Ciszej proszę...

Kolejna edycja konkursu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy na plakat bezpieczeństwa pracy.

Kolejna edycja konkursu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy na plakat bezpieczeństwa pracy.

Od 1997 roku CIOP jest wydawcą plakatu bhp w nowej, nowoczesnej formule grafiki poświęconej najważniejszym zagrożeniom cywilizacyjnym, występującym nie tylko w miejscu pracy. Otwarte dla projektantów oraz studentów uczelni artystycznych konkursy tematyczne poświęcone są tak różnorodnym zagadnieniom, jak ergonomia, biozagrożenia, wypadki w szkole czy integracja osób niepełnosprawnych w miejscu pracy. Tegoroczna 14. edycja konkursu (wyniki ogłoszono już 11 października) towarzyszy ogólnoeuropejskiej kampanii "Stop hałasowi!", organizowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy w Bilbao. Nagrodzone prace oraz zestaw wszystkich dotychczas zrealizowanych projektów zaprezentowano 16 listopada w hali głównej Dworca Centralnego w Warszawie.

CIOP jako bodaj jedyna instytucja państwowa a zarazem instytut badawczy, docenia rolę nowoczesnej grafiki projektowej w popularyzacji niesłusznie lekceważonych problemów bezpieczeństwa pracy. Kojarzony z niezbyt ambitną, typowo instruktażową twórczością peerelowski plakat bhp odzyskał w nowej formule konkursu dawną dynamikę i znaczenie, porównywalne do wybitnych osiągnięć polskich projektantów z lat 30., kiedy to Instytut Spraw Społecznych realizował niezwykle ambitny program edukacji pracowników przy współpracy z wiodącymi grafikami reklamowymi i artystami awangardowymi. Dzisiejsza "grafika zdrowego rozsądku", jak w latach 50. trafnie nazwano tę wymagającą dziedzinę projektowania, jest dla młodych twórców dobrą okazją do konfrontacji z niezwykle precyzyjnie sformułowanym tematem i ważnym społecznie problemem. Zwłaszcza że proponowane tematy dotyczą wszystkich, ostrzegają przed lekceważeniem ogólnych zasad bezpiecznej pracy, również przed monitorem komputera...

Warto pamiętać o kolejnych edycjach konkursów warszawskiego CIOP-u, zwłaszcza że ewentualny sukces to doskonały prognostyk na przyszłość, czego dowiedli projektanci, których prace prezentowaliśmy na łamach Digita: Kuba Sowiński, Jerzy Skakun, Marcin Władyka. Obok prezentujemy wybór nagrodzonych w tym roku prac.


Zobacz również