Macowe skarby

Quicksilver b48, Service Scrubber 1.1.2, Service Scrubber 1.1.2

Quicksilver b48, Service Scrubber 1.1.2, Service Scrubber 1.1.2

Dostęp do plików

Quicksilver b48

<b>Quicksilver </b>znacznie ułatwia uruchamianie aplikacji

<b>Quicksilver </b>znacznie ułatwia uruchamianie aplikacji

Kiedy wróciłem do Macintosha po kilku latach przygody z systemem Windows, szukałem metody szybkiego otwierania aplikacji i dokumentów poprzez klawiaturę. Dostępnych jest wiele programów narzędziowych zapewniających takie funkcje, jak na przykład Butler (patrz następny opis) i LaunchBar (www.obdev.at), który był testowany w jednym z poprzednich wydań cyfrowego Macworlda. Wybrałem jednak darmowe narzędzie Quicksilver firmy Blacktree (http://quicksilver.blacktree.com) - głównie ze względu na jego reputację wśród innych użytkowników Macintoshy.

Quicksilver służy przede wszystkim jako doskonałe narzędzie do otwierania aplikacji. Wystarczy aktywować je za pomocą wybranego skrótu klawiaturowego i rozpocząć pisanie, aby znaleźć aplikacje, dokumenty, pliki MP3, zakładki przeglądarki internetowej i inne pliki, których nazwy są zgodne z wpisanym ciągiem. Po wybraniu żądanego pliku można go otworzyć lub przejść do panelu Actions, aby wykonać inną operację, na przykład dokument tekstowy można otworzyć w domyślnej aplikacji lub w innym programie, wysłać pocztą e-mail lub przenieść w inne miejsce.

Funkcje Quicksilvera można rozszerzać, dodając nowe moduły dodatkowe, które służą na przykład do obsługi programów Adium, Transmit, a także systemowych narzędzi Address Book, iChat, iPhoto, iTunes, Mail i Safari.

Programu Quicksilver używam również zamiast Spotlighta. Wprawdzie nie jest możliwe przeszukiwanie metadanych, ale jeśli pamiętam nazwę pliku, którego szukam, Quicksilver jest znacznie szybszy. Zastępuje on także Findera, gdyż pozwala szybko nawigować po teczkach bez konieczności użycia myszy. Co ciekawe, Quicksilver może także posłużyć jako interfejs do obsługi innych aplikacji, takich jak Firefox, iTunes lub Entourage.

W przeciwieństwie do programu LaunchBar, Quicksilver nie umożliwia skanowania listy ostatnio otwartych dokumentów w danej aplikacji. Warto jednak podkreślić, że wszystkie trzy narzędzia tego typu zapewniają bardzo podobne funkcje, a wybór jednego z nich jest zależny od osobistych upodobań użytkownika. Po pewnym czasie przesiadka na inny program będzie już praktycznie niemożliwa.

Dostęp do plików

Butler 4.0.1

Darmowy Butler autorstwa Petera Maurera (www.petermaurer.de) to kolejne uniwersalne narzędzie, które umożliwia uruchamianie aplikacji, otwieranie plików i teczek, wyświetlanie paneli preferencji systemowych, otwieranie widgetów, zarządzanie zakładkami internetowymi, wyświetlanie informacji z książki adresowej, sterowanie programem iTunes, uruchamianie wyszukiwania Spotlight, tworzenie makr klawiaturowych, przeszukiwanie witryn internetowych, a także wykonywanie skryptów AppleScript.

<b>Wybierz i odtwórz</b>
Jedna z wielu funkcji Butlera służy do sterowania odtwarzaczem iTunes

<b>Wybierz i odtwórz</b>

Jedna z wielu funkcji Butlera służy do sterowania odtwarzaczem iTunes

Innymi słowy, Butler zastępuje dziesiątki programów narzędziowych, które są zwykle używane w codziennej pracy. Ponieważ Butler obsługuje praktycznie dowolny rodzaj pliku w komputerze, dostęp do danych wymaga jedynie naciśnięcia kilku klawiszy. Podobnie jak inne narzędzia tego typu, również Butler uczy się preferencji użytkownika. Można także definiować własne preferencje, na przykład skrót klawiaturowy Shift-4 (czyli znak $) w celu otwarcia strony internetowej banku.

Spotlight rozpoczyna wyszukiwanie natychmiast po rozpoczęciu pisania. Jest to dość powolne i denerwujące, gdyż komputer ciągle wyświetla obracającą się piłkę plażową. Butler umożliwia przypisanie klawisza skrótu w celu otwarcia pola wyszukiwania, dzięki czemu mogę wpisać szukaną frazę i wysłać ją do Spotlighta. Mogę także przełączać się między wyszukiwaniem kontekstowym i wyszukiwaniem po nazwach plików, naciskając strzałkę w dół. Oznacza to, że mogę nie tylko pracować szybciej, ale i wygodniej.

