Wi-Fi Direct – WLAN bez routera

Technologia Wi-Fi Direct umożliwia nawiązywanie bezprzewodowych połączeń między urządzeniami bez głównego punktu dostępowego w postaci routera. Czy większa przepustowość i zasięg pozwoli jej wyprzeć Bluetooth?

Sieci bezprzewodowe okazują się niezrównane, gdy trzeba nawiązywać połączenia o dużej przepustowości danych za pomocą urządzeń przenośnych. Atutem technologii WLAN jest możliwość łączenia bezprzewodowego przy zasięgu i szerokości pasma, których nie są w stanie uzyskać inne standardy sieciowe. Za to piętą achillesową sieci działających w trybie stacjonarnym (tzw. trybie infrastruktury) jest konieczność korzystania z routera lub punktu dostępowego, który umożliwia poszczególnym urządzeniom łączenie się z siecią. Od zasięgu sieci zależy w bardzo dużej mierze jakość sygnału i prędkość transmisji danych między klientami WLAN. Nawet gdy urządzenia te znajdują się obok siebie, o wymianie danych decyduje odległość do punktu dostępowego lub routera, a także obciążenie całej sieci bezprzewodowej. Dlatego sieć WLAN w trybie infrastruktury okazuje się niezbyt odpowiednim rozwiązaniem, gdy wchodzą w grę smartfony i urządzenia elektroniki użytkowej, które nie zawsze znajdują się w zasięgu sieci domowej.

Nvidia Shield – Bluetooth nie jest w stanie zapewnić wystarczającej przepustowości. Tablet i kontroler komunikują się poprzez Wi-Fi Direct, lecz są niekompatybilne z innymi urządzeniami.Kliknij, aby powiększyćNvidia Shield – Bluetooth nie jest w stanie zapewnić wystarczającej przepustowości. Tablet i kontroler komunikują się poprzez Wi-Fi Direct, lecz są niekompatybilne z innymi urządzeniami.

Wi-Fi Direct – dlaczego nie tryb ad-hoc

Wady scentralizowanej sieci bezprzewodowej były od samego początku znane twórcom standardu 802.11. Dlatego nawet we wczesnych wersjach specyfikacji sieci bezprzewodowych 802.11 przewidziano tryb ad-hoc obok wspomnianego trybu infrastruktury. W trybie ad-hoc urządzenia mogą nawiązywać między sobą bezpośrednie połączenia, więc nie są zdane na centralny punkt dostępu. Oba wymienione tryby wykluczają się wzajemnie, nie można więc korzystać z nich jednocześnie. Trybowi ad-hoc nie przypisano wielkiego znaczenia, więc odgrywał rolę niedostatecznie znormowanego trybu roboczego, który bywa zaniedbywany przez twórców systemów operacyjnych i oprogramowania układowego (firmware'u). Smartfony Apple iPhone i urządzenia przenośne z Androidem to najbardziej znane przykłady sprzętu, w którym producenci realizują tethering poprzez tryb punktu dostępowego zamiast za pomocą trybu ad-hoc.

Zobacz również:

W 2009 r. organizacja Wi-Fi Alliance uzupełniła standard o specyfikację Wi-Fi Direct. Wprawdzie pierwsze wersje były niedopracowane, co prowadziło do pewnych problemów, lecz obecna jest udoskonalona do tego stopnia, że może sprawdzić się jako łatwy sposób nawiązywania połączeń w sieci domowej.

Brak zgodności – odtwarzacz strumieniowy Roku 3 komunikuje się z pilotem za pomocą Wi-Fi Direct. Klucz WPA2 jest jednak zapisany w oprogramowaniu układowym (firmware), co uniemożliwia podłączanie się innych urządzeń sieciowych.Kliknij, aby powiększyćBrak zgodności – odtwarzacz strumieniowy Roku 3 komunikuje się z pilotem za pomocą Wi-Fi Direct. Klucz WPA2 jest jednak zapisany w oprogramowaniu układowym (firmware), co uniemożliwia podłączanie się innych urządzeń sieciowych.

Wi-Fi Direct – decentralizacja

Choć technologia Wi-Fi Direct ma z założenia to samo zastosowanie co tryb ad-hoc, różni się od niego zasadniczo pod względem sposobu działania. Ściśle rzecz biorąc, połączenia Wi-Fi Direct nie są nawiązywane w modelu peer-to-peer, jak ma to miejsce w trybie ad-hoc (komunikujące się ze sobą urządzenia są w nim równorzędne). Urządzenie dysponujące certyfikatem potwierdzającym obsługę Wi-Fi Direct przejmuje rolę punktu dostępowego, który otwiera nową grupę obok dotychczasowej sieci WLAN. Mogą się do niej podłączać bezpośrednio inne urządzenia sieciowe bez konieczności komunikowania się z głównym routerem WLAN. Zaletą tego rozwiązania jest łatwość obsługi. Urządzenie obsługujące Wi-Fi Direct figuruje w sieci jako punkt dostępowy, więc urządzenia klienckie nie muszą zmieniać trybu WLAN, aby nawiązać z nim połączenie. Oprócz tego Wi-Fi Direct umożliwia nie tylko połączenia między dwoma, lecz między wieloma urządzeniami sieciowymi. Urządzenie Wi-Fi Direct jest w stanie obsłużyć kilku klientów w obrębie grupy. Jeśli urządzenia klienckie spełniają minimalne warunki, wcale nie muszą obsługiwać technologii Wi-Fi Direct, aby łączyć się w tym trybie (wystarczy jedno urządzenie jako punkt dostępowy). Wedle specyfikacji wspomniane wymagania obejmują przede wszystkim standard zabezpieczeń WPA2 z szyfrowaniem AES-CCMP i kluczem o długości 256 bitów.

