Opłata audiowizualna: wszystko co powinieneś wiedzieć

Opłata audiowizualna na pewno zostanie wprowadzona. Będzie to opłata powszechna naliczana wraz z rachunkiem za energię.

Od dawna wiadomo, że tzw. opłata audiowizualna zastąpi abonament radiowo-telewizyjny. Dzisiaj wiemy już, że projekt tzw. dużej ustawy medialnej składający się z dwóch części (regulującej sposób wyłaniania władz i rolę nowych mediów publicznych oraz opisujące ich finansowanie) będzie gotowy za kilka dni i trafi do sejmu jako inicjatywa poselska. Dodatkowo dzięki wypowiedzi Krzysztofa Czabańskiego, wiceministra kultury, poznajemy kilka szalenie istotnych szczegółów tego rozwiązania. Powinniśmy się zapoznać z nimi wszyscy, ponieważ nowa opłata poza poza osobami, które będą z niej zwolnione, dosięgnie każdego Polaka.

Oto, co zakłada projekt dużej ustawy medialnej:

1. Opłata audiowizualna zostanie ustalona na poziomie 11-15 zł miesięcznie (Krzysztof Czabański zapowiada, że kwota ta będzie bliższa 11 zł)

Zobacz również:

2. Opłata audiowizualna będzie dopisywana do rachunku za prąd

3. Opłata audiowizualna będzie przeznaczana tylko na media publiczne

4. Opłata audiowizualna obowiązywać ma od 1 stycznia 2017 roku

Co się stanie, gdy nie zapłacimy wraz z rachunkiem za energię opłaty audiowizualnej? Dostawca energii powiadomi właściwy urząd skarbowy, który zajmie się jej egzekucją.

Aktualizacja: 22 kwietnia 2016 08:47

Złożony w sejmie projekt zakłada:

- opłatę audiowizualną w wysokości 15 zł miesięcznie

- pobierający ją dostawcy energii dostaną 20/30 groszy prowizji od każdej składki

- płacąc za cały rok z góry można uczestniczyć w loterii z nagrodami po 5 tys. zł

- zwolnieni z opłaty: osoby w wieku ponad 75 lat, z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, uprawnione do ryczałtu energetycznego i pobierające świadczenie opiekuńcze lub świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko


Zobacz również