Express dla każdego

Programowanie lekkie, łatwe i przyjemne, a do tego jeszcze dostępne dla każdego zainteresowanego, bez względu na używany język i rodzaj tworzonych aplikacji. I bezpłatnie. To charakterystyka najnowszych narzędzi Visual Studio 2005 Express Editions.

Programowanie lekkie, łatwe i przyjemne, a do tego jeszcze dostępne dla każdego zainteresowanego, bez względu na używany język i rodzaj tworzonych aplikacji. I bezpłatnie. To charakterystyka najnowszych narzędzi Visual Studio 2005 Express Editions.

Visual Basic 2005 Express Edition to wygodne narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji, przeznaczone nie tylko dla początkujących programistów.

Visual Basic 2005 Express Edition to wygodne narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji, przeznaczone nie tylko dla początkujących programistów.

Po dwóch publicznie dostępnych wersjach beta 7 listopada pojawiły się finalne wersje narzędzi Visual Studio 2005 Express Editions, które w ramach akcji promocyjnej będą przez rok bezpłatne. Dotyczy to produktów Visual Basic 2005 Express Edition, Visual C# 2005 Express Edition, Visual C++ 2005 Express Edition, Visual J# 2005 Express Edition i Visual Web Developer 2005 Express Edition. Wyjątkiem jest bezpłatny z definicji SQL Server 2005 Express Edition, który można wykorzystywać w zakresie określonym licencją, przy czym redystrybucja z własnymi aplikacjami wymaga dodatkowej umowy. Warto też zaznaczyć, że wszystkie środowiska programistyczne z serii Express mogą służyć do tworzenia komercyjnych aplikacji, a licencje na produkty uzyskane bezpłatnie w okresie promocji, obowiązują również po jej zakończeniu.

Wszystkie środowiska programistyczne z serii Express przystosowane są do tworzenia aplikacji na platformę .NET w wersji 2.0 i automatycznie dodają do systemu .NET Framework 2.0 podczas instalacji. Razem ze środowiskami domyślnie instalowane są także: biblioteka MSDN 2005 Express Edition oraz serwer bazy danych SQL Server 2005 Express Edition, a wypadku Visual J# 2005 Express Edition instalowane w systemie jest także rozszerzenie Microsoft Visual J# 2.0 Redistributable Package. Natomiast tylko w wypadku Visual C++ 2005 można wybrać instalację kompilatora w wersji bez środowiska graficznego.

Do tworzenia aplikacji na platformę .NET można wybrać dowolny z czterech obsługiwanych języków. Wszystkie narzędzia obsługują te same typy projektów platformy .NET, tj. aplikacje okienkowe, programy do konsoli oraz biblioteki klas i kontrolek. Pewnym wyjątkiem jest Visual C++ 2005, który pozwala tworzyć także klasyczne aplikacje konsolowe na platformę Win32, a po zainstalowaniu Windows Platform SDK praktycznie dowolne 32-bitowe aplikacje.

Visual C++ 2005 Express Edition pozwala tworzyć aplikacje na platformę .NET 2.0, a w połączeniu z Windows Platform SDK również klasyczne aplikacje Win32.

Visual C++ 2005 Express Edition pozwala tworzyć aplikacje na platformę .NET 2.0, a w połączeniu z Windows Platform SDK również klasyczne aplikacje Win32.

Użytkownicy wersji 2003 języków .NET powinni potraktować Visual Studio 2005 Express Editions jako zwykłą - i jednocześnie niezwykłą, bo bezpłatną - aktualizację, która unowocześnia ich środowiska programistyczne i przenosi aplikacje na nową wersję platformy .NET. Natomiast nowi programiści aplikacji na platformę .NET powinni dokonać wyboru, głównie na podstawie własnych upodobań i dotychczasowych umiejętności.

Kto ceni prostą składnię i możliwie najkrótszy czas tworzenia aplikacji, powinien wybrać Visual Basic 2005. Visual C# 2005 jest wzorcowym językiem platformy .NET 2.0, ale wymaga jednocześnie większej dyscypliny w pisaniu kodu. Visual J# 2005 to idealny wybór dla tych użytkowników, którym bliska jest składnia języka Java. Natomiast Visual C++ 2005 to dobry wybór dla programistów, którzy potrzebują często stosować nowatorskie i niekonwencjonalne rozwiązania, wpływać na najdrobniejsze szczegóły, a także mieć pełny dostęp do wszystkich zakamarków systemu.

