Open Source zestawienie aplikacji

Zestawienie obejmuje 100 programów open source zamieszczonych na płycie DVD.

Zestawienie obejmuje 100 programów open source zamieszczonych na płycie DVD.

W kolumnie Rozmiar podana jest objętość pliku, natomiast w kolumnie Opis krótka charakterystyka programu. Na płycie znajdują się poszerzone informacje o programach i ich kody źródłowe. Opisane pozycje są oznaczone odpowiednim symbolem. Pozostałe znajdziesz na dołączonym krążku.


Zobacz również