Microsoft: dzień kobiet bez biuletynu

Użytkownicy systemów Windows, którzy czekają z niecierpliwością na każdy drugi wtorek miesiąca na zbiorczy biuletyn bezpieczeństwa Microsoftu, w marcu się rozczarują. Na najbliższy wtorek, 8 marca, nie przewidziano do publikacji żadnych nowych biuletynów.

Zgodnie z systemem Microsoft Security Bulletin Advance Notification, którego zadaniem jest pobieżne informowanie użytkowników o zawartości zbliżającego się biuletynu bezpieczeństwa, wiemy już, że w tym miesiącu takowego biuletynu de facto nie będzie. Na stronie internetowej Microsoftu pojawiła się informacja następującej treści:

"On March 8th, 2005 the Microsoft Security Response Center is planning to release no new security bulletins" (na dzień 8 marca 2005 roku, centrum Microsoft Security Response nie planuje publikowania żadnych nowych biuletynów bezpieczeństwa).

Zobacz również:

Warto przy tej okazji przypomnieć, iż ubiegły miesiąc był rekordowy pod względem ilości opublikowanych biuletynów bezpieczeństwa, od czasu wprowadzenia przez Microsoft polityki comiesięcznych, zbiorczych biuletynów. Piszemy o tym więcej w tekście: "Microsoft: 16 dziur, 12 poprawek".

Co ciekawe, według ostatnich statystyk ekspertów ds. bezpieczeństwa z duńskiej firmy Secunia, ponad 30% znanych już 'dziur' w przeglądarce Internet Explorer 6, pozostaje nadal nie załatane.

Więcej informacji:

Microsoft Security Bulletin Advance Notification

Secunia


Zobacz również