu z milion razy regulaminów , notek itd , zadzwoniłam do Pana z UOKiK na darmową infolinie. Pan mi tam mówił, abym się tym nie przejmowała , po prostu wszystkie takie listy zignorowała i w żadnym wypadku nie płaciła ... Tak więc spokojnie i bez nerwów, bo ja straciłam całą noc na denerwowaniu. Jedynie jest to dobra nauczka aby czytać regulaminy od deski do deski i tyle :) . Dodatkowo abym wyegzekwować poprzez komornika jakąkolwiek zapłatę musieli by mieć np wsz nr Pesel , a nie majac go mogą pocałować nas w nasz ładne i zgrabne pupcie ;) Tak więc do wszystkich , którzy tak jak ja dali się wciągnąć w całą tą aferę , nie przejmujcie się .... Człowiek całe życie uczy się na swoich błędach ... Spokojnego dnia :)

poszkodowana

01-06-2014 13:10

witajcie. mam pytanie czy ktos im wogole wplacal ta kwote? ja niestety tak zrobilam i zaplacilam te 96 zlotych a dopiero pozniej zaczelam szukac na forum o plikostradzie. pomocy mozecie mi cos doradzic? nie chodzi nawet o odzyskanie kasy ale zeby sie odczepili

kuba

30-05-2014 19:39

witam. potrzebuje waszej pomocy bo mi pisze ze mam zaplacic 96 zl a mam 15 lat jak niezaplace to co moi rodzice pójdą do sądu ratunku???

Agnes90

28-05-2014 20:22

Witajcie na stronie pozywamy-zbiorowo, otworzyli nabór osób chętnych do pozwu przeciwko plikostradzie, trzeba się zarejestrować na forum, a potem wysłać do nich maila, w treści maila podaj nick z forum a w (imię, nazwisko). po przecinku TAK lub NIE (jeśli wpłaciłeś/aś pieniądze na konto plikostrada.pl - TAK; jeśli nie - NIE) Jeśli wpłaciłeś obok słowa TAK napisz kwotę (lub sumę kwot) jakie wpłaciłes/aś. Podaj też swój adres e-mail do kontaktu.Na koniec wyślij tę wiadomość na adres: redakcja@pozywamy-zbiorowo.pl BARDZO PROSZĘ O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEJ INSTRUKCJI I NAPISANIE MAILA WG TYCH KILKU ZASAD. JEST WAS WIELE OSÓB I TAKIE WYPEŁNIENIE WIADOMOŚCI, UŁATWI ZNACZNIE PRACĘ OSOBY, ROBIĄCEJ TABELE! Pamiętajcie o TAK lub NIE. Jest to niezwykle ważne, bowiem: 1) osoby, które dokonały wpłaty i chcą dochodzić zwrotu wpłaconych kwot to jedna grupa, natomiast 2) osoby, które nie zapłaciły i są nękane wezwaniami, to druga grupa osób, które chcą przystąpić do ewentualnego pozwu zbiorowego. Jeśli chcecie walczyć z oszustami to dołączajcie, jak nas będzie dużo to koszty związane z pozwem wyjdą pewnie po kilka zł, albo nawet jakiś prawnik za darmo zredaguje pismo jak sprawa zrobi się głośna ;) Walczmy z oszustami !!!

oszukany

15-05-2014 20:32

Pani Natalio proszę o wzór pisma na adres: marcin.idziak.eu@gmail.com

oszukany

15-05-2014 20:31

Pani Natalio proszę o wzór pisma na adres: marcin.idziak.eu@gmail.com

Paweł

12-05-2014 15:08

Cześć, z racji, że moja siostra uwikłała się w to samo, a ja mieszkam od kilku lat w Dubaju moji rodzice poprosili mnie o kontakt z nimi. Smart Tech Connect Ltd, nie wygląda na nazwę firmy z tąd firmy tego rodzaju mają akronim LLC w emiratach nie ltd. Ale pomijając to ów budynek w którym są nie istnieje, miał powstać w 2011 ale przez kryzys w 2008, projekt został porzucony i z całego Meydan City powstał tylko tor wyścigów konnych. Sprawdzałem ów firmę również w Ministry of Labour i Ministry of Economy, nie ma tutaj takiej zarejestrowanej firmy w całych emiratach. patrzyłem z ciekawości na zmiany na wiki. Twór jak first freezone równiez nie istnieje i nie ma prawa istnieć, kiedy freezone są utworzone przez administracje emiratów w których się znajdują. Na wikipedii jak na http://www.uaeinteract.com/business/settingup.asp masz listę wszystkich freezonów, ta strona wygląda na taki sam scam jak plikostrada, bynajmniej każda strona freezone'a ma albo herb/logo emiratu z którego pochodzi albo logo uae. Druga sprawa, jakbyś przeleciał się whois domen z freezone należą one tylko do podmiotów związanych z rządem uae, nie do osób prywatnych jak ta. Po za tym każda firma w uae musi posiadać własną skrytkę pocztową, która jest w pakiecie z freezone. Jak w grudniu otwierałem wirtualną firmę w Fujeirah Creative City to również dostaliśmy swoją w Irydium Building w Dubaju z innym nr jak numer freezone'a. W przypadku pobieraczka jest taka sama jak skrytka tego śmiesznego freezone'a. Ostatnia sprawa, do otworzenia firmy tutaj we freezonie są wymagane totalnie inne dokumenty, do tego nie można otworzyć firmy będąc rezydentem i pracując w jakiejś bo jest to niezgodne z prawem. Ja musiałem np anulować wizę rezydencką w firmie dla której pracowałem, by otworzyć swoją. A swoją potrzebowałem bo jest zabronione pracowanie dla dwóch podmiotów nie będących własnością tego samego sponsora, a druga firma dla której pracowałem, zachciała faktur. Więc obecnie mam z dwoma podpisany tylko consultancy contract. P.S. W regulaminie plikostrady jest napisane, że sądem właściwym jest sąd w Dubaju. Wg polskiego prawa i uokik ta klauzula jest niedozwolona. http://www.trustedshops.pl/wiadomosci/756-klauzule-narzucajace-konsumentom-wlasciwosc-miejscowa-sadu-sa-niedozwolone.html. Jest natomiast "Meydan Tower". Jest, ale na papierze. Mają to dopiero zbudować!!! Zobacz np. to: http://www.emirates247.com/news/emirates/111-storey-tower-coming-up-on-sheikh-zayed-road-2013-05-02-1.504886

piotr

29-04-2014 22:49

to zwykła próba wyłudzenia pieniędzy- nie płaćcie nic naciągaczom. ps wszystkie komentarze napędzające lawine strachu są pisane przez ludzi tych oszustów!

harakiri

28-04-2014 18:10

te złodzieje działają pod POznaniem. I najprawdopodobniej są pracownikami Solarisa. Korzystają z ich serwerów, z ich delegacjami jeżdżą do Dubaju. Najprawdopodobniej mają tam konto, tam wpływają pieniądze, a potem w trakcie delegacji przelewaja je na konta w Polsce. Na informację wpadłem przypadkiem. I to jest prawda, Solaris sprzedaje autobusy do Dubaju, sprawdźcie na stronie internetowej

tpalcz

09-12-2014 14:11

Zgadza się. dostałem od nich list z adresem 60-963 UP Poznań 41

ZoRRo

28-04-2014 18:10

te złodzieje działają pod POznaniem. I najprawdopodobniej są pracownikami Solarisa. Korzystają z ich serwerów, z ich delegacjami jeżdżą do Dubaju. Najprawdopodobniej mają tam konto, tam wpływają pieniądze, a potem w trakcie delegacji przelewaja je na konta w Polsce. Na informację wpadłem przypadkiem. I to jest prawda, Solaris sprzedaje autobusy do Dubaju, sprawdźcie na stronie internetowej

J.K.

22-04-2014 17:07

Mam ten sam problem. Co robic w takiej sytuacji ?

Judka

22-04-2014 17:07

Mam ten sam problem. Co robic w takiej sytuacji ?

oleek

22-04-2014 14:40

Ja otrzymałam przedsądowe wezwanie do zapłaty, głupia byłam i zapłacilam! Ale nie wiem czy jeśli ta "umowa" była na rok, to moga ją sami przedłużyc? Czy powinnam napisac jakąś rezygnacje? A co ciekawe nawet nie pamiętam zebym sie na tej stronie logowała.

oleek

22-04-2014 14:39

Ja otrzymałam przedsądowe wezwanie do zapłaty, głupia byłam i zapłacilam! Ale nie wiem czy jeśli ta "umowa" była na rok, to moga ją sami przedłużyc? Czy powinnam napisac jakąś rezygnacje? A co ciekawe nawet nie pamiętam zebym sie na tej stronie logowała.

Agusia

02-04-2014 15:56

Witam! Dzisiaj otrzymałam na e-maila wiadomość: Szanowna Pani, Serdecznie dziękujemy za zamówienie pakietu podstawowego usługi Plikostrada. W dniu 17.03.2014 o godzinie 10:38:17 przy użyciu komputera o adresie fizycznym IP 164.127.46.213, zawarła Pani umowę o świadczenie usługi Plikostrada w pakiecie podstawowym, obejmującym dwunastomiesięczny dostęp do serwerów sieci Usenet z łącznym limitem transferu danych wynoszącym 122 GB. Fakt, iż nie odstąpiła Pani od umowy w terminie pierwszych 14 dni od jej zawarcia, świadczy o tym, iż nasza usługa musiała spełnić Pani oczekiwania. Zapewniamy, iż dołożymy najwyższych starań aby zamówiona usługa była świadczona bez zakłóceń przez cały okres obowiązywania umowy. Przypominamy, iż w zamian za udostępnioną usługę, zobowiązała się Pani do uiszczenia jednorazowej opłaty abonamentowej w wysokości 96 złotych. Prosimy o uregulowanie należności na poczcie lub poprzez przelew bankowy, w terminie do dnia 09.04.2014, podając następujące dane odbiorcy: Nazwa odbiorcy: Smart Tech Connect Ltd. Adres odbiorcy: P.O. Box 450676, Dubaj, ZEA Rachunek bankowy odbiorcy w Polsce: 96 1750 1312 6860 1000 0069 1240 Tytuł płatności: Opłata za abonament 12 miesięcy - 0069 1240 Kwota: 96 PLN Gotowy blankiet wpłaty można wygenerować pod adresem http://www.plikostrada.pl/wplata.php?wtd=s4ImrhJD05hXbK2xZac4wokRwBf3NTjny3o%3D W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail pomoc@plikostrada.pl albo telefonicznie pod numer 70 838 85 88*(od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00). Życzymy udanego korzystania z udostępnionej usługi. Z pozdrowieniami, Zespół Plikostrada.pl *Koszt za minutę połączenia dwa złote i dziewięć groszy, w tym podatek od towarów i usług. Nawet nie mogłam skorzystać z Plikostrady, żeby cokolwiek ściągnąć! Niby za darmo przez 14 dni,ale ja całkowicie o tym później zapomniałam, żeby umowę rozwiązać...W dodatku numer IP komputera nie zgadza się z moim. Na nieszczęście podałam im chyba prawdziwe dane. Znajoma mówi, żeby nie płacić, że to naciągacze, ale pisemka będę otrzymywać, tj. przedsądowe wezwanie do zapłaty itp... Myślałam, że skoro niczego nie podpisuję własnoręcznie, taka umowa jest nieważna. Znajoma twierdzi, że jest ważna, bo zaakceptowałam Regulamin. Nic, poczekam na listonosza. Jeśli nie otrzymam listu POLECONEGO, lub za potwierdzeniem odbioru, nie zapłacę! Kurczę, już chyba nigdy nie zaloguję się na żadną stronę, chyba że podam fałszywe dane...

Agusia

02-04-2014 15:54

Witam! Dzisiaj otrzymałam na e-maila wiadomość: Szanowna Pani, Serdecznie dziękujemy za zamówienie pakietu podstawowego usługi Plikostrada. W dniu 17.03.2014 o godzinie 10:38:17 przy użyciu komputera o adresie fizycznym IP 164.127.46.213, zawarła Pani umowę o świadczenie usługi Plikostrada w pakiecie podstawowym, obejmującym dwunastomiesięczny dostęp do serwerów sieci Usenet z łącznym limitem transferu danych wynoszącym 122 GB. Fakt, iż nie odstąpiła Pani od umowy w terminie pierwszych 14 dni od jej zawarcia, świadczy o tym, iż nasza usługa musiała spełnić Pani oczekiwania. Zapewniamy, iż dołożymy najwyższych starań aby zamówiona usługa była świadczona bez zakłóceń przez cały okres obowiązywania umowy. Przypominamy, iż w zamian za udostępnioną usługę, zobowiązała się Pani do uiszczenia jednorazowej opłaty abonamentowej w wysokości 96 złotych. Prosimy o uregulowanie należności na poczcie lub poprzez przelew bankowy, w terminie do dnia 09.04.2014, podając następujące dane odbiorcy: Nazwa odbiorcy: Smart Tech Connect Ltd. Adres odbiorcy: P.O. Box 450676, Dubaj, ZEA Rachunek bankowy odbiorcy w Polsce: 96 1750 1312 6860 1000 0069 1240 Tytuł płatności: Opłata za abonament 12 miesięcy - 0069 1240 Kwota: 96 PLN Gotowy blankiet wpłaty można wygenerować pod adresem http://www.plikostrada.pl/wplata.php?wtd=s4ImrhJD05hXbK2xZac4wokRwBf3NTjny3o%3D W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail pomoc@plikostrada.pl albo telefonicznie pod numer 70 838 85 88*(od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00). Życzymy udanego korzystania z udostępnionej usługi. Z pozdrowieniami, Zespół Plikostrada.pl *Koszt za minutę połączenia dwa złote i dziewięć groszy, w tym podatek od towarów i usług. Nawet nie mogłam skorzystać z Plikostrady, żeby cokolwiek ściągnąć! Niby za darmo przez 14 dni,ale ja całkowicie o tym później zapomniałam, żeby umowę rozwiązać...W dodatku numer IP komputera nie zgadza się z moim. Na nieszczęście podałam im chyba prawdziwe dane. Znajoma mówi, żeby nie płacić, że to naciągacze, ale pisemka będę otrzymywać, tj. przedsądowe wezwanie do zapłaty itp... Myślałam, że skoro niczego nie podpisuję własnoręcznie, taka umowa jest nieważna. Znajoma twierdzi, że jest ważna, bo zaakceptowałam Regulamin. Nic, poczekam na listonosza. Jeśli nie otrzymam listu POLECONEGO, lub za potwierdzeniem odbioru, nie zapłacę! Kurczę, już chyba nigdy nie zaloguję się na żadną stronę, chyba że podam fałszywe dane...

Agusia

02-04-2014 15:54

Witam! Dzisiaj otrzymałam na e-maila wiadomość: Szanowna Pani, Serdecznie dziękujemy za zamówienie pakietu podstawowego usługi Plikostrada. W dniu 17.03.2014 o godzinie 10:38:17 przy użyciu komputera o adresie fizycznym IP 164.127.46.213, zawarła Pani umowę o świadczenie usługi Plikostrada w pakiecie podstawowym, obejmującym dwunastomiesięczny dostęp do serwerów sieci Usenet z łącznym limitem transferu danych wynoszącym 122 GB. Fakt, iż nie odstąpiła Pani od umowy w terminie pierwszych 14 dni od jej zawarcia, świadczy o tym, iż nasza usługa musiała spełnić Pani oczekiwania. Zapewniamy, iż dołożymy najwyższych starań aby zamówiona usługa była świadczona bez zakłóceń przez cały okres obowiązywania umowy. Przypominamy, iż w zamian za udostępnioną usługę, zobowiązała się Pani do uiszczenia jednorazowej opłaty abonamentowej w wysokości 96 złotych. Prosimy o uregulowanie należności na poczcie lub poprzez przelew bankowy, w terminie do dnia 09.04.2014, podając następujące dane odbiorcy: Nazwa odbiorcy: Smart Tech Connect Ltd. Adres odbiorcy: P.O. Box 450676, Dubaj, ZEA Rachunek bankowy odbiorcy w Polsce: 96 1750 1312 6860 1000 0069 1240 Tytuł płatności: Opłata za abonament 12 miesięcy - 0069 1240 Kwota: 96 PLN Gotowy blankiet wpłaty można wygenerować pod adresem http://www.plikostrada.pl/wplata.php?wtd=s4ImrhJD05hXbK2xZac4wokRwBf3NTjny3o%3D W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail pomoc@plikostrada.pl albo telefonicznie pod numer 70 838 85 88*(od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00). Życzymy udanego korzystania z udostępnionej usługi. Z pozdrowieniami, Zespół Plikostrada.pl *Koszt za minutę połączenia dwa złote i dziewięć groszy, w tym podatek od towarów i usług. Nawet nie mogłam skorzystać z Plikostrady, żeby cokolwiek ściągnąć! Niby za darmo przez 14 dni,ale ja całkowicie o tym później zapomniałam, żeby umowę rozwiązać...W dodatku numer IP komputera nie zgadza się z moim. Na nieszczęście podałam im chyba prawdziwe dane. Znajoma mówi, żeby nie płacić, że to naciągacze, ale pisemka będę otrzymywać, tj. przedsądowe wezwanie do zapłaty itp... Myślałam, że skoro niczego nie podpisuję własnoręcznie, taka umowa jest nieważna. Znajoma twierdzi, że jest ważna, bo zaakceptowałam Regulamin. Nic, poczekam na listonosza. Jeśli nie otrzymam listu POLECONEGO, lub za potwierdzeniem odbioru, nie zapłacę! Kurczę, już chyba nigdy nie zaloguję się na żadną stronę, chyba że podam fałszywe dane...

M.W

31-03-2014 11:00

DZIŚ OTRZYMAŁEM PO TRZECH MIESIĄCACH OSTATECZNE PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY 113 ZŁ CZY JEST KTOŚ KOGO UKARALI

M.W

31-03-2014 10:51

POCZEKAJ JESZCZE DWA TYGODNIE A OTRZYMASZ OSTATECZNE PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY 113 ZŁ CO ROBIĆ?

florka

30-03-2014 15:06

Ja też dostałam e- maila o wezwaniu do zapłaty. odpisałam że idę na prokuraturę i pisemko o odstąpieniu od umowy ( tak dla formalności) której nie zawarłam, bo nawet nie potwierdziłam linku aktywacyjnego. Nie mam zamiaru płacić i chętnie przystapie do pozwu zbiorowego, ale nie chce mi się aktywować link na stroniewww.pozywamy-zbiorowo.pl.

irek

28-03-2014 15:19

mam pytanie bo do mnie przyszło wezwanie od komornika co robić?

