Wielordzeniowość w aplikacjach - jak wykorzystać w pełni możliwości swojego procesora

Większość nowoczesnych komputerów jest wyposażonych w procesory z kilkoma rdzeniami. Jednak wiele aplikacji potrafi korzystać tylko z jednego rdzenia. Tym cenniejsza jest informacja, które programy pozwolą ci optymalnie wykorzystywać możliwości twojego sprzętu.

Czas wymagany do wykonania określonej czynności przez daną aplikację zależy w dużej mierze od wydajności komputera. Współczesne modele procesorów dysponują kilkoma jednostkami obliczeniowymi (są nazywane procesorami wielordzeniowymi i układami typu multicore), więc są w stanie wykonywać kilka zadań jednocześnie. Tymczasem nie wszystkie programy potrafią wykorzystać tę technologię. Poniżej przedstawiamy kilka bezpłatnych aplikacji, które obsługują układy wielordzeniowe, i radzimy, na co zwrócić uwagę, aby uzyskać optymalną wydajność.

1. Sprawdzanie, czy aplikacja wykorzystuje wielordzeniowe procesory

Procesory wielordzeniowe stały się standardowym składnikiem sprzętowym obecnych komputerów stacjonarnych i laptopów. Mimo to wiele aplikacji wcale nie wykorzystuje dobrodziejstw, które przynosi nowa technologia, marnując potencjał nowoczesnych układów CPU.

Zobacz również:

Chcąc ustalić, czy dany program obsługuje wielordzeniowość, wystarczy przywołać wewnętrzny Menedżer zadań systemu Windows. Najpierw uruchom oprogramowanie, które zamierzasz sprawdzić, i zainicjuj wykonywanie jakiegoś pracochłonnego i czasochłonnego zadania. Następnie naciśnij klawisze [Ctrl Shift Esc], aby przywołać systemowy Menedżer zadań. Przeskocz na kartę Wydajność. W rubryce Historia użycia procesora ujrzysz tyle pojedynczych okienek, ile rdzeni jest w procesorze twojego komputera. W każdym z nich widnieje wykres bieżącego użycia (obciążenia) procesora. Jeśli przy dużym obciążeniu zaobserwujesz wyraźny wzrost tylko jednej z krzywych, oprogramowanie realizuje przydzielone jej zadanie tylko w jednym wątku (jednowątkowo, ang. single threaded). To samo ma miejsce, gdy np. w procesorze dwurdzeniowym oba wykresy nie przekraczają 50 procent maksymalnego obciążenia. Jeżeli natomiast wszystkie krzywe wykresów wzrastają równomiernie, np. do poziomu rzędu 70 – 100 procent w procesorze dwurdzeniowym, oznacza to, że oprogramowanie wykorzystuje optymalnie wszystkie rdzenie (ang. multi threaded).

Aplikacja wielowątkowa potrafi wykorzystać wszystkie rdzenie procesora (tu: cztery). W naszym przykładzie bieżące, łączne obciążenie układu CPU leży na poziomie 85 procent.Kliknij, aby powiększyćAplikacja wielowątkowa potrafi wykorzystać wszystkie rdzenie procesora (tu: cztery). W naszym przykładzie bieżące, łączne obciążenie układu CPU leży na poziomie 85 procent.

2. Szybsze kompresowanie zasobów programem 7-Zip

Kompresja danych to bardzo czasochłonne zadanie wymagające dużej mocy obliczeniowej. Dlatego programy kompresujące są predestynowane do wykorzystywania wszystkich rdzeni procesora – wielordzeniowe układy CPU pozwalają im znacznie skrócić proces kompresji, co przekłada się na korzyści dla użytkownika. Bezpłatne narzędzie 7-Zip obsługuje wielowątkowość. Trzeba jednak włączyć tę funkcję. Po zaznaczeniu zasobów, które chcesz skompresować, kliknij przycisk Dodaj. W lewej części okna, które pojawi się na ekranie, znajduje się pole listy Liczba wątków. Wybierz w nim liczbę rdzeni swojego procesora. Jednak w wypadku metody kompresji 7z można ustawić maksymalnie 2 wątki. Jeżeli zdecydujesz się na popularny format ZIP, możesz wybrać nawet 16 wątków. Wzrost wydajności np. przy zwiększeniu dwóch do ośmiu wątków może okazać się nawet trzykrotny.

Jeśli w twoim komputerze masz tylko jeden dysk twardy, zauważysz, że prędkość transmisji danych wyświetlana przez program 7-Zip jest przeważnie znacznie niższa od maksymalnej wydajności napędu. Podczas kompresowania dużej liczby plików, co ma miejsce np. przy tworzeniu zapasowych kopii swoich zasobów dyskowych, prędkość transmisji spada sukcesywnie przez cały czas wykonywania tej operacji. Na początku widać wprawdzie efekty działania bufora dysku, lecz później daje się we znaki duża ilość operacji zapisu i odczytu. Jeżeli masz w komputerze dwa dyski, wskaż drugi jako docelowy nośnik danych podczas kompresowania pokaźnych zasobów danych. Wówczas 7-Zip będzie musiał tylko odczytywać dane z jednego i zapisywać na drugim dysku (zamiast wykonywać te czynności na jednym dysku), co znacznie skróci czas wykonywania operacji.

Narzędzie 7-Zip potrafi kompresować pliki wielowątkowo, co znacznie skraca czas wykonywania operacji. W oknie tworzenia archiwum należy podać żądaną liczbę wątków.Kliknij, aby powiększyćNarzędzie 7-Zip potrafi kompresować pliki wielowątkowo, co znacznie skraca czas wykonywania operacji. W oknie tworzenia archiwum należy podać żądaną liczbę wątków.