Pecet na wynajem

Komputer jest zwykle urządzeniem wykorzystywanym do codziennej pracy i najczęstszą formą wejścia w jego posiadanie jest po prostu nabycie produktu. Transakcja kupna-sprzedaży to jednak nie jedyny sposób na to, by możliwe było użycie konkretnego sprzętu do realizacji własnych bądź zamówionych projektów. W przypadku zarówno komputerów jak i innego sprzętu warto niekiedy rozważyć dzierżawę urządzeń.

Olbrzymia większość komputerów pracujących w domach użytkowników, również tych osób, które prowadzą niewielką działalność gospodarczą, to urządzenia kupione. Dotyczy to zresztą nie tylko samych stacjonarnych maszyn i laptopów, ale także innego typu sprzętu – drukarek, skanerów, tabletów, monitorów, projektorów itd. W niektórych przypadkach popularną formą udostępniania sprzętu – dotyczy to na przykład dekoderów telewizyjnych czy modemów dostępowych i osprzętu sieciowego dostarczanego przez dostawcę łącza internetowego – jest dzierżawa. Forma ta jest również warta rozważenia w sytuacji, gdy trzeba zrealizować projekt wymagający sprzętu lub oprogramowania, którego w danej chwili nie posiadamy. Jeżeli tego typu zadania nie pojawiają się regularnie, kupno odpowiednich produktów może być mniej opłacalne niż wypożyczenie właściwego sprzętu na ściśle określony czas potrzebny do realizacji danego zadania.

Dierżawa, czyli co?

Dzierżawa jest jedną z podstawowych typów umów prawa cywilnego. Istotą tej umowy jest to, że wydzierżawiający oddaje dzierżawcy rzecz do używania, tym samym umożliwiając osobie dzierżawiącej (pobierającej rzecz) osiąganie korzyści (tzw. pożytków) z otrzymanego sprzętu. W przeciwieństwie jednak np. do pożyczki dzierżawa nie przenosi własności rzeczy. Prosty przykład: w przypadku udzielenia pożyczki (kredytu) na sprzęt zakupiony sprzęt pozostaje własnością nabywcy, natomiast to, co określa się potocznie mianem „wypożyczenia” sprzętu – to nic innego jak właśnie dzierżawa. Skoro wyjaśniono różnicę pomiędzy pożyczką a dzierżawą, warto jeszcze wyjaśnić kwestię najmu a dzierżawy. Zgodnie z art. 694 kodeksu cywilnego umowa dzierżawy jest traktowana jako odmiana umowy najmu, jednak podstawową różnicą pomiędzy najmem a dzierżawą jest kwestia pobierania pożytków (osiągania korzyści z tytułu użytkowania rzeczy). Najemca rzeczy nie ma do tego prawa, dzierżawca – już tak. Oczywiście szczegóły związane z zobowiązaniami obu stron umowy dzierżawy reguluje umowa dzierżawy – może ona nakładać na dzierżawcę dodatkowe obowiązki (oprócz samej opłaty za wydzierżawiony sprzęt), takie jak np. ponoszenie kosztów serwisowych, eksploatacyjnych, ubezpieczenia itp. Wniosek jest prosty – zanim jakikolwiek sprzęt zostanie wydzierżawiony, zawsze trzeba dokładnie zapoznać się z umową. Oczywiście, po zakończeniu dzierżawy obowiązkiem użytkownika oddawanej rzeczy jest zwrócenie przedmiotu dzierżawy w tzw. stanie zgodnym z zasadami prawidłowej gospodarki. Oznacza to tyle, że z jednej strony zwracany sprzęt nie może być uszkodzony, ale z drugiej strony zużycie sprzętu wynikające ze standardowej eksploatacji nie powinno być przedmiotem ewentualnego sporu.

Zobacz również:

Warto przy okazji wyjaśnić jeszcze kwestię tzw. użyczenia sprzętu. Co do zasady umowa użyczenia jest umową o charakterze bezpłatnym. Użyczający nie może od biorącego w użyczenie pobierać opłaty. W praktyce bywa z tym różnie – oddawanie w użyczenie „po kosztach” (czyli przy założeniu, że biorący w użyczenie ma ponosić koszty świadczeń, które normalnie obciążałyby właściciela) nie jest de facto żadnym użyczeniem, lecz powinno być kwalifikowane jako najem lub dzierżawa (w zależności od tego, czy korzystający z rzeczy jest uprawniony do pobierania korzyści).

