FrontPage 2003 - organizowanie witryny

FrontPage 2003 jest prawdopodobnie najczęściej używanym graficznym edytorem webmasterskim, co wynika z pozycji pakietu biurowego Microsoftu. To łatwe i przyjazne narzędzie sprawia jednak niekiedy trudności swoim użytkownikom.

FrontPage 2003 jest prawdopodobnie najczęściej używanym graficznym edytorem webmasterskim, co wynika z pozycji pakietu biurowego Microsoftu. To łatwe i przyjazne narzędzie sprawia jednak niekiedy trudności swoim użytkownikom.

Graficzne edytory HTML, jak FrontPage, Dreamweaver, Namo Web Editor czy NetObjects Fusion, konkurują skutecznie z tradycyjnymi, tekstowymi edytorami HTML, co zawdzięczają przede wszystkim narzędziom automatyzującym tworzenie i utrzymywanie struktury witryny. Gdy zawiera ona wiele stron - często dziesiątki i więcej - utrzymanie zwartości i spójności całego kompleksu staje się kluczem do jej efektywnego funkcjonowania. Dzięki narzędziom śledzącym wszelkie modyfikacje, jak dodawanie i usuwanie stron, przenoszenie dokumentów w inne miejsca czy zmiany hierarchii, możliwe jest zachowanie poprawności systemu nawigacyjnego, wszelkich odwołań między stronami, a przede wszystkim radykalne skrócenie czasu i zmniejszenie nakładu pracy.

FrontPage 2003 jest bez wątpienia bardzo wygodnym i sprawnym w działaniu edytorem, aczkolwiek polski użytkownik natyka się niekiedy na pewne specyficzne uciążliwości. Ponieważ zrozumienie procesu budowania struktury witryny ma kluczowe znaczenie dla panowania nad jej rozwojem, prześledźmy podstawowe etapy całej procedury.

Tworzenie szkieletu witryny

Po uruchomieniu programu pierwszym krokiem powinno być utworzenie szkieletu witryny. Wybierz w menu polecenie Plik | Nowy. Po prawej stronie pojawi się Okienko zadań, z wyświetlonym panelem Nowy (rysunek 1).

Kliknij polecenie Jednostronicowa witryna sieci Web. Na ekranie ukaże się okno Szablony witryn sieci Web (rysunek 2).

Upewnij się, że jest zaznaczony szablon Jednostronicowa witryna sieci Web. W polu Określ lokalizację nowej witryny sieci Web podaj nazwę folderu, w którym zostanie utworzony zbiór plików witryny. Program domyślnie umieszcza witryny w podfolderze \Moje dokumenty\Moje witryny sieci Web\. Na końcu tego adresu dopisz nazwę witryny, np. Witryna. Ostatecznie pełny adres witryny na dysku może wyglądać następująco:

\Moje dokumenty\Moje witryny sieci Web\Witryna

Oczywiście pomijamy tutaj początek adresu związany z położeniem dokumentów i ustawień danego użytkownika Windows.

Kliknij przycisk OK - program utworzy szkielet witryny, m.in. stronę startową index.htm, po czym wyświetli listę plików (rysunek 3).

Ustawienia witryny

Ustaw kursor myszy na pliku index.htm i wybierz w menu polecenie Narzędzia | Ustawienia witryny. Program wyświetli okno Ustawienia witryny (rysunek 4).

Na karcie Ogólne zobaczysz nazwę witryny i jej lokalizację. Przejdź do karty Język. FrontPage przyjmuje domyślnie kodowanie Europa Środkowa. Nie jest to poprawne kodowanie polskich liter. Obecnie w polskich witrynach najczęściej spotyka się zgodne z Polską Normą kodowanie Europa Środkowa ISO-8859-2, ale może czas już najwyższy, aby zacząć powszechnie stosować uniwersalne kodowanie Unicode, które obejmuje dziesiątki tysięcy znaków z rozmaitych alfabetów i może być poprawnie wyświetlane niezależnie od systemu i przeglądarki. Wybierz więc Unicode (UTF-8) i kliknij przycisk Zastosuj (rysunek 5).

Kodowanie witryny zostanie oczywiście odzwierciedlone w kodzie źródłowym stron, w części META-charset=utf-8. Od tej chwili każdy nowy dokument wprowadzany do witryny będzie kodowany w taki sam sposób.

Uwaga Nie wszystkie publiczne serwery akceptują w pełni standard Unicode. Jeśli zauważysz problemy z wyświetlaniem stron, zastosuj jednak standard ISO-8859-2.

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0">

<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">

</head>

Hierarchia witryny

Utworzyłeś już szkielet witryny, ale oczywiście powinna się składać z wielu powiązanych ze sobą stron. Wybierz w menu polecenie Widok | Nawigacja. Program wyświetli drzewo witryny - na razie dysponujemy jedynie stroną główną (rysunek 6).

Przede wszystkim zmień tytuł strony głównej. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę strony i wybierz polecenie Zmień nazwę (rysunek 7). Wpisz np. Strona domowa Jana Kowalskiego.

Zmiana zostanie odzwierciedlona w części nagłówkowej kodu źródłowego dokumentu.

<title>Strona domowa Jana Kowalskiego</title>

Tytuł będzie także widoczny na pasku tytułu przeglądarki internetowej po wczytaniu tej strony.

Teraz powinieneś dodać kolejne dokumenty i powiązać je ze stroną główną - bezpośrednio lub pośrednio. Ustaw kursor myszy na stronie głównej witryny i kliknij przycisk Nowa strona na pasku przycisków widoku Nawigacja (rysunek 8). Możesz także wybrać polecenie Nowy | Strona w menu kontekstowym myszy.


Zobacz również