Małe sztuczki, duże efekty - ułatw sobie codzienną pracę w Windows

Tu wpis rejestru Windows, tam skrót klawiszowy lub polecenie w konsoli tekstowej – bardzo często nie trzeba wiele, aby znacznie ułatwić rutynowe czynności podczas codziennej pracy z komputerem. I zwykła sztuczka zmienia zakres funkcji systemu Windows lub rozszerza Eksplorator.

Przedstawiony poniżej zbiór drobnych porad i narzędzi rozszerzających demonstruje mało znane opcje systemu Windows, które bardzo przydają się w praktyce. Za ich pomocą zaoszczędzisz sporo czasu, przechytrzysz niektóre ograniczenia, a ponadto zwiększysz wygodę używania Eksploratora i możliwości dysków wirtualnych w chmurze.

Windows Vista, 7, 8/8.1

1. Ponowne uruchamianie Eksploratora

Wiele zmian w ustawieniach Windows wcale nie wymaga ponownego zalogowania się użytkownika, a tym bardziej restartu systemu, choć właśnie taki komunikat pojawia się na ekranie. Wystarczy restart Eksploratora. Aby go wykonać, nie musisz przywoływać Menedżera zadań ani zewnętrznego oprogramowania.

Zobacz również:

Okazuje się, że można ponownie uruchamiać Eksplorator dwukrotnym kliknięciem myszy. Trzeba jednak utworzyć uprzednio stosowny skrót na pulpicie. Kliknij prawym przyciskiem myszy, np. pusty skrawek pulpitu i wskaż polecenie Nowy | Skrót. W polu lokalizacji elementu należy wpisać następujące polecenie:

cmd.exe /c taskkill.exe /f /im explorer.exe & explorer.exe

Program Taskkill zamyka Eksplorator, który zostaje natychmiast uruchomiony ponownie (przywołaniem umieszczonym za separatorem &). Alternatywnie możesz skorzystać z naszego skryptu Killex.cmd.

Windows Vista, 7, 8

2. Pełny raport o sprzęcie i oprogramowaniu

Monitor zasobów i wydajności (Perfmon.exe) prezentuje się w jednej ze swoich kilku odsłon zależnie od tego, z jakimi parametrami zostaje uruchamiany. Jest do wyboru pięć argumentów: /noelev, /rel, /res, /report i /sys. Najwięcej informacji przydatnych do analizowania problemów i sprawdzania konfiguracji komputera zapewnia wariant przywoływany parametrem /report. Wystarczy przywołać konsolę tekstową (Start | Wszystkie programy | Akcesoria | Wiersz polecenia) lub okno uruchamiania (klawisze [Windows R]), po czym wpisać perfmon /sys. Poczekaj kilkanaście do kilkudziesięciu sekund, aż narzędzie zbierze wszystkie informacje. Po chwili uzyskasz obszerny raport stanu i wydajności sprzętu, oprogramowania, sterowników, usług, sieci, a także aplikacji uruchamiających się automatycznie wraz z systemem. Poszczególne sekcje otwiera się, klikając dwukrotnie listwę tytułową. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa są wyróżnione czerwonym kolorem.

Windows XP, Vista, 7, 8/8.1

3. Porządkowanie okien skrótem klawiaturowym

Po kliknięciu wolnego skrawka paska zadań prawym przyciskiem myszy są do dyspozycji trzy polecenia, które służą do porządkowania okien na pulpicie. Pozwalają ułożyć okna kaskadowo, jedno nad drugim lub obok siebie. Choć to bardzo przydatna, jest bardzo rzadko używana, bo ciągłe klikanie paska zadań i wybieranie właściwego polecenia okazuje się zbyt uciążliwe podczas codziennej pracy przy komputerze.

Dysponując skryptem Pcwscreen.vbs, możesz zmieniać bieżące ustawienie okien na ekranie za pomocą skrótu klawiaturowego. Wstępnie zdefiniowane skróty składają się z klawiszy [Ctrl], [Shift] i klawisza strzałki. I tak, zamiast polecenia Ułóż okna kaskadowo, wystarczy nacisnąć klawisze [Ctrl Shift Strzałka w lewo]. Kombinacją klawiszy [Ctrl Shift Strzałka w prawo] ułożysz okna obok siebie, a skrótem [Ctrl Shift Strzałka w dół] zminimalizujesz je. Aby zainstalować skrypt w systemie, trzeba kliknąć dwukrotnie plik VBS. W menu Start bieżącego konta użytkownika zostaną utworzone cztery skróty (podkatalog \Start Menu\Programs\pcw-Screen). Tuż po zainstalowaniu pojawi się komunikat z informacją o dostępnych skrótach klawiszowych. Skrypt jest dostępny w postaci kodu źródłowego, więc możesz zmienić predefiniowane skróty, jeśli kolidują z innymi, które są zdefiniowane w twoim systemie.

Niewielki fragment obszernego raportu diagnostycznego – uruchomione z odpowiednim parametrem narzędzie PerfMon zapewnia dogłębne informacje o sprzęcie, oprogramowaniu, nośnikach danych, wydajności i bezpieczeństwie systemu.Kliknij, aby powiększyćNiewielki fragment obszernego raportu diagnostycznego – uruchomione z odpowiednim parametrem narzędzie PerfMon zapewnia dogłębne informacje o sprzęcie, oprogramowaniu, nośnikach danych, wydajności i bezpieczeństwie systemu.