Kasia

17-03-2014 21:46

Mnie też straszą sądem, zgłosiłaś to do prokuratury? Czy w ogóle JEST KTOŚ KOMU ZAŁOŻYLI SPRAWĘ W SĄDZIE??

miziak

16-03-2014 22:39

Niech to szlag, mam 50-tke i juz drugi raz dalem sie wkrecic z rejestracja ale nie zaplace s...om ani grosza ale rezygnacje wysle korzystajac z 3-mieczecznego okresu, bo jeszcze nie dostalem nic na pismie. Czy internetu nikt nie kontroluje, nie sprawdza legalnosci dzialan roznych firm, nie moze zablokowac nachalnych reklam? Sprobojcie odebrac BIEDRONKE i inne takie. Przeciez podobno jest jakis minister cyfryzacji. Po cholere ja place podatki?

LEON

14-03-2014 17:14

Szajka oszustów założyła sobie konto w Dubaju i liczy na to, że będzie mogła bezkarnie okradać rodaków. Zwracam się do wszystkich oszukanych przez Plikostradę, aby skierowali do Prokuratur w miejscach swego zamieszkania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (podobne jak niżej) i w ten sposób dostarczyli dowodów do ścigania tych przestępców. LO Poznań, dnia 14 marca 2014 r. Leon Orlikowski ul. Chełmińska 7/3 60-645 Poznań tel. 848 55 02 Prokuratura Rejonowa Poznań-Jeżyce ul. 27 Grudnia 15 61-737 Poznań Z a w i a d o m i e n i e o p o p e ł n i e n i u p r z e s t ę p s t w a Zawiadamiam, że bezzasadnie "Plikostrada" obciążyła mnie fakturą z dnia 10 marca w kwocie 96 zł za nieświadczone mi usługi, mimo że faktycznie nie zaakceptowałem proponowanej mi na takie usługi umowy. Działanie to jest obliczone na wyłudzenie ode mnie nienależnej "Plikostradzie" płatności, dlatego narusza obowiązujący w Polsce porządek prawny. U z a s a d n i e n i e Dnia 9 lutego 2014 r. podczas serwowania po Internecie w pewnym momencie, nie wiem jak i dlaczego, otworzyła mi się strona internetowa "Plikostrady", na której była zaproponowana oferta dostarczania plików z zakresu: Filmu, Muzyki, Rozrywki. Ponieważ oferta miała charakter bardzo ogólny, postanowiłem zapoznać się z jej bardziej konkretnymi szczegółami. Mimo że podałem żądane moje dane personalne, oczekiwanych i poszukiwanych szczegółów nie znalazłem i nie otrzymałem. Natomiast po opuszczeniu strony "Plikostrady" otrzymałem mejl z podziękowaniem za rejestrację na stronie www.plikostrada.pl. Żadnych zaleconych w tym mejlu czynności w celu aktywizacji konta nie wykonałem (zał.1.). Ponieważ nie spełniłem też warunków podanych w paragrafie 2. punkty 7 oraz 8 "Regulaminu usługi Plikostrada" z dnia 21.12.2012 (zał.2), więc sadziłem, że wstępnie przedłożonej mi umowy nie zaakceptowałem i dlatego nie została ona faktycznie zawarta. Po dniu 9 lutego 2014 r. ani ja nie wchodziłem na stronę Plikostrady ani też Plikostrada nie kontaktowała się ze mną. Nie miałem więc w okresie od 9 lutego 2014 r. do 10 marca 2014 r. żadnych usług świadczonych mi przez Plikostradę. Dlatego przesłany mi przez Plikostradę mejl z dnia 10 marca 2014 r. z załączoną fakturą na kwotę 96,00 zł z datą wystawienia 10.03.2014 i do zapłaty w ciągu 3 dni, czyli do 13.03.2014 r. (zał. 3 i 4) był dla mnie absolutnym zaskoczeniem, a zwłaszcza jego tytuł: "Przedsądowe wezwanie do zapłaty". Ponieważ ani nie akceptowałem przedłożonej mi umowy przez Plikostradę, ani też faktycznie nie korzystałem z jej usług, wystawioną mi fakturę wraz z grożeniem mi egzekucją podanej w niej płatności jest po prostu podjętą przez Plikostradę próbą zastosowania szantażu i wymuszenia na mnie nienależnej Plikostradzie płatności. Jest to więc przestępstwem wobec obowiązującego w Polsce porządku prawnego. Mając na uwadze powyższe okoliczności i fakty sprawy zwracam się z uprzejma prośbą o wszczęcie postępowania karnego wobec Plikostrady. Podany na stronie internetowej kontakt: Biuro Obsługi Klienta Tel.: 70 838 85 88* (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00) eMail: pomoc@plikostrada.pl /Leon Orlikowski/ Załączniki: 1) Mejl "Plikostrady" z dnia 9.02.2014 2) Regulamin usługi "Plikostraada" z dn. 21.12.2012 3)Mejl "Plikostrady" z dnia 10.03.2014 4) Faktura: Pro-forma Nr 2014/638105 z dnia 10.13.2014

orskileon

14-03-2014 17:12

Szajka oszustów założyła sobie konto w Dubaju i liczy na to, że będzie mogła bezkarnie okradać rodaków. Zwracam się do wszystkich oszukanych przez Plikostradę, aby skierowali do Prokuratur w miejscach swego zamieszkania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (podobne jak niżej) i w ten sposób dostarczyli dowodów do ścigania tych przestępców. LO Poznań, dnia 14 marca 2014 r. Leon Orlikowski ul. Chełmińska 7/3 60-645 Poznań tel. 848 55 02 Prokuratura Rejonowa Poznań-Jeżyce ul. 27 Grudnia 15 61-737 Poznań Z a w i a d o m i e n i e o p o p e ł n i e n i u p r z e s t ę p s t w a Zawiadamiam, że bezzasadnie "Plikostrada" obciążyła mnie fakturą z dnia 10 marca w kwocie 96 zł za nieświadczone mi usługi, mimo że faktycznie nie zaakceptowałem proponowanej mi na takie usługi umowy. Działanie to jest obliczone na wyłudzenie ode mnie nienależnej "Plikostradzie" płatności, dlatego narusza obowiązujący w Polsce porządek prawny. U z a s a d n i e n i e Dnia 9 lutego 2014 r. podczas serwowania po Internecie w pewnym momencie, nie wiem jak i dlaczego, otworzyła mi się strona internetowa "Plikostrady", na której była zaproponowana oferta dostarczania plików z zakresu: Filmu, Muzyki, Rozrywki. Ponieważ oferta miała charakter bardzo ogólny, postanowiłem zapoznać się z jej bardziej konkretnymi szczegółami. Mimo że podałem żądane moje dane personalne, oczekiwanych i poszukiwanych szczegółów nie znalazłem i nie otrzymałem. Natomiast po opuszczeniu strony "Plikostrady" otrzymałem mejl z podziękowaniem za rejestrację na stronie www.plikostrada.pl. Żadnych zaleconych w tym mejlu czynności w celu aktywizacji konta nie wykonałem (zał.1.). Ponieważ nie spełniłem też warunków podanych w paragrafie 2. punkty 7 oraz 8 "Regulaminu usługi Plikostrada" z dnia 21.12.2012 (zał.2), więc sadziłem, że wstępnie przedłożonej mi umowy nie zaakceptowałem i dlatego nie została ona faktycznie zawarta. Po dniu 9 lutego 2014 r. ani ja nie wchodziłem na stronę Plikostrady ani też Plikostrada nie kontaktowała się ze mną. Nie miałem więc w okresie od 9 lutego 2014 r. do 10 marca 2014 r. żadnych usług świadczonych mi przez Plikostradę. Dlatego przesłany mi przez Plikostradę mejl z dnia 10 marca 2014 r. z załączoną fakturą na kwotę 96,00 zł z datą wystawienia 10.03.2014 i do zapłaty w ciągu 3 dni, czyli do 13.03.2014 r. (zał. 3 i 4) był dla mnie absolutnym zaskoczeniem, a zwłaszcza jego tytuł: "Przedsądowe wezwanie do zapłaty". Ponieważ ani nie akceptowałem przedłożonej mi umowy przez Plikostradę, ani też faktycznie nie korzystałem z jej usług, wystawioną mi fakturę wraz z grożeniem mi egzekucją podanej w niej płatności jest po prostu podjętą przez Plikostradę próbą zastosowania szantażu i wymuszenia na mnie nienależnej Plikostradzie płatności. Jest to więc przestępstwem wobec obowiązującego w Polsce porządku prawnego. Mając na uwadze powyższe okoliczności i fakty sprawy zwracam się z uprzejma prośbą o wszczęcie postępowania karnego wobec Plikostrady. Podany na stronie internetowej kontakt: Biuro Obsługi Klienta Tel.: 70 838 85 88* (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00) eMail: pomoc@plikostrada.pl /Leon Orlikowski/ Załączniki: 1) Mejl "Plikostrady" z dnia 9.02.2014 2) Regulamin usługi "Plikostraada" z dn. 21.12.2012 3)Mejl "Plikostrady" z dnia 10.03.2014 4) Faktura: Pro-forma Nr 2014/638105 z dnia 10.13.2014

kiti

10-03-2014 22:48

witam ja też naiwna . podałam prawdziwe dane.z ich strony dwa meile wezwań do zapłaty. w listopadzie 2013 roku wpisałam swoje dane na ich stronie, ale nigdy nie wchodziłam tam zeby coś pobrać, jedyne co to tylko się zalogowała. teraz na poczatku marca 2014 przyszedł list do zwykłej skrzynki . zwykłą koperta z wydrukowanymi danymi tam gdzie znaczek wydruk opłata pobrana taxe percue-pologne umowa z pocztaitd.po lewej smart tech connect ltd skr pocztowa 25 poznan. na kopercie brak pieczątki kiedy nadana . zero znaczka że to był polecony za potwierdzeniem. w środku treść l listu zblankietem do zapłąty .napisali za emoja sprawa ze nie zapłaciłam została już przygotowana do skierowania w trybie pilnym na drogę postępowania sądowego. do zapłaty ma 114 złoty. straszą ze jak nie zapłacę to koszty wzrosną o kwotę nie mniejszą niż 370 zł. i co ja mam z tym zrobić . wiedząc ze mogę odstąpić od umowy -chodzi mi o te 3 miesiące. to napisałam do nich ze odstępuję od umowy której nie zawarłam, bo się tylko tam zalogowałam, nic wiecej dalej zrobiłam. czyta to jakiś prawnik ??? coż z tym zrobić???? w tym tygodniu ide do prokuratury przedstawić moją sprawę.

kiti

10-03-2014 22:48

witam ja też naiwna . podałam prawdziwe dane.z ich strony dwa meile wezwań do zapłaty. w listopadzie 2013 roku wpisałam swoje dane na ich stronie, ale nigdy nie wchodziłam tam zeby coś pobrać, jedyne co to tylko się zalogowała. teraz na poczatku marca 2014 przyszedł list do zwykłej skrzynki . zwykłą koperta z wydrukowanymi danymi tam gdzie znaczek wydruk opłata pobrana taxe percue-pologne umowa z pocztaitd.po lewej smart tech connect ltd skr pocztowa 25 poznan. na kopercie brak pieczątki kiedy nadana . zero znaczka że to był polecony za potwierdzeniem. w środku treść l listu zblankietem do zapłąty .napisali za emoja sprawa ze nie zapłaciłam została już przygotowana do skierowania w trybie pilnym na drogę postępowania sądowego. do zapłaty ma 114 złoty. straszą ze jak nie zapłacę to koszty wzrosną o kwotę nie mniejszą niż 370 zł. i co ja mam z tym zrobić . wiedząc ze mogę odstąpić od umowy -chodzi mi o te 3 miesiące. to napisałam do nich ze odstępuję od umowy której nie zawarłam, bo się tylko tam zalogowałam, nic wiecej dalej zrobiłam. czyta to jakiś prawnik ??? coż z tym zrobić???? w tym tygodniu ide do prokuratury przedstawić moją sprawę.

E.

03-03-2014 15:55

Dzisiaj dostałam list na nico zmieniony adres domowy, inny numer mieszkania (szkoda, że nie podałam innej ulicy) ale i tak się nie boję!!!!!!:)Podałam również przekręcone nazwisko coś w rodzaju Malinowska...na Malina;)) O dziwo koperta dotarła do mojej skrzynki. Straszą mnie sądem, komornikiem i odsetkami. Nie mam zamiaru im zapłacić!!!!!!Po pierwsze nie ma takiej osoby( o takim nazwisku, adresie itp) ja mam inne prawdziwe dane. Ponadto mam znajomego sąsiada- prawnika, którego wcześniej pytałam co z tym "fantem" zrobić??? Kazał mi tych naciągaczy ignorować i nic nie płacić. Nie zawarłam żadnej umowy na piśmie;) , tak jak Wy, a to najważniejsze!!!! Nic nam nie zrobią, tylko próbują zastraszyć i wyłudzić kasę. Ja na pewno nie zapłacę!!!!

bula

03-03-2014 10:27

popieram wstyd mieszkać w takim państwie

JESTEM QWERTIX

02-03-2014 20:57

Cóż, wczoraj dostałem e-mail od serwisu: Plikostrada.pl: PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY piszą tam, że mam im dać kurde 96 zł a jak nie zapłacę - to 200, cóż - podałem niewłaściwe dane osobowe (zarejestrowałem się jako: aaaaaa aaaaaa) nie wiem co mam robić. Po przeczytaniu waszych komentarzy zacnie ludzie, chyba bym nie płacił, ale na wszelki wypadek zapytam siostrę (jest obcykana w kwesti prawa ;D) Nawet jeśli coś mieliby mi zrobić - ja takim naciągaczom forsy nie dam, hmmmm naciągaczom - NA PEWNO NACIĄGACZOM (oczywiście moim skromnym zdaniem)

Noir

28-02-2014 17:22

ZAUFAJCIE MI W TEJ KWESTII. NIE PRZEMYJCIE SIĘ TYM. Ja kilka miesięcy temu, specjalnie się zarejestrowałem i na prawdziwe dane, żeby sprawdzić ich skuteczność, kara sie nie przejmowałem, bo mnie stać, ale zrobiłem to, żeby ostrzec innych ludzi. Dostawałem emaila i to z IP moim i to z groźbami, listy podobnie i co? 2 miesiące temu się uspokoiło, nawet jednego listu nie ma, ani nic na emaila nie przyszło, żadnego wezwania tym bardziej do sądu. nawet napisałem do nich "I co tylko na tyle was stać? czekam na wezwanie do sądu, chce je dostać NATYCHMIAST!!!" Miesiąc temu napisałem ten tekst i 0 odzewu. jak widać są żałośni :) Więc się nie przejmujcie złodziejami, bo gówno wam zrobią.

Noir

28-02-2014 17:19

Ludzie, posłuchajcie mnie. Nie płacicie, nie przejmujecie się jak dostaliście wezwanie do zapłaty, nic wam nie grozi, gwarantuje to wszystkim. To co robią, nie ma u nas żadnej mocy prawnej, to jest serwis WYŁĄCZNIE szukający naiwniaków. Na dodatek, oni tam żadnych plików nie mają, o całkowicie pusta strona, coś jak biała tapeta z drukiem. Nikt was nie pozwie do sądu, a nawet gdyby taki cud się stał, to i tak byście wygrali na 100000000% nie są raczej na tyle bezmyślni, żeby sami płacić potem jeszcze kare wam z odsetkami. Po prostu olejcie listy jak podaliście prawdziwe dane i ignorujcie emaila, dajcie je do spamu po prostu. OBIECUJE WAM, ŻE NIC SIĘ NIE STANIE, ZAUFAJCIE MI W TEJ KWESTII. NIE PRZEMYJCIE SIĘ TYM. Ja kilka miesięcy temu, specjalnie się zarejestrowałem i na prawdziwe dane, żeby sprawdzić ich skuteczność, kara sie nie przejmowałem, bo mnie stać, ale zrobiłem to, żeby ostrzec innych ludzi. Dostawałem emaila i to z IP moim i to z groźbami, listy podobnie i co? 2 miesiące temu się uspokoiło, nawet jednego listu nie ma, ani nic na emaila nie przyszło, żadnego wezwania tym bardziej do sądu. nawet napisałem do nich "I co tylko na tyle was stać? czekam na wezwanie do sądu, chce je dostać NATYCHMIAST!!!" Miesiąc temu napisałem ten tekst i 0 odzewu. jak widać są żałośni :) Więc się nie przejmujcie złodziejami, bo gówno wam zrobią.

Noir

28-02-2014 17:11

Ludzie, posłuchajcie mnie. Nie płacicie, nie przejmujecie się jak dostaliście wezwanie do zapłaty, nic wam nie grozi, gwarantuje to wszystkim. To co robią, nie ma u nas żadnej mocy prawnej, to jest serwis WYŁĄCZNIE szukający naiwniaków. Na dodatek, oni tam żadnych plików nie mają, o całkowicie pusta strona, coś jak biała tapeta z drukiem. Nikt was nie pozwie do sądu, a nawet gdyby taki cud się stał, to i tak byście wygrali na 100000000% nie są raczej na tyle bezmyślni, żeby sami płacić potem jeszcze kare wam z odsetkami. Po prostu olejcie listy jak podaliście prawdziwe dane i ignorujcie emaila, dajcie je do spamu po prostu. OBIECUJE WAM, ŻE NIC SIĘ NIE STANIE, ZAUFAJCIE

lucek

27-02-2014 21:45

Ja też dostałem na maila takie powiadomienie mail jest przykrywką a dane które podałem są fikcyjne czym mam się czego obawiać ?

