Instrukcja obsługi dźwięku

Muzyka jest ciałem plastycznym. Daje się rozciągać, uwypuklać i zgniatać. W zależności od tego jakie stworzyliśmy jej warunki, możemy na własne uszy przekonać się o istnieniu czarnych dziur brzmienia albo odczuć niepowtarzalną harmonię.

Muzyka jest ciałem plastycznym. Daje się rozciągać, uwypuklać i zgniatać. W zależności od tego jakie stworzyliśmy jej warunki, możemy na własne uszy przekonać się o istnieniu czarnych dziur brzmienia albo odczuć niepowtarzalną harmonię.

Jedną z metod uzyskania kina domowego z prawdziwego zdarzenia jest zastosowanie się do specyfikacji, jaką określiła grupa inżynierów dźwięku Lucasfilmu, a ściślej mówiąc jeden człowiek - Tomlinson Holman. Dla każdego ogniwa domowej instalacji ustalił on zespół wymagań, których spełnienie gwarantuje uzyskanie doznań dźwiękowych na najwyższym poziomie.

Zacznijmy od głośników. Czym różnią się głośniki z certyfikatem od tych "zwykłych"? Co je charakteryzuje? Po pierwsze - wysoki poziom czytelności dialogów. To zadanie trudne do zrealizowania z racji tła muzycznego występującego zazwyczaj równolegle z wygłaszanymi tekstami. Jednym z układów (kontrolerów) poprawiających wyrazistość tekstów jest re-equalizacja (wyposażone są w nią wszystkie wzmacniacze i amplitunery THX). Po drugie - płaska charakterystyka kierunkowa. Dźwięki, jakie odbiera słuchacz, docierają do niego z wielu kierunków. Aby dochodziły w odpowiednim momencie, nie za wcześnie ani nie za późno oraz aby zminimalizować wpływ pomieszczenia, głośniki THX mają płaską charakterystykę częstotliwościową.

Głośniki przednie

Konwencjonalne głośniki dla transmisji dwukanałowej są tak konstruowane, by całkowicie zobrazować scenę dźwiękową w zakresie od 45 do 60 stopni. Zbytnie odsuwanie głośników od siebie powoduje powstanie dziury w środku sceny. Ustawienie ich zbyt blisko powoduje z kolei załamanie sceny i powstanie dźwięku zamazanego.

W systemie wielokanałowym odwzorowanie dźwięków odbywa się pomiędzy głośnikiem lewym, centralnym i prawym. To oznacza, że głośniki te muszą być dość precyzyjne w swych charakterystykach, aby stworzyć scenę dźwiękową różną od systemu dwukanałowego.

Kanały frontowe w THX poprawiają zrozumienie dialogów i umiejscowienie dźwięków zgodne z akcją dziejącego się filmu na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez zawężenie charakterystyk w płaszczyźnie poziomej. To umożliwia słuchaczom siedzącym poza osią usłyszenie pełnej i spłaszczonej charakterystyki częstotliwościowej. Drugim rozwiązaniem jest kontrola rozpraszania w płaszczyźnie pionowej. Akustycy Lucasfilmu tworzący założenia norm THX uważają, że odbicia od sufitu i podłogi wpływają destrukcyjnie na zdolność głośników do prawidłowego odwzorowania sceny dźwiękowej.


Zobacz również