Macromedia Contribute

Macromedia Contribute jest webmasterskim narzędziem dla firm, które prowadzą aktywne witryny internetowe o dynamicznie aktualizowanej zawartości.

Macromedia Contribute jest webmasterskim narzędziem dla firm, które prowadzą aktywne witryny internetowe o dynamicznie aktualizowanej zawartości.

W wielu przedsiębiorstwach ilość aktualnej informacji jest tak duża, że nie ma sensu opóźniać jej przekazywania na strony WWW, cedując wszystko na webmastera. Administrator witryny tworzy po prostu grupy użytkowników, którym przydziela zróżnicowane uprawnienia, oni zaś mogą w dowolnej chwili zaktualizować zawartość online (lub lokalnie, do późniejszej publikacji), nie wykraczając poza swoje uprawnienia, a zwłaszcza nie naruszając chronionego szkieletu witryny. Ten pozostaje w gestii administratora.

Co istotne, narzędzie nie wymaga od "kontrybutorów" technicznych umiejętności - sprowadzają się one do pracy z prostym, graficznym edytorem tekstu. Można też bezpośrednio przenosić materiały z Worda i Excela. Contribute współpracuje ze stronami tworzonymi za pomocą Dreamweavera, FrontPage'a czy też kodowanymi ręcznie. Sam edytor stron nie jest nadmiernie rozbudowany, gdyż służy jedynie do aktualizowania treści i wprowadzania drobniejszych zmian w szkielecie (administrator). Przede wszystkim jest narzędziem do wlewania tekstu. Ważna cecha to uwzględnianie stron kodowych, razem z ISO-8859-2 i unikodową UTF-8, a także możliwość cofania zmian (historia).

Autorzy programu poświęcili wiele pracy precyzyjnie działającemu narzędziu do budowania systemu uprawnień. Jego sprawność jest kluczem do bezpieczeństwa całej konstrukcji, skoro do witryny mają mieć dostęp osoby tworzące teksty, od których nie można wymagać wiedzy technicznej. Przy jej braku łatwo przecież usunąć ze strony jakiś krytyczny fragment, co spowodowałoby katastrofę - szczegółowy system uprawnień, aż do szczebla kodu źródłowego, chroni przed tego rodzaju niespodziankami.


Zobacz również