Lol

27-02-2014 10:34

A no jak byś się zastanowiła to ma bardzo dużo... Sprzedając lub udostępniając swoje usługi na terenie dowolnego kraju jesteśmy zobowiązani przestrzegać jego praw i obowiązków. Plikostrada oraz pobieraczek to fikcyjne firmy gościa z Gdańska o którym mowa już była nie raz. Sam ich prawnik to sierota bez szkoły która przed telewizją pierdzielił takie bzdury że szkoda gadać. Napisali w 20 umowę której nic nie rozumie a w samym jej środku dali opłaty i warunki faktyczne umowy :) Plikostrada tak jak pobieraczek nie ma ŻADNYCH PLIKÓW DO POBRANIA. Tam się rejestrujesz ale nic nie pobierzesz :) Liczby o faktycznym stanie plików to mit na serwerze. A sam serwer jest zwykłą minimalną usługą na home.pl z dużą bazą klientów :)

skiron

20-02-2014 21:43

mądra decyzja.popieram

Tata_liska

19-02-2014 02:57

a tutaj jest kawę na ławę co i jak aby oszustom się nie dać http://niedajsie.wikidot.com/plikostrada

Tata_liska

19-02-2014 02:54

ma to że plikostrada jest zarejestrowana w Polsce? pod domeną .pl i chce pieniążki od polskich userów podpierając się polskim ustawodawstwem? bo przecież nie przyjedzie durna mamo komornik z dubaju co? p.s. nie mędrkuj tylko kończ już tam zmywać tą pierdoloną podłogę

Mama_liska

17-02-2014 15:47

A co ma polskie prawo do firmy działającej w Dubaju?

WujekDobraRada

16-02-2014 22:29

Jeśli jeszcze ktoś nie wie jak postąpić z tymi krętaczami z rzekomego Dubaju to tak jak już ktopś wcześniej wspomniał: W przegladarce Firefox nastepujaco: 1. Wchodzisz na plikostrada.pl 2. Z menu w przegladarce wybierasz Pomoc 3. Potem wybierasz Zglos oszustwo internetowe 4. Przepisujesz kod z obrazka i klikasz Wyslij Inne przeglądarki zdaje się także posiadają tę funkcję. Zamiast biadolić i niepotrzebnie się bać dołóżcie cegiełkę do tego by ukrócić działalność Oszustrady. Im więcej osób to zrobi tym lepiej.

wku....rwiony

13-02-2014 19:04

mimo,że nigdy nie logowałem się na żadną pierd..... plikostradę,też dostałem do skrzynki na listy takie pisemko ! zaadresowane na mój adres ale odbiorca (tzn imie i nazwisko dość rzadko spotykane,nieco śmieszne,100% zmyślone) jakieś kobiety ! ! ! i co mam z tym zrobić !!! ?

seba

11-02-2014 18:48

Oszuści,no tak ale kłopotów mogą narobić? gdzie się zgłosić do pozwu

magdalenatom

11-02-2014 09:16

ja też dostałam to pismo narazie po przeczytaniu wielu stron w internecie nie zamierzam płacić to naciągacze nie wniosą sprawy do sądu po prostu żerują na biedakach co się przestraszą i zapłacą

justyna

08-02-2014 21:31

tutaj macie pozew zbiorowy. http://www.pozywamy-zbiorowo.pl/ na dole jest grupa teraz aktualnie ok 500 osób. niestety trzeba się zalogować ale warto.. przecież trzeba pokazać że jest nas wiecej!!!

Marysia

07-02-2014 18:03

Ja dzisiaj jak wróciłam do domu po pracy niestety na początek weekendu dostałam kopertę a w niej ostateczne przed sądowe wezwanie do zapłaty. I cały wieczór poświęcam na załatwianie formalności. Polecam poniższy link: http://niedajsie.wikidot.com/plikostrada. Nie dajmy się.

sebek

07-02-2014 13:37

Ja dostałem wezwanie do domu i nie mam zamiaru płacić bo nic nie ściągnołem i nie podpisywałem żadnej umowy z nimi to mnie mogą w dupe pocałować

Jurasss

02-02-2014 01:15

ja też to dostałem ale nic nie płaccie !! Oni tylko szukają naiwnych ludzi co się wystrasza a pozatym to jakeis Araby jebane ich to nie obchdozi jak zaplacisz to zaplacisz jak nie to nie NIE PLACCIE BO TO KLAMSTWO !!!!!!

Juras

02-02-2014 01:15

ja też to dostałem ale nic nie płaccie !! Oni tylko szukają naiwnych ludzi co się wystrasza a pozatym to jakeis Araby jebane ich to nie obchdozi jak zaplacisz to zaplacisz jak nie to nie NIE PLACCIE BO TO KLAMSTWO !!!!!!

aaa

30-01-2014 14:52

dostałem ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty od serwisu plikostrada i co z tym zrobić? płacić?

aaa

30-01-2014 14:52

dostałem ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty od serwisu plikostrada i co z tym zrobić? płacić?

Ewa

30-01-2014 09:16

Ja w dniu 25.01.2014r. zawarłam umowę z Plikostradą dziś mamy 30.01.2014r. >Ja od trzech dni chcę zrezygnować z umowy pisze emalie na ich pomoc a oni nic.Czekają pewnie aż minie 14 dni te darmowe.Może masz jakiś adres wysłałam bym list polecony o rezygnacji .Z poważaniem Ewa

Ewa

30-01-2014 09:16

Ja w dniu 25.01.2014r. zawarłam umowę z Plikostradą dziś mamy 30.01.2014r. >Ja od trzech dni chcę zrezygnować z umowy pisze emalie na ich pomoc a oni nic.Czekają pewnie aż minie 14 dni te darmowe.Może masz jakiś adres wysłałam bym list polecony o rezygnacji .Z poważaniem Ewa

rafal

21-01-2014 14:36

jesli moge prosic o kontakt tel pusc sygnal oddzwonie tez mnie ta sprawa dotyczy dziekuje RAFAL 506056489

baxter

10-01-2014 21:37

Ten Trustel, to następna firma - wałek, popatrzcie na ich stronę. http://www.trustel.pl/ Szkolenia callcenter, szkolenia wszystko i nic. Ciekawe czy właściciel ten sam...

Lisek

09-01-2014 19:56

Wiele zapisów z ich regulaminu jest po prostu sprzeczna z polskim prawem i w takim zakresie nie rozumiem dlaczego badanie przez UOKIK ma trwać tak długo. Dotyczy to w szczególności zapisu o właściwości Sądu w Dubaju czy miejsca zawarcia umowy w Dubaju. Faktycznie w internecie o pobieraczku pisano wiele. http://prawne.org/wezwanie-do-zaplaty-plikostrada-t6098/ Z dostępnych informacji wynika jednak, że ich działania ogranicza się do wezwania do zapłaty - ale nikogo jeszcze skutecznie nie pozwali do sądu.

OLA

02-01-2014 14:25

Dzisiaj w internecie mozna znalezc wszystko i podszyc się nawet za prezydenta jesli nikt tego nie bedzie sprawdzal ...a wlasnie o to w tym wszystkim chodzi, ze skoro plikostrada nie potwierdza zawarcia umowy z klientem , nie potwierdza danych osobowych tego klienta z którym rzekomo "zawarła umowe", to jaki ma dowód na to ze ta osoba rzeczywiscie fizycznie siedziala przed komputerem i sie zalogowala na serwisie. Gówno moga takiej osobie zrobic...Nawet jak z orangu dzwonia zeby podpisac umowe przez telefon to o ile zgodzisz sie na warunki to dostajesz umowe poczta do domu ...no i tez mozesz tej umowy nieprzyjac i zrezygnowac z niej ..masz do tego prawo. Plikostrada musialaby sprawdzac dane swoich klientow i potwierdzac w jakis sposob ich tozsamosc...a tego nie robi ..wiec jakim prawem ma zadac pieniedzy od rzekomego klienta skoro nawet nie wie czy taki ktos rzeczywiscie istnieje...zal ze sa firmy ktore licza na ludzka naiwnosc ...a zaplaci to super a NIE ZAPLACI TO TRUDNO ZNAJDZIE SIE NASTEPNY JELEŃ.

OLa

02-01-2014 14:25

Dzisiaj w internecie mozna znalezc wszystko i podszyc się nawet za prezydenta jesli nikt tego nie bedzie sprawdzal ...a wlasnie o to w tym wszystkim chodzi, ze skoro plikostrada nie potwierdza zawarcia umowy z klientem , nie potwierdza danych osobowych tego klienta z którym rzekomo "zawarła umowe", to jaki ma dowód na to ze ta osoba rzeczywiscie fizycznie siedziala przed komputerem i sie zalogowala na serwisie. Gówno moga takiej osobie zrobic...Nawet jak z orangu dzwonia zeby podpisac umowe przez telefon to o ile zgodzisz sie na warunki to dostajesz umowe poczta do domu ...no i tez mozesz tej umowy nieprzyjac i zrezygnowac z niej ..masz do tego prawo. Plikostrada musialaby sprawdzac dane swoich klientow i potwierdzac w jakis sposob ich tozsamosc...a tego nie robi ..wiec jakim prawem ma zadac pieniedzy od rzekomego klienta skoro nawet nie wie czy taki ktos rzeczywiscie istnieje...zal ze sa firmy ktore licza na ludzka naiwnosc ...a zaplaci to super a NIE ZAPLACI TO TRUDNO ZNAJDZIE SIE NASTEPNY JELEŃ.

kutas!

29-12-2013 22:49

Przeżyć za 96zł,-/mies? Dawno się tak nie uśmiałem, chyba, że bezdomny jesteś.

kutas!

29-12-2013 22:49

Przeżyć za 96zł,-/mies? Dawno się tak nie uśmiałem, chyba, że bezdomny jesteś.

emanuel

28-12-2013 13:32

W ogóle czy to może być legalne z ich strony takie zawieranie umowy? Przecież nie wiadomo kto siedzie po drugiej stronie, kto ten regulamin zaakceptował, każdy może podać dane sąsiada, ktoś mógł podać moje dane, nawet używając mojego komputera. Zazwyczaj w internecie jest tak, że swoją tożsamość potwierdza się przelewem bankowym, wtedy wszystko jest jasne (chyba, że ktoś ci się włamał na konto i jeszcze często ukradł komórkę), a dopóki ktoś nie przeleje lub jak w Paypalu nie potwierdzi kodu jaki otrzymał na konto bankowe, to wtedy żadna umowa nie może wejść w życie. I chyba takie powinno być prawo, przecież musi być jakiś chociażby podpis elektroniczny (przelew bankowy np za taki trakowany być może, bo potwierdza jednomyślnie tożsamość), nie wiem w ogóle jak prawo może w ogóle dopuszczać tego typu zawieranie umów z nie wiadomo kim.

Jerzy_Katowice

26-12-2013 16:11

Ale to żenujące - płacimy wysokie podatki i nasz pożal się Boże państwo nie potrafi nas obronić przeciwko takim farfoclom? To może zmienić prawo - Panie Posłanki i Panie Posłowie? Nie byłem NIGDY na stronie tego serwisu a dostałem wiadomość, że się zarejestrowałem! I co - mam udowadniać, że nie jestem wielbłądem? Uważam, że umowa powinna być zawierana kwalifikowanym podpisem a żadne inne kliknięcie nie ma mocy prawnej! Ile to kosztuje zrobić taką poprawkę prawną? 10 minut? Żenada. Wstyd mi za po państwo, jego bezradne i bezbronne instytucje które nic nie mogą. Tu działa tylko egzekucja podatków.

ktos

24-12-2013 12:37

Nie boj się !! Gowno ci zrobią ! Tez jestem nieletnia i powiedzialam rodzicom, moja mama miala podobna sytuacje z pobieraczkiem, dostala pismo a teraz po 4 latach juz o niej zapomnieli, jeśli dostales maila to miej to gdzies, a zwlaszcza jak podales nie prawdziwe dane zamieszkania to nie będą wiedzieli gdzie wyslac podanie do sadu !! Straszą ludzi, nie przejmuje się tym . Mowie to do wszystkich niepelnoletnich którzy się na to nabrali a teraz się boja!! Zachowajcie spokuj ducha!! Nie pozwa nikogo do sadu bo sami powinni być pozwani za oszustwa ! ;) Ja wam radze, nic nie robić i zostawić ich w spokoju, niech sobie ślą listy, maile, a wy miejcie to gdzieś !

Briqet

20-12-2013 23:33

Ludzie olejcie to. To jest e-mail a nie list polecony. Ja to sam ich straszyłem w odpowiedzi, że np. zgłosiłem do prokuratury zawiadomienie o próbie wyłudzenia. Nie bójcie się, mi gówno zrobili, a zresztą, nikomu nic nie mogą zrobić. Ale do straszenia ,,prawnym'' stylem pisma to mają smykałke :D

Briqet

20-12-2013 23:32

Człowieku olej to. To jest e-mail a nie list polecony. Ja to sam ich straszyłem w odpowiedzi, że np. zgłosiłem do prokuratury zawiadomienie o próbie wyłudzenia. Nie bójcie się, mi gówno zrobili, a zresztą, nikomu nic nie mogą zrobić. Ale do straszenia ,,prawnym'' stylem pisma to mają smykałke :D

mam w d... oszustów

19-12-2013 21:11

Wszyscy, którzy sie zastanawiają czy płacić odpowiedź brzmi NIEPŁACIĆ nic Wam nie zrobią. Ja podałem prawdziwe dane i nie reaguje na listy.. A jakiś tydzień temu minęły trzy lata – przedawnienie wierzytelności. I żadnego sądu nie było. Dobrzy to oni są w „Gębie” i w straszeniu. Pozdrawiam

daros19111

19-12-2013 00:27

witam dziś otrzymałem pismo z plikostrady ;przedsądowe wezwanie do zapłaty; syn został nie miło zaskoczony straszeniem jak nie zapłacimy to koszta zwiekszą sie o kwotę kosztów sądownych ,list był niepolecony tylko zwykły poradżcie co mam zrobić zapłacić czy dać sobie z nimi spokój mój imel. daros19111@wp.pl

iwcia

18-12-2013 21:09

Niestety wysylalam pismo o odstapieniu umowy pismo o d skutkow prawnych by nie ponosic pismo o wyslaniu o popelnieniu przestepstwa i co dalej mnie strasza gnoje... co dalej ????

Karina

10-12-2013 11:59

Rozmawiałam z prawnikiem. List od naciągaczy musi być polecony.

kris

03-12-2013 12:30

zgłosiłeś to na policję, jaki efekt?

nib

02-12-2013 17:34

i jak? jakies efekty?

Ja

24-11-2013 22:42

Swoją drogą chciałabym poznać ludzi, którzy za tym stoją. Jak można być takim... hmmm... brak słowa. Lenie parszywe, wzięliby się za robotę, za łopatę,rowy kopać, a nie prowadzić 'biznesa' naciągając uczciwych ludzi - biedne dzieciaki i wystraszonych ludzi, którzy wolą 'już zapłacić niż mieć problemu'. Są gorsi od telefonicznych sprzedawców odkurzaczy na raty za 8.000 zł.

Ja

24-11-2013 22:38

Dane mojego męża też skądś ukradli - adres meldunkowy - przysłali już z 6 listów, które wylądowały w koszu na śmiecie. Musieli skądś mieć jakąś bazę... mąż tych danych na pewno nie podał. W sumie przeszłabym się z tym na policję, bo to kradzież danych osobowych, albo przynajmniej do UOKiK, ale szczerze powiedziawszy to leję na nich, bo i tak nic nam nie zrobią, i nawet mi się nie chce tyłka ruszać z fotela. Więcej na przesyłki wydadzą niż te ich 220 zł czy ile tam chcą. A teść przynajmniej ma czym w piecu rozpalać ;)

Ja

24-11-2013 22:37

Dane mojego męża też skądś ukradli - adres meldunkowy - przysłali już z 6 listów, które wylądowały w koszu na śmiecie. Musieli skądś mieć jakąś bazę... mąż tych danych na pewno nie podał. W sumie przeszłabym się z tym na policję, bo to kradzież danych osobowych, albo przynajmniej do UOKiK, ale szczerze powiedziawszy to leję na nich, bo i tak nic nam nie zrobią, i nawet mi się nie chce tyłka ruszać z fotela. Więcej na przesyłki wydadzą niż te ich 220 zł czy ile tam chcą. A teść przynajmniej ma czym w piecu rozpalać ;)

Ja

24-11-2013 22:37

Dane mojego męża też skądś ukradli - adres meldunkowy - przysłali już z 6 listów, które wylądowały w koszu na śmiecie. Musieli skądś mieć jakąś bazę... mąż tych danych na pewno nie podał. W sumie przeszłabym się z tym na policję, bo to kradzież danych osobowych, albo przynajmniej do UOKiK, ale szczerze powiedziawszy to leję na nich, bo i tak nic nam nie zrobią, i nawet mi się nie chce tyłka ruszać z fotela. Więcej na przesyłki wydadzą niż te ich 220 zł czy ile tam chcą. A teść przynajmniej ma czym w piecu rozpalać ;)

Ruda7

21-11-2013 19:10

Ci oszusci na zywca chca kase wyrwac zarejestrowalam sie ale w terminie 14 dni rozwiazalam umowe a i tak chca zebym zaplacila bo podobno nie dostali mojego maila ,na szczescie zostawilam go NIC NIE ZAPLACE!!!

