Knoppix w sieciach Windows

Po uruchomieniu Knoppiksa chciałbyś zapewne korzystać z zasobów sieci lokalnej, takich jak udziały dyskowe i drukarki sieciowe.

Po uruchomieniu Knoppiksa chciałbyś zapewne korzystać z zasobów sieci lokalnej, takich jak udziały dyskowe i drukarki sieciowe.

Jeśli będziesz uruchamiać Knoppix w sieci lokalnej, na pewno pojawi się potrzeba wymiany plików z komputerami pracującymi pod kontrolą Windows. W tym celu trzeba w Knoppiksie skonfigurować serwer SAMBA, który emuluje windowsowe usługi udostępniania plików i drukarek. W tym celu przełącz się na konsolę z uprawnieniami użytkownika root, naciskając kombinację klawiszy [Ctrl Alt F2], i ustaw hasło dla użytkownika root poleceniem passwd (nie dotyczy to sytuacji, gdy zainstalowałeś Knoppix na twardym dysku). Przełącz się ponownie do trybu graficznego kombinacją [Alt F5] i uruchom wiersz polecenia (shell). Wpisz następnie polecenie su i podaj hasło użytkownika root. Wykonaj następującą sekwencję poleceń:

cd /etc/samba

cp smb.conf smb_oryginalny.conf

Otwórz teraz do edycji plik smb.conf, używając np. programu Midnight Commander (klon Norton Commandera uruchamiany poleceniem mc), który zawiera łatwy w obsłudze edytor tekstowy. Zmień wpis security=user na security=share oraz wpis workgroup=Workgroup, zamieniając Workgroup na nazwę grupy roboczej, w której pracujesz. Na końcu pliku zdefiniuj nowy udział sieciowy:

[root]

path = /

public = yes

Zapisz zmiany i wyjdź z edytora. Wykonaj teraz polecenie /etc/init.d/samba restart. Spróbuj się połączyć z Knoppiksem z komputera pracującego pod kontrolą Windows.

UWAGA! W ten sposób cały system plików będzie udostępniany w sieci.

Program xSMBrowser pozwala na łatwe przeglądanie sieci windowsowych.

Program xSMBrowser pozwala na łatwe przeglądanie sieci windowsowych.

Knoppix ma przeglądarkę sieci windowsowych. Internet - xSMBrowser, odpowiednik windowsowej ikony Moje miejsca sieciowe, pozwala na przeglądanie listy komputerów w sieciach lokalnych i montowanie udostępnianych przez nie dysków. Jeśli jednak zainstalowałeś Knoppix na twardym dysku, to najwygodniej jest przygotować taką konfigurację, żeby wszyscy użytkownicy systemu mogli montować udziały dyskowe w sieciach Windows. W tym celu wykonaj jako root polecenie chmod u+s /usr/bin/smbmnt. Następnie utwórz katalog, w którym chcesz zamontować udział dyskowy - najlepiej we własnym katalogu domowym, np. mkdir /home/knoppix/dysk_sieciowy. Do montowania dysków użyj polecenia smbmount, np.:

smbmount //ZEBRA/c$ /home/knoppix/dysk_sieciowy -o username=pawel,password=qweasd

Najważniejsze są następujące parametry:

//ZEBRA/c$ - nazwa komputera z Windows, w którym znajduje się zasób, w tym wypadku udział domyślny c$, dający dostęp do całego dysku C:\

/home/knoppix/dysk_sieciowy - nazwa katalogu w Linuksie, w którym montujesz zdalny dysk

username = - nazwa konta użytkownika, które ma dostęp do udziału dyskowego (tutaj pawel)

password = - hasło do konta pawel wskazanego powyżej (tutaj qweasd).

Żeby udziały były montowane automatycznie po zalogowaniu do systemu, należy dopisać na końcu pliku /home/knoppix/.bashrc polecenie:

smbmount //ZEBRA/doc /home/knoppix/dysk_sieciowy -o username=pawel,password=qweasd -

Po restarcie komputera w katalogu /home/knoppix/dysk_sieciowy zobaczysz zawartość udziału dyskowego. Oczywiście tego polecenia możesz używać bez montowania dysków w czasie logowania.

Korzystanie z drukarki w sieciach windowsowych

Konfiguracja drukarki sieciowej udostępnianej przez komputer z Windows.

Konfiguracja drukarki sieciowej udostępnianej przez komputer z Windows.

Jako użytkownik root uruchom Centrum sterowania, rozwiń gałąź System | Menedżer drukowania, a następnie wybierz na pasku ikon ikonę Dodaj drukarkę/klasę. Kliknij Następny, wybierz opcję Udostępniona drukarka SMB (Windows), kliknij Następny. Na ekranie Identyfikacja użytkownika odznacz Konto gościa, wpisz nazwę swojego konta i hasło do sieci Windows w Nazwa użytkownika/hasło. Kliknij Następny. W oknie wyboru drukarki SMB wpisz nazwę grupy roboczej/domeny i kliknij przycisk Przeszukanie. Powinieneś zobaczyć nazwę swojej grupy roboczej/domeny. Rozwiń ją, żeby wskazać podwójnym kliknięciem komputer, który udostępnia drukarkę. Kliknij przycisk Następny. Na ekranach wyboru modelu i sterownika zaznacz odpowiednie wartości i kliknij OK. Musisz jeszcze określić nazwę dla drukarki i zatwierdzić wybrane ustawienia.


Zobacz również