Drukowanie laserem

Gdy ktoś mnie pyta, jaką drukarkę ma kupić do domu: atramentową czy laserową, z reguły polecam mu zakup tej droższej, czyli laserowej. I nie kieruje mną złośliwa chęć nakłonienia go do większych wydatków. Wiem, że koszt takiej drukarki jest znacznie wyższy niż atramentowej, ale za to eksploatacja będzie nieporównywalnie tańsza, nie mówiąc już o większej wydajności i lepszej jakości wydruku.

Gdy ktoś mnie pyta, jaką drukarkę ma kupić do domu: atramentową czy laserową, z reguły polecam mu zakup tej droższej, czyli laserowej. I nie kieruje mną złośliwa chęć nakłonienia go do większych wydatków. Wiem, że koszt takiej drukarki jest znacznie wyższy niż atramentowej, ale za to eksploatacja będzie nieporównywalnie tańsza, nie mówiąc już o większej wydajności i lepszej jakości wydruku.

Drukarki laserowe staniały na tyle, że stały się osiągalne dla przeciętnego użytkownika. W dodatku ich eksploatacja, a mam na myśli koszt 1 kopii, jest nieporównywalnie tańsza od eksploatacji drukarek atramentowych czy wykorzystujących technikę suchego druku, oczywiście gdy chodzi o druk monochromatyczny. W przypadku druku kolorowego technika atramentowa jest tańsza, nie mówiąc już o wierności kolorów, ale to temat na inny artykuł.

Drukarki OKI Okipage 14ex i Okipage 14i/n okazały się bezkonkurencyjne w kategorii drukarek do zastosowań SOHO oraz biurowych.

Drukarki OKI Okipage 14ex i Okipage 14i/n okazały się bezkonkurencyjne w kategorii drukarek do zastosowań SOHO oraz biurowych.

Atramentu w pojemniku przeciętnej drukarki atramentowej starcza zwykle na wydrukowanie kilkuset stron, podczas gdy tonera w przeciętnym pojemniku w drukarkach laserowych starcza na wydrukowanie około 3000 stron. W dodatku atrament, jak to płyn, wysycha, a wysychając, tworzy nagar na końcówkach dysz głowicy drukarki. Pogarsza to znacznie jakość wydruku. Toner natomiast to pył węglowy, który z natury jest suchy. Wyschnięcie mu zatem nie grozi, co najwyżej zawilgocenie. Czas jego użytkowania jest dłuższy.

Drukarki laserowe są również o wiele szybsze od atramentowych. Najmniejsze znajdujące się obecnie w sprzedaży drukują około 10 stron na minutę, a coraz częściej 12 stron na minutę. Dla porównania, drukarki dla grup roboczych osiągają blisko 40 stron na minutę. Tak czy inaczej, jeżeli chcesz używać drukarki do regularnego drukowania dokumentów w liczbie przynajmniej 20 stron miesięcznie (jesteś studentem piszącym pracę, prowadzisz działalność gospodarczą itp.), to najkorzystniej będzie kupić drukarkę laserową.

Trochę historii i technologii

Pierwsza drukarka laserowa została zaprezentowana w roku 1984 przez firmę Hewlett-Packard. Została skonstruowana na podstawie technologii opracowanej przez firmę Canon. Działała w sposób zbliżony do fotokopiarki, a różnicę stanowiło źródło światła. W fotokopiarce strona jest skanowana z użyciem jasnego światła emitowanego na przykład przez lampę fluorescencyjną, a drukarka laserowa używała innego źródła światła. Ale nie było to światło lasera. Poza tym pozostała część procesu drukowania wyglądała bardzo podobnie. Światło tworzyło elektrostatyczny obraz strony na naładowanym fotoreceptorze (bębnie), który przyciągał toner w obrębie utworzonych w ten sposób kształtów wypełnionych ładunkami elektrostatycznymi.

Drukarki laserowe szybko zyskały dużą popularność ze względu na wysoką jakość druku i relatywnie niskie koszty użytkowania. Coraz więcej firm produkujących peryferia komputerowe włączyło drukarki laserowe do swojej oferty. Warunki rynkowe zaostrzyły konkurencję zwłaszcza między producentami drukarek domowych. Obniżenie kosztów produkcji powodowało stały spadek cen. Jakość i rozdzielczość druku została znacznie ulepszona i podniesiona do 600 dpi, co jest dziś standardem, a samo urządzenie straciło na wadze i rozmiarach, stając się znacznie wygodniejsze do używania w domu.

