Różne systemy - wspólne pliki

Wirtualne systemy funkcjonalnie nie różnią się od standardowych środowisk operacyjnych. Dotyczy to także wymiany danych, ich udostępniania czy dostępu do sieci. Współdzielenie plików z hostem może być jednak znacznie łatwiejsze i efektywniejsze. Przecież host i gość funkcjonują na tym samym komputerze.

Wirtualny system operacyjny to środowisko działające w symulowanym otoczeniu imitującym prawdziwy komputer. Mimo, że uruchamiany i obsługiwany przez hostujący system, jest od niego całkowicie odseparowany, stanowiąc coś w rodzaju osobnej maszyny. Komputery fizyczne i wirtualne muszą się jednak przecież komunikować i wymieniać ze sobą dane. W końcu pracują zwykle w tej samej sieci i świadczą dla siebie wzajemnie różne usługi W warstwie logicznej przesyłanie danych między tymi dwoma środowiskami odbywa się za pomocą połączeń sieci lokalnej. Jeżeli niezbędna jest wymiana informacji, należy najpierw skonfigurować ich udostępnianie, określić uprawnienia. Umieszczenie systemu bazowego oraz wirtualnego na tym samym komputerze oznacza jednak wiele dodatkowych możliwości. Po co na przykład korzystać z interfejsu karty sieciowej skoro wspólne pliki można umieścić bezpośrednio na twardym dysku?. Rozwiązanie szybsze i efektywniejsze. Tym bardziej, że dysk hosta nie ma takich ograniczeń pojemności, jak nośnik wirtualny. Taki sposób wymiany danych osiąga się za pomocą katalogów współdzielonych.

Wadą takiej operacji jest ryzyko zainfekowania złośliwym oprogramowaniem systemu bazowego, gdy zaatakowany został wirtualny. Aby temu zapobiec można ograniczyć uprawnienia systemu gościa jedynie do odczytu plików. W takim wypadku wymiana danych będzie odbywała się tylko w jednym kierunku. Należy także pamiętać, że konfigurację katalogów współdzielonych należy przeprowadzić w każdym systemie wirtualnym, który jest używany.

Zobacz również:

Do konfigurowania maszyn wirtualnych służą takie narzędzia jak VirtualBox (www.virtualbox.org) i VWmare (www.vmware.com). Na ich przykładzie opisujemy procedurę tworzenia katalogów współdzielonych.

Współdzielone foldery w VirtualBoksie

1. Aby skorzystać z funkcji współdzielenia katalogów w środowisku wirtualnym stworzonym w oparciu o narzędzie VirtualBox, trzeba najpierw w wirtualnej maszynie z danym systemem operacyjnym zainstalować dodatek VirtualBox Guest Additions. Jeżeli jego instalacja nie wystartuje automatycznie, uruchom maszynę wirtualną i kliknij w jej oknie menu Devices. Wybierz polecenie Insert Guest Additions CD image i włącz instalator. Kliknij Kontynuuj i w kolejnych oknach kreatora Next oraz Install. Na koniec klikając Finish, zrestartuj wirtualny system. Próba użycia współdzielonych folderów bez instalacji dodatku Guest Additions kończy się komunikatem o jego braku. Uwaga, informacja może się pojawić nawet gdy wszystko jest na miejscu i działa prawidłowo.

Kliknij, aby powiększyć

2. Po zakończeniu instalacji dodatku, w oknie maszyny wirtualnej rozwiń menu Machine i kliknij Settings. Zaznacz sekcję Shared folders. Po prawej stronie zobaczysz dwa rodzaje folderów. Pierwszy, Machine Folders oznacza katalogi stałe. Ich zawartość pozostaje niezmienna po wyłączeniu maszyny. Drugi, Transient Folders, to katalogi tymczasowe, które znikają po jej zamknięciu. Wybierz i kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z nich.

Kliknij, aby powiększyć

3. Użyj polecenia Add shared folder. Rozwiń listę Folder path i po kliknięciu Other wskaż na dysku lokalizację tworzonego folderu. Poniżej możesz nadać katalogowi nazwę. Ścieżka widoczna będzie z poziomu hosta, nazwa - wewnątrz systemu wirtualnego. Opcja Read only spowoduje, że dane w katalogu będą mogły być jedynie odczytywane. Domyślnie, maszyna wirtualna ma do katalogów dostęp bez żadnych ograniczeń. Auto mount informuje system gościa, że natychmiast po uruchomieniu powinien podłączyć współdzielony folder. Zaznaczenie opcji Make Permanent zmieni typ katalogu na maszynowy, usunięcie na wirtualny.