Kolejną przydatną funkcją tego programu jest wysyłanie szukanych fraz do różnych witryn internetowych. Zdefiniowanych jest ponad 50 wyszukiwarek, takich jak Google, Yahoo, Mac OS X Hints, Slashdot, eBay i Amazon. W razie potrzeby można także dodać własną witrynę.

Butler może przekształcić dowolną teczkę w menu rozwijane z możliwością nawigacji, które otwiera się po umieszczeniu kursora w odpowiednim miejscu. Jeżeli folder zawiera podfoldery, możliwe jest przeglądanie ich zawartości. Często otwieraną teczkę można przypisać do jednego z przycisków myszy.

Podsumowując, pierwsze korzyści z Butlera można zauważyć natychmiast po zainstalowaniu, ale należy poświęcić trochę czasu, aby w pełni wykorzystać jego możliwości. Dla mnie jest to jeden z programów, bez którego wygodne korzystanie z Mac OS-a X jest prawie niemożliwe.

Zarządzanie usługami

Service Scrubber 1.1.2

Menu Services w Mac OS-ie X może być bardzo przydatne, gdyż umożliwia wykonywanie wielu operacji na zaznaczonym elemencie (fragmencie tekstu, plikach i folderach). Użytkownik nie ma jednak żadnej kontroli nad zawartością tego menu - instalowane aplikacje mogą je modyfikować w dowolny sposób, nie informując o tym użytkownika. Szybko więc może się okazać, że menu Services zostanie zapełnione dziesiątkami nieprzydatnych do niczego usług.

Rozwiązaniem tego problemu może stać się użycie darmowego programu Petera Maurera o nazwie Service Scrubber (www.petermaurer.de), który pozwala przejąć kontrolę nad menu Services. Po uruchomieniu program skanuje komputer w poszukiwaniu wszystkich zarejestrowanych usług. Ten proces może niekiedy zająć sporo czasu. Po zakończeniu pojawia się główne okno.

Programu Service Scrubber można używać na dwa różne sposoby. Po pierwsze, wybranie pozycji Services Menu w kolumnie Source umożliwia bezpośrednie włączanie i wyłączanie usług poszczególnych aplikacji. Zmiany zostają zastosowane po kliknięciu przycisku Save. Jest to najszybsza metoda opróżnienia menu Services - wystarczy przewinąć listę i pozostawić tylko te usługi, które są rzeczywiście potrzebne. Co jednak zrobić w przypadku usług, których nazwy nic nam nie mówią? Albo jak usunąć zduplikowane usługi?

W takiej sytuacji należy skorzystać z sekcji Service Providers w kolumnie Source. Można tu znaleźć listę wszystkich aplikacji, które zapewniają własne usługi. Kliknięcie jednej z pozycji na liście powoduje wyświetlenie pełnej ścieżki wybranego programu. Jest to świetny sposób wyszukiwania zduplikowanych usług i aplikacji z różnych dysków i partycji.

<b>Do usług</b>
Program Service Scrubber pozwala pozbyć się bałaganu w menu Services w systemie Mac OS X

<b>Do usług</b>

Program Service Scrubber pozwala pozbyć się bałaganu w menu Services w systemie Mac OS X

Możliwe jest także przypisywanie własnych skrótów klawiaturowych - wystarczy kliknąć dwukrotnie w kolumnie Key obok pozycji, która ma zostać ustawiona lub zmieniona. Spowoduje to otwarcie okna Inspector, w którym można wpisać żądany skrót w polu Keyboard Shortcut. Za pomocą tego okna dialogowego można także zmieniać nazwy usług, a nawet zmieniać ich kolejność. Nie jest to jednak zalecane, głównie ze względu na brak wygodnego interfejsu służącego do wykonywania tej czynności (należy ręcznie wpisywać nazwę odpowiedniego folderu w polu Submenu).

Po dokonaniu żądanych zmian w ustawieniach usług należy kliknąć przycisk Save na pasku narzędzi. Po wprowadzeniu hasła administratora program Service Scrubber wprowadzi odpowiednie modyfikacje systemu. W razie potrzeby można jednak szybko wycofać wprowadzone zmiany - w tym celu wystarczy kliknąć odpowiednią ikonę obok nazwy wyłączonej usługi.

Odkąd zainstalowałem program Service Scrubber, coraz częściej korzystam z usług systemowych. Dzieje się tak, gdyż zarządzanie menu Services stało się znacznie łatwiejsze. Uważam, że Apple powinien zapewnić analogiczne funkcje w systemie. Póki jednak tak się nie stanie, będę kontynuował używanie tego narzędzia.


Zobacz również