KDE rodem z XP

Początkującym użytkownikom Linuksa, poprzednio pracującym w Windows, interfejs graficzny wyda się dziwny i trudny w obsłudze. Brakuje im programów, z których na co dzień korzystali, a te, które są w nowym systemie, wyglądają zupełnie inaczej. Rozwiązaniem problemu jest zainstalowanie odpowiedniego motywu dla środowiska graficznego KDE i tzw. skórek na kilka popularnych aplikacji.

Początkującym użytkownikom Linuksa, poprzednio pracującym w Windows, interfejs graficzny wyda się dziwny i trudny w obsłudze. Brakuje im programów, z których na co dzień korzystali, a te, które są w nowym systemie, wyglądają zupełnie inaczej. Rozwiązaniem problemu jest zainstalowanie odpowiedniego motywu dla środowiska graficznego KDE i tzw. skórek na kilka popularnych aplikacji.

Nawet jeśli tobie taki prowizoryczny powrót nie jest potrzebny, pomyśl o innych użytkownikach systemu - rodzeństwo czy rodzice na pewno chętniej skorzystają z Linuksa, gdy nie będzie się nadmiernie różnił się od systemu, do którego byli przyzwyczajeni.

Artykuł ma również zachęcić tych, którzy nadal wahają się przed zmianą systemu - zobaczycie, jak niewiele może się różnić wygląd nowego środowiska od tego, do którego przywykliście.

Zmieniamy motyw KDE

Pulpit razem z uruchomioną przeglądarką Konqueror prezentuje motyw kde3 xp style.

Pulpit razem z uruchomioną przeglądarką Konqueror prezentuje motyw kde3 xp style.

Z dwóch najbardziej popularnych środowisk graficznych do Linuksa - KDE i GNOME - pierwsze wydaje się bardziej zbliżone do interfejsu Windows, dlatego omówimy sposób jego dostosowania. Interfejs drugiego zmienić można prawie tak samo.

Czym jest motyw? To kompletny zestaw elementów graficznych składających się na interfejs użytkownika. Zawiera m.in. tło pulpitu, zestaw kolorów interfejsu, styl wyświetlania elementów, dekoracje okien, wygaszacz ekranu oraz ikony systemowe. Za pomocą motywów można łatwo i szybko całkowicie zmienić wygląd środowiska pracy.

Skąd wziąć nowy motyw? Wystarczy odwiedzić witrynę pod adresem http://kde-look.org , z lewego menu (z części Themes/Styles) wybrać KDE > 3.2. Motyw "udający" system Windows XP nazywa się kde3 xp style.

W celu zmiany wyglądu środowiska graficznego KDE skorzystaj z poniższych wskazówek.

Na dysku utwórz katalog XP i ściągnij do niego plik kde_xp_full-0.9.tar.gz. Rozpakuj go poleceniem tar -zxf kde_xp_full-0.9.tar.gz (lub w trybie graficznym programem Ark).

W trybie konsoli wejdź do katalogu XP/icons i wydaj polecenie sh icons-install-kde.sh. W ten sposób zainstalujesz ikony nawiązujące do Windows.

Kolejny etap to zainstalowanie stylu kde_xp. Wejdź do katalogu XP/kde_xpStyle i zmień prawa dostępu pliku style-install.sh tak, aby można go było uruchomić (posłuż się poleceniem chmod +x style-install.sh). Uruchom plik poleceniem sh style-install.sh.

Zainstaluj dekoracje okna kde_xp. W katalogu XP/kde_xpTheme nadaj prawa do uruchomienia plikowi theme-install-kde.sh i uruchom go.

Dodaj motyw kde_xp do Menedżera motywów. W Centrum sterowania wybierz menu Wygląd i motywy | Menedżer motywów. Poniżej listy zainstalowanych motywów kliknij przycisk Zainstaluj nowy motyw, wybierz katalog, do którego rozpakowałeś pliki z archiwum kde_xp_full-0.9.tar.gz, zaznacz plik motywu kde_xp.kth i kliknij Otwórz. Wybierz nowo zainstalowany motyw z listy i kliknij Zastosuj. W menu Ikony wybierz zestaw KDE-XP, a w menu Styl pozycję kde_xp.

Przejdź do menu Dekoracje okna. Wybierz IceWM i opcję kde_xp. Na karcie Przyciski możesz dostosować zawartość paska tytułu aplikacji, przeciągając na niego wybrane przyciski.

Możesz również zmienić wygląd ekranu powitalnego (wyświetlanego podczas ładowania środowiska). Z menu Ekran powitalny wybierz pozycję Redmont.

Zmiana motywu zakończona - tło rodem z Windows, ikony i dekoracje okien również, nawet pasek zadań niewiele się różni. Obok windowsowej ikony Kosza jednak czegoś brakuje...

