Muzyczna rozgrywka

Zgranie utworów z płyty CD, przygotowanie listy odtwarzania czy w końcu zapis plików na krążku nie są już dziś trudne. Sprawdźmy, jak radzą sobie z tym dwaj giganci w branży multimedialnych odtwarzaczy.

Zgranie utworów z płyty CD, przygotowanie listy odtwarzania czy w końcu zapis plików na krążku nie są już dziś trudne. Sprawdźmy, jak radzą sobie z tym dwaj giganci w branży multimedialnych odtwarzaczy.

Programowe odtwarzacze multimedialne to już dziś zupełnie inne programy niż jeszcze kilka lat temu. Winamp z prostej aplikacji do słuchania muzyki przeobraził się w potężny program do zarządzania dużymi kolekcjami muzycznymi, oferując ogromny pakiet dodatkowych narzędzi, modułów wizualizacyjnych, wtyczek oraz skórek. Podobną drogą poszli twórcy Windows Media Player, który z wersji na wersję otrzymywał kolejny pakiet nowych funkcji i usprawnień. Dochodzimy do momentu, w którym obie aplikacje stają do konfrontacji. Po jednej stronie Winamp 5.1 Surround Edition, a po drugiej Windows Media Player 10. Który wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko?

Co można i jak można

Ostatnia wersja odtwarzacza Windows Media Player to mocny zawodnik

Ostatnia wersja odtwarzacza Windows Media Player to mocny zawodnik

W ramach warsztatu na kolejnych stronach pokażemy zakamarki obu odtwarzaczy i sposoby, w jaki wykonują określone operacje. Na przykładzie zaprezentowanych zadań będziesz miał okazję przyjrzeć się bliżej wykorzystanym przez nas parametrom i prześledzić możliwości. Co warte uwagi, w obu aplikacjach zastosowano ciekawe rozwiązania automatyzujące tworzenie list odtwarzania. Najnowsza edycja Winampa oferuje wbudowaną technologię firmy Predixis o nazwie MusicMagic, która analizuje charakterystykę akustyczną nagrania i dobiera podobne pliki z biblioteki. Podczas pierwsze-go uruchomienia modułu ten musi przeanalizować wszystkie nagrania w twojej bibliotece.

Zależnie od jej rozmiarów oraz wydajności komputera może to chwilę potrwać, ale proces nie angażuje wielu zasobów i może się odbywać w tle. W jego trakcie przetworzone pliki uzyskują specjalny status Mixable, co oznacza, że zostaną uwzględnione podczas automatycznego tworzenia kompilacji.

Windows Media Player broni się automatycznymi listami odtwarzania, które po zdefiniowaniu określonych kryteriów uaktualniają się automatycznie podczas każdego ich uruchamiania. Możesz między innymi określić gatunek wykonywanej muzyki, jakość plików, datę ich dodania do biblioteki, datę ostatniego odtworzenia, a także słowa kluczowe, które pojawiają się w nazwie. Ponadto masz możliwość ograniczenia całkowitego rozmiaru muzycznej kolekcji albo liczby plików na automatycznej liście odtwarzania. Konfigurowanie automatycznych list odtwarzania przypomina trochę definiowanie reguł wiadomości w programie pocztowym.

Najnowsza odsłona odtwarzacza Winamp. Pod względem popularności zostawia swoich konkurentów daleko w tyle

Najnowsza odsłona odtwarzacza Winamp. Pod względem popularności zostawia swoich konkurentów daleko w tyle

Zdecydowaliśmy się ponadto poruszyć kwestię kopiowania nagrań audio z nośników CD i ich konwersji na pliki muzyczne w bibliotece, a także sytuacji odwrotnej, czyli zapisywania lokalnych zasobów dźwiękowych na krążki. Obie aplikacje nie wymagają używania zewnętrznego narzędzia do nagrywania muzyki. Ważne jest jednak odpowiednie ustalenie prędkości zapisu. Warto przy tej okazji dodać, że konwersja plików na format do nagrania na płycie audio obniża ich jakość. Pamiętaj o tym, wybierając ten parametr w ustawieniach obu odtwarzaczy.

