Edukacja

Sukcesywnie rozwija się u nas rynek edukacyjnego oprogramowania. To już nie tylko programy do nauki języków, ale i aplikacje wtapiające się w główny nurt programów szkolnych - zarówno dla dorosłych, jak dzieci i młodzieży.

Sukcesywnie rozwija się u nas rynek edukacyjnego oprogramowania. To już nie tylko programy do nauki języków, ale i aplikacje wtapiające się w główny nurt programów szkolnych - zarówno dla dorosłych, jak dzieci i młodzieży.

Problem z edukacją polega na tym, że szkolnej nauki prawie nikt nie lubi, a gdy z wiekiem dochodzi się do używania rozumu i stwierdza bolesne braki w wykształceniu, niejednokrotnie brakuje czasu i możliwości, aby te luki wypełnić. Codzienne zabieganie, a nierzadko i "rdzewiejące" z latami szare komórki utrudniają wzięcie się do pracy, nawet gdy motywacja o niebo przewyższa te skromne impulsy, jakich doświadczaliśmy w młodości - trudno zaprzeczyć, że wówczas spora doza wysiłku była nakierowana na zwalczanie opresji, jakiej w swoim dziecięcym czy młodzieńczym mniemaniu doświadczaliśmy od dorosłych.

Jednak ludzie nieuleczalnie oporni na edukację stanowią szczęśliwie mniejszość, a wszystko zależy od zainteresowania. Wystarczy przyjrzeć się dorocznym piknikom naukowym organizowanym w niektórych miastach - młodzież stanowi tam zdecydowaną większość odwiedzających - aby dojść do wniosku, że wiele zależy od atrakcyjności podawanej wiedzy. Nie ma nic gorszego niż tak powszechny kiedyś pruski dryl, który zabija wszelką motywację. A przecież nie o to chodzi, by wzorem szkół koranicznych wbijać sobie do głowy kolejne wersety, lecz by nabrać przekonania, że poznajemy rzeczy ciekawe i przydatne.

Lata 90. przyniosły dwie ważne nowości, które odmieniły w znacznej mierze stosunek do wykształcenia. Z jednej strony rosnąca konkurencja na rynku edukacyjnym (perspektywa lepszego gimnazjum, liceum czy uczelni, a w konsekwencji i pracy) zmusza bardziej niż kiedyś do wytężonej nauki niezbyt nawet lubianych przedmiotów - fenomenem polskiego szkolnictwa wyższego jest kilkakrotny wzrost liczby studentów w stosunku do poprzednich lat, nawet jeśli niektóre publiczne czy prywatne szkoły nie spełniają oczekiwań studentów. Z drugiej strony znacznie zmieniły się techniczne metody nauczania, które zyskały potężne wsparcie w rozwijającej się błyskawicznie informatyce.

Możliwości stwarzane przez komputery zostały szybko podchwycone przez polskie przedsiębiorstwa - już przecież pod koniec lat 80. i na początku 90. pierwsze firmy zabierały się za wyjątkowo wdzięczny w tym względzie rynek aplikacji językowych - programy SuperMemo World czy Young Digital Poland były przebojami na skromnie jeszcze zaopatrzonej w komputery scenie edukacyjnej. Dzisiaj trudno doliczyć się wszystkich programów wspomagających naukę.

Ciągle niezbyt szybko, ale jednak konsekwentnie rozwija się bardzo przyszłościowy rynek zdalnej edukacji, wykorzystującej do swoich celów Internet. Barierą pozostaje w dalszym ciągu niedostateczna powszechność Internetu i marne jeszcze łącza, ale jest oczywiste, że pokonanie jej to kwestia najbliższych kilku lat.

Edukacja z użyciem komputera, choć nie może w pełni wyrugować tradycyjnych metod nauczania, jest nieocenionym uzupełnieniem "staromodnych" technik, i to nie tylko dlatego, że pozwala łatwiej docierać do informacji i szybciej ją przetwarzać. Być może przede wszystkim dlatego (biorąc pod uwagę motywację), że daje tak lubiany, zwłaszcza przez młodzież, powiew nowoczesności. Atrakcyjności nauki z komputerem i Internetem chyba nikt nie podważa i dlatego też trzeba cenić starania tych wszystkich osób, które zaangażowały się w komputeryzację szkół. Zrozumieli to też ci rodzice, którzy własnym sumptem (i nieraz kosztem wyrzeczeń) wyposażali szkoły w komputery, intuicyjnie wyczuwając, że przyszłość ich dzieci jest w dużej mierze uzależniona od opanowania technik informatycznych, a przynajmniej ich podstaw.

