Aplikacje od podszewki

Wydobądź nowe funkcje z Worda, Excela i innych aplikacji. Za sprawą nieudokumentowanych opcji można nimi zdziałać więcej i znacznie wygodniej wykonywać codzienne zadania.

Wydobądź nowe funkcje z Worda, Excela i innych aplikacji. Za sprawą nieudokumentowanych opcji można nimi zdziałać więcej i znacznie wygodniej wykonywać codzienne zadania.

W artykule "Windows po kryjomu" (PCWK 5/2003, str. 104-114) przedstawiliśmy tajne, bo nieudokumentowane możliwości systemu Windows. Tym razem kontynuujemy tajemną misję, biorąc się za najpopularniejsze aplikacje. Poniższe porady prezentują mnóstwo nieznanych dotąd parametrów startowych (zwanych również przełącznikami i argumentami) m.in. takich programów, jak Word, Excel, Outlook, Outlook Express, Access czy Windows Media Player. Usprawnią pracę z tymi aplikacjami lub pozwolą uzyskać nowe możliwości. Przełączników używa się na dwa sposoby. Możesz kliknąć menu Start | Uruchom, wpisać nazwę programu, a po niej jeden lub więcej argumentów. Bardziej praktyczne okazują się skróty na pulpicie lub w menu Start, zawierające to samo polecenie, co wpisane w menu Start | Uruchom.

Kompletny spis znanych nam przełączników do powyższych aplikacji zamieszczamy w tabeli. Porady w artykule opisują sposoby ich stosowania. Ponadto opisują dodatkowe nieudokumentowane możliwości oprogramowania, które udało nam się odkryć, lecz nie są ujęte w tabeli. Zauważ, że niektóre przełączniki działają tylko w określonych wersjach danej aplikacji lub wariantach instalacyjnych. Wybrane z nich są zależne nawet od wersji systemu operacyjnego, a także zainstalowanych poprawek Service Pack i Service Release. Przyczyną błędnego funkcjonowania mogą być ponadto zmiany konfiguracyjne dokonane przez użytkownika.

1. Błyskawiczny powrót

Word 97/2000/XP

Edytor Word potrafi przetwarzać liczne opcje w wierszu poleceń. Większość z nich służy do celów diagnostycznych na wypadek błędów w programie lub w razie koniecznej naprawy.

Word 97/2000/XP - parametry startowe aplikacji

Word 97/2000/XP - parametry startowe aplikacji

Korzyści. Najbardziej praktyczny okazuje się przełącznik /m. Jak podaje wewnętrzna pomoc Worda, jest przeznaczony do przywoływania określonego makra podczas uruchamiania edytora. Tymczasem można przywoływać za jego pomocą nie tylko makra, lecz również polecenia Worda. Przykładem może być automatyczne otwieranie ostatnio używanego dokumentu wraz z uruchamianiem edytora. Chcąc uruchomić Word z dowolnym przełącznikiem, musisz skorzystać z wiersza poleceń (menu Start | Uruchom lub okno trybu MS-DOS) lub założyć stosowny skrót (np. na pulpicie). Gdy przywołasz menu Start | Uruchom i wpiszesz polecenie winword.exe /mFile1, zostanie uruchomiony Word i wczytany ostatnio używany plik. Z kolei poleceniem winword.exe /mFile2 wczytasz drugi z listy Recent Files (ostatnio używane pliki), czyli przedostatni z edytowanych dokumentów.

Aby umożliwić błyskawiczne otwieranie edytora, możesz założyć skrót na pulpicie. Kliknij wolny skrawek pulpitu prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Nowy | Skrót. W pole tekstowe Wiersz poleceń wpisz: <ścieżka>\winword.exe/mFile1, zastępując zmienną <ścieżka> lokalizacją pliku WINWORD.EXE na twardym dysku. Jeśli ścieżka ta zawiera choćby jedną spację, należy ująć ją w cudzysłów (następujące po niej przełączniki pozostają poza cudzysłowem). Na przykład w przypadku pakietu Office XP zainstalowanego w katalogu domyślnym, pole Wiersz poleceń powinno mieć następującą postać:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE" /mFile1

Możesz jeszcze bardziej ułatwić sobie pracę, nakazując Wordowi automatycznie przeskakiwać do ostatniego miejsca edycji w danym dokumencie. Stosowne polecenie to:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE" /mFile1 /mGoBack

Dotyczy ono Worda XP - w przypadku Worda 97/2000 należy odpowiednio zmienić ścieżkę dostępu do pliku WINWORD.EXE. Gdy sporządzisz opisany powyżej skrót, będziesz mógł błyskawicznie powracać do dokumentu, nad którym aktualnie pracujesz, i nie będziesz musiał wyszukiwać ostatniego akapitu, który edytowałeś. Docenią to przede wszystkim osoby często sporządzające, przeglądające lub modyfikujące długie dokumenty tekstowe.

2. Nieodparte argumenty

Excel 97/2000/XP

Dokument pomocy online do arkusza kalkulacyjnego Excel objaśnia dostępne parametry i opisuje, jak je stosować. Jednak producent przedstawia zaledwie trzy przełączniki do Excela 97 i 2000, a tylko cztery do Excela XP. Zestawienie zawiera następujące parametry startowe:

Excel 97/2000/XP - parametry startowe aplikacji

Excel 97/2000/XP - parametry startowe aplikacji

Przełącznik /e blokuje otwieranie pustego skoroszytu po uruchomieniu Excela. Parametr /p <ścieżka> definiuje podaną ścieżkę jako folder roboczy. Natomiast przełącznik /r <nazwa_pliku> otwiera podany skoroszyt w trybie tylko do odczytu. Pomoc do Excela XP ujawnia ponadto parametr startowy /safe, który inicjuje uruchomienie Excela w trybie awaryjnym (przydaje się w razie kłopotów z uruchomieniem danej aplikacji Office'a). Ten sam efekt uzyskasz, klikając ikonę Excela z naciśniętym klawiszem [Ctrl]. W pomocy pominięto kilka ciekawych parametrów startowych, m.in. /t, /i, /m, /d i /s.

Korzyści. Gdy wpiszesz polecenie excel /t, arkusz kalkulacyjny uruchomi się bez wczytywania ewentualnych makr automatycznych (Auto_Open). Podobny efekt uzyskasz, przytrzymując naciśnięty klawisz [Shift] podczas klikania ikony Excela (nie skrótu!). Blokowanie makr automatycznych przydaje się, jeśli przypuszczasz, że makro może zawierać błąd lub makrowirusa.


Zobacz również