Mój komputer

Przykładowa zawartość duetu Mojego komputera i Otoczenia sieciowego.

Przykładowa zawartość duetu Mojego komputera i Otoczenia sieciowego.

W archiwum, które ściągnąłeś, jest i ten komponent. Wystarczy skopiować na pulpit katalog My computer i zmienić jego nazwę (np. na Mój komputer).

Nieco trudniejsze będzie dostosowanie zawartości katalogu Mój komputer - sprawdź, co w się w nim znajduje. Zapewne brakuje ikon niektórych partycji dyskowych, napędów optycznych, urządzeń zewnętrznych albo niektórych jest więcej niż masz.

Rozwiązanie to samodzielna konfiguracja zawartości katalogu. Na początek usuń zbędne pozycje (np. drugi CD-ROM czy aparat (fotograficzny), jeśli ich nie masz). Gdy brakuje np. dodatkowej partycji dysku, skopiuj plik windows C pod nazwę kolejnej partycji (np. windows E). Samo kopiowanie jednak nie zmieni zachowania nowego pliku, trzeba ręcznie zmienić jego zawartość.

Zacznij od konfiguracji plików reprezentujących partycje dysków. Plik root działa i jeżeli chcesz coś w nim zmienić, to najlepiej jedynie ikonę lub nazwę.

W konsoli wejdź do katalogu Mój komputer i otwórz plik windows C w ulubionym edytorze tekstu (vim, pico lub innym). W sekcji [Desktop Entry] są parametry przedstawione w tabeli 1 - dostosuj je do własnego systemu. Analogicznie postąp z kolejnymi plikami reprezentującymi partycje.

Pliki floppy, cdrom oraz camera reprezentują urządzenia, a ich parametry przedstawiono w tabeli 2. Uwaga! Jeżeli pliki floppy i cdrom zawierają wpisy Type=Link oraz URL=/adres/, należy je usunąć i wprowadzić wiersz: Type=FSDevice, informujący system, że plik reprezentuje urządzenie, a nie skrót. Dzięki temu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybranego urządzenia otrzymasz dodatkową opcję - zamontowania lub odmontowania go.

Plik Home jest skrótem do katalogu domowego, a plik Control panel - do Centrum sterowania. Plik Configure your computer uruchamia program graficzny do konfiguracji komputera w systemie Mandrake - jeśli go nie masz, możesz przypisać mu inną akcję (zmienić ścieżkę do programu we wpisie Exec=/usr/sbin/drakconf) lub usunąć.

Oczywiście nie musisz odwzorować zawartości Mojego komputera z systemu Windows - możesz dodać własne skróty do najczęściej używanych programów czy katalogów.

Otoczenie sieciowe

Tabela 1. Parametry pliku reprezentującego

Tabela 1. Parametry pliku reprezentującego

Kolejną standardową ikoną na pulpicie Windows jest Otoczenie sieciowe. Chcąc utworzyć jej linuksowy odpowiednik, z katalogu XP, w którym rozpakowałeś archiwum, skopiuj katalog My network na pulpit (~/Desktop, znak ~ (tylda) w systemie Linux odpowiada za ścieżkę dostępu do katalogu domowego użytkownika, np. /home/janek/).

Zmień nazwę Windows Network.desktop na Zasoby SMB. Klikając ikonę reprezentującą ten plik, możesz korzystać z zasobów (plików i drukarek) udostępnianych przez innych użytkowników sieci opartej na protokole SMB.

Ikona All network służy do przeglądania sieci lokalnej. Jeśli podczas próby przeglądania tej sieci wystąpi błąd (sygnalizowany komunikatem Wygląda na to, że demon Lisa nie jest uruchomiony), uruchom wskazanego demona. W tym celu na prawach roota (administratora systemu) uruchom plik /opt/kde/bin/lisa. Warto dodać uruchamianie tego programu do skryptów

Ikona połączenia sieciowego

Tabela 2. Parametry pliku reprezentującego urządzenie

Tabela 2. Parametry pliku reprezentującego urządzenie

W systemach Windows połączenie z dowolną siecią symbolizuje ikona w zasobniku systemowym. Środowisko KDE oferuje znacznie ciekawszą alternatywę - KNemo. Z niewiadomych przyczyn aplet ten nie jest dodawany do standardowej dystrybucji i trzeba zainstalować go samemu. Program można ściągnąć spod adresu http://kde-apps.org (jest tam wiele innych ciekawych programów do środowiska KDE). Jeżeli nie znajdziesz wersji do swojej dystrybucji Linuksa, możesz zainstalować program ze źródeł.

Najpierw rozpakuj ściągnięte archiwum poleceniem tar -jxf knemo-03.1.tar.bz2, a następnie na koncie administratora wykonaj polecenie ./configure; make; make install.


Zobacz również