Szkoła jeszcze nie cyfrowa

Cyfryzacja szkół niesie ze sobą wiele zmian w całym systemie edukacji. To nie tylko zakup lub wymiana starego sprzętu na nowy. Digitalizacja nauczania wymaga całkowicie nowego podejścia do procesu kształcenia i zarządzania szkolnictwem. Na zmiany muszą przygotować się nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale także rodzicie, dyrektorzy szkół, samorząd terytorialny i służba zdrowia. Wskazujemy najtrudniejsze wyzwania stojące przed polską szkołą w dobie cyfryzacji, w tym wady i zalety e-podręczników.

W polskiej szkole średnio na jedną tablicę multimedialną przypada 200 uczniów. W innych krajach Unii przeciętnie jest to 111 uczniów. Podobnie z projektorami: w Polsce na jedno takie urządzenie przypada 77 uczniów szkół gimnazjalnych, a średnia europejska to 43 osoby. Gorzej od średniej europejskiej polskie szkoły wypadają także pod względem posiadania własnej strony WWW lub „wirtualnego środowiska edukacyjnego”. W Europie pracę w takim środowisku w szkole deklaruje 61% uczniów, a w Polsce tylko 29%. Mniejsza niż w Europie jest także częstotliwość korzystania z urządzeń i narzędzi elektronicznych przez nauczycieli. Średnia dla całej Unii wynosi 29%, podczas gdy w Polsce jedynie 25% nauczycieli deklaruje pracę z narzędziami cyfrowymi. Biorąc pod uwagę wykorzystanie narzędzi cyfrowych w gimnazjach, polskie szkoły plasują się na samy końcu ogona szkół w Europie.

Znacznie częściej niż w czasie lekcji nauczyciele korzystają z internetu i komputerów przygotowując się do zajęć. Według danych z badania przeprowadzonego przez Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH (CREN) ponad połowa ankieto¬wanych nauczycieli (prawie 54%) korzysta z internetu, przygotowując się do zajęć, ponad 26% korzysta 2–3 razy w tygodniu, a raz lub rzadziej – 19,5%.

Zobacz również:

Polscy nauczyciele narzekają na brak odpowiedniego sprzętu i ten właśnie powód wskazują jako najważniejszą barierę w pracy z nowymi technologiami. W opinii 61% pedagogów dużą barierą jest też brak tablic interaktywnych w szkołach. Prawie połowa nauczycieli przyznaje, że brakuje im kwalifikacji do obsługi sprzętu informatycznego, a ponad 40% boi się, że go uszkodzi. Mimo że polscy nauczyciele od 6–7 lat korzystają z komputerów i internetu (tak wynika z badań ICT in Education), to jednak jedynie 27% nauczycieli ze szkół podstawowych i jedynie 16% ze średnich przyznało, że brali udział w szkoleniach dotyczących tej tematyki.

Zmiany technologiczne i mentalne

Jak widać, nauczyciele dość bojaźliwie podchodzą do nowych technologii, a przecież wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań jest dopiero początkiem zmian w szkolnictwie. Przechodzenie z podręczników drukowanych na elektroniczne, zastępowanie zwykłych tablic tablicami multimedialnymi, korzystanie z tabletów zamiast zeszytów to nie cel sam w sobie i zmiana narzędzi pracy. Za zmianami technologicznymi muszą iść także zmiany w sposobie nauczania. E-podręcznik nie jest tylko elektroniczną wersją podręcznika papierowego. Dostęp do internetu to nie to samo, co szukanie informacji w bibliotece. To całkowicie inne od dotychczasowego podejście do edukacji. Zamiast linearnego przekazu od mistrza do ucznia, nowe technologie będą coraz bardziej wymuszać na szkołach podejście partnerskie. Już teraz nauczyciele twierdzą, że w wielu dziedzinach związanych z obsługą komputerów czy aktywnością w internecie więcej mogliby się nauczyć od swoich podopiecznych niż odwrotnie.

W ubiegłym roku zakończył się pilotażowy program Cyfrowa Szkoła, którego zadaniem było zbadanie, jak polskie szkoły obecnie są przygotowane do cyfryzacji i jak prawdopodobnie będą radziły sobie z nią w najbliższych latach. W ramach programu stworzono platformę do tworzenia i pobierania e-podręczników, która docelowo będzie źródłem podręczników dla wszystkich szkół. Dzięki programowi pilotażowemu z e-podręczników miało okazję skorzystać już 40% uczniów i nauczycieli z 13 tys. szkół podstawowych, 7 tys. gimnazjów i 6 tys. szkół ponadgimnazjalnych.

Twórcy polskiego programu e-podręczników założyli, że stanie się on nie tylko serwisem, z którego będzie można pobierać elektroniczne książki, ale edukacyjną platformą multimedialną bogatą w szereg materiałów niezbędnych do pracy z uczniami. Obecnie serwis działa w wersji beta i jest w nim dostępnych jedynie kilka pozycji. Docelowo ma być oparty na rozwiązaniach chmurowych z możliwością pracy offline. Większość pozycji e-podręczników jest dostępna z pozycji komputera (przeglądarki), ale poszczególne egzemplarze można pobrać np. w formacie PDF i nawet wydrukować. Jest to możliwe dzięki specyficznej konstrukcji każdego e-podręcznika. Otóż, część „treściowa” nie zawiera formatowania, więc może być bezpośrednio konwertowana na PDF lub HTML. Natomiast część „zadaniowa”, edytowalna, jest przechowywania w bazach danych i na bieżąco udostępniana do pracy online.

Twórcy projektu założyli, że platforma nie powinna zbyt mocno obciążać sprzętu uczniów i nauczycieli. Dlatego zdecydowano się oprzeć ją jedynie na niezbędnych elementach JavaScirpt i CSS. Właśnie ze względu na konieczność „ulżenia” szkolnym komputerom, zrezygnowano ze stosowania technologii Flash. W całości natomiast będzie oparta na standardzie HTML 5. Ponadto platforma spełnia wymagania techniczne WCAG 2.0, dzięki czemu jest znacznie bardziej przyjazna dla osób słabowidzących niż „zwyczajna” strona WWW.

Oczywiście, serwis e-podręczniki z założenia musi być dostępny na jak największej liczbie urządzeń, także mobilnych. Wszystkie materiały będą więc możliwe do przeglądania na różnych systemach operacyjnych: Linux, Windows oraz OS X, a także na mobilnych Android, iOS oraz Windows Phone.