Microsoft Project 2002

Zdrowy rozsądek i odrobina kultury logicznej wystarczą, aby zaplanować osiągnięcie jakiegoś prostego celu, przydzielając zasoby i wyznaczając ścieżkę czasową zadania. Takie postępowanie zawodzi jednak przy bardziej złożonych projektach.

Zdrowy rozsądek i odrobina kultury logicznej wystarczą, aby zaplanować osiągnięcie jakiegoś prostego celu, przydzielając zasoby i wyznaczając ścieżkę czasową zadania. Takie postępowanie zawodzi jednak przy bardziej złożonych projektach.

Problem właściwego przebiegu realizacji projektu jest stary jak teoria organizacji - gwałtowny postęp techniczny i rosnąca złożoność przedsięwzięć wymusiły w XX wieku opracowanie naukowych metod ich realizacji. Dopiero dzięki powszechnej komputeryzacji zarządzanie projektami stało się rutyną, zaś dostępne narzędzia nie wymagają doktoratu z zarządzania i technik obliczeniowych.

Jednym z najbardziej popularnych pakietów biurowych jest Microsoft Project, dostępny od wielu lat także w polskiej wersji językowej. Przyjazne środowisko pracy i daleko idąca automatyzacja powodują, że budowa projektu, jego dynamiczne modyfikacje i precyzyjne raportowanie stały się dostępne dla przeciętnego pracownika biura. Prawdziwą wartość, stanowi raczej określenie wszystkich niezbędnych dla modelu parametrów technicznych i ekonomicznych, co wymaga solidnej wiedzy ekonomicznej czy inżynierskiej z rozmaitych dziedzin - nie sposób przecież brać z sufitu dane o pracochłonności jakiejś dokumentacji czy czasie schnięcia wylanego betonu, bo tak zbudowany projekt nie byłby wart funta kłaków. Mając wystarczającą wiedzę fachową, dane tego rodzaju możemy "zapakować" w szkielet projektu, posługując się narzędziami Projectu.

Microsoft Project umożliwia tworzenie bardzo złożonych projektów, a nawet wielu jednocześnie.

Microsoft Project umożliwia tworzenie bardzo złożonych projektów, a nawet wielu jednocześnie.

Punktem wyjścia do modelu jest, oczywiście cel który zamierzamy osiągnąć w określonym czasie za pomocą zadań składowych. Zadania te mogą być ze sobą logicznie powiązane - stosunkiem nadrzędności, wynikania czy czasowym. Organizacja dysponuje niezbędnymi zasobami, które przydziela do zadań. Wszystko dzieje się w ramach zdefiniowanych dla projektu, zadań i zasobów kalendarzy, które osadzają projekt w ramach czasowych. Równolegle do wartości rzeczywistych funkcjonują także wartości finansowe, które są istotnymi parametrami projektu.

Efektem poprawnie skonstruowanego modelu projektu jest precyzyjny obraz jego czasowego przebiegu oraz wszelkich pojawiających się napięć, które sygnalizują konieczność modyfikacji modelu - realokacji zasobów, modyfikacji kosztów czy zmiany czasu trwania zadań i całego projektu, także w trybie badania warunków "co - jeśli". "Rdzeniem kręgowym" jest tzw. ścieżka krytyczna, pokazująca minimalny czas trwania projektu. Jeśli organizacja prowadzi więcej projektów, MS Project umożliwia właściwe zbilansowanie wspólnych zasobów. Wszystkie elementy projektu mogą być w rozmaity sposób śledzone i raportowane, co daje kontrolę nad jego rzeczywistym przebiegiem i możność iteracyjnego dochodzenia do właściwej postaci w miarę postępu realizacji i zmieniającego się układu warunków.

Warto zauważyć, że choć najprostsza, jednostanowiskowa wersja pakietu (Standard), doskonale się sprawdza w prostszych zastosowaniach (np. w mniejszych firmach i instytucjach), dostępne są też dwie inne. Professional jest przeznaczona do współpracy z wersją Server i umożliwia grupową pracę nad projektami, natomiast Server jest wersją integrującą się z innymi programami serwerowymi firmy - umożliwia przechowywanie i centralne zarządzanie wszystkimi informacjami, co ma istotne znaczenie w pracy grupowej. Istnieje też interfejs WWW do serwera Projectu.

W dużych organizacjach współpraca wielu osób jest wymuszana liczbą i złożonością projektów, stąd tak ważne są narzędzia umożliwiające sprawną kooperację.

Warto zauważyć, że opanowanie tego rodzaju narzędzia nie tylko daje konkretną "sprawność", ale i ma walor edukacyjny polegający na uświadomieniu użytkownikowi, na czym polega logika dowolnego projektu - cel, struktura, zasoby, ograniczenia, przebieg czasowy.

Informacje APN Promise, http://www.promise.com.pl

Cena 2509 zł


Zobacz również