Kliknij, aby powiększyć

4. Zaakceptuj ustawienia przyciskiem OK i zamknij kolejne okno, jeszcze raz klikając OK. Wspólny katalog, za pomocą którego można wymieniać dane z systemem hosta, widoczny jest w otoczeniu sieciowym wirtualnego systemu, bez względu na to, czy ma on skonfigurowaną sieć i udostępnianie danych. By dostać się do katalogu, po otworzeniu sieci kliknij dwukrotnie VBOXSVR, a potem nazwę katalogu. Jeżeli chcesz mieć do niego szybki dostęp zmapuj go, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Mapuj dysk sieciowy.

Guest Additions - sporo korzyści

Dodatek Guest Addition uzupełnia maszynę wirtualną z danym systemem o sporo różnych funkcji i optymalizuje jej działanie. Oto niektóre korzyści z jego zainstalowania:

  • integracja kursora myszy: eliminuje konieczność używania klawiatury, by uwolnić kursor z okna maszyny wirtualnej,
  • współdzielone foldery: udostępnia prosty sposób na współdzielenie plików pomiędzy hostem, a maszyną wirtualną,
  • lepsza obsługa grafiki: daje dostęp do akceleracji grafiki oraz większej liczby trybów wideo, pozwala na płynną zmianę wielkości okna maszyny wirtualnej,
  • wspólne okna: okna aplikacji działających w wirtualnym systemie mogą być traktowane, jak okna programów z systemu bazowego,
  • lepsza komunikacja pomiędzy hostem i maszyną wirtualną: pozwala między innymi uruchamiać programy systemu wirtualnego z poziomu systemu bazowego,
  • synchronizacja czasu: poprawia synchronizacja czasu w wirtualnym środowisku,
  • współdzielony schowek: pozwala na wymianę danych pomiędzy hostem i gościem za pomocą schowka systemowego,
  • automatyczne logowanie: umożliwia przekazywanie danych do logowania pomiędzy hostem a maszyną wirtualną.

Instalacja Windows Guest AdditionsKliknij, aby powiększyćInstalacja Windows Guest Additions

Współdzielenie plików w VMware

Dane pomiędzy hostem, a wirtualną maszyną można przekazywać także w wirtualizatorze VMware’a. W tym wypadku też używany jest mechanizm współdzielonych folderów. Aby skorzystać z tej funkcji, konieczna jest instalacja dodatkowych narzędzi: VMware Tools.

1. W WMware Workstation uruchom wirtualną maszynę, rozwiń menu VM i jeżeli dodatku nie ma, kliknij polecenie Reinstal VMware Tools. W przypadku VMware Playera rozwiń menu Player, następnie Manage i kliknij polecenie Update VMware Tools.

Kliknij, aby powiększyć

2. W VMware Workstation rozwiń menu VM i wybierz Settings. Kliknj kartę Options i polecenie Shared folders. Zaznacz pole Always enabled. Aby współdzielone dane miały formę tymczasową, ograniczoną do danej sesji środowiska wirtualnego, użyj opcji Enable until next power off or suspend. Gdy korzystasz z VMware Playera, kliknij kolejno Player, następnie Manage i Virtual Machine Setings. Przejdź na kartę Options i wybierz pozycję Shared folders. Zaznacz w prawej części okna opcję Always enabled.

Kliknij, aby powiększyć

3. Dodaj katalog korzystając z przycisku Add. Jeżeli chcesz ograniczyć maszynie wirtualnej dostęp do danych, w jednym z kroków kreatora wskaż Read-only. Umieść zaznaczenie w polu Map as a network drive in Windows guests. Oszczędzi to czas potrzebny później na mapowanie dysku. Kliknij OK aby zakończyć konfigurację. Użytkownicy VMware Playera powinni kliknąć przycisk Add, wskazać bądź stworzyć na dysku katalog do wymiany danych z systemem hosta i zaakceptować wybór. Także i tym razem system maszyny wirtualnej ma do tego katalogu domyślny dostęp bez ograniczeń. Jeżeli chcesz to zmienić, w jednym z kolejnych kroków kreatora folderów zaznacz pole Read-only.

Kliknij, aby powiększyć

4. Podobnie, jak poprzednio współdzielone katalogi, z poziomu maszyny wirtualnej osiągalne są przez okno sieci. Aby się do nich dostać, kliknij komputer o nazwie vmware-host. Jeżeli nie robiłeś tego w trakcie tworzenia katalogu, zmapuj ge teraz do postaci dysku sieciowego. Ułatwi to dostęp do jego zawartości.

Kliknij, aby powiększyć