Ruda

21-11-2013 18:45

a ja zrezygnowalam w przepisowym terminie 14 dni a i tak przyslali mi wezwanie do zaplaty bo podobno nie otrzymali odemnie emaila totalne oszustwo

STOKROTKA

20-11-2013 22:28

dziękuję za uśmiech.... choć wciąż się martwię o to... :(

tgd

19-11-2013 06:32

ODA DO PLIKOSTRADY Plikostrado droga, Jeśli myślisz, że ogarnęła nas trwoga, To jesteś w dużym błędzie, Więc drżyj już, bo trosk ci zaraz przybędzie. Kasy ci bowiem nie przelejemy, Bo po prostu na ciebie lejemy. A skoro nasze pieniądze na konto ci nie spłyną, Wkrótce będziesz jedną wielką ruiną. Jesteś przecież zwykłym biedaczkiem, Który był niegdyś „Pobieraczkiem”. „Pobieraczek” nakradł się w polskim kraju, Więc jako Plikostrada spieprzył do Dubaju. Ile osób liczy twoja złodziejska grupa? Nieważne! Zalejcie się czym prędzej w trupa. Na trzeźwo bowiem rady nam nie dacie, Prędzej się w gacie posracie. Wezwania do zapłaty nam ślecie??? Ślijcie! Są dla nas tak ważne jak kupa w klozecie. I jeszcze straszycie nas sądami??? Przecież jesteście zwykłymi naciągaczami. No cóż! Życie jest na tyle brutalne, Że bywa nieprzewidywalne. To, co miało być dla was zwykłą igraszką, Będzie dla was sromotną porażką. W Dubaju azyl macie? Do czasu! Braci Arabów nie doceniacie. Zamiast się na nas nachapać, Będziecie wkrótce ulice zamiatać. A jeśli wasz przekręt zatoczy krąg zbyt wielki, Pozostanie wam sprzątać cudze kibelki. Tego wam z całego serca życzymy I nie spoczniemy dopóki nad Plikostradą marsza żałobnego nie usłyszymy

lku

19-11-2013 06:32

ODA DO PLIKOSTRADY Plikostrado droga, Jeśli myślisz, że ogarnęła nas trwoga, To jesteś w dużym błędzie, Więc drżyj już, bo trosk ci zaraz przybędzie. Kasy ci bowiem nie przelejemy, Bo po prostu na ciebie lejemy. A skoro nasze pieniądze na konto ci nie spłyną, Wkrótce będziesz jedną wielką ruiną. Jesteś przecież zwykłym biedaczkiem, Który był niegdyś „Pobieraczkiem”. „Pobieraczek” nakradł się w polskim kraju, Więc jako Plikostrada spieprzył do Dubaju. Ile osób liczy twoja złodziejska grupa? Nieważne! Zalejcie się czym prędzej w trupa. Na trzeźwo bowiem rady nam nie dacie, Prędzej się w gacie posracie. Wezwania do zapłaty nam ślecie??? Ślijcie! Są dla nas tak ważne jak kupa w klozecie. I jeszcze straszycie nas sądami??? Przecież jesteście zwykłymi naciągaczami. No cóż! Życie jest na tyle brutalne, Że bywa nieprzewidywalne. To, co miało być dla was zwykłą igraszką, Będzie dla was sromotną porażką. W Dubaju azyl macie? Do czasu! Braci Arabów nie doceniacie. Zamiast się na nas nachapać, Będziecie wkrótce ulice zamiatać. A jeśli wasz przekręt zatoczy krąg zbyt wielki, Pozostanie wam sprzątać cudze kibelki. Tego wam z całego serca życzymy I nie spoczniemy dopóki nad Plikostradą marsza żałobnego nie usłyszymy

lolo

19-11-2013 06:31

ODA DO PLIKOSTRADY Plikostrado droga, Jeśli myślisz, że ogarnęła nas trwoga, To jesteś w dużym błędzie, Więc drżyj już, bo trosk ci zaraz przybędzie. Kasy ci bowiem nie przelejemy, Bo po prostu na ciebie lejemy. A skoro nasze pieniądze na konto ci nie spłyną, Wkrótce będziesz jedną wielką ruiną. Jesteś przecież zwykłym biedaczkiem, Który był niegdyś „Pobieraczkiem”. „Pobieraczek” nakradł się w polskim kraju, Więc jako Plikostrada spieprzył do Dubaju. Ile osób liczy twoja złodziejska grupa? Nieważne! Zalejcie się czym prędzej w trupa. Na trzeźwo bowiem rady nam nie dacie, Prędzej się w gacie posracie. Wezwania do zapłaty nam ślecie??? Ślijcie! Są dla nas tak ważne jak kupa w klozecie. I jeszcze straszycie nas sądami??? Przecież jesteście zwykłymi naciągaczami. No cóż! Życie jest na tyle brutalne, Że bywa nieprzewidywalne. To, co miało być dla was zwykłą igraszką, Będzie dla was sromotną porażką. W Dubaju azyl macie? Do czasu! Braci Arabów nie doceniacie. Zamiast się na nas nachapać, Będziecie wkrótce ulice zamiatać. A jeśli wasz przekręt zatoczy krąg zbyt wielki, Pozostanie wam sprzątać cudze kibelki. Tego wam z całego serca życzymy I nie spoczniemy dopóki nad Plikostradą marsza żałobnego nie usłyszymy

Marcin

12-11-2013 19:37

Witam do mnie co chwile meile przychodza ze mam im zapłacic. co mam robic alaczego niue wysla listu tylko meile?

daffy

06-11-2013 13:34

Wszyscy piszecie że dostaliście ponaglenie ,jest może ktoś do kogo przyszedł w tej sprawie komornik lub sprawa zakończyła sie w sądzie ? Pytam bo z tegoco widzę to jest dużo nękania ponagleniami ale jeszcze nikt nie miał nakazu komorniczego . Czekam na jakiekolwiek info .

SzelusPL

06-11-2013 00:28

a tu reszta :D http://niedajsie.wikidot.com/plikostrada-pytania-i-odpowiedzi

SzelusPL

06-11-2013 00:21

Zawierajac jaką kolwiek umowe nalezy podac swoje dane, w tym dokladny adres oraz numer dokumentu tozsamosci, Dodatkowo umowa bez wlasnorecznego podpisu jest nic wie wazna. Wystarczy wyslac do nich prosbe oi wyslanie kserokopi umowy oraz numer dokumentu tozsamosci na podstawie ktorego potwierdzili Wasze dane. Pozdrawiam

peyta

04-11-2013 21:17

Taki list który otrzymaliście nie wywoluje żadnych skutkow prawnych , więc możecie go olac. Przedsądowe wezwenie do zaplaty musi byc wysłane w formie listu poleconego tak stanowi kodeks cyw. Poa tym ta kwota 90 zl. niska szkodliwość spoleczna czynu, bez jaj

polska3

03-11-2013 14:18

nie wiem czy dałam prawdziwe czy fałszywe dane jak to sprawdzić ?

ppp.2210

03-11-2013 13:26

dzis i ja dostalem list z wezwaniem do zapłaty odrazu wszedłem na strone plikostrady i nie przypominam sobie abym pobierał jakies pliki,widze ze tych spraw i oszukanych ludzi jest bardzo duzo ,osobiscie nie zamierzam za nic placic nie dam sie zrobic na czarno i nikt nie bedzie sie bogacił moim kosztem jutro zamierzam zgłosić sprawe na POLICJĘ i do PROKURATORA niech sie wkoncu nimi zajmą i radze robic tak wszystkim poszkodowanym osobom

~`aga`

03-11-2013 08:24

Ja też podałam swoje prawdziwe dane ale teraz już tam nie mieszkam ale jak sprawdzałam swoje ip komputera gdy jeszcze tam mieszkałam nie zgadzało się z tym co oni podali

Tom

01-11-2013 10:30

Proponuję zaglądnąć tu: http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130710/JAROSLAW/130709632 i przeczytać też innych wpisy, Pozdrawiam.

nick ..

30-10-2013 20:12

Jak dostaliście ten list przed sądowy to odpowiadaliście na niego czy nie ?? Jak tak to gdzie wysłaliście i co napisaliście ? albo czy ktoś zgłaszał to na policję ? prosze pisać na GG: 47679132 !

wrobiony ;/

30-10-2013 15:23

Ja też dostałem ten list przed sądowy co mam robić zapłacić im czy nie ??? prosze o odpowiedź na GG:47679132

swojskachata

29-10-2013 18:31

Krzysztof Habiak nasuwa mi się na myśl. Portale k.biz, pobieraczek, plikostrada. Wszystko to łączy kwota - 123. Co do przestępstwa to mała szkodliwość społeczna. Dawajcie zgłoszenie na pały i do prokuratuy !!! Takie kanalie tzeba zniszczyć, by nie zatruwały życia innym i nie budowały swojego majątku na przekrętach. W razie czego dołączę się do pozwu zbiorowego. NIE PŁAĆCIE !!! swojskachata@o2.pl ww.swojskachata.com

swojskachata

29-10-2013 18:30

Krzysztof Habiak nasuwa mi się na myśl. Portale k.biz, pobieraczek, plikostrada. Wszystko to łączy kwota - 123. Co do przestępstwa to mała szkodliwość społeczna. Dawajcie zgłoszenie na pały i do prokuratuy !!! Takie kanalie tzeba zniszczyć, by nie zatruwały życia innym i nie budowały swojego majątku na przekrętach. W razie czego dołączę się do pozwu zbiorowego. NIE PŁAĆCIE !!! swojskachata@o2.pl ww.swojskachata.com

maki

23-10-2013 17:38

ja zawarłem umowę z piko stradom 2013-01-06 a dzisiaj 23 października 2013 listonosz mi przyniósł list w którym jest pismo zacytowane gruby tłustym drukiem OSTATECZNE PRZEDSĄNDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY takie i straszą mnie sądem jeśli nie zapłacę a treść pisma jet taka zgodnie z wymogami procesowymi cązoncymi na wiezycielu niszejszym zawiadamiamy iz sprawa panskiego zadłuzenia wobec spulki smart tech connect ltd powstalego z tytulu zawarca umowy z pikostradom a puzniej nizej pisze przypominamy iz w dniu 2013-01-06 o godzinie 15;34 posugiwany sie adresem emajl zawarla na stronie www.pikostrada .plumowe o swiadczeniu uslugi do dostempu do serwisu sieci usenet w pakiecie podstawowym 122gb danyh i nizej tam pierdolom powoujonc sie na ustawy i tam nizej podtym pisze mi ze mam zaplacic locznom kwote 123 zl i taksamo jak napoczotku gruby i tusty drug -zalegla oplata abonamecka 96zl -poniesone koszty windykacyjne 15 zl -odsetki umowne za zwloke 12zl i piszom ze tojest poraz ostatni wezwanie do zaplaty w cogu 7 dni o otrzymania niszejszego pisma i rzejesli niezaplace to zostanie zlozony pozew do sondu dostal ktos cos takiego prosze o pomoc muj adres emajl to marekszczurek9@gmail.com bo niewiem czy is i placic czy to olac

maki

23-10-2013 17:38

ja zawarłem umowę z piko stradom 2013-01-06 a dzisiaj 23 października 2013 listonosz mi przyniósł list w którym jest pismo zacytowane gruby tłustym drukiem OSTATECZNE PRZEDSĄNDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY takie i straszą mnie sądem jeśli nie zapłacę a treść pisma jet taka zgodnie z wymogami procesowymi cązoncymi na wiezycielu niszejszym zawiadamiamy iz sprawa panskiego zadłuzenia wobec spulki smart tech connect ltd powstalego z tytulu zawarca umowy z pikostradom a puzniej nizej pisze przypominamy iz w dniu 2013-01-06 o godzinie 15;34 posugiwany sie adresem emajl zawarla na stronie www.pikostrada .plumowe o swiadczeniu uslugi do dostempu do serwisu sieci usenet w pakiecie podstawowym 122gb danyh i nizej tam pierdolom powoujonc sie na ustawy i tam nizej podtym pisze mi ze mam zaplacic locznom kwote 123 zl i taksamo jak napoczotku gruby i tusty drug -zalegla oplata abonamecka 96zl -poniesone koszty windykacyjne 15 zl -odsetki umowne za zwloke 12zl i piszom ze tojest poraz ostatni wezwanie do zaplaty w cogu 7 dni o otrzymania niszejszego pisma i rzejesli niezaplace to zostanie zlozony pozew do sondu dostal ktos cos takiego prosze o pomoc muj adres emajl to marekszczurek9@gmail.com bo niewiem czy is i placic czy to olac

mk

22-10-2013 15:04

również dostałam pismo przedsądowe wezwanie do zapłaty i proszę o pismo marzenakielcz@op.pl

....

22-10-2013 11:24

Ja niestety podałam prawdziwy adres, nie pamiętam, żebym się logowała w tym serwisie, w każdym razie oni napisali, że było to w styczniu tego roku. Teraz po 9 miesiącach przyszedł mi list na adres domowy z wezwaniem do zapłaty. Chyba nie powinnam się tym przejmować, bo teoretycznie każdy mógł podać tam moje dane, a nie koniecznie ja, wiecie czy oni mogą dojść do tego, kto tak naprawdę zakładał konto? Czy mają możliwość sprawdzenia np IP komputera?

...

22-10-2013 11:23

Ja niestety podałam prawdziwy adres, nie pamiętam, żebym się logowała w tym serwisie, w każdym razie oni napisali, że było to w styczniu tego roku. Teraz po 9 miesiącach przyszedł mi list na adres domowy z wezwaniem do zapłaty. Chyba nie powinnam się tym przejmować, bo teoretycznie każdy mógł podać tam moje dane, a nie koniecznie ja, wiecie czy oni mogą dojść do tego, kto tak naprawdę zakładał konto? Czy mają możliwość sprawdzenia np IP komputera?

blondibuzka

21-10-2013 22:10

http://niedajsie.wikidot.com/plikostrada-jak-postepowac ja juz jutro wysylam list wy tez tak zrobcie

m

21-10-2013 16:14

Ja też dostałem wezwanie do zapłaty a niby umowa była zawarta 13. stycznia 2013 r

ja

21-10-2013 13:48

moja córka też została oszukana jak zobaczyła dziś wezwanie i druk do zapłaty na 123 zł.to była w totalnym szoku,ale ja nie zapłacę.Prosze o jakieś druk żeby do nich napisać.agnieszka.gogacz1@wp.pl

Baku

20-10-2013 17:41

Ja też to dostałem. Rozmawiałem ze siostrom i ona dostała ze 3 lata temu taki list tylko że od pobieraczka i ni płaciła. Ja również nie zamierzam płacić bo jak zapłacę to nie dadzą spokoju.

Paradoks

20-10-2013 11:34

Witam . Tak jak większość komentujących dostałem na mój adres e-mail prośbę o zapłatę bo inaczej sprawa zostanie skierowana do sądu , jestem nie letni i nie wiem co mam zrobić . Większość pisze , żeby nie płacić , ale strach jakiś jest . Na szczęście nigdy nie podaję realnych danych w sieci , to mnie trochę uspokaja .

fab1

20-10-2013 00:11

Witam, właśnie dostałam list zwykły z wezwaniem przed sądowym że niby 2.01.2013 się u nich zalogowałam. A w tym dniu nie było mnie nawet w domu :) nie zamierzam im płacić, zastanawia mnie skąd mają moje dane. czy ktoś dostał już może pozew z sądu? podejrzewam że nie.... :)

PannaGranger

18-10-2013 23:26

Mam 12 lat i dałam się wrobić, chciałam pobrać sprawdziany, pisało że za darmo i zarejestrowałam się na plikostradzie, kilka dni temu dostałam wezwanie do zapłaty, bardzo sie boje że będą ciągnąć mnie po sądach. Nawet nic nie pobrałam bo się nie dało, w ogóle nie wchodziłam na tą stronke od chwili zarejestrowania się :(

she

18-10-2013 19:22

wklej to pismo, chętnie przeczytam. Ciekwae czy równie "interesujace, jak to z dobrych-programów"

Nick

18-10-2013 16:42

Hej! Też mam 12 lat i też dostałam taki list nie wiem co mam zrobić czy zapłacić czy nie ? Obawiam się że mogą mi coś zrobić, ale przecież ja nic nie robiłam! Na prawdę boję się ! ;(

Nick

18-10-2013 16:42

Hej! Też mam 12 lat i też dostałam taki list nie wiem co mam zrobić czy zapłacić czy nie ? Obawiam się że mogą mi coś zrobić, ale przecież ja nic nie robiłam! Na prawdę boję się ! ;(

kasia

13-10-2013 21:14

Pomieram i również sie zglaszam kasienka263@interia.pl

ja

10-10-2013 21:48

Generalnie UOKiK dziela zarowno w Polsce jak i w calej UE...poza tym w dubaju obowiazuja zupenie inne zasady sprzedazy,,,,,nie mozna zawierac takich wiaacych umow przez internet

JB 9999

01-10-2013 23:45

tez zostalem w to wrobiony a nigdzie sie nie rejestrowalem Jozef.Babula@interia.pl

Kwiatekbratek

30-09-2013 22:22

Nie rozumię dlaczego nic im nie mozna zrobic, takich oszukanych jest mnóstwo, a oni nadal pozostaja bezkarni.

M

30-09-2013 22:18

ja mam to samo, ale nie zapłace

Józik 50......

