Maya 6 - narzędzie do malowania, renderowania i animowania obiektów 3D

Maya jest jednym z najwspanialszych programów do tworzenia animacji trójwymiarowych. Od dłuższego czasu firma Alias podejmuje próby uzyskania bardziej przyjaznej tożsamości swojego produktu. Świadczy o tym choćby usunięcie z nazwy słowa ''Wavefront''. Alias chce trafić do projektantów i grafików, którzy nie zdecydowali się jeszcze na wypróbowanie tego narzędzia. Jedną z zachęt jest znaczące obniżenie ceny programu.

Maya jest jednym z najwspanialszych programów do tworzenia animacji trójwymiarowych. Od dłuższego czasu firma Alias podejmuje próby uzyskania bardziej przyjaznej tożsamości swojego produktu. Świadczy o tym choćby usunięcie z nazwy słowa ''Wavefront''. Alias chce trafić do projektantów i grafików, którzy nie zdecydowali się jeszcze na wypróbowanie tego narzędzia. Jedną z zachęt jest znaczące obniżenie ceny programu.

Pierwsze uruchomienie najnowszej wersji aplikacji, oznaczonej numerem 6, nie pozwala zauważyć znaczących różnic w porównaniu z poprzednią wersją, oczywiście poza nowym ekranem powitalnym.

Choć w programie pojawiło się wiele poprawek w przepływie pracy i zmian w interfejsie użytkownika, nie będą one zbyt atrakcyjne dla nowych użytkowników, którzy dopiero rozpoczynają pracę w programie.

Maya 6 zapewnia zintegrowane wsparcie dla użytkowników Photoshopa, czyli podstawowego narzędzia do tworzenia tekstur. Niezależnie od tego, jak dobre są plug-iny malarskie w aplikacjach 3D, większość osób i tak decyduje się na użycie wyspecjalizowanego narzędzia, służącego do tego celu. Maya 6 zapewnia nowy węzeł plików PSD, który może być użyty zamiast standardowego węzła plików tekstury podczas dodawania tekstur bitmapowych do modeli. Możliwe jest nawet wykorzystanie warstwowych plików Photoshopa, co z pewnością jest ogromną zaletą aplikacji. Zapewnia to znacznie lepszy przepływ pracy, ponieważ nie trzeba tworzyć spłaszczonej wersji pliku przed załadowaniem go do Mayi.

Obsługa warstw

Pliki PSD można przekonwertować do shaderów warstwowych Mayi. Każda warstwa staje się oddzielnym węzłem.

Pliki PSD można przekonwertować do shaderów warstwowych Mayi. Każda warstwa staje się oddzielnym węzłem.

Po załadowaniu pliku z warstwami jako kolorowej tekstury można, na przykład, przełączyć się szybko do Photoshopa, zmienić przezroczystość warstwy i tryb mieszania, a nawet dodać efekty stylu warstwy. Po zapisaniu zmodyfikowanego pliku należy powrócić do projektu w programie Maya i kliknąć przycisk Reload File Texture, co spowoduje natychmiastowe zastosowanie zmian w modelu. Można nawet wyświetlić jedynie określoną warstwę, a nie całą, złożoną teksturę.

Obsługiwane są praktycznie wszystkie właściwości warstw.

Możliwe jest użycie warstw Type, masek i warstw korekcyjnych. Wprawdzie nie można uzyskać dostępu do tych funkcji bezpośrednio w Mayi, ale spłaszczona wersja pliku wielowarstwowego wygląda dokładnie tak samo jak w Photoshopie.

Co ciekawe, można nawet uzyskać dostęp do kanałów alpha. Menu w atrybutach węzła pozwala wybrać taki kanał (może być wiele takich kanałów), który zostanie następnie zastosowany jako maska przezroczystości.

Alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do importu plików PSD jest przygotowanie ich bezpośrednio w Mayi.

Pliki PSD można przekonwertować do shaderów warstwowych Mayi. Każda warstwa staje się oddzielnym węzłem.

Pliki PSD można przekonwertować do shaderów warstwowych Mayi. Każda warstwa staje się oddzielnym węzłem.

Tekstury PSD można tworzyć za pomocą trójwymiarowych narzędzi malarskich. Każdy kanał jest zapisywany jako warstwa pliku.

Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ gotowy plik PSD można przekonwertować do shadera warstwowego Mayi.

Programiści znacznie ulepszyli sposób wyświetlania gotowego materiału. Odnosi się to szczególnie do widoku OpenGL z teksturami. Wybranie opcji High Quality Shading pozwala renderować sceny z praktycznie końcową jakością dzięki wykorzystaniu standardu OpenGL. Niestety, funkcja ta nie współpracuje ze wszystkimi kartami graficznymi. W naszym przypadku problemy wystąpiły z kartą ATI. Wyrenderowany widok nie był wyświetlany, choć w panelu dostępne były opcje "transparent shadow maps" i "occlusion culling".

Tworzenie postaci

Funkcja miękkiej modyfikacji pozwala rzeźbić powierzchnie. Nie trzeba jednak dokonywać zaznaczenia - wystarczy kliknąć i przeciągnąć myszą.

