Efektowne montowanie

Nie jest sztuką utworzyć przypadkowy zlepek z ujęć nagranych domową kamerą. Sztuką jest znieść potem oglądanie takiego ''obrazu''.

Nie jest sztuką utworzyć przypadkowy zlepek z ujęć nagranych domową kamerą. Sztuką jest znieść potem oglądanie takiego 'obrazu'.

Najtrudniej przygotować taki materiał, który zaciekawi sporo osób. Oczywiście bardzo istotnym elementem gotowego filmu jest sposób kręcenia scen, jakość kamery czy mniej lub bardziej pobieżny scenariusz, ale bardzo dużo zdziałać może właściwy montaż.

Intuicyjny interfejs to tylko jedna z wielu zalet Adobe Premiere.

Intuicyjny interfejs to tylko jedna z wielu zalet Adobe Premiere.

Kilka ciekawych efektów, dobrze dobrana muzyka, odpowiedni dobór scen sprawią, że nawet z pozoru nudny temat zaciekawi. Postaramy się pokazać, jak ciekawymi, ale niezbyt ostrymi efektami uatrakcyjnić zarejestrowany film. Za narzędzie posłuży nam bez wątpienia najlepszy program w tej klasie i jeden z najwygodniejszych w obsłudze, czyli Adobe Premiere w wersji 1.5. Pokażemy, jak wykorzystać w praktyce niektóre efekty, np. Color balance, jak tworzyć "miękkie" przejścia między scenami i jak wykorzystać bardziej zaawansowane funkcje programu. Na koniec zaprezentujemy sposoby zapisania klipu w jak najlepszym formacie.

Ekran Adobe Premiere składa się z trzech najistotniejszych okien: Project, Monitor oraz Timeline. W pierwszym wyświetlane są pliki graficzne, wideo czy muzyczne, których można użyć w filmie. Dodaje się je do listy, korzystając z funkcji File | Import. W Monitorze wyświetlana jest aktualnie zaznaczona klatka filmu wraz z nałożonymi na nią efektami. W oknie Timeline z kolei umieszcza się opracowywany materiał i gdzie w rezultacie wielu przekształceń pozostaje gotowy film.

W oknie Timeline można wyodrębnić linię filmu i dźwięku. Jeżeli przeciągniesz do niego plik filmowy, to na linii dźwięku oznaczone zostaną odgłosy, które słychać w wideoklipie. Klip i dźwięk są zespolone i gdy przesuwasz fragment filmowy, przesuwany jest także dźwięk. To zapewnia synchronizację obrazu i fonii.

W Adobe Premiere czas podawany jest w sekundach, ale mniejszymi jednostkami są nie dziesiąte sekundy, a klatki. Podczas tworzenia głównego projektu należy podać wymaganą liczbę klatek na sekundę - zazwyczaj wybierana jest wartość 25. W takim wypadku pierwsza klatka oznaczona jest numerem 00, a ostatnia 24 i po wyświetleniu dwudziestej czwartej mija sekunda filmu. To wiedza niezbędna m.in. podczas rozciągania sekwencji wideo, kiedy podaje się wartość docelową w standardzie godziny:minuty:klatki.

Rozbudowane okno Monitor pozwala szybko wykonać montaż wielopunktowy.

Rozbudowane okno Monitor pozwala szybko wykonać montaż wielopunktowy.

Najpierw należy się zapoznać z podstawowymi narzędziami edycyjnymi. Selection tool (klawisz skrótu [V]) pozwala na zaznaczenie klatki i fragmentu filmu. Gdy narzędzie to jest aktywne, można skracać lub wydłużać edytowany klip. Skracanie odbywa się poprzez ujęcie odpowiedniej liczby klatek, a wydłużenie przez dodanie klatek, które w oryginalnym materiale były przed lub po edytowanym fragmencie. Ripple Edit (klawisz [B]) działa, gdy zestawione są ze sobą dwa klipy, i powoduje skrócenie jednego, a wydłużenie drugiego.