30-09-2013 12:28

Ja też otrzymałem drogą meilową , że mam do zapłaty 96 złotych korzystając z komputera w dniu 5.09.2013 r....należność trzeba zapłacić w ciągu 5-ciu. dni.CO ROBIĆ ??????

jag

26-09-2013 21:22

dostałam pismo dzisiaj . ze logowałam sie 16-06-2012 . i mam zapłacić 138 zł . co robić . ??

mama

24-09-2013 19:12

Dziś w listowej skrzynce pocztowej znalazłam list adresowany do mojego nieletniego syna. Nadawca: SMART TECH CONNECT LIMITED Meydan Office Tower, 3 piętro, P.O.Box 450676, ZEA treścią listu było OSTATECZNE PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY z tyt zawartej umowy na korzystanie z programu Downloander Gold na portalu www.dobre-programy.pl , zgodnie z par 8 ust 2, ale jakiej ustawy już nie napisali. Śmiech na sali. Umowa został rzekomo zawarta przez mojego 14-sto letniego syna. Oczywiście za pomocą adresu e-mail, który jest jego faktycznym adresem. Syn prawdopodobnie logując się podał właściwy adres zamieszkania gdyż poczta została dostarczona pod adres domu w którym nikt z naszej rodziny nie jest nawet zameldowany. KWOTA ZADŁUŻENIA do której zapłaty wzywają mojego małoletniego syna " Pana xxxx xxx " to 98 zł + koszty postępowania windykacyjnego, jeśli nie wpłaci wskazanej wartości w wyznaczonym czasie to kwota zadłużenia wzrośnie do 370 zł. Do wezwania został dołączony blankiet wpłat bankowych NUMER KONTA 19 1750 1312 6860 2000 0008 1812 pocztę nadała firma TRUSTEL Sp. z o.o. skr poczt 25 60-963 POZNAŃ z dopiskiem " na rzecz Smart Tech Connect LTD", w miejscu znaczka pocztowego jest info: OPŁATA POBRANA TAXE PERCUW-POLOGNE umowa z Pocztą Polską SA ID nr 242784/P nadano w PILE P703 Moi drodzy, sama się troszkę przestraszyłam kiedy przeczytałam nieuważnie po raz pierwszy te pisma. Dopiero po analizie zauważyłam jak wiele wad ma to pismo. Z tego co czytam gro poszkodowanych to młodzież. Nie bójcie się pójdźcie z tymi pismami do rodziców. Oni będą wiedzieli co z tym zrobić. Zostaliście tak jak mój syn ofiarami próby wyłudzenia. I o zgrozo !!! Przestrzegam Was!!! Nie podawajcie swoich danych logując się w sieci. To bywa bardzo niebezpieczne, oszuści potrafią kraść na dużo większą skalę. Pozdrawiam! mama

gosc

24-09-2013 19:10

Dziś w listowej skrzynce pocztowej znalazłam list adresowany do mojego nieletniego syna. Nadawca: SMART TECH CONNECT LIMITED Meydan Office Tower, 3 piętro, P.O.Box 450676, ZEA treścią listu było OSTATECZNE PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY z tyt zawartej umowy na korzystanie z programu Downloander Gold na portalu www.dobre-programy.pl , zgodnie z par 8 ust 2, ale jakiej ustawy już nie napisali. Śmiech na sali. Umowa został rzekomo zawarta przez mojego 14-sto letniego syna. Oczywiście za pomocą adresu e-mail, który jest jego faktycznym adresem. Syn prawdopodobnie logując się podał właściwy adres zamieszkania gdyż poczta została dostarczona pod adres domu w którym nikt z naszej rodziny nie jest nawet zameldowany. KWOTA ZADŁUŻENIA do której zapłaty wzywają mojego małoletniego syna " Pana xxxx xxx " to 98 zł + koszty postępowania windykacyjnego, jeśli nie wpłaci wskazanej wartości w wyznaczonym czasie to kwota zadłużenia wzrośnie do 370 zł. Do wezwania został dołączony blankiet wpłat bankowych NUMER KONTA 19 1750 1312 6860 2000 0008 1812 pocztę nadała firma TRUSTEL Sp. z o.o. skr poczt 25 60-963 POZNAŃ z dopiskiem " na rzecz Smart Tech Connect LTD", w miejscu znaczka pocztowego jest info: OPŁATA POBRANA TAXE PERCUW-POLOGNE umowa z Pocztą Polską SA ID nr 242784/P nadano w PILE P703 Moi drodzy, sama się troszkę przestraszyłam kiedy przeczytałam nieuważnie po raz pierwszy te pisma. Dopiero po analizie zauważyłam jak wiele wad ma to pismo. Z tego co czytam gro poszkodowanych to młodzież. Nie bójcie się pójdźcie z tymi pismami do rodziców. Oni będą wiedzieli co z tym zrobić. Zostaliście tak jak mój syn ofiarami próby wyłudzenia. I o zgrozo !!! Przestrzegam Was!!! Nie podawajcie swoich danych logując się w sieci. To bywa bardzo niebezpieczne, oszuści potrafią kraść na dużo większą skalę. Pozdrawiam! mama

mama gosc

24-09-2013 19:09

Dziś w listowej skrzynce pocztowej znalazłam list adresowany do mojego nieletniego syna. Nadawca: SMART TECH CONNECT LIMITED Meydan Office Tower, 3 piętro, P.O.Box 450676, ZEA treścią listu było OSTATECZNE PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY z tyt zawartej umowy na korzystanie z programu Downloander Gold na portalu www.dobre-programy.pl , zgodnie z par 8 ust 2, ale jakiej ustawy już nie napisali. Śmiech na sali. Umowa został rzekomo zawarta przez mojego 14-sto letniego syna. Oczywiście za pomocą adresu e-mail, który jest jego faktycznym adresem. Syn prawdopodobnie logując się podał właściwy adres zamieszkania gdyż poczta została dostarczona pod adres domu w którym nikt z naszej rodziny nie jest nawet zameldowany. KWOTA ZADŁUŻENIA do której zapłaty wzywają mojego małoletniego syna " Pana xxxx xxx " to 98 zł + koszty postępowania windykacyjnego, jeśli nie wpłaci wskazanej wartości w wyznaczonym czasie to kwota zadłużenia wzrośnie do 370 zł. Do wezwania został dołączony blankiet wpłat bankowych NUMER KONTA 19 1750 1312 6860 2000 0008 1812 pocztę nadała firma TRUSTEL Sp. z o.o. skr poczt 25 60-963 POZNAŃ z dopiskiem " na rzecz Smart Tech Connect LTD", w miejscu znaczka pocztowego jest info: OPŁATA POBRANA TAXE PERCUW-POLOGNE umowa z Pocztą Polską SA ID nr 242784/P nadano w PILE P703 Moi drodzy, sama się troszkę przestraszyłam kiedy przeczytałam nieuważnie po raz pierwszy te pisma. Dopiero po analizie zauważyłam jak wiele wad ma to pismo. Z tego co czytam gro poszkodowanych to młodzież. Nie bójcie się pójdźcie z tymi pismami do rodziców. Oni będą wiedzieli co z tym zrobić. Zostaliście tak jak mój syn ofiarami próby wyłudzenia. I o zgrozo !!! Przestrzegam Was!!! Nie podawajcie swoich danych logując się w sieci. To bywa bardzo niebezpieczne, oszuści potrafią kraść na dużo większą skalę. Pozdrawiam! mama

Ero

23-09-2013 16:13

Ja również dostałem ten list ;/ 130 zł do zapłaty ;/ co robić? płacić im czy nie? proszę o kontakt ero1992479@wp.pl lub GG 46718237. z Góry bardzo Dziękuję !

emilia

23-09-2013 15:38

Hej. Też dzsiaj dostałam takie wezwanie, 130 zł do zapłsty, nie wiem co mam robić, jestem osoba niepracującą, uczę sie cały czas, nie mam żadnych dochodów. Co Ci poradzili?

BeatriS

23-09-2013 08:35

Witam mój syn też dostał właśnie takie wezwanie chciałabym się dowiedzieć czy ten abonament jest odnawialny i czy mam to płacić nie mam żadnej umowy syn w dniu logowania się tam był osobą nie letnią co mam robić bardzo proszę o pomoc piszecie o jakimś piśmie proszę o przesłanie mi go i pokierowanie oraz wyjaśnienie bardzo będę wdzięczna za każdą informację mój adres: beata133@vp.pl Nie wiem co robić płacić czy nie obawiam się ze jak zapłacę będą następne proszę o informację.

pawlowojcik@

21-09-2013 13:17

Mam 14 lat i dostałem OSTATECZNE PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY. Tu mam zdjęcia: http://imageshack.us/a/img560/2079/j9wm.jpg http://imageshack.us/a/img196/6250/3vr0.jpg . Co mam zrobić? Mam zapłacić?

nick...

22-09-2013 19:46

Każdy takie dostaje, nic nie rób.

beatris

23-09-2013 07:48

Witaj ja tez dostałam takie wezwanie do zapłaty co mam zrobic możeswz pwoiedziec co zrobiłes?

Dominika

20-09-2013 16:33

witajcie.. Ja dostałam właśnie dziś pisemne przedsadowe wezwanie do zapłaty to nie był list polecony tylko zwykły... do listu zostały załączone przekazy na jakie trzeba zrobić przelew... Czy mam to dalej ignorować czy wkońcu zapłacić??? mam małe dziecko i nie chce pakować się w problemy pomóżcie bo nie wiem co mam robić ??

nick...

20-09-2013 20:39

Nie płać.

Dominika

20-09-2013 16:33

witajcie.. Ja dostałam właśnie dziś pisemne przedsadowe wezwanie do zapłaty to nie był list polecony tylko zwykły... do listu zostały załączone przekazy na jakie trzeba zrobić przelew... Czy mam to dalej ignorować czy wkońcu zapłacić??? mam małe dziecko i nie chce pakować się w problemy pomóżcie bo nie wiem co mam robić ??

Łukasz

09-09-2013 15:14

Ja też zostałem oszukany przez firmę plikostradę nic nie klikałem nic nie rejestrowałem jestem nie pełnoletni mam zaledwie 12 lat i boję się że przyjdzie do mnie komornik mój tata zapłacił 96 zł a dalej nie wiem czy co miesiąc będzie do zapłaty 96 zł i mój tata idzie do prawnika nie wiem co robić proszę o pomoc bo mi przyszła faktura do zapłaty 96 zł i powiedzieli mi tak że zawarłem umowę niby podpisałem umowę na rok to jest oszustwo ja to zgłoszę do sądu proszę o szybki komentarz :(

Tom

10-09-2013 10:04

W regulaminie jest taka informacja "1. Usługodawca świadczy Usługę w następujących Pakietach Cenowych: a) Pakiet Podstawowy – z odnawialnym limitem transferu pakietów danych wynoszącym 10 GB miesięcznie, przez okres 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy kalendarzowych – w całkowitej cenie Abonamentu wynoszącej 96 zł (cena zawiera VAT) za cały Okres Świadczenia Usługi;" - czyli nie należy co miesiąc płacić, tylko to jest na rok i możesz korzystać:) Jedynie po roku na wszelki wypadek dobrze by było aby Twój Tato anulował, aby nie było coś takiego jak "pakiet odnawialny". Nie wiem co oni zamierzają dalej, podejrzewam że mogą być nieuczciwi i naciągać na kasę. Pozdrawiam.

nick...

11-09-2013 10:48

a ja dostałam od nich odpowiedż z uwagą : Ponadto należy podkreślić, iż w trakcie procesu zawierania umowy, regulamin usługi został przesłany na Pani indywidualny adres poczty elektronicznej, w postaci zamkniętego dokumentu tekstowego w formacie pliku PDF. Tym samy otrzymała Pani regulamin utrwalony na stałym nośniku zapisu informacji, co w myśli art. 5 Dyrektywy unijnej 97/7/WE wywołuje identyczne skutki jak tradycyjne pisemne potwierdzenie warunków umowy. Nie może więc budzić wątpliwości fakt, iż termin na odstąpienie od zawartej umowy wynosił wyłącznie 14 dni od momentu jej zawarcia. zaznaczam ze nie nie uruchamiałam zadnego linka aktywacyjnego(przyszedł + zał. = regulamin), nie prosiłam o kody aktywacyjne, przesłalii je bez mojej zgody, nie ściągałam żadnych plików , zatem nie było rozpoczecia świadczenia zadnej usługi, wprowadziłam swoje dane do ich rejestru nieostroznie bowiem ich nachalna reklama uniemozliwiała mi dojście do danych KRS - naiwnie myslałam ze to jest częśc aktywacji w serwisie KRS, zoreintowałam gdy posłali aktywacyjny link więc wiem na pewno żenieaktywowałam tego linka pozdrawiam

nick...

11-09-2013 11:36

odnośnie umowy na piśmie posługują sie nowym kruczkiem prawnym czy ktos to może sprawdzić: oto co napisali do mnie Ponadto należy podkreślić, iż w trakcie procesu zawierania umowy, regulamin usługi został przesłany na Pani indywidualny adres poczty elektronicznej, w postaci zamkniętego dokumentu tekstowego w formacie pliku PDF. Tym samy otrzymała Pani regulamin utrwalony na stałym nośniku zapisu informacji, co w myśli art. 5 Dyrektywy unijnej 97/7/WE wywołuje identyczne skutki jak tradycyjne pisemne potwierdzenie warunków umowy. Nie może więc budzić wątpliwości fakt, iż termin na odstąpienie od zawartej umowy wynosił wyłącznie 14 dni od momentu jej zawarcia.

Bari

31-08-2013 14:29

Ja też im wysłałam z 10 maili o odstąpieniu od umowy, ale nie odesłali mi nic, że takowa umowa została zerwana. Co teraz? Chyba muszę do nich dzwonic?

ValdeQ

03-09-2013 17:37

plikostrada.pl oraz dobre-programy.pl to portale prowadzone przez tą samą spółkę "Smart Tech Connect Ltd z siedzibą w Dubaju, Meydan Office Tower, 3 piętro, P.O. Box 450676, Zjednoczone Emiraty Arabskie "

bozena

28-08-2013 11:35

Czyli w Polsce złodziejom jest najlepiej, a wymiar sprawiedliwości jest bezradny. Brawo - mozna ukarac poszkodowanego, a złodziej jest bezpieczny?

anulka

29-07-2013 18:43

pozew ruszy wkrótce na pozywamy-zbiorowo.pl a po za tym dziwi nie że pisza że nie mają oddziału w PL a w poznniu to co mają, że podają adres ??

felstar

30-07-2013 08:35

Ja myślę że czas najwyższy aby Polskie Prawo zaczęło chronić polskich obywateli . Skoro oszukani mogą dochodzić swoich praw jedynie w Dubaju to na jakich zasadach złodzieje z plikostrady egzekwują pieniądze od polskich obywateli ? Jeśli egzekwują to znaczy że polskie władze je egzekwują bo przecież właściciel plikostrady nie puka od drzwi do drzwi . Smutne że działa to tylko w jedną stronę a najsmutniejsze jest to że Polski Rząd nie pomaga lecz dobija polskiego obywatela . Czas chyba wyjechać do kraju gdzie obywatel ma trochę więcej praw i jest chroniony .

nick...

02-08-2013 14:18

ludzie pomóżcie!!!dzwoniłam do UOKiK i niestety wsystko wskazuje ze dzialaja na prawie!!! tez dalam sie nabic w butelke!!!i nie wiem co robic??? czy ktos im juz zaplacil?tez mi przysłali to co wam :(

ann

03-08-2013 12:30

Zadzwon raz jeszcze, bo ktoś najwyraźniej wproawdził cie w błąd- mnie powiedziano, że nawet gdyby coś przyszło listownie-to mam zgłosic sie do uokik a maile ignorowac

nick...

03-08-2013 23:05

dzwoniłam raz jeszcze i kobieta w sekretariacie udzielala mi info i toczy sie postwpowanie przeciwko nim i niestety nic ne wskazuje na to aby dobrze sie skonczylo, podobno maja swietny regulamin napisany, o boze lae ja glupia bylam ze sie tam zarejestrowalam..........

ann

07-08-2013 10:30

to im zapłac, ja poczekam na polecony a czekam ok 2 m-cy, sądze, że gdyby działali zgodnie z prawem to inaczej by z nami zatanczyli- nie którzy dostali wezwania w styczniu i cisza.....

lolek

23-08-2013 11:52

Niezła próba plikostrada... To już piszecie takie rzeczy na forach? xD

ty ry ryy

11-09-2013 21:12

Też posłałam im formułkę o odstąpieniu, jakie powinno mi przysługiwać w okresie 3 miesięcy jeśli nie było pisemnego potwierdzenia i dostałam to: ,,,,Dziękujemy za utworzone zgłoszenie. Informujemy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, przytoczony przez Panią trzymiesięczny termin na odstąpienia od umowy, nie znajduje zastosowanie w stosunku do zawartej przez Panią umowy o świadczenie usługi elektronicznej Plikostrada. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. 2000, Nr 22, poz. 271 i późn. zm.) w przypadku świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta, jedynym obowiązującym terminem na odstąpienie od umowy jest termin ustalony przez strony w regulaminie usługi (14 dni). Zgodnie z § 2. ust. 8 regulaminu usługi: „Usługobiorca składa Usługodawcy żądanie natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia Usługi, poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę. W razie wątpliwości poczytuje się, iż moment uruchomienia linku aktywacyjnego decyduje o chwili rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę.” Ponadto należy podkreślić, iż w trakcie procesu zawierania umowy, regulamin usługi został przesłany na Pani indywidualny adres poczty elektronicznej, w postaci zamkniętego dokumentu tekstowego w formacie pliku PDF. Tym samy otrzymała Pani regulamin utrwalony na stałym nośniku zapisu informacji, co w myśli art. 5 Dyrektywy unijnej 97/7/WE wywołuje identyczne skutki jak tradycyjne pisemne potwierdzenie warunków umowy. Nie może więc budzić wątpliwości fakt, iż termin na odstąpienie od zawartej umowy wynosił wyłącznie 14 dni od momentu jej zawarcia. Przypominamy, iż w wyniku aktywacji usługi i braku odstąpienia przez Panią od umowy w terminie pierwszych 14 dni, spółka Smart Tech Connet Ltd była zobowiązana do wykupienia dla Pani konta premium na zagranicznym serwerze sieci Usentet, w celu zapewnienia Pani określonego w umowie limitu danych do pobrania. W związku z powyższym, ponownie przypominamy o obowiązku uiszczenia zaległej opłaty abonamentowej w wysokości 96 zł." Co jakiś oblatany w prawie człowiek na to?

jarząb

28-08-2013 19:12

Proponuję zrobić tak przed upływem trzech miesięcy ja przed chwilą tak zrobiłem i czekam na ich ruch Powołując się na ustawę a dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z późniejszymi zmianami wyjaśniam, iż: Zgodnie z przysługującym mi prawem art 9 u 3 wskazanej ustawy warunki zawartej umowy nie zostały mi potwierdzone na piśmie oraz nie ściągnąłem (pobrałem) z waszego serwisu żadnego pliku, zgodnie z art. 10 u 3 wskazanej ustawy przysługuje mi prawo odstąpienia od umowy w terminie trzech miesięcy od daty zawarcia tj. w dniu ............. o godzinie ............. przy użyciu komputera o adresie fizycznym IP .................., zawarł Pan umowę o świadczenie usługi Plikostrada w pakiecie podstawowym, co pragnę uczynić. Niniejszym z przysługującym mi prawem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy liczonych od dnia zawarcia, odstępuję od zawartej przeze mnie Umowy o świadczenie usługi Plikostrada. imię, nazwisko adres e-mail

Alicja

19-07-2013 11:18

Nie otrzymałam żadnego potwierdzenia pisemnie, tylko taką informację: "Z przyjemnością informujemy, że Twoje konto w serwisie Plikostrada zostało uaktywnione. Twoje dane logowania do panelu klienta oraz serwera news" i tu jakieś hasło, login, ich strona news, następnie jest taki zapis: "Aby pobrać instrukcję instalacji i konfiguracji programu dostępowego należy zalogować się do panelu klienta (w prawym górnym rogu strony serwisu)." - ale ja nic nie pobierałam, jeśli się zalogowałam to tylko przez inną stronę i na 100% nie na stronę Plikostrada.pl w historii logowania mam tylko jedną stronę konkursową, nic więcej. W konkursie na pewno nie brałam udział, mogłam zalogować się na jakąś stronę, gdzie proponowali odbiór telewizji a akurat w tym czasie nie miałam telewizora i faktycznie szukałam dostępnego programu telewizyjnego.

suzi

28-07-2013 22:20

Czy ktos dostal pisemne wezwanie do zaplaty (nie chodzi mi o droge elektroniczna ) ? moj chlopak niestety ma ten sam problem i nie wiem czy mamy sie przejmowac zlodziejami ???

nick...

