Agrafa

Od 15 lat Agrafa jest konkursem tradycyjnie towarzyszącym Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach.

Od 15 lat Agrafa jest konkursem tradycyjnie towarzyszącym Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach.

Tegoroczna 7. edycja została zorganizowana jednak według innego niż dotychczas scenariusza: jak czytamy we wstępie do katalogu wystawy pokonkursowej, że: "Coraz większa specjalizacja w projektowaniu graficznym nie pozwala już na obiektywną ocenę w jednej kategorii tak różnych prac, jak np. plakat i prezentacja multimedialna". Dlatego komisarze imprezy - Anna Machwic i Dawid Korzekwa - zdecydowali na wprowadzenie kategorii: plakat, książka/ wydawnictwa, grafika użytkowa, multimedia. Jury, do którego zaproszeni zostali m.in. czołowi młodzi projektanci: Jakub Stępień z Łodzi ( http://www.hakobo.art.pl ) i Marcin Wawrzekiewicz z warszawskiego Mama Studio ( http://www.mamastudio.pl ) (portfolio obydwu twórców prezentowaliśmy w numerach 6(92) oraz 7/8(93) Digita w 2004 roku), przyznało 6 nagród i 7 wyróżnień projektom wybranym spośród 153 prac 114 autorów z 13 uczelni. Odrębną kategorię stanowił przegląd pracowni projektowych, w której Medalem Rektora ASP w Katowicach nagrodzono Pracownię Ilustracji i Wydawnictw prof. Mirosława Adamczyka z ASP w Poznaniu. Nowa formuła konkursu zaowocowała bogatym przeglądem różnorodnych dziedzin współczesnego dizjanu graficznego: od realizacji multimedialnych, po strony internetowe, prezentacje flashowe, film animowany i tradycyjną, dwuwymiarową grafikę opakowań, książki, czasopisma oraz typografię.

Różnorodność realizacji prezentowanych na wystawach pokonkursowych w Galerii ZPAP oraz na Akademii Sztuk w Katowicach odzwierciedla zainteresowania adeptów grafiki projektowej, wnikliwym obserwatorom umożliwia szersze, konfrontacyjne spojrzenie na metody nauczania tej dziedziny sztuki na największych uczelniach artystycznych kraju. Dla niektórych będzie to z pewnością miernik powodzenia i ogólnego stanu polskiego dizajnu graficznego. Tak bowiem się składa, że Agrafa pozostaje od lat najbardziej różnorodną prezentacją grafiki projektowej, jedyną wystawą gdzie możemy obejrzeć plakat, opakowanie, obwolutę książki, projekt pisma, nowy krój fontu czy realizacje multimedialne. Katowice, jeden z najaktywniejszych, a z całą pewnością najbardziej obecnie dynamiczny ośrodek kształcenia polskich projektantów, przez pewien czas żyje wyłącznie grafiką: plakatem i nowoczesnym dizajnem twórców, od których być może będzie zależała jakość naszego otoczenia w najbliższych latach.

Mimo wysokiego poziomu przedstawionych prac, różnorodności propozycji formalnych, ogólnej satysfakcji z obcowania z tak rozmaitą twórczością, niełatwo pozbyć się wrażenia, że to wszytko to jednak zdecydowanie zbyt mało. Winy oczywiście nie ponoszą ani organizatorzy, ani uczestnicy imprezy, ale raczej otoczenie, które rozczarowuje jakością, jak i środowisko projektantów, które nie mogło dotąd zdobyć się na organizację przeglądu/konkursu grafiki użytkowej w skali znacznie większej, obejmującej realizację twórców profesjonalnych. Jak bardzo potrzebna jest nam tego typu impreza, uświadamia udana, tegoroczna edycja Agrafy - Ogólnopolskiego Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej.

To już jest koniec.


Zobacz również