Rate Stretch Tool (klawisz [X]) pozwala zmienić czas trwania danego fragmentu, ale nie poprzez obcięcie jego końcówki lub początku, ale metodą przyspieszenia lub zwolnienia klipu. W tym wypadku pamiętać należy, że wraz z obrazem deformowane jest brzmienie dźwięku.

Z przydatnych narzędzi pozostaje najczęściej używane - Razor Tool (klawisz [C]), pozwalające łatwo podzielić film na kolejne części, żeby powstałe w ten sposób fragmenty kopiować, przenosić lub po prostu kasować.

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych do tych narzędzi bardzo usprawnia edycję filmu.

Zaczniemy od przygotowania filmu do specjalnych efektów, których sposób użycia omówimy w dalszej części artykułu. Na początek skopiuj film z kamery, jeżeli nie rejestruje ona obrazu bezpośrednio na płycie DVD. W tym celu podłącz ją np. przez port FireWire do komputera, a następnie w Adobe z menu File wybierz Capture. W wyświetlonym panelu wskaż przycisk nagrywania oraz odtwarzania. Po zakończeniu kopiowania w oknie Project pojawi się ikona symbolizująca zapisany film. Przeciągnij ją do okna Timeline, a następnie pasek reprezentujący klip przesuń o minutę w prawo.

Teraz pora na wybranie kilku scen z filmu. Za pomocą Cutting Tool potnij klip tak, aby wyodrębnić najciekawsze fragmenty, każdy o długości trzech sekund. Zauważ, że wraz z obrazem dzielony jest również dźwięk. Wskazuj po kolei wycięte fragmenty, kopiuj je do Schowka, a następnie wklejaj na początek linii czasu. Miejsce, w którym dana część obrazu zostanie wstawiona, wyznacza pionowa czerwona linia. Kiedy skończysz, rezultatem powinna być początkowa sekwencja filmu, składająca się z kilku trzysekundowych fragmentów. Gdybyś umieścił je jeden nad drugim, zauważyłbyś, że warstwy wideo o wyższych numerach mają wyższy priorytet niż warstwy o numerach niższych i klipy ułożone wyżej zasłonią umieszczone pod nimi. Operując opcją przenikania (Opacity), będzie można to wykorzystać, o czym powiemy w dalszej części warsztatu.

Gdy uszeregujesz wycięte części filmu i odtworzysz je, przekonasz się, że przejścia między scenami są bardzo gwałtowne, a strzępki dźwięków w każdej ze scen - zbyteczne. O przejściach piszemy w dalszej części warsztatu, natomiast teraz powiemy, jak usunąć niepotrzebne dźwięki. Kliknij prawym przyciskiem myszy pierwszy klip i z menu wybierz Unlink audio. Pozwoli to na niezależne operowanie dźwiękiem, wcześniej zespolonym z obrazem. W tym wypadku najlepiej usunąć trzysekundowy fragment dźwiękowy. Innym razem dzięki tej opcji zlikwidujesz wszelkie irytujące "yyyy" w środku zdań. Przy odrobinie cierpliwości możesz tak zmontować wypowiadane kwestie, że zmienią całkowicie sens. Tym samym przekonasz się, jak łatwo manipulować wypowiedzią. Pamiętaj, że w tak preparowanych zdaniach należy unikać fragmentów pokazujących twarz rozmówcy, bo ruchy warg zdradzą całą operację. Teraz powycinaj dźwięki z kolejnych trzysekundowych klipów umieszczonych na początku linii czasu.

