Elektroniczna lingua franca

Paweł Wimmer Kiedyś plik PDF można było przygotować tylko w kosztownym Acrobacie. Dzisiaj w serwisach shareware'owych jest sporo lepszych czy gorszych programów, za pomocą których można sporządzić taki dokument - jednak niewiele z nich przyda się polskiemu użytkownikowi.

Paweł Wimmer Kiedyś plik PDF można było przygotować tylko w kosztownym Acrobacie. Dzisiaj w serwisach shareware'owych jest sporo lepszych czy gorszych programów, za pomocą których można sporządzić taki dokument - jednak niewiele z nich przyda się polskiemu użytkownikowi.

Wymiana informacji między różnymi komputerami nie sprawia dzisiaj większych trudności - programy odczytują formaty innych aplikacji, są rozmaite zewnętrzne przeglądarki, a także uniwersalne formaty, jak choćby RTF. Różnie wprawdzie bywa z wiernością odwzorowania, ale w zasadzie, jeśli nie mamy do czynienia z bardzo skomplikowanym dokumentem, nie trzeba mieć macierzystej aplikacji do jego odczytania.

Problem polega raczej na udostępnianiu dokumentów, które można odczytać, natomiast nie można ich edytować - pomijamy w tym miejscu aplikacje, które lepiej czy gorzej (zwykle jednak gorzej) konwertują pliki PDF na inne formaty, jak choćby słynny ABC Amber PDF Converter. PDF występuje raczej w roli typowego eBooka, w którym możemy umieścić dowolne dane, zazwyczaj ilustrowany dokument z edytora tekstów.

PDF Creator firmy Amyuni jest narzędziem do tworzenia dokumentu PDF w trybie podobnym do desktop publishing.

PDF Creator firmy Amyuni jest narzędziem do tworzenia dokumentu PDF w trybie podobnym do desktop publishing.

Programy Adobe służące do tworzenia plików PDF są kosztowne i niedostępne dla przeciętnego posiadacza komputera. Wprawdzie firma poczyniła ostatnio postęp, oferując użytkownikom biurowym Acrobat Elements do tworzenia elektronicznych publikacji z poziomu Office'a, ale jest to produkt nieco uproszczony i dostępny jedynie w zamówieniach hurtowych dla firm.

Co zatem ma zrobić przeciętny śmiertelnik? Oczywiście rozejrzeć się w ofercie firm trzecich i wybrać prosty program, który zaspokoi zapewne potrzeby trzech czwartych użytkowników. Nasz przegląd ma to ułatwić, prezentując istotne cechy dostępnych programów.

Jak utworzyć plik PDF

Z punktu widzenia zwykłego użytkownika funkcjonowanie sterownika jest bardzo proste. Wystarczy wczytać dokument do jego macierzystej aplikacji, a następnie wybrać w menu polecenie drukowania, zaś na liście dostępnych w systemie drukarek wybrać zainstalowany sterownik PDF. Potem wystarczy kliknąć przycisk OK i program przystąpi do tworzenia dokumentu, który zapewne zostanie od razu wczytany do Adobe Acrobat Readera. Pamiętaj, że tworzenie PDF polega zawsze na wirtualnym drukowaniu, a nie na zapisywaniu (Zapisz jako) pliku we wskazanym formacie.

Najważniejsze cechy sterownika

Bezpłatny Free Easy PDF jest edytorem PDF, który potrafi także wczytywać pliki RTF i TXT.

Bezpłatny Free Easy PDF jest edytorem PDF, który potrafi także wczytywać pliki RTF i TXT.

Podobne w funkcjonowaniu rozmaitych sterowników jest w zasadzie tylko jedno - ostateczny rezultat to plik PDF, zazwyczaj z tekstowym dokumentem. Różnic jest natomiast sporo, bo programy są w rozmaitym zakresie konfigurowalne. Oto lista podstawowych problemów, z jakimi stykamy się, tworząc PDF.

Polskie litery Nie wszystkie sterowniki poprawnie kodują polskie znaki, niektóre uparcie podstawiają zachodnioeuropejski skrypt czcionki, więc są dla nas bezużyteczne.

Czcionki Dobry sterownik powinien pozwalać na zagnieżdżanie czcionek (pojedynczo lub przynajmniej grupami, np. 14 base fonts) w dokumencie, dzięki czemu powinien być w pełni odczytywany w różnych systemach. Na pewno przyda się jeszcze możliwość wybierania zakresu zagnieżdżanych znaków.

Poziom języka PDF3 Wybór jednej z wersji języka, zwykle od 1.2 do 1.5 - im wyższa, tym nowszą wersję Acrobata Readera musi mieć czytelnik dokumentu (1.5 - AR6, 1.4 - AR5, 1.3 - AR4, 1.2 - AR3).

Bezpieczeństwo - przesyłane dokumenty niekiedy powinny być poufne i dobrze zakodowane; dlatego ważną cechą jest zabezpieczanie dokumentu hasłem i szyfrowanie (albo 40-bitowym kluczem, zgodnym z Acrobat Readerem 3.x lub 4.x, albo 128-bitowym, zgodnym z Acrobat Readerem 5.x i 6.x).

Dodatkowe zabezpieczenia mogą wykluczać kopiowanie tekstu do Schowka i drukowanie.

eDocPriner PDF Pro do edytora Word ma imponująco rozbudowane opcje konfiguracyjne.

eDocPriner PDF Pro do edytora Word ma imponująco rozbudowane opcje konfiguracyjne.

Definiowanie rozmiaru strony Niektóre programy potrafią przejąć ustawienia strony z aplikacji, w której tworzymy PDF, inne wymagają ręcznego, niezależnego zdefiniowania strony, które ma pierwszeństwo przed definicją strony w programie.

Rozpoznawanie odsyłaczy Większość sterowników nie potrafi przenieść odsyłaczy z dokumentu do pliku PDF; problem jest o tyle istotny, że dotyczy m.in. odsyłaczy internetowych, a w dokumentach Worda (i innych dużych edytorów) także spisów treści, zakładek, skorowidzów, rozmaitych wykazów itd.

Rozdzielczość ekranowa Przyjęta rozdzielczość wpływa na wielkość dokumentu oraz jego czytelność; niestety, są to sprzeczne postulaty, więc trzeba wybrać rozsądny kompromis.

Kompresja Im większa kompresja, zwłaszcza zagnieżdżonych plików graficznych, tym mniejszy plik, ale i gorsza czytelność.

Wybór programów

Spośród przejrzanych 25 programów wybraliśmy 15 tytułów (pełna tabela na CD). Odrzucone zostały niemal wszystkie, które nie potrafią kodować polskich znaków w Windows XP. Większość z nich to sterowniki uniwersalne, potrafiące produkować pliki PDF z dowolnej aplikacji dysponującej funkcją drukowania. Niektóre programy do tworzenia PDF-ów są przeznaczone wyłącznie do określonej aplikacji (w tym trzy obsługujące Word oraz wbudowane narzędzia Open-Office.org i WordPerfect Office), jeszcze inne są odrębnymi programami służącymi do tworzenia PDF-ów z poziomu swojego interfejsu.

Są też programy mieszane, obsługujące w uproszczony sposób wszystkie aplikacje Windows oraz w rozbudowany sposób wybrane programy, jak Word. Cechy wszystkich zbadanych aplikacji przedstawiliśmy w tabeli.


Zobacz również