Komponenty Flasha

Wraz z pojawieniem się Macromedia Flash MX w arsenale codziennych narzędzi Flash Developera na stałe zadomowiły się komponenty (Components). Pozwalają one w wielu sytuacjach znacznie przyspieszyć pracę, w innych zaś osiągnąć skomplikowane i trudne do uzyskania inną metodą efekty.

Wraz z pojawieniem się Macromedia Flash MX w arsenale codziennych narzędzi Flash Developera na stałe zadomowiły się komponenty (Components). Pozwalają one w wielu sytuacjach znacznie przyspieszyć pracę, w innych zaś osiągnąć skomplikowane i trudne do uzyskania inną metodą efekty.

Komponenty w prostej linii wywodzą się ze Smart Clipów - dostępnych już w 5. wersji Flasha, jednak dopiero w wersji Flash MX uzyskały swoją nazwę i należyte miejsce w programie.

Obecnie komponenty dostępne w palecie Components to nic innego jak zestaw specjalnie opracowanych symboli typu MovieClip z dodatkowymi właściwościami (Parameters) umożliwiającymi ustalanie ich wyglądu i funkcjonalności.

Lista przykładów dodatkowej funkcjonalności programu za pośrednictwem komponentów jest niezwykle duża. Wymienię tu kilka przykładowych dziedzin, jak choćby: budowa animacji widocznych podczas ładowania strony Flash - tzw. Preloadery, wyskakujące okienka menu, pola tekstowe z dołączoną funkcją przewijania tekstu, rozwijane, animowane menu, współpraca z plikami XML i wideo oraz wiele, wiele innych.

Niestety, pomimo wielu atutów, komponenty mają także wady. Najpoważniejszą z nich jest to, że do budowy standardowo dostępnych w programie Flash komponentów wykorzystano język ActionScript 2.0, co oznacza, że komponenty dostępne w najnowszej wersji programu do prawidłowego funkcjonowania wymagają najnowszej (Flash Player 7) wersji Playera. W wielu wypadkach stanowi to bardzo poważną barierę w wykorzystaniu ich potencjału i możliwości.

Co gorsza, wbudowane komponenty są zapisane w skompilowanej (zamkniętej) formie, co sprawia, że nie ma możliwości, by je otworzyć i samodzielnie dostosować działanie do własnych potrzeb. Nie ma też możliwości, by prześledzić we własnym zakresie kod komponentu i sposób jego działania.

Macromedia Flash MX 2004 to program, który występuję w dwóch wersjach: standard oraz Professional. Zasadnicze różnice są widoczne właśnie w ilości dołączonych do programu komponentów.

Wersja Professional zawiera wszystkie komponenty, znane z wersji standard, i dodatkowo kilka innych w znaczący sposób ułatwiających pracę z programem.

W niniejszym artykule chciałbym przedstawić kilka przykładowych metod wykorzystania komponentów.

Wykorzystanie wbudowanych komponentów TextArea (obszar tekstu)

To komponent, który pozwala na prezentację tekstu w zaznaczonym obszarze. Jest niezwykle wygodny w użyciu i daje całkiem duże możliwości. TextArea automatycznie dodaje pasek przewijania tekstu w chwili, gdy wprowadzony tekst nie mieści się w wyznaczonym obszarze.

Aby wykorzystać komponent TextArea, należy otworzyć paletę Components dostępną w menu Window/Development Panels/Components lub skrótem z klawiatury CTRL+F7.

W widocznym oknie otwieramy sekcję UI Components (User Interface Components - elementu interfejsu użytkownika) 1 i przeciągamy komponent TextArea na stronę 2.

Zawsze po przeciągnięciu komponentu na scenę dokumentu Flash powinniśmy pamiętać o nadaniu unikalnej nazwy każdej instancji komponentu.

Dlatego w polu Instance Name, dostępnym w oknie Properties, wprowadzamy dowolną nazwę.

W tym miejscu dobrze pamiętać o kilku podstawowych konwencjach nazewnictwa obiektów.

I tak niedopuszczalne jest użycie w nazwach obiektów specyficznych polskich znaków typu ąśćźż, nie można nazwy komponentu (także innych elementów, obiektów, zmiennych) rozpoczynać od liczby, a także wprowadzać dodatkowych znaków specjalnych typu: , . / - czy spacji.

Dodatkowo, Flash MX 2004 rozróżnia wielkość liter. Pamiętajmy więc o jednolitym stylu nadawania nazw obiektów w całym roboczym dokumencie.

Unikniemy w ten sposób wielu niemiłych niespodzianek.

W moim przykładzie dla wprowadzonej właśnie instancji komponentu nadałem nazwę - dane 3.

Położenie oraz wielkość pola tekstowego (TextArea) możemy dowolnie modyfikować za pomocą standardowych narzędzi programu.

Do pozycjonowania komponentu użyjemy narzędzia Selection Tool (czarna strzałka - V), do zmiany wielkości narzędzie Free Transform (Q) 4.

Gdy pole tekstowe zostało już dostosowane do naszych potrzeb, możemy przejść do zasadniczej części pracy z komponentem - wprowadzenia zawartości tekstowej.


Zobacz również