Upieramy się przy takiej długości wszystkich początkowych fragmentów, aby zachować jednolitą dynamikę scen. Wystarczy jeden klip wydłużyć do pół sekundy i okazuje się, że oko odbiera to nie najlepiej. Bywa, oczywiście, że właśnie jednolitość bardzo przeszkadza, co widać na przykład podczas dostosowywania obrazu do piosenki. My jednak na początku klipu chcemy mieć coś w stylu zapowiedzi dalszej części filmu i tu fragmenty jednakowej długości są wręcz wymarzone. Jeżeli masz kłopoty z wyznaczeniem identycznej długości klipów, zastosuj prostą metodę. Włącz funkcję przyciągania Snap (klawisz [S]), następnie pierwszy wzorcowy fragment filmu umieść na najniższej warstwie, a fragment przeznaczony do skrócenia umieść nad nim tak, aby zaczynały się w tym samym miejscu. Pozostaje tylko skrócenie klipu do miejsca, w którym kończy się fragment wzorcowy. Dzięki funkcji Snap kursor jest automatycznie dociągany do tego punktu i cała operacja okazuje się prosta. Nie korzystaj natomiast z funkcji Speed/Duration, gdyż nie spowoduje ucięcia scen na końcu klipu, a jedynie jego przyspieszenie, aby zmieścił się w wyznaczonym czasie. W naszym przykładzie efekt ten jest niepożądany.

Skoro masz już gotowe, pozbawione dźwięku, umieszczone kolejno trzysekundowe fragmenty filmowe, możesz utworzyć ciekawe przejścia między nimi. Masz ich do wyboru kilkadziesiąt w samym Adobe Premiere oraz tysiące efektów sprzedawanych w Internecie, a dostępnych w postaci wtyczek. Najciekawsze z nich opisujemy w ramce "Premierowe wtyczki".

<hr size=1 noshade>Premierowe wtyczki

Ciekawego filmu bez efektów po prostu nie da się zrobić. Nie muszą to być animacje rodem z Gwiezdnych wojen, ale lekkie przejaskrawienie kolorów czy prześwietlenie ujęcia potrafi podkreślić daną scenę równie mocno, jak świetlny miecz. I choć standardowa paleta efektów w Adobe Premiere zwykle wystarcza, to czasami chce się czegoś więcej. Wtedy pora na zewnętrzne wtyczki.

Genart Sapphire

Informacje http://www.genart.com

Cena 1699 dolarów

Do ciekawych zalicza się pakiet Boris, w którego skład wchodzą zarówno całe aplikacje współpracujące z Adobe Premiere - FX, jak i bardzo rozbudowane wtyczki typu Continuum Complete. Ta ostatnia zawiera zaawansowane operacje na kolorach, rozmycie czy filtry pozwalające wystylizować film na pochodzący z lat 50., kiedy to kolor nie był najmocniejszą stroną kinematografii. Niezwykle efektownie prezentują się też promienie świetlne lub poświata rozjaśniające dany obiekt i nadające mu charakter baśniowy. Każdy, kto spróbował tworzyć efekt spowolnienia ruchu bez odpowiednich wtyczek, z pewnością zauważył, że obraz zaczyna wtedy bardzo skakać. Efekt zawarty w Continuum Complete, Optical Flow, umożliwia tworzenie płynnego zwolnionego obrazu nawet w tempie 25 klatek na sekundę.

Boris Continuum Complete

Informacje http://www.borisfx.com

Cena 795 dolarów

Jednak możliwości filtrów Boris to nic w porównaniu z Genart Sapphire. Aż 175 efektów podzielonych na cztery kategorie: światło, stylizacja, rozmycie i wyostrzenie oraz przejścia. Pamiętasz film Obcy i sposób, w jaki tytułowy "bohater" patrzył na ludzi? To specyficzne wyostrzenie tylko określonego fragmentu obrazu zapewnia jeden z filtrów. Bardzo dobry jest zestaw do wyodrębniania linii. Kiedy nałożysz go np. na klip z samochodem, karoseria zostanie zastąpiona jedynie kilkoma liniami. Właściwie im delikatniejsze użycie danego filtru, tym ciekawszy rezultat. Olbrzymią zaletą pakietu Sapphire jest opcja zmiany każdego parametru w czasie. Dzięki temu możliwe jest płynne narastanie określonego efektu, które nie zawsze uzyskasz, korzystając ze standardowych filtrów Adobe.


Zobacz również