Telewizja i internet

Usługami, którym najczęściej towarzyszy dzierżawiony sprzęt, są: dostęp do kanałów telewizyjnych (zarówno telewizji naziemnej, jak i satelitarnej) oraz dostęp do łącza internetowego (również niezależnie od technologii, w jakiej ów dostęp jest realizowany). Wynika to z faktu, że dzierżawiony sprzęt to urządzenia wymagane do korzystania z głównej usługi oferowanej przez daną firmę (telewizja, internet lub usługi łączone). Dzięki oferowaniu usługi w pakiecie z dzierżawionym sprzętem z jednej strony nabywca usługi ma pewność, że kupowane przez niego rozwiązanie będzie działać z oferowanym przez usługodawcę sprzętem, a z drugiej strony usługodawca jest świadomy, że sprzęt wykorzystywany do realizacji usługi będzie używany zgodnie z przeznaczeniem. Czy faktycznie dzierżawa dekoderów TV czy sprzętu sieciowego niezbędnego do korzystania z łącza internetowego się opłaca? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna – zależy od wielu czynników, m.in.: różnicy w cenie dzierżawy i zakupu danego sprzętu, czasu planowanego korzystania z usługi, ewentualnych promocji oferowanych przez usługodawcę itp. Na przykład najtańszy aktualnie pakiet telewizyjny w nc+ (o nazwie Comfort+) to usługa kosztująca 39,90 zł miesięcznie. Szczegóły tej usługi (liczba kanałów itd.) nie są w tym momencie istotne, ważne jest to, że aby uzyskać dostęp do jakichkolwiek kanałów kodowanych, niezbędny jest odpowiedni sprzęt – dekoder wraz z tzw. modułem dostępu warunkowego. W przypadku telewizji nc+ (celowo wybraliśmy jako przykład akurat tego usługodawcę) nie da się w ogóle (przynajmniej oficjalnie) kupić odpowiedniego dekodera. Sprzęt oferowany jest wyłącznie w formie dzierżawy, która – w zależności od wybranego modelu i jego funkcjonalności – jest możliwa nawet bezpłatnie (dekoder BOX+; wymagana jednorazowa opłata aktywacyjna w kwocie 49 zł), pod warunkiem podpisania umowy zobowiązującej nabywcę do korzystania z usług telewizyjnych nc+ przez okres co najmniej 15 miesięcy.

Cyfrowy Polsat stosuje nieco inną politykę. Podobnie jak nc+ również oferuje sprzęt dzierżawiony wraz z konkretną usługą (telewizja, internet, usługi łączone), ale oprócz tego daje użytkownikowi możliwość nabycia odpowiednich urządzeń. I tak np. osoby zainteresowane dostępem do telewizji muszą ponieść opłatę za wybrany pakiet kanałów albo opłatę za udostępnienie sprzętu (w przypadku np. dekodera HD jest to 15 zł miesięcznie), albo koszt nabycia wymaganego sprzętu (dekoder HD kosztuje co najmniej 340 zł). Jak więc widać, kwestia wyboru pomiędzy nabyciem a dzierżawą sprzętu sprowadza się w tym przypadku do odpowiedzi na pytanie – jak długo zamierzasz korzystać z danej usługi? Im dłużej – tym bardziej opłacalny staje się zakup urządzenia. W razie krótkiego czasu użytkowania rozwiązaniem bardziej uzasadnionym ekonomicznie będzie dzierżawa, ale wyliczając jej całkowity koszt, należy pamiętać nie tylko o comiesięcznych (zazwyczaj) opłatach za korzystanie ze sprzętu dostępowego (do telewizji bądź internetu), ale także np. o kosztach zwrotu (kto ponosi koszt transportu zwracanego sprzętu do firmy wydzierżawiającej urządzenia).

Satelitarny dekoder telewizji cyfrowej, model WiFiBOX+ oferowany przez nc+, tego typu sprzęt nie jest w ogóle dostępny jako produkt do sprzedaży, usługodawca go wyłącznie wydzierżawia.Kliknij, aby powiększyćSatelitarny dekoder telewizji cyfrowej, model WiFiBOX+ oferowany przez nc+, tego typu sprzęt nie jest w ogóle dostępny jako produkt do sprzedaży, usługodawca go wyłącznie wydzierżawia.