Bloki, fonty, ligatury

Jedną z najbardziej akcentowanych zmian w Illustratorze CS był napisany od nowa, rewolucyjny silnik tekstowy. Jak każdą tego typu wypowiedź - tak i tę, należy odbierać z poprawką na chwyty marketingowe.

Jedną z najbardziej akcentowanych zmian w Illustratorze CS był napisany od nowa, rewolucyjny silnik tekstowy. Jak każdą tego typu wypowiedź - tak i tę, należy odbierać z poprawką na chwyty marketingowe.

Czy w dziedzinie wektorowej typografii dokonała się rewolucja? Na to pytanie niniejszy warsztat odpowiedzi nie udzieli, można natomiast poznać kilka ciekawych i skutecznych rozwiązań, przydatnych w pracy grafika.

Pracę z tekstem zaczynamy od zaimportowania tekstu do Adobe Illustratora. Można to zrobić "na około" wybierając komendę File-Place bądź też zwyczajnie (czytaj: szybciej) przeciągając plik tekstowy na obszar roboczy programu.

W obydwu przypadkach pojawia się okno dialogowe, widoczne na rys. 1. Ustaliwszy stosowne opcje kodowania importowanego tekstu, klikamy OK, i oczom naszym powinien się ukazać widok z rys. 2.

Zaimportowany z pliku notatnika tekst zachowuje pierwotne formatowanie oraz czcionkę, wskutek czego akapity, odstępy czy wcięcia w tekście pozostają nienaruszone. To samo dotyczy plików *rtf.

W praktyce oznacza to tyle, że otrzymując od klienta informacje w pliku wordowym, nie trzeba ich przeklejać czy (o zgrozo!) przepisywać - wystarczy zapisać plik w formacie rtf i przeciągnąć go na obszar roboczy Illustratora.

Czy operacja ta działa także w drugą stronę? Spróbujmy wyeksportować zaimportowany do Illustratora tekst z powrotem do pliku *txt. Tu sytuacja wygląda już mniej kolorowo - jakkolwiek wyeksportowany plik *txt nosi taką samą nazwę, jak plik Illustratora, z którego został wypuszczony, to zupełnie traci nadane mu formatowanie - otrzymujemy plik pozbawiony akapitów. Niemniej jednak, mając na uwadze, że w praktyce o wiele częściej importuje się tekst do Illustratora niż go zeń eksportuje, nie jest to w zasadzie poważna niedogodność.

Mając zaimportowany tekst, czas go sformatować, aby był bardziej "przyjazny czytelnikowi". Podstawowym narzędziem do pracy z blokiem tekstu jest paleta Area Type Options 3, znajdująca się w zakładce Type.

3

3

Jak widać na załączonym obrazku, zmienić można dość sporo - liczbę kolumn, odstępy, wielkość całego pola tekstowego, kierunek przepływu tekstu. Opcji jest dużo i dobrze spędzić chwilę sprawdzając, "co do czego służy" - paleta udostępnia opcję podglądu dokonywanych zmian "na żywo", co zaoszczędza czasu na cofanie niepotrzebnych zmian.

Aby jeszcze bardziej wizualnie urozmaicić tekst, stworzymy pomiędzy kolumnami ramkę, w której zostanie umieszczona mała ilość tekstu. Zabieg ten jest często stosowany w prasie - w ten sposób uwidacznia się istotne, bądź kontrowersyjne zdanie, co skutecznie przyciąga, ślizgający się po kolumnach artykułu, wzrok czytelnika.


Zobacz również