Lepszy WLAN w laptopie

Laptop i sieć bezprzewodowa – te dwa pojęcia idą ze sobą w parze. Nie ma nic bardziej irytującego niż niestabilne i zbyt powolne połączenie w sieci lokalnej. Podpowiemy ci, jak zmusić swój laptop i router WLAN do optymalnej współpracy.

Nie ulega wątpliwości, że większość użytkowników laptopów lubi łączyć się bezprzewodowo z internetem. Takie połączenia okazują się wprawdzie wolniejsze i bardziej podatne na zakłócenia niż nawiązywane poprzez kabel ethernetowy, lecz za to są znacznie wygodniejsze. Mimo to połączenia poprzez sieć WLAN mają działać stabilnie i wydajnie. Na przykład możesz uzyskać większą przepustowość danych, optymalizując sterownik WLAN. Jeśli to nie wystarczy, możesz zmodernizować sieć bezprzewodową za stosunkowo niewielkie pieniądze. Stosując się do naszych wskazówek, uzyskasz dobre połączenia.

Podstawy – co tkwi w laptopie

Wszystkie laptopy i tablety dostępne obecnie na rynku są wyposażone w moduł WLAN. Aby ustalić, jaki model zastosowano w twoim komputerze, wystarczy przywołać Menedżer urządzeń (np. w Windows 7 otwórz aplet System i kliknij polecenie Menedżer urządzeń po lewej stronie). Moduł sieci bezprzewodowej jest wyszczególniony w obrębie gałęzi Karty sieciowe. Rozpoznasz go po stosownym napisie w nazwie – np. WiFi Adapter lub Wireless. Zanotuj nazwę modelu. Okazuje się nieodzowna podczas poszukiwania plików aktualizacyjnych sterownika. Ta informacja bywa pomocna przy rozwiązywaniu problemów z siecią WLAN i przy poszukiwaniach w internecie.

Zobacz również:

Wersję zainstalowanego sterownika karty WLAN ustalisz w Menedżerze urządzeń.Kliknij, aby powiększyćWersję zainstalowanego sterownika karty WLAN ustalisz w Menedżerze urządzeń.

Wygodne włączanie sieci WLAN

Aby laptop lub tablet był w stanie nawiązywać połączenia bezprzewodowe, trzeba włączyć wbudowany moduł WLAN. Bieżący status modułu wskazuje ikona sieci w prawej części paska narzędzi Windows 7. Jeśli obok pięciu słupków ujrzysz biały krzyżyk w czerwonym kółku, moduł WLAN jest wyłączony. Gdy umieścisz kursor nad ikoną, system zgłosi brak połączenia z internetem. W Windows 8 wspomniana ikona jest wyświetlana na pasku bocznym.

Moduł WLAN włącza się w laptopach specjalnym skrótem klawiaturowym lub oddzielnym przyciskiem. Sprawdź w instrukcji obsługi, którą kombinacja klawiszy uaktywnia się WLAN w twoim modelu. Zazwyczaj są to klawisze [Fn F2] lub [Fn F3]. Włączoną obsługę sieci bezprzewodowych laptop sygnalizuje ikoną na ekranie i/lub diodą LED (w większości modeli diody znajdują się na przedniej krawędzi obudowy lub w jej pobliżu.

Aby włączyć moduł WLAN w urządzeniach z Windows 8 wyposażonych w ekran dotykowy, trzeba przywołać pasek boczny. Gdy wskażesz ikonę WLAN, na ekranie pojawi się suwak, którym włączysz transmisję bezprzewodową. W niektórych wypadkach trzeba ponadto wyłączyć tryb samolotowy. Do tej opcji dostaniesz się także poprzez pasek boczny. Wskaż w tym celu Ustawienia | Zmień ustawienia komputera | Sieć | Tryb samolotowy | Urządzenia bezprzewodowe. Opisany sposób jest wygodniejszy od przywoływania Panelu sterowania przede wszystkim w tabletach, bo obsługuje się je poprzez ekran dotykowy.