Różnice i podobieństwa

Najnowsza wersja Winampa oferowana jest w trzech wariantach: uszczuplonej edycji Lite dla zwolenników tego narzędzia bez zbędnych gadżetów, Full - pełnej, lecz nadal bezpłatnej, oraz Pro - płatnej i wyposażonej w dodatkowe opcje (m.in. obsługi formatu MP3 podczas konwersji nagrań audio z płyt oraz możliwości 48-krotnej prędkości zapisywania muzyki na noś-niku CD). Windows Media Player 10 niezmiennie udostępniany jest w jednej, bezpłatnej wersji do pobrania ze strony Microsoftu. Przy tej okazji warto również wspomnieć o coraz powszechniej wykorzystywanym systemie kontroli praw autorskich DRM (ang. Digital Rights Management). System ten znacznie ogranicza swobodę korzystania z pliku (odtwarzania, przesyłania do kompatybilnych urządzeń czy nagrywania na płyty CD). Odtwarzacz Microsoftu bez problemu poradzi sobie z plikami WMA zabezpieczonymi systemem DRM, które na przykład kupisz w interne-towym sklepie muzycznym. W tej kwestii Winamp wraz z formatem MP3 pozostają nadal w tyle. Próby odtworzenia nagrania zaopatrzonego w DRM kończą się fiaskiem, bo w Winampie brak systemu kontroli licencji, niezbędnego do prawidłowego odtworzenia takiego pliku. Zachęcamy cię do grzebania w ustawieniach obu tych programów i analizowania różnic oraz podobieństw. W ten sposób sam zdecydujesz, kto jest zwycięzcą.

<hr size="1" noshade>

1. Masz zapewne w swojej kolekcji nagrania na płytach CD, które chciałbyś przenieść na twardy dysk komputera, a następnie do przenośnego odtwarzacza audio. Możesz w tym celu użyć funkcji Rip. Bezpłatna wersja aplikacji Winamp 5.1 Surround Edition pozwala ci teraz na konwersję plików audio z 8-krotną prędkością, do formatu aacPlus, AAC i WMA (format MP3 wymaga płatnej wersji Winampa - Pro). Na ilustracji widać, że uruchomiliśmy konwertowanie z poziomu biblioteki Media Library, po wybraniu napędu z płytą CD na liście po lewej stronie. Przycisk Rip Options pozwala na wybranie docelowego formatu pliku, jego jakości oraz miejsca przechowywania.

2. Niezwykle ważnym etapem konwersji nagrań audio z płyt CD jest wybranie odpowiedniego kodeka i jakości końcowej takiego pliku. Dokonasz tego na odpowiedniej karcie okna Winamp Preferences. Z biblioteki bezpośrednio do niego przeniesie cię polecenie Rip Options. Na pierwszej karcie ustalasz format (WMA, aacPlus, AAC) i jego jakość. Druga posłuży ci do określenia prędkości zgrywania ścieżek audio z płyty CD.

Na trzeciej ustalisz docelowy katalog na skonwertowane pliki. Dodatkowo możesz sobie zażyczyć utworzenia osobnej listy odtwarzania dołączonej do zgranej kolekcji. Do tego celu służy ostatnia z kart.

3. W przeciwieństwie do odtwarzacza Winamp, Windows Media Player 10 wymaga skorzystania z odpowiedniej karty w ustawieniach programu, przed rozpoczęciem zgrywania utworów audio z płyty CD i konwersji ich na pliki. Panel opcji znajdziesz, klikając niewielki przycisk na górnym pasku i w rozwijanym menu Narzędzia. W panelu wybierz kartę Zgraj muzykę. Ustalisz tam miejsce na skonwertowane pliki, ich format (WMA, WMA o zmiennej szybkości transmisji bitów, WMA bez kompresji lub MP3), a także jakość (regulujesz ją suwakiem w dole ekranu). Pod suwakiem podawany jest orientacyjny rozmiar katalogu z przekonwertowanymi plikami.

4. Gdy etap konfiguracji masz już za sobą, pozostaje ci przejść do głównego okna odtwarzacza Windows Media Player 10, włożyć nośnik do napędu i wybrać na karcie Zgraj poszczególne utwory z płyty CD do skonwertowania. Wykorzystanie niewielkiego kwadratowego pola nad listą umożliwia zaznaczenie wszystkich nagrań na danym krążku. Możesz na bieżąco obserwować status kopiowania i konwersji, a w razie potrzeby zatrzymać go przyciskiem na górze. Na dole widnieje informacja o ogólnej liczbie utworów przeznaczonych do skopiowania, a także katalog docelowy, w którym znajdą się pliki po konwersji. Łatwo rozróżnisz pliki przetworzone oraz oczekujące.

5. Jeśli chcesz zapamiętać układ utworów na liście odtwarzania, możesz ją zapisać w formacie M3U lub PLS. Największe możliwości tworzenia listy odtwarzania zapewnia biblioteka Winamp Library. Znajdziesz tam sekcję Playlists. Możesz tworzyć nowe, importować już istniejące, przenosić aktualnie utworzone listy z okna Playlist Editor, a także importować

je z określonego katalogu. Przycisk Manage Playlists oferuje dodatkowe możliwości: nagrywanie plików utworzonej uprzednio listy na płytę CD, przenoszenie listy do okna Playlist Editor, gdzie nastąpi jej odtworzenie, a także eksport do pliku M3U lub PLS.

