Jak radzić sobie ze słabym sygnałem sieci komórkowych?

Większość z nas od czasu do czasu spotyka się z problemem słabego sygnału sieci komórkowej. Utrudnia to zarówno telefoniczny kontakt ze znajomymi, jak i uzyskanie połączenia z internetem. Ten kłopot można jednak stosunkowo łatwo rozwiązać – i to na kilka sposobów.

Pierwsze, co robisz po przerwaniu rozmowy głosowej lub połączenia z internetem z komórki, to zapewne sprawdzenie liczby kresek na wyświetlaczu urządzenia, symbolizującej siłę sygnału. Ikona ta ma jednak wątpliwą wartość informacyjną, ponieważ każde urządzenie inaczej przelicza poziom sygnału sieci komórkowej. Sprzecznych danych mogą dostarczyć urządzenia i oprogramowanie działające w ramach tego samego systemu (patrz: ilustracja obok). W takich sytuacjach mamy po prostu do czynienia z różną interpretacją tej samej informacji.

Różne informacje o sile sygnału, dostarczane przez modem Huawei i oprogramowanie sterujące Mobile Partner oraz system Windows 7Kliknij, aby powiększyćRóżne informacje o sile sygnału, dostarczane przez modem Huawei i oprogramowanie sterujące Mobile Partner oraz system Windows 7

Informacja o sile sygnału (Top NetInfo)Kliknij, aby powiększyćInformacja o sile sygnału (Top NetInfo)

Gdy pojawiają się zaniki w przesyłanym głosie albo transmisja danych zwalnia, winę nie zawsze ponosi niska moc sygnału. Sieci komórkowe mają bowiem ograniczoną pojemność – na obszarach gęsto zaludnionych w godzinach szczytu telekomunikacyjnego (od 18.00 do 22.00) regularnie dochodzi do spadków wydajności. W środku nocy zwykle ruch jest najmniejszy i wtedy można osiągnąć najwyższe prędkości transmisji danych. Wtedy też najrzadziej zdarzają się zerwania połączeń oraz problemy z ich nawiązaniem.

Zobacz również:

W sieciach 2G i 3G do nawiązania połączenia wystarczająca jest sama obecność sygnału. W technologii 3G szybkość przesyłanych danych nie jest ograniczona, póki sygnał jest stabilny. Inaczej ma się sprawa z LTE: w tych sieciach jakość i siła sygnału mają znaczący wpływ na szybkość przesyłania danych. Tutaj walka „o każdą kreskę” zasięgu ma sens.

W dalszej części artykułu opisujemy, jak poradzić sobie ze słabym sygnałem sieci komórkowej. Często wystarczą nawet proste czynności; innym razem nie obejdzie się bez inwestycji w proste urządzenia poprawiające jakość sygnału.

Miara mocy sygnału sieci

Moduły komunikacji komórkowej, a więc telefony i modemy 3G, przekazują informację o poziomie sygnału sieci komórkowej. Informacja ta jest zwykle ostatecznie przeliczana na liczbę określającą moc sygnału. Jednostką miary mocy stosowaną w tym przypadku jest najczęściej dBm (decybel odniesiony do miliwata; 0 dBm = 1 mW). Typowa siła sygnału w sieciach komórkowych mieści się w zakresie od -60 do -110 dBm (bardzo dobry – skrajnie słaby). Biorąc pod uwagę, że -100 dBm odpowiada jednej bilionowej W (10-12), mówimy tu o minimalnych wartościach mocy.

Jak sprawdzić moc sygnału w dBm? W niektórych modelach telefonów można posłużyć się specjalnym trybem pracy, tzw. netmonitorem. W systemie Android można po prostu zainstalować aplikację o nazwie… Netmonitor, dostępną w sklepie play.google.com. Danych tych dostarczają też wybrane aplikacje sterujące pracą modemów 3G (szukaj pola oznaczonego jako „sygnał”, „moc” albo „RSSI”).

Zakres standardowych mocy spotykanych w sieciach komórkowychKliknij, aby powiększyćZakres standardowych mocy spotykanych w sieciach komórkowych