Encyklopedia komputerów

Encyklopedia komputerów to książka niezwykła - zgromadzono w niej aż 15 tys. haseł z dziedziny informatyki, o łącznej objętości ok. 5 mln znaków. Jest prawdopodobnie jedną z najbardziej kompletnych i wyczerpujących encyklopedii informatycznych, jakie się ukazały kiedykolwiek na rynku. Wiele haseł jest ilustrowanych schematami, rysunkami i czarno-białymi fotografiami.

Encyklopedia komputerów to książka niezwykła - zgromadzono w niej aż 15 tys. haseł z dziedziny informatyki, o łącznej objętości ok. 5 mln znaków. Jest prawdopodobnie jedną z najbardziej kompletnych i wyczerpujących encyklopedii informatycznych, jakie się ukazały kiedykolwiek na rynku. Wiele haseł jest ilustrowanych schematami, rysunkami i czarno-białymi fotografiami.

Dobrze się też stało, że tłumacze, przyjmując oczywiście zasadę sortowania haseł według polskich terminów, opatrzyli wszystkie hasła ich anglojęzycznymi odpowiednikami, gdyż znajomość angielskiej terminologii jest w informatyce bardzo ważna.

Z jednej strony tego rodzaju kompendia są ponadczasowe, gdyż rejestrują historię rozwoju informatyki i podają mnóstwo informacji, z drugiej zaś podlegają dość szybkiej erozji, gdyż niewiele dziedzin techniki rozwija się w tak szybkim tempie, jak właśnie komputery, czego skutkiem jest przechodzenie kolejnych standardów do historii. Pozycja wydana przez McGraw Hill w 2001 roku zachowuje jednak wystarczającą świeżość, aby zainteresować nie tylko zawodowych informatyków, ale i wielu studentów dyscyplin technicznych.

Na marginesie nasuwa się uwaga, że tego rodzaju kompendium jest idealnym surowcem dla internetowych encyklopedii, zwłaszcza otwartych, jak Wikipedia, gdyż pozwoliłoby to zarówno błyskawicznie aktualizować dane, jak i szybko zwiększyć jej objętość, oczywiście przy zachowaniu niezbędnych rygorów organizacyjnych.

Alan Freedman, tł. Michał Dadan i in., Gliwice 2004, Helion, ISBN 83-7361-136-3, s. 1118, cena 99,90 zł


Zobacz również