Teoretyczna wydajność sieci WLAN

Maksymalna szybkość transmisji, którą tablet lub laptop osiąga przynajmniej teoretycznie, przeważnie nie wynika ze specyfikacji technicznej urządzenia. Z reguły jest w niej podany tylko standard WLAN stosowany przez moduł sieci bezprzewodowej (np. 802.11n). W niektórych podręcznikach użytkownika znajdują się takie wzmianki jak np. 11n 1x1 lub 11n 2x2 MIMO. Podpowiadają, ilu anten moduł WLAN używa do wysyłania i odbierania danych. Na podstawie tych informacji ustalisz maksymalną przepustowość modułu sieciowego. W tabeli podajemy teoretyczną wydajność określonych standardów WLAN i konfiguracji anten. Rzeczywista wydajność modułu WLAN zależy nie tylko od obsługiwanego przezeń standardu WLAN i liczby anten, lecz przede wszystkim od routera, z którym nawiązał połączenie. Właśnie on decyduje (ustawieniami częstotliwości transmisji i szerokości kanałów) o tym, czy moduł WLAN może w ogóle osiągnąć maksymalną przepustowość. Dlatego warto sprawdzić w optymalnych warunkach, jaką prędkość transmisji danych uzgodniły oba wspomniane urządzenia. Laptop powinien znajdować się w odległości dwóch metrów od routera, a między urządzeniami nie powinno być żadnych przeszkód. Po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego sprawdź jego bieżący stan. W tym celu otwórz aplet Centrum sieci i udostępniania w Panelu sterowania i kliknij dwukrotnie żądane połączenie. Jego bieżąca przepustowość jest podana w wierszu Szybkość.

Maksymalna przepustowość sieci WLAN.Kliknij, aby powiększyćMaksymalna przepustowość sieci WLAN.

Ustalanie rzeczywistej wydajności sieci WLAN

Zazwyczaj laptop nie znajduje tuż obok routera. Dlatego nie uda ci się uzyskać w codziennym użytku wydajności, którą Windows podaje jako prędkość transmisji danych w optymalnych warunkach. Większa odległość pomiędzy urządzeniami sieciowymi, a także zewnętrzne zakłócenia (np. przez inne sieci WLAN znajdujące się w okolicy) pogarszają jakość sygnału. Wówczas nadajnik musi często ponawiać transmisję, aby wszystkie dane dotarły do odbiornika, co obniża prędkość przesyłania. Na skutek tego otwieranie stron internetowych trwa dłużej, a filmy odtwarzane z internetu zacinają się.

Bezpłatnym narzędziem NetStress zmierzysz rzeczywistą wydajność połączeń bezprzewodowych nawiązywanych za pomocą laptopa lub tabletu. W tym celu musisz zainstalować aplikację w dwóch urządzeniach. Notebook lub tablet posłuży jako klient WLAN. Drugi egzemplarz trzeba zainstalować w komputerze, który jest połączony z routerem za pomocą kabla ethernetowego. Pecet przejmie rolę serwera lub odbiornika w NetStressie. Najpierw wybierz element sieci, który ma zostać poddany testom – a więc połączenie LAN w komputerze podłączonym kablem z routerem i moduł WLAN w urządzeniu pełniącym funkcję klienta. Zwróć uwagę na to, że obu urządzeniom musi być przypisany adres IP z tego samego obszaru. Wpisz w polu Remote Receiver IP adres IP drugiego urządzenia. Powtórz tę czynność w egzemplarzu programu NetStress, który jest zainstalowany w urządzeniu po drugiej stronie. Aplikacji udaje się zazwyczaj wykryć urządzenie docelowe, a wówczas samodzielnie proponuje jego adres. Z reguły w obu komputerach wkracza wówczas do akcji zapora sieciowa. Zezwól programowi NetStress na dostęp do sieci, po czym zainicjuj badanie sieci, klikając pole Start. Aplikacja przedstawi wyniki pomiarów w postaci wykresu. Rezultaty nadajnika, a więc urządzenia, z którego rozpoczęto testowanie, są wyświetlane w górnej części okna. W odbiorniku wyniki pojawią się w dolnej części okna. Gdy oddalisz się z nadajnikiem od odbiornika, ujrzysz spadek wydajności – linia wykresu zacznie opadać. W panelu po prawej stronie NetStress podaje przepustowość sieci w postaci liczbowej (np. megabity na sekundę). Jest to średnia prędkość transmisji aktualizowana na bieżąco.

W razie potrzeby możesz dostosować warunki testów do swoich potrzeb. Przywołaj w tym celu menu Settings. W rubryce TCP & UDP Settings | Segment Size zmienisz rozmiar przesyłanych pakietów danych, a także liczbę równoległych strumieni danych. Ustaw 256 KB w polu Segment Size i 8 w polu Segment Streams. W polu Display Units można zmienić jednostkę, w której jest wyświetlana przepustowość sieci. Zaleca się wybrać Mbps, a więc megabity na sekundę. Klikając Clear, usuniesz dotychczasowe rezultaty pomiarów, aby zainicjować następne badanie.

Bezpłatne narzędzie NetStress mierzy rzeczywistą prędkość transmisji w sieci WLAN. Za jego pomocą sprawdzisz, czy aktualizacja sterownika zwiększyła wydajność modułu WLAN.Kliknij, aby powiększyćBezpłatne narzędzie NetStress mierzy rzeczywistą prędkość transmisji w sieci WLAN. Za jego pomocą sprawdzisz, czy aktualizacja sterownika zwiększyła wydajność modułu WLAN.