6. W odtwarzaczu Winamp 5.1 Surround Edition wprowadzono ciekawe rozwiązanie firmy Predixis o nazwie MusicMagic do tworzenia list odtwarzania. System analizuje charakterystykę akustyczną nagrań z biblioteki i na ich podstawie samodzielnie tworzy listy odtwarzania składające się z maksymalnie dwudziestu podobnych pozycji. Podczas pierwszego uruchomienia modułu użyj przycisku Start Processing. Gdy program przetworzy wszystkie pliki, uzyskają one status Mixable. Wystarczy, że wybierzesz jeden plik z takim statusem i następnie opcję MusicMagic Mix, a natychmiast zostanie utworzona nowa lista odtwarzania dostosowana do wybranego uprzednio pliku.

7. Windows Media Player 10 nie byłby w pełni funkcjonalnym narzędziem, bez funkcji list odtwarzania.

Jeśli chcesz utworzyć listę, przejdź do karty biblioteki plików. W oknie po lewej stronie znajdziesz zapisane już i domyślnie utworzone listy. Własną utworzysz na pasku po prawej stronie. Wybierz przycisk Lista teraz odtwarzanych, a znajdziesz tam polecenie Nowa lista. Następnie z rozwijanego panelu wybierz opcję Nowa lista odtwarzania. Po wybraniu i przeciągnięciu myszą nagrań na listę skorzystaj z polecenia Zapisz listę odtwarzania jako, podając odpowiednią nazwę oraz format (M3U,WPL lub ASX).

8. Jeśli nudzi cię już ręczne konstruowanie kolejnych list odtwarzania, posłuż się funkcją Automatycznych list odtwarzania w Windows Media Player 10. W widoku biblioteki odszukaj w lewym oknie pozycję o tej nazwie. Znajdziesz tam kilkanaście domyślnie zaprogramowanych list. Aby utworzyć nową listę, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Nowa. Zobaczysz okno kreatora listy, w którym ustalasz kryteria (gatunek, jakość, czas trwania, słowa kluczowe) i dodajesz odpowiednie filtry. Na tej podstawie program wybierze z biblioteki pliki spełniające określone kryteria. Lista będzie automatycznie aktualizowana.

9. Oczywiście za pomocą odtwarzacza Winamp 5.1 Surround możesz również wykonać operację odwrotną do kopiowania nagrań z krążka CD i zapisania ich w pliku. Zasoby w postaci plików muzycznych bez problemu zapiszesz w postaci nośnika audio. Jeśli w panelu Playlist editor skorzystasz z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) i wybierzesz z niego polecenie Send to, a następnie CD Burner, dodasz określony plik do listy utworów przeznaczonych do nagrania. Aby skorzystać z modułu do nagrywania plików na krążku audio, musisz otworzyć bibliotekę Media Library. Tam uruchomisz zapis. Pamiętaj o skonfigurowaniu prędkości nagrywania.

10. Po włożeniu czystej płyty do napędu i umieszczeniu wszystkich plików na liście możesz zapisać nagranie. Zwróć uwagę na informacje na górze ekranu, dotyczące pojemności nośnika, ilości wykorzystanego miejsca oraz liczby ścieżek. Po wybraniu przycisku Burn zobaczysz dodatkowe okno, pokazane na ilustracji.

Określasz w nim prędkość zapisu nośnika (w bezpłatnej wersji Winampa najwyżej 8x). Możesz także zabezpieczyć się przed błędem niedopełnienia bufora Enable Burn-proof mode oraz przetestować sprawność systemu przed ostatecznym nagraniem, zaznaczając dodatkowo opcję Test mode. Zostanie przeprowadzona specjalna symulacja.

11. W Windows Media Player 10 nagrywanie płyty audio z zasobów muzycznych zgromadzonych na twardym dysku wymaga przejścia do karty Nagraj. Możesz ją wyświetlić, nawet nie mając jeszcze zasobów wybranych do zapisania. Przycisk Edytuj listę odtwarzania pozwoli ci na dodanie plików znajdujących się w twojej bibliotece. Ekran Edytowanie listy odtwarzania podzielony jest na dwa okna: po lewej stronie masz wszystkie pliki z biblioteki, a po prawej listę nagrywania. Znajdziesz tam również utworzone listy. Wystarczy kliknąć pozycję w bibliotece, aby została dodana do listy. Przyciskami na dole możesz zmieniać na niej kolejność utworów.

12. Na koniec pozostaje skonfigurowanie podstawowych parametrów zapisu plików muzycznych na nośniku CD. Na górze okna odtwarzacza po prawej stronie znajdziesz niewielki przycisk Wyświetl właściwości i ustawienia. Korzystasz w tym wypadku z wbudowanego w Windows XP mechanizmu zapisywania danych. Na karcie Nagrywanie najbardziej interesuje cię parametr szybkości nagrywania danych. Dzięki dodatkowej opcji, po zakończeniu procesu nagrywania tacka z płytą zostanie automatycznie wysunięta z napędu. Na drugiej karcie Jakość ustalasz poziom głośności, a także możliwość uzupełnienia zawartości o dodatkową listę odtwarzania w formacie M3U.


Zobacz również