10-08-2013 10:10

Nie dostałam pisemnego wezwania.

marcin

28-08-2013 11:40

Jak do tej pory to polskie prawo chroni oszustów i bandytów. Co to znaczy, że mają dobry regulamin. - a dobro Polaków nic nie znaczy wobec złodzieja ?

Janek

18-07-2013 18:52

Pomyslcie logicznie, nie ma szans aby ktokolwiek po kolei każdego z Was ciągnął po sądach. Straszą bo mają nadzieję, że będziecie płacić, absolutnie nie dajcie nabić się w butelkę. Wszystkie przychodzące wiadomości oznaczajcie jako spam, zróbcie sobie tylko zrzuty tych wiadomości bo w nich jak czytałem na różnych forach, jest jeden wielki szantaż i jednocześnie psychiczne wykańczanie, a to już jest przestępstwo. Chociaż i tak wątpię aby te wiadomości były kiedykolwiek przydatne, bo tak jak napisałem, szantaż jest karany. Ważne aby ich poczta została zablokowana. Niech zostaną uznani za spamerów. To aż dziwne, ze jeszcze wszyscy otrzymujecie od nich wiadomości.

gosc 007

17-07-2013 18:14

wlanie pisze zazalenie do Agencji ochrony konsumenta w Dubaju, wystarczy im wyslac maila z opisem sprawy, jak rozmawialam z pewny, panem ktory tam pracuje byl on bardzo oburzony sprawa, w Emiratach nie mozna podpisywac umow przez internet i prosdukt sprzedawany musi byc dokladnie tym co jest opisane przez sprzedajacego, jak widac plikostrada lamie prawa konsumenta w Emiratach. Sluchajcie wyskrobac cos po angielsku i przeslac podaje wam link do strony gdzie sie wszystkiego dowiecie: http://www.consumerrights.ae/ oni sa dwie godziny do przodu , czyli jak u nich jest 9 to u nas 7 rano. Mozna tez zadzwonic, bardzo szybko odbieraja telefon, sa bardzo pomocni. Na zazalenie odpawiadaja bardzo szybko, bo dwa dni. Mam nadzieje ze cos zrobia, Pan byl w szoku jak mu opowiedzialam co ta Plikostrada wyprawia i na jaka skale w Polsce. Emiraty sa bardzo honorowe i nie lubia jak sie wykozystuje ich dobre imie do swoich celow. Pan mi powiedzial ze ten adres w Dubaju to tylko skrzynka pocztowa, ale powiedzial ze sparwdza czy firma ta posiada licencje w ich kraju i kto to jest. Wtedy beda wiedziec co robic dalej. wystarczy im wyslac maila pod consumerrights@dubaided.ae, albo jak chcecie dzwonic pod 00 971 600 545 555 ale po rozmowie i tak trzeba wyslac maila. Na maila musze odpowiedziec po 2 dniach. Sa bardzo skrupulatni w swoim dzialaniu. Mysle ze Plikostrada troche strzelila sobie w noge tymi Emiratami. Postram sie opisac sprawe bardzo skrupulatnie, jak macie kogos kto by mogl wam pomosc w napisaniu czego kolwiek, ze zostaliscie oszukani i w naglowku piszcie Plikostrada. pzdr

Zapraszam na online73.blogspot.com znajdziesz tuta

17-07-2013 14:25

Zapraszam na online73.blogspot.com znajdziesz tutaj hacki do gier oraz inne rzeczy :P

Tom

17-07-2013 08:06

Najlepiej oznaczyć wiadomości jako spam.

oszukana / oszukany

16-07-2013 10:38

Ludzie, spójrzcie na to z tej strony: Czy wy nie oszukujecie ściągając filmy / programy / gry ? Zbaraniały jest ten kraj na prawdę... Ktoś pracuje przy tym, że tworzy dany film, program a wy tak po prostu chcecie go mieć za friko. Bardzo dobrze, że istnieje taki badziew jak plikostrada, może któryś z zawszych zakutych łbów pomyśli, zanim postanowi komuś zwyczajnie zajumać owoce jego pracy. Urząd ochrony konsumenta powinien się zająć również wami. " Ja biedna biedny zostałam/em oszukana/y bo każą mi zapłacić :( " a ściągać za free się chciało ? Ten kraj i mentalność jest nadal na poziomie (hakerów z Nigerii)...

Alicja

16-07-2013 22:21

Nie ściągałam nic, kompletnie nic, w historii logowania mam jedno wejście, można to łatwo sprawdzić. Bronisz złodziei!!!

Tom

17-07-2013 08:22

"któryś z zawszych zakutych łbów pomyśli" - twój komentarz świadczy o tobie. "zajumać owoce jego pracy" - a skąd Plikostrada.pl ma pliki, swoje? kupili? a może kradzione? Tak jak wiem tam nie da się nic pobrać konkretnego, chyba że mają jakieś szajsowe rzeczy, które nikt nie ściąga. Czy strasznie, nachodzenie, szantaż to jest uczciwe? Czy uczciwe jest nie podpisanie umowy pisemnej i teraz naciąganie na pieniądze. Czy ktoś otrzymał na pocztę normalną umowę aby ją podpisać i odesłać? jak czytam te wypowiedzi to raczej nie, jak nie zapłaci, to nic nie będzie miał, tak jak towar niezapłacony przez internet.

nick...

24-07-2013 14:54

zamknij dupe baranie

Tom

10-09-2013 10:10

Nie myśl, że jesteś anonimowy, takie odzywki możesz stosować do swoich najbliższych, do mamusi i tatusia.

Ja

21-07-2013 15:14

"Bardzo dobrze, że istnieje taki badziew jak plikostrada, może któryś z zawszych zakutych łbów pomyśli, zanim postanowi komuś zwyczajnie zajumać owoce jego pracy" czyli na Plikostradzie.pl są kradzione pliki. Jesteś mądry bardzo mądry, nie masz zakutego łba :D

StS

29-07-2013 21:10

Uchodził/-a za filozofa, dopóki się nie odezwał/-a. "Łapać złodzieja, krzyczy złodziej"...

Gonzo

26-08-2013 15:13

Niestety nie każdy jest złodziejem, zalogowałem się aby ściągnąć zagubione kody do pilota uniwersalnego (to nie przestępstwo)

Nawigator

16-07-2013 09:20

Z tego co widze po sobie i swoich znajomych kazdy dostal po 5 meili i na tym koniec. od ponad 2 mce nic nie przyszlo, rozmawialem tez ze znajomym adminem z mojej sieci i tu takze nie mial zadnych prósb o ustalenie danych IP i wyciaganie logów ( swoja droga moje logi jakoś nigdy sie nie zapisuja - dziwne ;] ) zakladam ze jakies 300 moze 500 osob zaplacilo wiec koles i tak jest mocno do przodu i zwina interes

she

16-07-2013 15:12

Zwiną sie bo weszła w życie reforma e-sądów, sam adres to juz za mało by scigać za długi poprzez e-sad w Lublinie. Pobieraczek też przestanie podskakiwać.

o

15-07-2013 23:21

Jestem w takiej samej trudnej sytuacji :( Aktywowałam wtedy nieświadomie konto płacić czy nie? Czy Plikostrada naprawde pozywa do sondu.

123

15-07-2013 15:50

Jeżeli jestem niepełnoletni, a podałem prawdziwe dane jak sie rejestrowałem to mogą mi coś zrobić ?

oburzony

13-07-2013 17:45

Mi każą dziady płacić 96 zł albo wciągu 7 dni pozwą mnie do sadu. Jak już to ja ich pozwą do sądu.

Wiew

11-07-2013 09:06

Hah mnie też tam nigdy nie było, muszą posiadać bazę mailową z innego źródła. Oczywiście mam zapłacić 96zł, cóż za kretyńscy naciągacze :P

Virouxis

10-07-2013 21:08

A mi miało przyjsć dzisiaj wezwanie do sądu.Gówno przyszło.Tak samo jak umowa.Niesh spier*****

Anonymus

10-07-2013 21:04

Spamujmy im w ramach sprzeciwu!Nie dajmy sie zrobic w balona!Pokażmy im że mozemy wiecej!Niech sie schowaja pod ziemie

A

10-07-2013 09:34

Wlasnie to otrzymalam i zamarlam. Nawet nie moge sie wylogowac, bo nie pamietam hasla. Pociesza mnie to, ze nie jestem sama.

Chrupek

08-07-2013 19:59

chrupek1994@gmail.com . Proszę o pismo i o adres e-mail na który mam je wyslać też zostałem oszukany

aizifj

09-07-2013 00:55

Witam również poproszę o pismo i email tej "firmy"

cobra

12-08-2013 10:04

również proszę o informacje na ten temat na adres rafi2504@wp.pl kliknolem widze ze darmowa sprawa potem oakzuje is eze trzeba płacic duże pieniądze nawet nie zalogowlaem się i nci nie pobierałem tam od nich .

marian

08-07-2013 16:42

Napisałem dziadom, że nie zapłacę, to straciłem e-mail. I się więcej nie odezwali.

ala

09-07-2013 00:33

czy usuniecie mejla cos pomoze , bo nie wiem co robic

basiadg

08-07-2013 10:28

witam jestem kolejną oszukaną osobą przez portal plikostrada. czy ktoś ma polski ich adres do korespondencji ???? poniważ wg zaleceń UOKIK odstąpienie od umowy należy wysłac listem poleconym, a na ich stronie jest podany tylko kontakt emai

maga

08-07-2013 15:19

Witam, ja też mam problem z plikostradą. Proszę o pomoc co z tym zrobi. Dostałam już przedsądowne wezwanie do zapłaty. magda20117@wp.pl

Dot

11-07-2013 14:06

Na stronie Plikostrady jest zamieszczone: "Informacja dla użytkowników Podczas 14-dniowego bezpłatnego okresu testowego przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od umowy (fax, e-mail, itp.). Po upływie 14-dniowego okresu testowego obowiązywanie i koszt umowy zgodnie z Regulaminem "

Dot

11-07-2013 14:08

W/G regulaminu paragrag 12 załącznik nr 1 należy wypowiedzieć umowę w/g wzoru: "Niniejszym z zachowaniem 14 (czternastu) dni liczonych od dnia zawarcia umowy, odstępuję od zawartej przeze mnie Umowy o świadczenie usługi Plikostrada. ............................ imię i nazwisko, adres email"

Dot

11-07-2013 14:10

Rezygnację należy wyłaść na adres: eMail: pomoc@plikostrada.pl i poczekać na e-mail zwrotny z potwierdzeniem rezygnacji. Ja tak zrobiłam i zrezygnowałam ( w ciagu 14 dni od kliknięcia w link aktywacyjny )

martynika

07-07-2013 11:20

Też dostałam wezwanie. Interesuje mnie jednak coś innego. Podałam im fałszywe dane, bo w necie nie podaję prawdziwych byle komu. Co innego, gdybym chciała faktycznie podpisywać jakąś umowę i korzystać odpłatnie z jakiś usług. Przyszedł do mnie mail bez moich danych (tych nieprawdziwych zresztą), natomiast w piśmie podany jest IP, u mnie zmienny. Jestem ciekawa, czy firma tych oszustów z Dubaju może wystąpić do mojego operatora o podanie moich prawdziwych danych i czy operator je udostępni i na jakiej podstawie prawnej? Oczywiście płacić nie mam zamiaru, z usług "firmy" nie korzystałam, niczego nie podpisywałam, ale wyślę im pisemko o zaprzestanie nękania straszenia mnie. Przyłączę się oczywiście do akcji interwencyjnej w UOKIK i ewentualnego zgłoszenia pozwu o stosowanie przez "firmę" z Dubaju oszukańczych praktyk.

hajer321

08-07-2013 10:11

hajer321@interia.pl proszę o pismo i o adres e-mail na ktory mam je wyslac też zostalam oszukana

kmicic

04-07-2013 16:28

na jaki adres wysłać pismo o rozwiązaniu umowy?

Asia

06-07-2013 11:48

"Załącznik nr 1 "Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi Plikostrada" Niniejszym z zachowaniem 14 (czternastu) dni liczonych od dnia zawarcia umowy, odstępuję od zawartej przeze mnie Umowy o świadczenie usługi Plikostrada. .................................................................. (imie i nazwisko) adres email pomoc@plikostrada.pl

anka

08-07-2013 16:34

Też dałam nabrać się tym naciągaczom. Zawarłam z nimi umowę 10. 06.2013 i jeszcze tego samego dnia próbowałam wysłać oświadczenie o odstąpieniu od niej . Po wielu próbach udało się. Na dzień dzisiejszy dostaję ponaglenia i wezwanie do zapłaty. Firma ta przesyła mi informacje ,że mojej rezygnacji nie otrzymała. Na szczęście zachowałam emaile , które do nich wysłałam. Dlatego bez względu co zrobiliście i zrobicie kto dał im się nabrać musi spodziewać , że zostanie zasypany wieloma emailami z wezwaniami do zapłaty. Ja nie zamierzam im płacić ani złotówki

anka

08-07-2013 16:34

Też dałam nabrać się tym naciągaczom. Zawarłam z nimi umowę 10. 06.2013 i jeszcze tego samego dnia próbowałam wysłać oświadczenie o odstąpieniu od niej . Po wielu próbach udało się. Na dzień dzisiejszy dostaję ponaglenia i wezwanie do zapłaty. Firma ta przesyła mi informacje ,że mojej rezygnacji nie otrzymała. Na szczęście zachowałam emaile , które do nich wysłałam. Dlatego bez względu co zrobiliście i zrobicie kto dał im się nabrać musi spodziewać , że zostanie zasypany wieloma emailami z wezwaniami do zapłaty. Ja nie zamierzam im płacić ani złotówki

kmicic

04-07-2013 16:28

na jaki adres wysłać pismo o rozwiązaniu umowy?

szuryna

03-07-2013 21:28

również zostałam oszukana i proszę o pismo; szuryna@interia.pl

nick...

04-07-2013 13:16

Ją też jestem w tej samej sytuacji i rowniezprosze o pismo anitkaanitka83@wp.pl

szuryna

03-07-2013 21:28

również zostałam oszukana i proszę o pismo; szuryna@interia.pl

Oszukana

03-07-2013 14:22

Mnie też niestety to spotkało... Nie mam zamiaru płacić. Mój brat przechodził przez to samo za czasów pobieraczka i co? Nic... radziliśmy się wtedy prawnika, który kategorycznie odradzał płacenie. Tak więc uważam, że Należy ich ignorować i nie dać z siebie robić idioty. Za to z miła chęcią nasłałabym na nich interwencję albo uwagę. Nie zaszkodzi jeśli ktoś ich trochę podręczy, nawet jeśli to nie pomoże. A nikt tak nie potrafi dręczyć jak reporter na tropie ;) Pozdrawiam.

Jarek

02-07-2013 20:35

Ja też chcę przyłączyć się do pozwu zbiorowego.

elegance

02-07-2013 21:28

ja również

frajer

01-07-2013 17:51

smok43@op.pl proszę o pismo i o adres e-mail na ktory mam je wyslac

agnieszka

05-07-2013 16:19

proszę podaj mi adres na który można wysłać meila o rezygnacji ,także zostałam oszukana ,a jeżeli znas meila lub wiesz do kogo się odezwac chodzi o zbiorowe oskarżenie tej firmy proszę podaj pozdrawiam

oszukana

30-06-2013 23:06

proszę o pismo gracja73@tlen.pl

mat

01-07-2013 16:44

http://niedajsie.wikidot.com/plikostrada-jak-postepowac Rozwiązanie problemu!!! - PISMO

leh

30-06-2013 00:18

Opis co robić + materiały od p. Natalii: http://niedajsie.wikidot.com/plikostrada

kaśka

27-06-2013 17:38

polecam rozdział 2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym: Art. 4. 1. Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. 2. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę rynkową wprowadzającą w błąd oraz agresywną praktykę rynkową, a także stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk, jeżeli działania te spełniają przesłanki określone w ust. 1.

lili

27-06-2013 23:21

powiedzcie na jaki adres wysłać im rezygnacje z umowy bo tez mi przyszło do zapłaty 96 zł i wiem ze mam3 miesiące na rezygnację.Ale dalismy sie wkopać

M

01-07-2013 01:00

Ja także poproszę o ten e mail

krzys434

27-06-2013 11:46

Ja dzis także otrzymałem pismo na e-mail o zapłatę ,nawet tam nigdy nie wchodziłem na ich stronę,ściągnąć to mogę majtki sobie lub pięknej kobiecie,nawet nie wiem co tam jest,proszę o wzór pisma na wypowiedzenie i adres pozdrawiam

M

26-06-2013 08:39

Mam 16 lat i wielki problemprzed wycieczka chciałam ściągnąć film (najszczęśliwszym moja komórka nieprzyjemna plikostrada) zarejestrowalam się na nią używając innego wieku (tak mi się zdaje) i nie uaktywnilam tego kodu co tam trzeba wpisać po przyjeździe zorientowałem się ze minęło 14 dni dostałam Emila ze muszę zapłacić. 96zl bo inaczej zostanę wpisana do rejestru dłużników wejdą na drogę sądowa i ukażą mnie Grażyna 200zl czy ja to muszę zapłacić ?boje się bo w przyszłości kiedy będę chciała wsiąść kredyt niepbende mogła bo utracie zdolność kredytowa prosze o pomoc

Brian

26-06-2013 11:21

Jeżeli nie aktywowałaś linku przesłanego przez plikostradę to radzę ignorować ich pogróżki.

joanna

25-06-2013 16:37

mam ten sam problem, zadzwoniłam jednak do Sądu w Lublinie, wskazanego przez nich i gdy zapytałam o tą firmę, osoba z którą rozmawiałam nie była w stanie powiedzieć czy to dokładnie Plikostrada, ale jakaś firma działająca na takich zasadach jest i faktycznie składa u nich pozwy....