W wypadku aplikacji internetowych nie ma już tak szerokiego wyboru. Do tworzenia aplikacji WWW oraz usług sieciowych w ASP.NET 2.0 można używać tylko Visual Web Developer 2005 Express Edition, przy czym kod logiki aplikacji można pisać w Visual Basicu albo w Visual C#. VWD 2005 zawiera własny wbudowany serwer WWW, który obsługuje zgłoszenia tylko z lokalnego komputera, czyli do budowy i debugowania aplikacji nie jest wymagany IIS. Bardzo wygodną funkcją jest możliwość określenia lokalizacji projektu aplikacji internetowej - może to być folder na dysku lokalnym, katalog serwera WWW dostępny za pomocą protokołu HTTP lub zdalna lokalizacja dostępna przez FTP. VWD 2005 i ASP.NET 2.0 wprowadzają znaczne udogodnienia w procesie tworzenia aplikacji internetowych, m.in. dzięki wprowadzeniu nowych i rozszerzonych kontrolek serwerowych, szablonów stron internetowych (Master Pages) oraz obsłudze komponentów Web Parts.

Visual C# 2005 Express Edition jest wzorcowym językiem platformy .NET, ale wymaga od programisty nieco większej dyscypliny w pisaniu kodu niż Visual Basic.

Visual C# 2005 Express Edition jest wzorcowym językiem platformy .NET, ale wymaga od programisty nieco większej dyscypliny w pisaniu kodu niż Visual Basic.

Jednym z założeń serii Express jest łatwa obsługa narzędzi programistycznych i szybka nauka języków programowania. Dlatego oprócz wygodnego środowiska ze zintegrowanym debugerem i edytorem kodu z technologią IntelliSense (która ułatwia wprowadzenie kodu, np. automatycznie uzupełniając nazwy klas i metod) z poszczególnymi środowiskami dostarczane są - oprócz dokumentacji MSDN - materiały szkoleniowe w postaci samouczków i przykładowych projektów. Starter Kits to gotowe projekty kompletnych aplikacji, które demonstrują możliwości narzędzia i generalnie platformy .NET oraz uczą posługiwania się danym językiem programowania, a jednocześnie wykonują konkretne, pożyteczne zadania.

W Visual C# 2005 i Visual Basicu 2005 standardowo dostępne są dwa przykładowe Starter Kits. Pierwszy to projekt wygaszacza ekranu, który oprócz prostej zamiany wyświetlanych obrazów, pokazuje również informacje pobrane w formacie XML z kanałów RSS. Druga przykładowa aplikacja to baza danych filmów DVD, która do znalezienia informacji o filmie wykorzystuje usługę sieciową oferowaną przez witrynę Amazon.com.

Visual J# 2005 Express Edition umożliwi programistom języka Java szybkie przejście na platformę .NET. Jest też dobrą pomocą do nauki zasad programowania obiektowego.

Visual J# 2005 Express Edition umożliwi programistom języka Java szybkie przejście na platformę .NET. Jest też dobrą pomocą do nauki zasad programowania obiektowego.

Trochę inny charakter ma Starter Kit dołączony do Visual J# 2005. Z użytkowego punktu widzenia jest to zwykły kalkulator napisany przy użyciu Windows Forms. Aplikacja ma jednak dużą wartość dydaktyczną, ponieważ została utworzona według uznanych wzorców inżynierii oprogramowania. Do budowy kalkulatora zastosowano wzorzec projektowy, który pozwala odseparować kod aplikacji odpowiedzialny za sterowanie, przetwarzanie i prezentację danych, demonstruje również charakterystyczne konstrukcje języka oraz wiele zagadnień projektowania i programowania obiektowego.

W Visual C++ 2005 nie ma Starter Kits, ale zdecydowanie jest to najpotężniejsze narzędzie z serii Express. Można w nim tworzyć aplikacje zgodne ze standardami ANSI-C, ISO C++ oraz ECMA C++/CLI na platformę Win32 oraz .NET. Visual C++ 2005 zawiera implementację biblioteki STL (Standard Template Library) oraz znacznie poprawioną pod względem bezpieczeństwa bibliotekę CRT (C Runtime Library). W wersji Express brak natomiast bibliotek MFC i ATL, które są dostępne tylko w wyższych edycjach Visual Studio 2005. Visual C++ 2005 jest też adresowane do programistów gier. Dostępny do pobrania kod źródłowy "Quake II" .NET i Microsoft Allegiance pokazuje, jak programować gry na platformie .NET, i udowadnia, że stosunkowo prosto można przenieść kod napisany w języku C do zarządzanego C++.