Tani - Nauka CD

W ofercie Rangelsoftu znalazła się nowość, wtapiająca się w dotychczasowy dorobek edukacyjny firmy - kwartalnik Nauka CD. Jak zapowiadają autorzy, każdy numer pisma ma zawierać przygotowane przez specjalistów - metodyków nauczania i samych nauczycieli - kompendium z rozmaitych dziedzin wiedzy, będące równoważnikiem kilku tysięcy stron tradycyjnego druku. W pierwszym numerze, zatytułowanym "Język polski dla maturzystów", znajdziemy repetytorium z języka polskiego i literatury. Jest to kolekcja 150 pełnych tekstów lektur (własny format Rangelsoftu, odtwarzany za pomocą Live-Book Readera), leksykony, omówienie epok literackich, wiedza teoretyczna z nauki o języku, sprawdziany i quizy, porady dotyczące zdawania matury z języka polskiego (egzamin pisemny i ustny), zasady pisania i oceniania prac, przykłady przydatnych strategii egzaminacyjnych, różne prace pisemne, wreszcie zbiór 1000 testów sprawdzających wiedzę o epokach literackich (testy wyboru, uzupełnień i cytatów). Informacje można kopiować i drukować, dostępna jest też wyszukiwarka - system nawigacyjny i wyszukiwawczy czynią kompendium wygodnym narzędziem do powtarzania wiedzy. Płycie towarzyszy też drukowany przewodnik użytkownika, który pozwala szybko opanować zasady posługiwania się programem. Choć autorzy przygotowali "Język polski" z myślą o maturzystach z rocznika 2004, jest oczywiste, że poradnik ma walor wystarczającej ogólności, aby służyć i następnym rocznikom.

Informacje Rangelsoft, http://www.rangelsoft.pl

Cena 29,90 zł

Oryginalny - SpeedReader PL

SpeedReader PL to pakiet do nauki szybkiego czytania. Jest oczywiste, że umiejętność ta, w potopie docierających ze wszystkich stron informacji, jest szczególnie przydatna, gdyż oszczędza ogromnie dużo czasu i pozwala przeznaczyć go na inne cele albo w tym samym czasie przyswoić znacznie więcej wiedzy. Zwykły człowiek czyta zazwyczaj w szybkością 150-200 wyrazów na minutę, a nic nie stoi na przeszkodzie, aby zwiększyć tę prędkość nawet do tysiąca wyrazów - warto wiedzieć, że mistrzowie osiągają nawet kilka tysięcy wyrazów, czytając jedną stronę książki w ciągu kilku sekund. Oczywiście chodzi tutaj o czytanie ze zrozumieniem, a więc takie, które pozwoli poprawnie przytoczyć kluczowe informacje zawarte w tekście, a przynajmniej znaczną ich część. W skład pakietu wchodzą: Nauczyciel, który stanowi główną część pakietu - znajdziesz tam obszerne wprowadzenie teoretyczne, wiele starannie dobranych ćwiczeń oraz sprawdziany, które pozwalają kontrolować postępy w nauce. Prezenter jest aplikacją służącą do szybkiego i wygodnego czytania tekstów w formie elektronicznej. Możemy tutaj sami ustalić schemat i prędkość wyświetlania tekstu. Taktomierz, aplikacja pełniąca funkcję elektronicznego taktomierza, jest także pomocna przy ćwiczeniach mających na celu stłumienie artykulacji. Taktomierz zawiera bazę rytmów najczęściej wystukiwanych przez wprawionych czytelników. W pudełku znajduje się także 60-stronicowy podręcznik zawierający wskazówki dotyczące używania programu wraz z wprowadzeniem teoretycznym do nauki szybkiego czytania.

