Malowany krajobraz

Wielu początkującym grafikom wydaje się, że przygotowanie zdjęcia przypominającego namalowany obraz wymaga jedynie odwiedzenia sekcji Artistic w menu Filters i zastosowania żądanego efektu. To stwierdzenie nie jest jednak do końca prawdziwe.

Wielu początkującym grafikom wydaje się, że przygotowanie zdjęcia przypominającego namalowany obraz wymaga jedynie odwiedzenia sekcji Artistic w menu Filters i zastosowania żądanego efektu. To stwierdzenie nie jest jednak do końca prawdziwe.

Choć takie podejście sprawdza się dobrze w wielu fotografiach, znacznie lepsze wyniki można osiągnąć, łącząc inne efekty Photoshopa z trybami mieszania. Niniejszy przykład przedstawia dość prostą kompozycję z wykorzystaniem tylko jednego filtru.

Czasami najlepiej sprawdzają się najprostsze rozwiązania. Często daję się ponieść fantazji i stosuję kolejno różne efekty, ale zwykle warto powstrzymać zapał twórczy i wybrać tylko jedną funkcję, która zapewni najlepszy wygląd końcowej pracy.

1. Najpierw skopiowałem warstwę.

Po zaznaczeniu kopii użyłem filtru Photocopy, który można znaleźć w podmenu Sketch w menu Filter.

Rys. 1

Rys. 1

Wartość Detail ustawiłem na 5, a Darkness na 15.

2. Filtr tworzy ciemne krawędzie wokół jednolitych kolorów, czego efektem jest warstwa przypominająca szkic.

Rys. 2

Rys. 2

Podobny efekt można uzyskać, rysując piórem grube kontury głównych obiektów zdjęcia.

3 Połączyłem warstwę roboczą z warstwą oryginalną, korzystając z trybu Soft Light dla zapewnienia bardziej subtelnego efektu.

Rys. 3

Rys. 3

Dzięki użyciu trybu mieszania zdjęcie nie stało się zbyt ciemne.


Zobacz również