Aby zapewnić uproszczone uwierzytelnianie, wszystkie urządzenia biorące udział w komunikacji muszą obsługiwać standard WPS (Wi-Fi Protected Setup). Spełniając ten warunek, mogą wymieniać się kluczami WPA2 bez konieczności żądania wprowadzania hasła, jak ma to miejsce np. w standardzie Bluetooth. Jako metodę transmisji danych stosuje się tylko standardy 802.11a/g/n. Zrezygnowano z 802.11b, zaś 802.11ac nie zawiera wzmianek o Wi-Fi Direct (choć nie wyklucza się umieszczenia ich w jednej z poprawek).

Następny standard – 802.11ad

Logotyp standardu 802.11ad.Kliknij, aby powiększyćLogotyp standardu 802.11ad.Również kolejny standard transmisji danych w bezprzewodowych sieciach lokalnych (nosi nazwę 802.11ad) pozwala nawiązywać bezpośrednie połączenia bez głównego punktu dostępowego. W sieciach, w których znajdzie zastosowanie ten protokół, zbędne staną się przewody USB, SATA i HDMI. Umożliwi łączenie się urządzeń znajdujących się bardzo blisko siebie. Standard transmisji, o którym mowa, przewiduje korzystanie nie tylko z pasm 2,4 i 5 GHz, lecz także z pasma 60 GHz (bez konieczności ponoszenia opłat licencyjnych). Wszystkie trzy pasma częstotliwości łącznie pozwolą uzyskać przepustowość na poziomie siedmiu gigabitów na sekundę. Pasmo 60 GHz dopuszcza wprawdzie tak ogromną prędkość przesyłania danych, lecz ma swoje ograniczenia. Wraz z wzrostem częstotliwości maleje zasięg sieci i zwiększa się podatność transmisji na zakłócenia.

Przeszkody znajdujące się między nadajnikiem i odbiornikiem (także ludzie) mogą znacznie tłumić przesyłane sygnały. Dlatego konieczne jest stosowanie transmisji wieloantenowej i takich metod jak kształtowanie wiązki (tzw. beamforming). Standard 802.11ad został stworzony z myślą o zastosowaniach domowych. Przy maksymalnej dopuszczalnej mocy nadawania zasięg powinien wynosić ok. 10 metrów, a to wystarcza do podłączania monitorów, napędów zewnętrznych, a także dokowania komputerów przenośnych i tabletów. W odróżnieniu od technologii 802.11ac nowy standard nie przewiduje infrastruktury sieciowej z punktem dostępowym, lecz tylko bezpośrednie połączenia między dwoma urządzeniami. Zakończono opracowywanie specyfikacji technicznej, a koncerny Qualcomm i Samsung zamierzają już niebawem zaprezentować układy gotowe do wprowadzenia na rynek.

Wi-Fi Direct – daleka droga do standaryzacji

Wi-Fi Direct jest, niestety, negatywnym przykładem niedopracowanych, niekompatybilnych standardów komunikacji bezprzewodowej. Już przed wydaniem wiążącej specyfikacji technicznej Wi-Fi Direct pojedynczy producenci wprowadzali na rynek podobne rozwiązania, które borykały się z problemami braku zgodności lub z założenia współpracowały tylko ze sprzętem tej samej firmy. W 2008 r. Intel przedstawił rozszerzenie My WiFi do chipsetów platformy Centrino 2. Apple woli rozwijać swoją technologię AirPlay, choć jest jednym z głównych członków stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

Samsung wyposażył Galaxy Tab 2 (który pojawił się na rynku w 2012 r.) w obsługę Wi-Fi Direct, lecz w praktyce połączenia bezpośrednie z urządzeniami innych producentów nawiązywane przez ten tablet bywają niestabilne. Nawet należyte zaimplementowanie technologii Wi-Fi Direct w sprzęcie nie gwarantuje bezproblemowego nawiązywania połączeń z każdym klientem. Na przykład odtwarzacz strumieniowy Roku 3 jest wyposażony w pilot (z wyjściem słuchawkowym). Komunikuje się z nim, korzystając z Wi-Fi Direct. Choć inne urządzenia WLAN wykrywają sieć jako DIRECT-roku-[XXX], nie można się z nimi łączyć, bo klucz szyfrujący WPA2 jest osadzony w kodzie źródłowym firmware'u. Podobnie jest w wypadku urządzeń Microsoft Xbox One i Nvidia Shield, które nawiązują połączenie z kontrolerem poprzez Wi-Fi Direct.

Nie dowierzaj więc informacjom podawanym przez producentów dotyczącym obsługiwania technologii Wi-Fi Direct. Niezawodną obsługę zapewniają tylko te urządzenia, na których widnieje logo Wi-Fi certified. Dotychczas certyfikat ten otrzymało ponad 8400 produktów (stan na początek września 2015 r.). W internetowej witrynie organizacji Wi-Fi Alliance jest dostępna funkcja wyszukiwania urządzeń dysponujących wspomnianym certyfikatem. Po otworzeniu powyższej strony trzeba zaznaczyć pole wyboru Wi-Fi Direct w rubryce Featured Capabilities (znajduje się w dole po lewej stronie).