Carrara Studio 1.1

Na płycie DVD digita można znaleźć darmową wersję potężnego programu Eovia Carrara Studio 1.1 oraz demonstracyjną wersję 2. Carrara Studio. Pozwala ona na wyrenderowanie wspaniałych scen i utworzenie animacji zapierających dech w piersiach.

Na płycie DVD digita można znaleźć darmową wersję potężnego programu Eovia Carrara Studio 1.1 oraz demonstracyjną wersję 2. Carrara Studio. Pozwala ona na wyrenderowanie wspaniałych scen i utworzenie animacji zapierających dech w piersiach.

Choć może się wydawać, że interfejs programu jest dość skomplikowany, zapoznanie się z przedstawionym tu przykładem pozwoli szybko rozpocząć pracę. Przykład utworzono w wersji 2. programu, ale identyczną animację można zaprezentować w podobny sposób we wcześniejszej wersji aplikacji.

Krok 1. Uruchom nowy projekt, a następnie kliknij i przeciągnij ikonę z górnego wiersza obiektów na obszar roboczy. Po zaznaczeniu kuli otwórz paletę Properties (po prawej) i wybierz Motion & Transform . Ustaw wartości Center XYZ na 0 i wartości Size XYZ na 20 cali. Naciśnij i przytrzymaj klawisz d, aby uzyskać widok kamery jak na rysunku powyżej.

Krok 2. Teraz musimy utworzyć teksturę modelu. Zaznacz kulę i przejdź do pokoju Texture. Z rozwijanego menu Color wybierz pozycję Texture Map. Kliknij ikonę i otwórz plik RoadMap-800.jpg w katalogu Do numeru na płycie DVD. Powróć do pokoju Assemble i włącz widok z teksturami.

Krok 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz r, a następnie przeciągnij jeden z uchwytów obrotu kuli wzdłuż osi x, aby uzyskać efekt przedstawiony na powyższym rysunku. Naciśnięcie klawisza Shift w czasie obracania spowoduje ruch kuli z interwałem 45 stopni. Teraz należy dodać trochę ruchu. Zachowując zaznaczenie kuli, otwórz paletę Properties i wybierz ikonę Modifiers , a następnie kliknij +.

Krok 4. Z menu rozwijanego wybierz pozycję Behaviours: Spin. Ustaw liczbę cykli na sekundę na 0,1. Wysuń pasek Sequencer z dołu ekranu, po czym zmień wartość Allocated Time na 00:10:00 i wybierz 15 fps. Przeciągnij żółtą strzałkę na osi czasu do punktu oznaczającego dziesięć sekund. Naciśnij przycisk odtwarzania , aby zobaczyć animację. Teraz należy zaimportować model samochodu.


Zobacz również