Zważywszy na to, co znajduje się wewnątrz klasycznej drukarki laserowej, wręcz dziwi, że można ją wyprodukować za tak niewielkie pieniądze. Zaskoczenie? Zwróć uwagę na to, że komponenty mechanizmu drukarki są niekiedy bardziej skomplikowane niż znajdujące się wewnątrz komputera. RIP (Raster Image Processor) korzysta z zaawansowanego procesora w architekturze RISC, technologia użyta do budowy systemu luster jest również bardzo zaawansowana, nie mówiąc o właściwościach fizycznych i chemicznych materiałów użytych do produkcji bębna i toneru oraz o skomplikowanym systemie kół zębatych, zapadek, rolek i przekładni. Zatem do wydrukowania na kartce obrazu znajdującego się na ekranie monitora wykorzystano ciekawą mieszankę elektroniki, oprogramowania, optyki, mechaniki i chemii.

Komunikacja

Drukarka laserowa musi przed rozpoczęciem drukowania otrzymać i umieścić w swojej pamięci całą informację na temat strony. Najprostszym sposobem jest przesłanie mapy bitowej. Nie ma jednak możliwości poprawy jej wyglądu, a komputer przesyła dokładne współrzędne punktów, z których składa się obraz na ekranie oraz wydruk na stronie.

Jednakże jeżeli system dowie się czegoś więcej o tym obrazie, jest kilka innych sposobów wymiany danych. Standardowa strona A4 jest szeroka na 8,5 cala i długa na 11 cali. Przy rozdzielczości 300 dpi oznacza to ponad 8 milionów punktów w porównaniu do 800 tysięcy pikseli na ekranie 1024x768 ppi. Nie jest więc problemem uzyskanie znacznie wyraźniejszego obrazu na papierze, zwłaszcza w rozdzielczości 600 dpi, gdy na stronie zmieszczą się 33 miliony punktów.

Najlepszym sposobem na polepszenie jakości wydruku jest wysłanie opisu strony składającego się z wektorowego zarysu kształtów i pozwolenie drukarce na przetworzenie tej informacji. Jeżeli drukarka otrzymała polecenie narysowania linii z jednego punktu do drugiego, to stosuje podstawowe zasady geometrii, między innymi tę, że linia ma długość, ale nie szerokość, i rysuje linię o grubości 1 punktu. Identyczne zasady dotyczą krzywych, które będą na tyle doskonałe, na ile pozwoli rozdzielczość drukarki. Ideą rozwiązania jest to, żeby opis strony mógł być wysłany do każdego potrafiącego go zinterpretować urządzenia, które wydrukuje zawartość w jak najlepszy sposób. Stąd też używane przy okazji omawiania opisu strony określenie "sprzętowo niezależny".

Litery są również budowane z linii i krzywych, mogą być przetwarzane w ten sam sposób, jednak znacznie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie zdefiniowanych kształtów czcionki, takich jak np. czcionki True-Type czy Type 1. Po dokładnym umieszczeniu na stronie, język opisu strony (PDL - Page Description Language) może dowolnie manipulować kształtami fontów, skalować je, krzywić i obracać.

Działanie

Gdy obraz, który ma być wydrukowany, został przekazany do urządzenia za pośrednictwem języka opisu strony, pierwszym zadaniem drukarki jest konwersja instrukcji PDL na mapę bitową. Konwersję kontroluje procesor drukarki, a wynik jest umieszczany w jej pamięci w postaci obrazu rastrowego, gdzie każdy punkt ma okreś-

lone przyszłe miejsce na wydruku.

Modele określane jako "Windows printers" lub "Drukarki GDI" nie mają własnego procesora, więc konwersję rozkazów PDL na mapę bitową realizuje procesor komputera. Takie drukarki są tańsze.

Sercem każdej drukarki laserowej jest obracający się niewielki bęben (OPC - Organic Photo-Conducting Cardridge) pokryty materiałem zdolnym utrzymać ładunki elektrostatyczne. Wiązka światła lasera skanuje bęben poprzecznie w stosunku do jego długości i selektywnie, przez włączanie oraz wyłączanie się, przekazuje punkty dodatnich ładunków, które ostatecznie reprezentują wyjściowy obraz.

Bęben w drukarce obraca się z szybkością jednego kroku na linię. Im mniejsze kroki obrotu, tym wyższa rozdzielczość pionowa. Nowoczesne drukarki obracają się krokami równymi 1/600 cala, co w sumie daje 600 dpi rozdzielczości. Analogicznie, im szybciej wiązka lasera jest włączana i wyłączana, tym większa jest rozdzielczość pozioma.


Zobacz również