Informatyzacja: centralnie czy lokalnie?

O nowej roli Ludwika Dorna, o planie informatyzacji państwa, sieciach łączności specjalnej i systemie TETRA - rozmawiamy z Waldemarem Pawlakiem.

Zobacz również