Film Fix 1.0

Film Fix jest zestawem wtyczek przeznaczonych dla programu Adobe After Effects 6.0/6.5. Producent zapowiada również wprowadzenie wersji przeznaczonej do współpracy z Digital Fusion 4 oraz wersji na Mac OS-a X.

Film Fix jest zestawem wtyczek przeznaczonych dla programu Adobe After Effects 6.0/6.5. Producent zapowiada również wprowadzenie wersji przeznaczonej do współpracy z Digital Fusion 4 oraz wersji na Mac OS-a X.

Głównymi odbiorcami Film Fixa z pewnością będą filmowcy, dokumentaliści, studia postprodukcyjne oraz wszyscy ci, którzy mają dostęp i korzystają z archiwalnych materiałów filmowych, często wymagających odrestaurowania. Film Fix jest owocem współpracy firm Red Giant Software oraz Green Parrot Pictures, a dokładniej dr. Anila Kokoramy, będącego pionierem w dziedzinie odrestaurowania materiałów filmowych. Dotychczasowe tego typu rozwiązania wykorzystywały skomplikowane i bardzo kosztowne systemy. Film Fix pozwala cały proces znacznie uprościć, oferując narzędzia dostępne już dla średniego studia filmowego. Film Fix dostarcza użytkownikowi potężne narzędzia w postaci czterech filtrów wideo: Stabilize, Flicker Remover, Dirt Remover oraz Tear Remover. Co ważne, narzędzia te są przewidziane do pracy z materiałem zapisanym wpełnych klatkach (progresywnie), a nie z przeplotem.

Flicker Remover usuwa migotanie obrazu, charakterystyczne dla filmów zapisanych na taśmie filmowej. Stabilize służy do usuwania drgań obrazu lub innych niepożądanych ruchów w obrazie spowodowanych zarówno uszkodzeniami taśmy filmowej, jak i błędami podczas filmowania. Dirt Remover służy do usuwania zabrudzeń i uszkodzeń w postaci cząsteczek kurzu, pyłu oraz zarysowań. Istotna jest kolejność zastosowania filtrów. Przykładowo zdecydowanie lepsze rezultaty uzyskuje się używając np. Stabilize po zastosowaniu Flicker Remover, a na samym końcu korzystając z Dirt Remover.

produkt: Film Fix 1.0

producent: Red Giant Software

cena brutto: 1995 USD

konkurenci: brak

kontakt: http://www.redgiantsoftware.com

za:

Wysoka jakość uzyskanego efektu, duże możliwości odrestaurowania nagrań filmowych

przeciw:

Średnia prędkość działania


Zobacz również