R

25-06-2013 10:05

Nie przejmujcie się tymi oszustami. Oznaczcie ich maile jako spam i zapomnijcie o sprawie. Jak tak zrobiłem po tym, jak zorientowałem się, że na moje maile odpowiada automat zaprogramowaną regułką. Skoro nikt nie czyta moich maili i nie chce się ustosunkować do ich treści i moich racji nie warto sobie głowy zawracać. Nic wam nie zrobią. Czekają tylko na jeleni, którzy zapłacą i tyle!

Brian

24-06-2013 21:53

Witam Pytanie zasadnicze!!! WAŻNE Czy ktoś z Państwa otrzymał pisemne wezwanie do zapłaty? Mam tu na myśli papierowe pismo wysłane pocztą, nie elektronicznie. Czy zatem też ktoś otrzymał rzeczywiście pozew sądowy? Jeżeli nic z tych rzeczy, to radzę ignorować w zupełności emaile tych oszustów. Jeżeli zaś już chcecie odpowiadać, to za żadne skarby się nie podpisujcie swoimi danymi pod takimi pismami! Moim zdaniem nie zawarliście żadnej skutecznej umowy, a wdając się w spór możecie ewentualnie potwierdzić, że w waszym przeświadczeniu rzeczywiście do tego doszło, czym sami strzelacie sobie w stopę. dopiero w sporze sądowym proponuje powołać wskazane wcześniej racje. PS faktura pro forma nie jest fakturą za wykonaną usługę, dopiero płacąc ją przystępujesz do zawarcia umowy!!!!!! Skoro sam usługodawca taką wystawia to przecież sam wie, że nie zawarł z wami żadnej umowy!!!! Pozdrawiam

paula

27-06-2013 13:20

czyli jeśli nie dostałam pisemnego wezwania do zapłaty tylko tą ich elektroniczną fakturę to nie mam się czego obawiać? juz sama nie wiem czy płacic czy nie. ignorować to? nic mi nie zrobią, bo ludzie piszą ze straszą ich sądami ? co robić?

nawigator

24-06-2013 18:05

Prosze was, wezwania przedsądowe? pierwszy ich meil strzasz karami - conajmniej 200 zl, dostelem juz 5 @ i caly czas 96 zl. To wysyla automat - nikt wam zadnej sprawy nie zalorzy bo to byly by spore koszta. Wlasciciel czeka na jeleni ktorzy podali prawidlowe dane a teraz ich spamuje tymi "groznymi meilami". nawet nie 100 osob zaplaci to ktos ma 9600 czystej kasy - za 600 zl ma serwer strone i poczte na conajmniej rok. co 2 tygodnie - tak jak widze po tych listach ktos zapuszcza automat meilingowy i czeka iilu jeleni sie zlamie i zaplaci. Stoje o zaklad ze zarejestrowalo sie kolo 20 - 30 K ludzi - jak zaplaci 10% z nich to i tak wlascieciel bedzie bogaty i do konca roku zwinie bajzel. Do momentu gdy nie znajde w skrzynce listu z sadu rejonowego ich maile czytam dla samej zabawy a potem wrzucam do kosza

równiez mam ten problem

22-06-2013 15:03

również padłem ofiarom tych złodziei. dr.jimmi2@wp.pl

wiki87

24-06-2013 17:30

dzisiaj odebrała emaila z wezwaniem do zaplaty

EB

22-06-2013 13:02

Tez otrzymałam to wezwanie. Tylko nie kojarzę żebym kiedykolwiek była na tej stronie i się logowała. Ciekawe bo mają moje dane ale nazwisko i nazwa ulicy jest inna jakby wyrwana z kontekstu. Są sprytni bo ponoć logowałam się i rejestrowałam 26/05/2013 a f-ra 21/06/2013 zaraz jak mija 14 dni. Nie wiem czy płacić czy nie ale wydaje mi się ze skoro za cos płacę to w zamian mam jakąś usługę lub towar a tu nic. Wysłałam im oświadczenie o odstąpieniu od umowy podaję wzór . Z drugiej strony zastanawiam się nad ściągalnością 96 zl przecież to mała szkodliwość społeczna do 200zł to wykroczenie. Poza tym koszty sadowe większe jak kasa. Dajcie znać czy ktoś już cos z nimi wskórał. Oświadczenie Powołując się na art. 10 ust. 2 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie usług Usenet, zawartej z Smart Tech Connect Ltd.., dnia 26.05.2013r. z komputera o adresie IP , Pragnę przypomnieć, iż w związku z brakiem pisemnego potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust.1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, termin, w którym przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia zawarcia umowy. Odstępując od umowy, zwracam się z wnioskiem o zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych oraz całkowite usunięcie danych ze zbioru danych firmy Smart Tech Connect Ltd. (podstawa prawna: art. 32 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 35 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych). Z poważaniem

ak

24-06-2013 23:01

Też mam ten problem :( , czy to odstapienie to listem czy meil?

karol

21-06-2013 17:39

Próbowałem skorzystać z usługi jednak bez skutku, brak dostępności serwera. Po wysłaniu maila zgodnego z załącznikiem do regulaminu przychodzi automatyczna odpowiedź o rozwiązaniu umowy z adresu 85.17.82.113 : "Szanowni Państwo, Informujemy, iż umowa o świadczenie usługi Plikostrada zosatał rozwiązana, wskutek złożonego odstąpienia od umowy w terminie pierwszych 14 dni. Serdecznie dziękujemy za bezpłatne przetestowanie naszej usługi. Niniejsza wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać." Z pozdrowieniami Załoga Plikostrada.pl

broda

30-07-2013 19:44

Firma z Dubaju a ip z Amsterdamu - ciekawe: inetnum: 85.17.82.0 - 85.17.82.255 netname: LEASEWEB descr: LeaseWeb descr: P.O. Box 93054 descr: 1090BB AMSTERDAM descr: Netherlands descr: www.leaseweb.com remarks: Please send email to "abuse@leaseweb.com" for complaints remarks: regarding portscans, DoS attacks and spam. remarks: INFRA-AW country: NL admin-c: LSW1-RIPE tech-c: LSW1-RIPE status: ASSIGNED PA mnt-by: OCOM-MNT source: RIPE #Filtered person: RIP Mean address: P.O. Box 93054 address: 1090BB AMSTERDAM address: Netherlands phone: +31 20 3162880 fax-no: +31 20 3162890 abuse-mailbox: abuse@leaseweb.com nic-hdl: LSW1-RIPE mnt-by: OCOM-MNT source: RIPE #Filtered % Information related to '85.17.0.0/16AS16265' route: 85.17.0.0/16 descr: LEASEWEB origin: AS16265 remarks: LeaseWeb mnt-by: OCOM-MNT source: RIPE #Filtered

FoXik

21-06-2013 09:37

Czy ktoś możę podać dokładny nr artykułu z kodeksu który odnosi się do tej notki z UOKiK: 2. zawarłeś umowę, której warunki nie zostały potwierdzone na piśmie i nie ściągałeś plików - prawo do odstąpienia od umowy wydłuża się wówczas do trzech miesięcy pozdrawiam

nick...

11-09-2013 11:35

odnośnie umowy na piśmie posługują sie nowym kruczkiem prawnym czy ktos to może sprawdzić: oto co napisali do mnie Ponadto należy podkreślić, iż w trakcie procesu zawierania umowy, regulamin usługi został przesłany na Pani indywidualny adres poczty elektronicznej, w postaci zamkniętego dokumentu tekstowego w formacie pliku PDF. Tym samy otrzymała Pani regulamin utrwalony na stałym nośniku zapisu informacji, co w myśli art. 5 Dyrektywy unijnej 97/7/WE wywołuje identyczne skutki jak tradycyjne pisemne potwierdzenie warunków umowy. Nie może więc budzić wątpliwości fakt, iż termin na odstąpienie od zawartej umowy wynosił wyłącznie 14 dni od momentu jej zawarcia.

Roman

20-06-2013 23:19

JA wypowiedziałem umowę w ciągu 10dni drogą elektroniczną i otrzymałem potwierdzenie o wygaśnięciu umowy. Duża ulga. Życzę wszystkim powodzenia i ostrożności.

nick...

07-07-2013 12:06

Kliknij, żeby dodać komentarz

PD

19-06-2013 10:37

Ja mam to samo. Dziś dostałem Fakturę ProForme moje imie i nazwisko się zgadza ale adres. Co robicie z tym...

oszukany

19-06-2013 17:20

Kliknij, żeby dodać komentarz

oszukany

20-06-2013 23:17

Nie wiem czy byłem na tej stronie, ale na pewno nie zakładałem konta. Dostałem już 3 list i grożą nim sądem komornikiem wysokimi opłatami. Pomocy. Dzisiaj miał być termin uregulowania zaległej opłaty

oszukana

24-06-2013 17:51

Podobnie jak większość osób otrzymałam pismo wzywające do zapłaty czy ktoś zwrócił uwagę na fakt, iz sa podawane różne konta bankowe, na które należy uiścić opłaty????? Jeszcze nie zapłaciłam, a maile wracaja na mój adres ....

Brian

24-06-2013 19:35

Sprawa ma charakter cywilny więc nie rozważaj niskiej szkodliwości społecznej czynu, tj. podstawy odstąpienia od ukarania w postępowaniu karnym.

EB

22-06-2013 13:01

Tez otrzymałam to wezwanie. Tylko nie kojarzę żebym kiedykolwiek była na tej stronie i się logowała. Ciekawe bo mają moje dane ale nazwisko i nazwa ulicy jest inna jakby wyrwana z kontekstu. Są sprytni bo ponoć logowałam się i rejestrowałam 26/05/2013 a f-ra 21/06/2013 zaraz jak mija 14 dni. Nie wiem czy płacić czy nie ale wydaje mi się ze skoro za cos płacę to w zamian mam jakąś usługę lub towar a tu nic. Wysłałam im oświadczenie o odstąpieniu od umowy podaję wzór . Z drugiej strony zastanawiam się nad ściągalnością 96 zl przecież to mała szkodliwość społeczna do 200zł to wykroczenie. Poza tym koszty sadowe większe jak kasa. Dajcie znać czy ktoś już cos z nimi wskórał. Oświadczenie Powołując się na art. 10 ust. 2 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie usług Usenet, zawartej z Smart Tech Connect Ltd.., dnia 26.05.2013r. z komputera o adresie IP , Pragnę przypomnieć, iż w związku z brakiem pisemnego potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust.1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, termin, w którym przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia zawarcia umowy. Odstępując od umowy, zwracam się z wnioskiem o zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych oraz całkowite usunięcie danych ze zbioru danych firmy Smart Tech Connect Ltd. (podstawa prawna: art. 32 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 35 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych). Z poważaniem

EB

22-06-2013 13:01

Tez otrzymałam to wezwanie. Tylko nie kojarzę żebym kiedykolwiek była na tej stronie i się logowała. Ciekawe bo mają moje dane ale nazwisko i nazwa ulicy jest inna jakby wyrwana z kontekstu. Są sprytni bo ponoć logowałam się i rejestrowałam 26/05/2013 a f-ra 21/06/2013 zaraz jak mija 14 dni. Nie wiem czy płacić czy nie ale wydaje mi się ze skoro za cos płacę to w zamian mam jakąś usługę lub towar a tu nic. Wysłałam im oświadczenie o odstąpieniu od umowy podaję wzór . Z drugiej strony zastanawiam się nad ściągalnością 96 zl przecież to mała szkodliwość społeczna do 200zł to wykroczenie. Poza tym koszty sadowe większe jak kasa. Dajcie znać czy ktoś już cos z nimi wskórał. Oświadczenie Powołując się na art. 10 ust. 2 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie usług Usenet, zawartej z Smart Tech Connect Ltd.., dnia 26.05.2013r. z komputera o adresie IP , Pragnę przypomnieć, iż w związku z brakiem pisemnego potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust.1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, termin, w którym przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia zawarcia umowy. Odstępując od umowy, zwracam się z wnioskiem o zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych oraz całkowite usunięcie danych ze zbioru danych firmy Smart Tech Connect Ltd. (podstawa prawna: art. 32 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 35 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych). Z poważaniem

Anna

18-06-2013 15:19

aniakra78@wp.pl Ja tez mam problem z Plikostradą,dzwoniłam do nich i uslyszałam,że musze zapłacić.....O nie!!!Podajcie namiary co teraz z tym fantem zrobić.

e

18-06-2013 14:44

Wszyscy skarż się na swoją naiwność rejestrując się do Plikostrady. Czy komuś udało się skorzystać z ich usług ? Czy ta Plkostrada działa zgodnie z zapewnieniami ? Bo mi sie nie udał nic ściągnąć. A w Regulaminie jest napisane: POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE Strony ustalają, iż podstawą do złożenia reklamacji może być wyłącznie brak zgodności Usługi oraz sposobu jej świadczenia, z warunkami Umowy określonymi w niniejszym Regulaminie. Usługodawca rozpatruje reklamację Usługobiorcy bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania. Reklamacja musi zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz unikalny adres email Usługobiorcy składającego reklamację. Prawo dochodzenia przez Usługobiorcę roszczeń wynikających z Umowy na drodze postępowania sądowego dopuszczalne jest jedynie w przypadku wcześniejszego skorzystania z postępowania reklamacyjnego, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej Usługobiorcy. "

natalia.

18-06-2013 10:31

Mam niestety tak samo jak Wy wszyscy najpierw pierwszy mail wezwanie do zaplaty i w zalaczeniu pro forma a teraz wezwanie przedsadowne do zaplaty masakra ....jestem zalamana..:(

Natka

18-06-2013 10:29

Moze by ktos wkoncu napisal czy dostal wezwanie do domu do zaplaty, bo na e-mail dostalam juz 3 razy, i niewiem czy placic czy nie, bo nie korzystam z ich uslug, a jak napisalam ze mam 3 mies na wypowiedzenie to odpisali ze na odstapienie od umowy mam 14 dni,

komp-stg

17-06-2013 19:21

Jestem z wami takze walcze z oszustostrada

kgb

17-06-2013 18:13

największe draństwo jakie widziałem, co za syf, dubajskie gnoje

Mar77

17-06-2013 14:06

A ja ich mam w "czterech literach" Nic mi nie zrobia, bo podalem falszywe dane. I czesc piesni:-))) A IP adres mozna zmienic.

kasia oszukana

16-06-2013 22:24

witam również dostałam juz nawet jakieś powiadomienie przed sądowe, i co raz to bardziej się zastanawiam czy nie zapłacić bo nie stać mnie później na jakieś kary, ale najlepsze jest to że pisałam im że chce odstąpić od umowy na podstawie różnych paragrafów ale oni nic nie odpisywali a tym bardziej że nic nie pobrałam, dziś im napisałam,że mam prawo odstąpić od umowy do 3 miesięcy zobaczymy czy się odezwą a tak z ciekawości czy jest ktoś kto już dostał pisemny listowny poleconym zawiadomienie o postępowaniu karnym ????

nick...

17-06-2013 17:33

Dołączam sie do pytania i prosiłabym o wiadomość czy otrzymała pani odpowiedź, Pozdrawiam :)

pp

16-06-2013 20:52

Wiatm ! ja niestety też zostałam oszukana w taki sposób. Faktycznie założyłam 'konto', ale wgl z niego nie korzystałam, nawet nic sie ściągnęłam. Dostałam maila, żeby uiścić opłatę 96 zł za abonament, a w przypadku nie zapłacenia grożą sądem , komornikiem ... Szczezrze powiem , że nie wiem co mam zrobić, z jednej strony wiadomo , że to oszuści, ale strach jednak jest...

a.d.

16-06-2013 12:57

ja też dostałam dziś takiego maila z jakiejś plikostrady,mimo,że nawet nie wiedziałam o jej istnieniu.

bogdan106@

15-06-2013 23:09

Mam ten sam problem 96 zł do zapłaty ,chociaż nie pobrałem żadnego pliku! Popieram panią Natalię ona wie "Co w Trawie Piszczy"

bogdan106@

15-06-2013 22:57

Ja także dostałem do zapłaty 96 PLN, a nie pobrałem żadnego pliku .Popieram panią Natalię i wkręcam się !

Oszukany

15-06-2013 18:07

dawidgrzeca@op.pl

nikt

14-06-2013 20:10

Nieraz jak czegoś szukam to właśnie wskakuje mi na przeglądarce masa odnośników do adresu plikostrada.Jest to strasznie irytujące.I w przeglądarce zaznaczam jako strona potencjalnie szkodliwa.

Idiota bo zarejestrowal się w plikostrada.pl

14-06-2013 18:33

nie wiem kiedy wysłali do mnie maila, ale przypadkiem rejestrując konto na pewnej stronie, tam było jak nie będzie wiadomości w skrzynce, sprawdź w spamie, więc sprawdziłem a tam ! Plikostrada.pl Wezwanie do zapłaty! Jeśli nie zapłacisz w ciągu 3 dni, idziesz do sądu !!! Pierwsze myśl, k... co ja zrobiłem. Ale zastanowiłem się i... napisałem, że Z IP. ___.___.___ zarejestrowałem konto w serwisie plikostrada.pl lecz nie otrzymałem linku aktywacyjnego. Próba zalogowania zakończyła się fiaskiem. Chąc zarejestrować 2 raz pisało Jesteś już zarejestrowany! Więc się poddałem i uznałem, że nie będę sie męczyć, konto nieaktywne !!! więc jak mogłem zrezygnować !!!??? Proszę o szybką odpowiedź. Dziękuję ! Nie odpisali mi już 14 dni !!! Oszuści!

mm

14-06-2013 07:01

Witam! Wczoraj dołączyłam do grona ludzi oszukanych przez Plikostradę! jak widzę nie jestem sama z tym problemem!!!! Banda oszustów i naciągaczy, zalogowałam się do tego portalu, ale nie udało mi się zalogować i nigdy niczego nie oglądałam !!!!! Nie mama zamiaru niczego płacić i myslę o zgłoszeniu doniesienia do prokuratury.

kk

14-06-2013 13:28

Ja tez i ciągłe wiadomości na pocztę na temat tego że musze zapłacić a jak nie to do sądu będzie sprawa skierowana . Niech się w dupę pocałują !!!!!!!!!!!! Pieniędzy nie mają i od ludzi ściągają chamy !!!!!

aasszzzz

11-06-2013 15:56

hej to mam nadzieję ze to jakas bzdura z tym abonamentem ? i raczej nie płacic? pozdro tez mi przyszedl mail pare dni temu ale dopiero teraz odczytalem wiadomosc i az mnie zmrozilo dla mnie jest duzo te 96 zł jakby nie bylo za to jeszcze mozna cos kupic i nawet przezyc caly miesiac jak kto woli!!!....

nick...