Funkcja miękkiej modyfikacji pozwala rzeźbić powierzchnie. Nie trzeba jednak dokonywać zaznaczenia - wystarczy kliknąć i przeciągnąć myszą.

Funkcje tworzenia i animowania postaci znacząco ulepszono w wersji 6. programu. Edytor Trax został poważnie zmodyfikowany, dzięki czemu ma lepszy wygląd, a jego obsługa jest łatwiejsza i bardziej intuicyjna. Edytor przypomina teraz podobne narzędzia do edycji nieliniowej, jakie można znaleźć w innych aplikacjach z firm Kaydara i Softimage.

Wygodną nowością jest możliwość włączania, wyłączania i blokowania ścieżek za pomocą przycisków znajdujących się obok każdej ścieżki klipu. Ułatwia to znacznie projektowanie w przypadku dużej liczby klipów.

W edytorze Trax dostępna jest również obsługa dźwięku, co ułatwia synchronizację ruchu ust.

Trax obsługuje także wyrażenia (Expressions) i ograniczenia (Constraints), dzięki czemu stanowi uniwersalne narzędzie do tworzenia animacji dla użytkowników Mayi.

Warto wspomnieć o dwóch dodatkowych funkcjach.

Użytkownicy wersji Unlimited mogą stosować nowe funkcje tworzenia futra i włosów. Dostępny jest specjalny tryb rysowania brwi i rzęs.

Użytkownicy wersji Unlimited mogą stosować nowe funkcje tworzenia futra i włosów. Dostępny jest specjalny tryb rysowania brwi i rzęs.

Jedną z nich jest możliwość przenoszenia danych animacji między różnymi postaciami dla ich wielokrotnego użycia. Z kolei funkcja Motion Redirection pozwala na przekształcanie już istniejącej animacji w wielu różnych kierunkach. Remapowanie jest możliwe dzięki nowemu panelowi Character Mapper, który pozwala definiować powiązania między łączeniami postaci źródłowej i docelowej.

Kolejna forma zniekształcania będzie szczególnie przydatna w przypadku danych pochodzących z przechwytywania ruchu lub z symulacji. Funkcja ta nosi nazwę Lattice Deform Keys i pozwala na użycie specjalnej obwiedni do skalowania danych klatki kluczowej obiektu w edytorze Graph Editor.

Funkcja przypomina podobne narzędzia dostępne w innych aplikacjach 3D, ale jej obsługa jest dość skomplikowana.

Można się zastanawiać, dlaczego w przeciwieństwie do firmy XSI, Alias nie zdecydował się na użycie pojedynczej krzywej obwiedni - jest to z pewnością prostsze rozwiązanie. Programiści zapewnili lepszą integrację opcji Mental ray, która staje się podstawowym narzędziem renderowania dla użytkowników Mayi, a wprowadzone ulepszenia są naprawdę istotne.

Teraz w programie pojawiła się również obsługa renderowania typu Interactive Photorealistic Rendering (IPR).

Funkcja oświetlenia opartego na obrazie jest już dostępna w programie Maya 6. Alias jest jednym z ostatnich producentów wprowadzających tę funkcję. Do obsługi plików HDR służy specjalny węzeł Image Based Lighting, który jest wybierany w sekcji Render Globals. Po załadowania takiego pliku mapa jest wyświetlana w specjalnym środowisku, wyłącznie w czasie renderowania, aby nie zakłócać optymalizowania funkcji renderowania Mental ray.

Należy zwrócić jednak uwagę, że próba wyświetlenia obrazu OpenGL z załadowanym plikiem HDR w systemie Mac OS X na komputerze Power Mac z dwoma procesorami G4 powoduje znaczne spowolnienie pracy systemu, nawet po przełączeniu do trybu szkieletu. Dobrze chociaż, że dostępna jest możliwość renderowania w trybie HDRI. Jakość obrazu w trybie Final Gather jest bardzo dobra, a liczba artefaktów minimalna. Również szybkość renderowania jest akceptowalna.

Inne ulepszenia funkcji Mental ray obejmują możliwość użycia rozmytej przezroczystości i odbić jako atrybutów najwyższego poziomu.

Dostępne są narzędzia wizualizacji Photon i Final Gather, funkcja Shader Glow i renderowanie konturów.

Użytkownicy wersji Unlimited mają do dyspozycji dodatkowe opcje, takie jak możliwość renderowania za pomocą funkcji Mental ray.

Oznacza to możliwość użycia futra w scenach zawierających odbicia i przezroczystość.

Nieograniczone efekty

W nowej wersji programu dostępny jest zbiór przydatnych narzędzi i opcji, takich jak narzędzie Soft Modification, które umożliwia przeciąganie punktów i wielokątów za pomocą magnesu. Edycja w trybie deformacji tworzy historię, która może być później animowana.

Przesunięcie deformatora może się zmieniać w zależności od tekstury pokrywającej powierzchnię; można również użyć interfejsu malowania Artisan. Pozwala to uzyskać efekty różnego rodzaju. Interfejs Artisan w wersji Unlimited zapewnia nowy tryb malowania Hair, który służy do tworzenia rzęs i brwi. W funkcjach Subdivision Surface i Smooth Proxy pojawiły się gorące klawisze, które pozwalają ukryć lub wyświetlić klatkę.


Zobacz również