Mistrzowie Flasha

Projektantów stron WWW nie zadziwia już ciągle zmieniająca się technologia. Rewolucjonizuje ona metody realizacji ich artystycznych i technicznych aspiracji oraz to w jaki sposób użytkownicy oglądają efekty ich pracy.

Projektantów stron WWW nie zadziwia już ciągle zmieniająca się technologia. Rewolucjonizuje ona metody realizacji ich artystycznych i technicznych aspiracji oraz to w jaki sposób użytkownicy oglądają efekty ich pracy.

Jeszcze nie tak dawno większość twórców zmagała się z ramkami, 256 kolorami i stale zmieniającymi się przeglądarkami. Wtedy pojawił się FutureSplash, który znacznie usprawnił ich pracę i całkowicie zmienił rzeczywistość. Macromedia szybko odkryła spore możliwości tego początkowo prostego pakietu animacyjnego, nabyła więc to oprogramowanie i na jego bazie powstał Flash. Dzięki możliwościom Flasha, twórcy stron WWW wzbogacili swój przekaz łącząc grafikę statyczną z elementami interaktywnymi.

Dzisiejsza sieć rozwinęła się do takiego samego poziomu komunikacji, jak strony magazynu papierowego, teledysku czy widowiska telewizyjnego. Na rozwój bogatej w media sieci miała też wpływ rosnąca moc procesorów i coraz szybsze, szerokopasmowe połączenia z Internetem. Dzięki nim mogły powstać narzędzia do tworzenia bogatych stron, takie jak Macromedia Generator 5.

Wraz z dodaniem różnych coraz bardziej skomplikowanych elementów skryptowych w Action Sets - teraz zwanych Actionscriptami - i tysiącem wbudowanych komend XML, interaktywne możliwości Flasha wydają się nieskończenie wielkie.

Animacje we Flashu 5 mogą być dynamicznie zarządzane i uaktualniane. Zmienne wartości mogą być ustanawiane, oceniane i wprowadzane w animację Flasha lub do skryptu, który rezyduje na serwerze webowym. W związku z coraz większym popytem na sieć - tak twórców, jak i odbiorców - technologie łączą się tworząc rozwiązania międzyplatformowe. W przyszłości integracji ulegną technologie takich aplikacji, jak Allaire ColdFusion i Macromedia Flash oraz Macromedia Generator, by udostępniać zawartość webową na żądanie końcowych odbiorców. Interaktywne elementy 3D przeżywają drugą młodość dzięki staraniom społeczności 2D Flash. Po latach ręcznej obróbki elementów trójwymiarowych w programach Adobe Illustrator i Macromedia FreeHand, firmy takie jak Idea-works z ich Vecta3D, Electric Rain ze Swift3D oraz David Gould z Illustrate sprawiły, że jest możliwa konwersja z aplikacji 3D Studio i tworzenie obiektów trójwymiarowych do wykorzystania we Flashu - a wszystko to wzbogaca projekt. Ponadto Flash na nowo podszedł do wykorzystania obiektów opartych na technologii JavaSkryptu. Twórcy niemieckiego serwisu ( www.designassembly.de) skutecznie stworzyli własny sposób odtwarzania 3D, kodując wszystko we Flashu. Coraz częściej Flash nie stanowi już tylko wypełnienia strony i sposobu na dodawanie dynamicznych elementów do serwisu WWW. W połączeniu z językami skryptowymi, takimi jak XML, staje się potężną aplikacją - wykracza daleko poza ramy przeglądarki.

- Użyliśmy XML-a do dynamicznego uaktualniania zawartości. XML daje dużą elastyczność w obsłudze informacji w przewidywalny, wiarygodny sposób, niezależny od programu, w którym kreujemy serwis. To w głównej mierze nas pociąga w otwartym standardzie XML - powiedział Tom Elsner z Artificial Environment, firmy, która stworzyła wirtualny plac zabaw w Internecie zwany AE Shor (www.ae-shorts.com).

Ważne, że nowe technologie otwierają wiele możliwości konwergencji i dostarczania zawartości dla mediów niezależnych od platformy, takich jak przenośne PDA, telefony komórkowe, cyfrowa telewizja i Internet.

Żeby sprostać wymaganiom, a także odejść od typowego wzorca stron prostych, nowa generacja twórców i programistów rozpoczęła rewolucję.

- Coraz częściej obserwujemy projektantów, korzystających z kodu i traktujących go jako wizualne narzędzie. "w kod będzie odgrywał ważną rolę w tworzeniu nowych możliwości interakcji - mówi Brendan Dawes, dyrektor kreatywny Magnetic North z Manchesteru.

- To "tworzenie z kodem" umożliwia myślenie na wiele nowych sposobów i elastyczne tworzenie interaktywnych projektów. Ta opcja jest niezbędna przy osiąganiu zadziwiających, złożonych efektów w budowaniu elementów interfejsu użytkownika na lepszym poziomie interakcji.

Projektanci traktują technologię jako doskonałe pomocne narzędzie. Używają jej do eksploracji, by osiągnąć żądaną estetykę. www.johnmarksorum.com jest dobrym przykładem wykorzystania języka skryptów do uzyskania doskonałej komunikacji z widzem poprzez wizualną obsługę. www.praystation.com wykorzystuje tę technologię do tworzenia interesującego interaktywnego designu - dodaje Kim Granlund z Razorfish.

Porady EKSPERTÓW FLASHA

Ile razy przygotowywałeś stronę czy system nawigacji, który wjeżdżał na ekran lub wyjeżdżał i miał podobny lub identyczny wygląd dla każdego elementu? Przy wcześniejszych wersjach Flasha musiałeś powielać tę animację wiele razy, zwiększając rozmiar pliku. W wersji 5. możesz to obejść przez wykorzystanie zmiennych (Variables). Koncepcja jest prosta, zamiast posiadania pięciu czy sześciu wersji tej samej animacji, uzyskujesz jedną animację z jednym zmiennym skryptem nawigacyjnym. Żeby wykorzystać ten system, musisz stworzyć punkty startowe dla każdej nazwanej sekcji. Aby tego dokonać, wybierz ramkę i wprowadź nazwę etykiety w "Frame Panelu". Powtórz to dla każdego punktu końcowego. Teraz musisz dodać działania do guzików (button) i oś czasu. Muszą one zawierać:

1. Ustawienia przykładowej zmiennej (Variable) - żeby dodać wartość zmiennej dla guzika musisz:

* wybrać Button,

* otworzyć Actions Panel,

* wybrać "Actions Folder" i kliknąć "Set Variable",

* wprowadzić nazwę dla zmiennej w Variable - jest to globalny spinacz, przechowujący informację o nawigacji - w moim przypadku nazwałem go jumper,

* wprowadzić nazwę dla "Markera", który chcesz, by był odtwarzany jako główny pilot (etykiety stworzyłeś wcześniej).

2 Każ głównemu pilotowi, aby rozpoczął przejście animacji i rozpoczął odtwarzanie.

3. Wskaż koniec przejścia animacji na etykiecie określonej przez zmienną.

* Wybierz GoTo z Basic Actions Folder i zaznacz Expression z listy, następnie wprowadź nazwę dla zmiennej w okienku Frame. To umożliwi kontrolę głównego pilota przez zmienną i będą mniejsze rozmiary plików, a także mniej pocięte osie czasu.

Ben Adams, online multimedia production manager, Matinée Sound and Vision


Zobacz również