Coś nowego w tradycji

Piotr Welk ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom obronił w lutym 1998 roku w pracowni wybitnego artysty prof. Waldemara Świerzego.

Piotr Welk ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom obronił w lutym 1998 roku w pracowni wybitnego artysty prof. Waldemara Świerzego.

Twórczość Piotra Welka oscyluje wokół tradycyjnie pojmowanego projektowania graficznego. Zajmuje się plakatem, książką, czasopismami oraz sztukami propozycyjnymi, takimi jak malarstwo i rysunek. W plakacie Piotr stosuje idee estetyki tradycyjnej. Jednak w przeciwieństwie do wielu tradycjonalistów sprawnie wykorzystuje w pracy komputer. Jak twierdzi, ważne jest, żeby nie ulec magii sprzętu i by komputer nie zdominował osobowości i stylu, lecz wzbogacił go. Idea przyjaznej niezależności narzędzi i twórczości jest jakby żywcem wyjęta z tradycji polskiej szkoły plakatu.

W rysunku i malarstwie Piotr Welk szuka własnego znakowania, własnej wizji obrazowania rzeczywistości. Widać, że jednocześnie przyjmuje postawę emocjonalną i postawę zimnego, inteligentnego obserwatora. Dzięki temu rusunki i obrazy mogą przemawiać refleksyjnie i precyzyjnie.


Zobacz również