Użytkownicy wszystkich narzędzi z serii Express skorzystają też z nowych możliwości wprowadzonych do biblioteki BCL (Base Class Library) na platformie .NET 2.0. Oprócz rozbudowanej obsługi stylów Windows XP, nowych okien dialogowych i wygodnego dostępu do funkcji multimedialnych, .NET Framework 2.0 umożliwia aplikacjom komunikację z urządzeniami podłączanymi za pomocą portu USB, jak aparaty cyfrowe, kamery i skanery za pośrednictwem interfejsu WIA (Windows Image Aquisition). Równolegle wprowadzone zostały także klasy do obsługi portu szeregowego, co pozwala komunikować się np. z nawigatorami GPS i całą grupą najróżniejszych urządzeń elektronicznych i gadżetów. Znacznie łatwiejsze na platformie .NET 2.0 jest także tworzenie aplikacji wykorzystujących mechanizmy diagnostyczne systemu operacyjnego, komunikujących się z użytkownikiem za pomocą głosu (Text-to-Speach) oraz używających różnych protokołów internetowych do komunikacji w środowisku sieciowym.

Visual Web Developer 2005 Express Edition to środowisko dla programistów aplikacji internetowych i usług sieciowych (Web Services). Jako Starter Kit dołączony został gotowy projekt przykładowego portalu, który można łatwo rozbudować lub dopasować do swoich potrzeb.

Visual Web Developer 2005 Express Edition to środowisko dla programistów aplikacji internetowych i usług sieciowych (Web Services). Jako Starter Kit dołączony został gotowy projekt przykładowego portalu, który można łatwo rozbudować lub dopasować do swoich potrzeb.

Programowanie standardowych aplikacji we wszystkich narzędziach Express wygląda bardzo podobnie - te same okna narzędziowe i ta sama biblioteka klas platformy .NET, tylko składnia nieco inna. Komponenty platformy .NET zawsze można znaleźć w oknie Toolbox, właściwości lub zdarzenia aktywnego obiektu w oknie Properties, a szybki dostęp do wszystkich plików i ustawień projektu zapewnia zawsze Solution Explorer. W oknie Solution Explorer szczególnie istotna jest sekcja References, która zawiera odniesienia do wszystkich komponentów wykorzystywanych przez aplikację. Dostępne w menu kontekstowym polecenie Add reference przyda się podczas dodawania do projektu nowego komponentu platformy .NET lub kontrolki COM/ActiveX. Jeszcze bardziej przydatna - zwłaszcza w kontekście rozwoju modelu projektowania aplikacji według SOA (Service Oriented Architecture) - może być opcja Add Web Reference, pozwalająca łatwo zlokalizować i wykorzystać w projekcie usługę sieciową.

Budując aplikacje w narzędziach z serii Express, można wykorzystać specjalną wersję serwera bazy danych - SQL Server 2005 Express Edition, który można dystrybuować ze swoimi aplikacjami.

Budując aplikacje w narzędziach z serii Express, można wykorzystać specjalną wersję serwera bazy danych - SQL Server 2005 Express Edition, który można dystrybuować ze swoimi aplikacjami.

Bazą danych zalecaną do używania wspólnie ze środowiskami z serii Express jest SQL Server 2005 Express Edition, który podobnie jak jego poprzednik MSDE, może być dystrybuowany wraz ze skończoną aplikacją. Do zarządzania bazą danych służy SQL Server Management Studio Express, ale wiele operacji można wykonać bezpośrednio ze środowiska za pomocą narzędzi i kreatorów, tj. okien: Data Sources, Database Explorer i Query Designer.

Podsumowując, wszystkie produkty z serii Express będą stanowić w rękach programistów bardzo wygodne i wydajne narzędzia pracy, a większa produktywność wynikająca z automatyzacji typowych zadań, łatwego dostępu do biblioteki klas platformy .NET, uproszczonej współpracy aplikacji napisanych w różnych językach oraz wielokrotnego wykorzystywania już napisanych fragmentów kodu z pewnością tę pracę uprzyjemni.


Zobacz również