11-06-2013 17:16

Kliknij, żeby dodać komentarz

Mirek

11-06-2013 08:50

witam ,mam ten sam problem i tez otrzymałem emaila do zapłaty ot korzystałem stronki owszem zaciekawieniem ,lecz nigdy nie korzystałem ich zasobow ani pobierania plikow ,nawet do konca nie byłem swiadomy o jakiekolwiek umowach ,reklama zaswieciła mi w oczy ot to moj na stare lata bład ,ale tez nie mam zamiaru placic im kosztow bez pisemnych umowach i zawarcia umowy

XYZ

10-06-2013 17:39

Z jednej strony bezdenna głupota ludu a z drugiej nasze słabe prawo. Dlaczego ludzie, juz raz łamiacy prawo i skazani wyrokiem nadal mogą uprawiac swój proceder ??? No ale to norma, bo skoro 80% POlityków u nas to recydywa i mają wyroki to dlaczego tutaj ma być wyjątek ?!?!?!?

Prawda

10-06-2013 13:57

Jeżeli, firma nie posiada przedstawicielstwa w Polsce to użytkownik nie jest zobowiązany do płacenia za cokolwiek.

nick...

10-06-2013 15:26

Czy ktoś może wrzucić ten paragraf o odstąpieniu od umowy przed upływem 3 miesięcy ?

polaczek...

09-06-2013 21:28

Jeśli plikostrada nie podlega polskiej jurysdykcji, to dlaczego obywatel polski ma podlegać jurysdykcji obcego państwa ? Ano dlatego, że nasze państwo jest tak słabe, że nie może obronić swojego obywatela !!!

Joleek024

09-06-2013 20:59

Dziś równie dostałam emaila, od plikostrady, że ma im zapąłcić za abonament, niestety ale nie pamiętam bym cokolwiek z ich strony sciągała, oglądała, nawet nie wiem co to jest, mają jedynie mojego emaila i inicjały imienia i nazwisa i miasto w którym akutalnie przebywam.

xXx

09-06-2013 20:26

Podatek od głupoty. Zachciewa się piracić to przynajmniej trzeba sprawdzić czy jest się "czystym".

Marek132

09-06-2013 20:12

Szanowny Panie Tomaszu. w odpowiedzi na Pana e-maila, pragnę Pana poinformować, że w dniu jutrzejszym tj. 10.06.2013r, zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią, o której miałem zaszczyt Pana poinformować w mojej odpowiedzi na poprzedni Pana e-mail, zgłaszam do prokuratury fakt próby wyłudzenia ode mnie pieniedzy, czyli o możliwości popełnienia przestępstwa. Poczytałem trochę na Wasz temat i zapoznałem się z komentarzami na Wasza działalność i wcześniejszą i teraźniejszą, i doszedłem do wniosku choć wcześniej tego nie nie wiedziałem, że jesteście poprostu oszustami. Na dowód tego przesyłam Panu troche e-maili innych osób, które na forach internetu wypowiadają się w tym samym kontekscie co ja, tylko z ta różnicą że ja nic nie zakładałem u Was. Nawet nienędę zachodził w głowę z skąd macie moje dane ale do rzeczy: 1.Jedna internautka pisze "Jakieś pół roku temu zarejestrowałam się na tym portalu ... niestety. Na głównej stronie widniała informacja, że wszystko jest darmowe jak się później okazało jest inaczej. Do rejestracji podałam wszystkie prawdziwe dane". 2.Internautka Gosia pisze tak " Mam ten sam problem co Marta tylko, że w moim przypadku mają moje dane osobowe, imię, nazwisko, adres, jak dostałam maila to dopiero dowiedziałam się o takim portalu. Wysłali mi w załączniku fakturę PRO-FORMA na kwotę 96zł. Nie rejestrowałam się na tym portalu i nie mam pojęcia z skąd mają moje dane" 3.Martyna pisze tak : " Ja również dostałam tę fakturę. Wcześniej napsiałam, że nie zawierałam pisemnej umowy z nimi oraz chęć przedstawienia dowodu umowy." Nie chce mi sie już pisać na ten temat bo dla mnie nie jesteście partnerem do rozmowy, na zakończenie tlko jeszcze cytat z UOKIK-u, który mówi: Ad. 1 ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów daje nam możliwośc prowadzenia postępowania wobec przedsiębiorców z UE i spoza UE. Możemy przeciwdziałać praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, które wywołują skutki na terenie Polski. Usługa jest przecież skierowana do polskich konsumentów... Ad. 2 wpływają do nas skargi na portal plikostrada.pl. Od 15 maja Prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniajace, w którym analizuje umowy zawierane przez spółkę Smart Tech Connect Ltd w Dubaju (właściciel portalu) z konsumentami. Postępowanie jest na bardzo wczesnym etapie, nie postawilismy zarzutów (toczy się w sprawie, a nie przeciwko). Sprawdzamy, czy w jakikolwiek sposób mogło dojść do naruszenia zbiorowych interesów konsmentów. I jeszcze jedno: 3. zawarłeś umowę, ale na podstawie nieprawdziwych informacji, np. reklamy czy danych na stronie internetowej przedsiębiorcy - na podstawie kodeksu cywilnego możesz uchylić się od skutków złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli bez konsekwencji w ciągu 12 miesięcy. W takim przypadku należy wysłać taką informację, powołując się na to, że umowa została zawarta na podstawie wprowadzających w błąd informacji. To by było na tyle. Powtarzam jeszcze raz nie zawierałem z Wami żadnej umowy . A skąd macie moje dane to juz doskonale wiecie. Mój adres to zaczyna się od słowa " mefisto " .Mefisto to diabeł jak Pan pewnie doskonale wie. Ja Wam na 100% tego nie daruje bo jestem zawzięty i nie lubie jak mnie ktoś próbuje wykręcić nawet na 96 Dosłownie w tej chwili zakończyłwem pisanie e-maila do tego pajaca pozdrawiam wszystkich

luka

10-06-2013 23:32

Proszę o podanie adresu, na który można im takie pismo wysłać, bo to chyba nie jest ten, z którego oni piszą do nas (no-reply...)?

e

19-06-2013 07:41

Tomasz Rogowiecki

Marek132

09-06-2013 18:50

Jedyna szansa dla oszukanych ludzi i tych którzy mogą byc oszukani tzn. maja do zapłacenia a nie zapłacili to jest zwrócenie sie na piśmie do prokuratury, bo to jest sprawa karna a jekieś UOKIKi i otrzymanie od prokuratury odpowiedzi na Wasze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. jest to próba wyłudzenia pieniędzy i to jest sprawa do prokuratury.

afgi

08-06-2013 21:50

Banda złodziei / bezczelnie mówią o zawiązanej umowie nawet jak nie korzystano z plików w okresie darmowym

Kolaborant

08-06-2013 23:24

Ależ ten proceder bazuje na tendencjach złodziejskich u klientów, skoro ludek szuka i rejestruje się w portalu gdzie z fake linków oferuje się komercyjne oprogramowanie za grosze to identycznie jak kupować w lombardzie wiedząc, że jakiś menel zjumał towar. Wystarczy popatrzeć na ŚP Pobieraczek i ilości oferowanych plików. Trzeba być totalnym durniem aby nie zakumać że, np: 128tyś gier to niemożliwe aby było prawdziwe. Złodziej dyma złodzieja. (oczywiście nie tyczy to wszystkich).

JM

20-06-2013 15:54

aleś porównanie przytoczył, żal mi cie LOL

Polka

07-06-2013 11:38

Nie płacić!! Właściciele plikostrady tylko żerują na niewiedzy prawniczej ludzi. Sama też dostałam wezwanie do zapłaty i NIE zamierzam przesyłać im ani grosza. Umowa jest zawarta na odległość więc na podstawie ustawy z 2.03.2000r. przysługuje mi 3-miesięczny termin wypowiedzenia tej umowy. Plikostrada również nie ma prawa straszyć ludzi komornikiem czy też sądem. Nie ma papieru, nie ma danych osobowych,nie ma podpisu więc nie ma sprawy! Uczciwy usługodawca nie wyniósłby się aż do Dubaju. Nie dajmy się zastraszyć oszustom! To jest wyłudzanie pieniędzy. I tyle. Tylko głupi i naiwny zapłaci. Pozdrawiam.

wkurzona

09-06-2013 14:21

a co do tego wypowiedzenia umowy, to zrobiłaś to czy nie? jeżeli tak to jak to zrobić?

oszukana

10-06-2013 18:33

Szanowni Państwo!Ja również dostałam maila z wezwaniem do zapłaty od Plikostrady i również nie przeczytałam regulaminu, chociaż jestem prawnikiem. Z moich doświadczeń mogę powiedzieć, że działania tego serwisu nakierowane są na "wyłudzanie" abonamentu i w sposób rażący naruszają prawa konsumenta, co należy odnieść do wielu postanowień tego "regulaminu". Przede wszystkim w żadnym jego punkcie nie ma informacji o tym, że rejestracja w serwisie na okres testowy prowadzi do zawarcia umowy. W oparciu o wiele skarg serwis ten nie ma szans się obronić. Ja osobiście składam skargę do UOKiK i państwu proponuję to samo. Jeśli ktos ma ochotę przyłaczyc sie do sporu, podaje swój adres e-mail, w informacji zwrotnej przeslę gotowe pismo do UOKiK, które moga państwo złożyć (trzeba będzie tylko uzupełnic dane). Zgadzam się z opinią, że im więcej nas będzie, tym szybciej rozwiązemy sprawę. natalia.gawrylak@onet.eu

Ana

14-06-2013 21:52

annamichalska39@wp.pl Przyłanczam się do protestu

nick...

15-06-2013 16:56

dominika1545@wp.pl

xaveriusz@

15-06-2013 21:37

Popieram i zgłaszam się również do tej inicjatywy. xaveriusz@wp.pl

nick...

24-06-2013 20:43

Również zostałam oszukana i także proszę o pismo : dominika.szczurek994@gmail.com

nick...

09-07-2013 18:49

zostałlem oszukany proszę o pismo jarlib@o2.pl

filip681

15-06-2013 09:17

POPIERAM ! ! ! filip681@op.pl

bogdan106@

15-06-2013 23:26

Mam to samo 96 zł do zapłaty a nie pobrałem żadnego pliku .Liczę na Pani pomoc Pani Natalio i pozdrawiam !!!

Janusz 53

16-06-2013 19:16

Niestety też mnie to dotknęło. nieopatrznie zarejestrowałem się i dostałem e-maila z wskazaniem do zapłaty, mimo że nie ściągnąłem żadnego pliku, a o konieczności wyrejestrowania w terminie 14 dni po prostu nie doczytałem. Chętnie przyłączam się.

nick...

18-06-2013 09:18

irenabrys@op.pl proszę o pismo

nick...

18-06-2013 14:21

Wyczytałem w ich regulaminie, że wystarczy oświadczenie, że osoba "zawierająca umowę jest nieletnia" i tak też zrobiłem, oprócz tego poinformowałem że nie zawierałem umowy. Dostałem e-mail, z takimi groźbami, że o mało nie dostałem zawału: "Jeśli jest Pan osobą niepełnoletnią, to oznacza to, iż dopuściła się Pan zawinionego czynu niedozwolonego wyrządzającego szkodę spółce Smart Tech Connect Ltd. Zgodnie z obowiązującym prawem do naprawienia powstałej szkody zobowiązani są Pana opiekunowie prawni. Mając na względzie powyższe prosimy Pana opiekunów prawnych o bezzwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta serwisu pod adresempomoc@plikostrada.pl, celem ustalenia sposobu naprawienia powstałej szkody. W przypadku braku kontaktu Pana opiekunów prawnych , sprawa zostanie przekazana do kancelarii prawnej specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń z umów elektronicznych, a następnie skierowana na drogę postępowania sądowego, co znacznie zwiększy koszty obciążające osoby zobowiązane do naprawienia szkody." Wyczytałam w ich regulaminie, że wystarczy oświadczenie, że osoba "zawierająca umowę jest nieletnia" i tak też zrobiłam, oprócz tego poinformowałam, że nie zawierałam umowy. Dostałam e-mail, z takimi groźbami, że o mało nie dostałam zawału: "Jeśli jest Pani osobą niepełnoletnią, to oznacza to, iż dopuściła się Pani zawinionego czynu niedozwolonego wyrządzającego szkodę spółce Smart Tech Connect Ltd. Zgodnie z obowiązującym prawem do naprawienia powstałej szkody zobowiązani są Pani opiekunowie prawni. Mając na względzie powyższe prosimy Pani opiekunów prawnych o bezzwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta serwisu pod adresempomoc@plikostrada.pl, celem ustalenia sposobu naprawienia powstałej szkody. W przypadku braku kontaktu Pani opiekunów prawnych , sprawa zostanie przekazana do kancelarii prawnej specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń z umów elektronicznych, a następnie skierowana na drogę postępowania sądowego, co znacznie zwiększy koszty obciążające osoby zobowiązane do naprawienia szkody."

nick...

18-06-2013 14:09

matszydlowiec@gmail.com . Ja nigdy nie rejestrowałem się na plikostradzie, bo mam opłacone konto na innym serwisie. Nie mam pojęcia skąd mają moje dane.

barcik3

21-06-2013 20:51

Popieram i przylaczam sie do tej inicjatywy. bartelemy15@gmail.com. prosze o pismo.

ruso

23-06-2013 19:51

Poproszę o pismo do wysłania davidruszczynski3z@wp.pl

nick...

24-06-2013 10:35

Bardzo proszę o pismo do wysłania ewa4105@op.pl

oszukany

24-06-2013 15:49

przyłączam się, poproszę o pismo na piotr_szum@op.pl

boda

07-07-2013 08:25

poproszę o informację, jak potoczyła się sprawa i o pismo urbanbo@olp.pl

nick...

24-06-2013 17:03

Ja również poproszę o pismo - na stronę plikostrady trafiłam poszukując materiałów dla nauczyciela - jeśli pamięć mnie nie myli wyglądało to jak przekierowanie ze strony wydawnictwa (stamtąd chyba mają moje prawdziwe dane), ale nie było tam żadnych plików, jakie mogłabym pobrać, więc nic nie pobierałam. A tu dzisiaj - niespodzianka na mailu. Minął już miesiąc, zalogować się ponownie na plikostradzie nie mogę, a chciałabym jakoś wypowiedzieć im umowę. jo_kozlowska@wp.pl

sebcio

30-06-2013 19:30

Słuchaj. Też jestem prawnikiem i miałem nieszczęście się tam zarejestrować. Podałem nieprawdziwe dane bo w necie nigdy nie podaję prawdziwych właśnie ze względów bezpieczeństwa. Dziś dostałem wezwanie do zapłaty drogą elektroniczną. Napisałem że wnoszę o rozwiązanie umowy i nie wiem czy dobrze ale podałem art. 84 KC. Zaznaczyłem ze gdybym wiedział że serwis jest płatny nigdy bym się nie zarejestrował. Oprócz tego rejestracja tam wygląda tak że nie informuje w sposób oczywisty że rejestrując się zawiera się tam umowę. Ja żadnej umowy nie chciałem zawrzeć. Postraszyłem też organami służącymi ochronie prawa i poprosiłem o nie przysyłanie mi tego rodzaju wiadomości. Zastanawiam się też czy aby nie wrócić się do sądu o stwierdzenie nieważności umowy. jak coś to poisz sebastikantus@wp.pl

JA

11-06-2013 12:53

Witam Wysłałam wypowiedzenie ale odpisali ze tylko 14 dni przysługuje mi na rozwiązanie od umowy.

e

18-06-2013 15:47

http://www.pozywamy-zbiorowo.pl/#posting_88024_442426

Justyna00

30-06-2013 15:54

Również zostałam oszukana. Bardzo proszę o pismo : justyna-smolik@wp.pl

igo23

07-06-2013 09:36

Jestem ciekaw jak UOKiK miały wyegzekwować swoją decyzję na terenie Dubaju, nie wiem czy w tym względzie łączą Polskę czy UE jakieś umowy międzynarodowe, ale raczej jest to wątpliwe. Poza tym nie obowiązuje w tym względzie prawo polskie tylko dubajskie i tego nie zmienia strona w języku polskim. Te wszystkie porady są psu na budę, bo one mają w tym wypadku zastosowania.

m

10-06-2013 22:56

wydaje mi się, że co najmniej domenę (.pl) można zablokować...

e

18-06-2013 15:44

http://www.pozywamy-zbiorowo.pl/#posting_88024_442426

Zapraszam na online73.blogspot.com znajdziesz tuta

17-07-2013 14:26

Zapraszam na online73.blogspot.com znajdziesz tutaj hacki do gier oraz inne rzeczy :P

Rolf

18-06-2013 14:21

Nie wiem skąd piszesz ale nie masz racji. Firma może i jest zarejestrowana w Dubaju ale skutki jej działalności są na terenie RP i jak najbardziej obowiązuje nasze prawo. Nie pisz więcej takich dyrdymałów. Co do UOKIK to może i firma jest zarejestrowana w DUBAJU ale właściciele są obywatelami RP i to znanymi z imienia i nazwiska. Nawet jeśli nie UOKIK to skarbówka i prokuratorzy dadzą sobie radę. Dubaj nie jest rajem podatkowym.