Informacje Computer's Abstract Vision, http://www.CAVisions.com

tel. (32) 4191257

Cena 69 zł

Oryginalny - Porusz umysł

Porusz umysł to program nietypowy, gdyż wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Zawartość merytoryczna programu jest efektem pracy specjalistów zajmujących się w praktyce zagadnieniami rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży.

Zadania zawarte w programie wpływają na wiele cech psychofizycznych, jak: koncentracja uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowo-słuchowa, spostrzegawczość, różnicowanie, analiza i synteza wzrokowo-słuchowa, procesy logicznego myślenia, szybkość reakcji na bodźce, procesy pamięci, czytanie, pisanie, liczenie i myślenie matematyczne, kształtowanie wyobraźni, procesy słowotwórcze, rozumienie tekstu słyszanego, czytanego samodzielnie. To formalne wyliczenie, oparte na analizie psychologów, wskazuje na szeroko zakrojone cele twórców - już pierwsze próby wskazują że wiedza z zakresu psychologii rozwojowej dzieci i pedagogiki jest fundamentem konstrukcji programu. Oczywiście jest to narzędzie wspomagające pedagoga i psychologa, a nie zastępujące go.

Program powstał z myślą o zastosowaniu go jako pomocy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej. Podkreśla się jego rolę, gdy dziecko cierpi na typowe kłopoty, jak brak koncentracji uwagi, brak koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, słabe procesy pamięci, powolny proces przetwarzania informacji, zaburzona analiza i synteza wzrokowa i słuchowa, nadpobudliwość psychoruchowa, brak równowagi emocjonalnej, brak sukcesów szkolnych, brak motywacji do nauki. Program ukazał się też jako osobna, trzyczęściowa seria edukacyjna dla dzieci: Porusz umysł - ćwiczenia, obejmująca ćwiczenia językowe, ćwiczenia matematyczno-pamięciowe i ćwiczenia wzrokowo-słuchowe.

Informacje LK Avalon, http://www.lkavalon.com

tel. (17) 8569912

Cena 49,90 zł

Oryginalny - Matematyka - niezwykłe wakacje. Gra edukacyjna

EduROM. Edukacyjne gry matematyczne to seria interaktywnych programów skierowana do dzieci w wieku od 5 do 10 lat - w jej skład wchodzą następujące programy: Pierwsze Odkrycia, Wesołe Miasteczko, ZOO, Wyspa Skarbów, Fabryka Zabawek, Stare Zamczysko, Niezwykłe Wakacje, Podwodny Świat. Zostały one przygotowane z użyciem techniki flash. Całość materiału obejmuje aplikacje przygotowane w konwencji gier edukacyjnych, których fabuła wprowadza w świat wydarzeń emocjonujących dziecko. Tylko tak ujęty materiał może spełnić swoje zadanie w przypadku małego człowieka, który zdecydowanie przedkłada zabawę nad naukę - podstawowym zadaniem jest "przemycenie" wartościowych treści edukacyjnych z dziedziny na ogół mało lubianej przez uczniów.

Cel edukacyjny jest wyraźnie zakreślony. Obejmuje wiele kluczowych umiejętności matematycznych, których wykształcenie we wczesnym wieku owocuje rozumieniem praktycznych aspektów codziennego życia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 1 - 10 000; przedstawianie działań na grafach; stosowanie własności działań arytmetycznych; zapisywanie algorytmów działań pisemnych; działania na ułamkach; obliczenia z użyciem waluty; odczytywanie wskazań zegara; mierzenie długości i wyznaczanie pojemności; figury przestrzenne i ich własności; szacowanie objętości brył.

Program zawiera setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych, możliwość śledzenia postępów w nauce, rejestr wyników, tablicę rekordzistów, zabawy ćwiczące spostrzegawczość, stopniowalny poziom trudności zadań. Pomoc jest dostępna w formie dźwiękowej (udział w nagraniu wziął znany aktor, Wiktor Zborowski), zaś podtrzymywaniu uwagi służą zabawne animacje, ilustracje i narracje.

Informacje Young Digital Poland, http://www.ydp.com.pl

tel. (58) 3494444

Cena 89 zł


Zobacz również