Mediator 9

Do zbudowania aplikacji multimedialnej potrzeba dobrego pomysłu, projektu, zbioru grafik, klipów wideo i tekstów oraz programu, który wszystkie elementy połączy w całość.

Do zbudowania aplikacji multimedialnej potrzeba dobrego pomysłu, projektu, zbioru grafik, klipów wideo i tekstów oraz programu, który wszystkie elementy połączy w całość.

Mediator 9 umożliwia przygotowanie efektownej aplikacji multimedialnej na krążek CD lub w technologii Adobe Flash.

Mediator 9 umożliwia przygotowanie efektownej aplikacji multimedialnej na krążek CD lub w technologii Adobe Flash.

Mediator 9 to stosunkowo mało znane narzędzie służące do prostego tworzenia w trybie graficznym aplikacji multimedialnych. Rozwiązanie nie dorównuje wszechstronnością typowym środowiskom programistycznym, ale może okazać się sposobem na szybkie projektowanie nieskomplikowanych aplikacji, tym bardziej, że nie wymaga znajomości programowania.

Początek pracy z Mediatorem 9 to wybranie rodzaju projektu: przeznaczonego do publikacji na CD, aplikacji w Adobe Flash lub strony WWW. Największe możliwości daje program przeznaczony na krążek; opcje flashowe lub strony WWW są nieco ograniczone funkcjonalnie.

Kolejny krok to wybór rodzaju okna: do dyspozycji mamy tryb pełnoekranowy lub typowe okno aplikacji do Windows (o rozmiarach 800x600 lub 1024x768 pikseli). W wypadku aplikacji we Flash lub strony WWW można wybrać rozmiar dopasowany do wyświetlenia w przeglądarce internetowej w rozdzielczości ekranu 800x600 lub 1024x768, a także ustawić własne rozmiary okna.

Na uwagę zasługuje nowoczesny interfejs programu, wyraźnie wzorowany na pakiecie Microsoft Office 2007. Menu główne jest krótkie, a kliknięcie opcji powoduje wyświetlenie odpowiedniej wstążki z przyciskami. Operacje zapisu i odczytu plików można uruchomić, klikając okrągły przycisk w lewym górnym rogu. Początkowo aplikacja składa się wyłącznie z pojedynczego okna. W terminologii Mediatora 9 kolejne okna nazywane są stronami, a budowanie aplikacji sprowadza się do tworzenia stron, dodawania do nich tekstu, grafiki czy animacji i budowania nawigacji pomiędzy nimi. Wszystkie elementy tworzące kolejne części dodawane są za pomocą menu Insert. W oknie aplikacji mogą pojawić się kształty geometryczne, pole tekstowe, efektowny napis pełniący funkcję nagłówka lub tytułu, fotografie i rysunki, klipy wideo, a także obiekty Flash. Na stronie można umieść także pole z dokumentem HTML, przyciski, listy czy kontrolki ActiveX.

Uproszczone programowanie

W wypadku większości typowych aplikacji multimedialnych budowanych w Mediatorze 9 programowanie i pisanie skryptów jest ograniczone do niezbędnego minimum. Większość ustawień można uzyskać przez proste łączenie wydarzeń i przypisywanie odpowiednich reakcji na nie. Jak to wygląda w praktyce? Należy kliknąć wybrany element na stronie prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Events. Następnie w oknie Event on Object należy najpierw wybrać zdarzenie z pionowej listy po lewej stronie (np. Mouse Click) i przeciągnąć je do pustego pola w dolnej części. Następny krok to wybranie odpowiedniej akcji z poziomej listy na górze okna (np. Go To Page) i przeciągnięcie jej na ułożony przed chwilą element określający zdarzenie. Wygląd i działanie każdego składnika można także dopasować, wybierając z menu podręcznego opcję Properties. Pojawi się okno z licznymi właściwościami obiektu, od rozmiaru i położenia, przez kolor, wypełnienie itd. Wiele efektów można uzyskać, zmieniając wyłącznie właściwości elementu, np. podświetlenie przycisku po umieszczeniu na nim kursora myszy wymaga tylko wybrania odpowiednich obrazów dla stanu normalnego i podświetlonego.

W każdej chwili można uruchomić i przetestować projektowaną aplikację. W tym celu należy wybrać z menu opcję Review | Run document. Działanie pojedynczej strony aplikacji przetestujemy opcją Run Page. Po wprowadzeniu większych zmian do projektu warto natomiast użyć opcji Check Document - cała aplikacja zostanie sprawdzona pod kątem błędów w skryptach To działanie przypomina etap kompilacji kodu w tradycyjnych środowiskach programistycznych. Mediator 9 udostępnia też miniaturowego debugera, ale to narzędzie przyda się tylko w wypadku naprawdę skomplikowanych aplikacji.

Werdykt PCWK

Werdykt PCWK

Niestety, tak ciekawa aplikacja jak Mediator 9 dostępna jest tylko do kupienia przez Internet. Program nie jest sprzedawany w Polsce, nie można też liczyć na rodzime wsparcie techniczne.

Informacje: MatchWare

http://www.matchware.com

Cena: 600 dol.


Zobacz również