PDF Transformer

  • kj,

Nowy program rosyjskiej firmy ABBYY pozwala na przekonwertowanie pliku PDF do łatwiej przetwarzalnego formatu.

Nowy program rosyjskiej firmy ABBYY pozwala na przekonwertowanie pliku PDF do łatwiej przetwarzalnego formatu.

PDF Transformer to jakby zubożona wersja świetnego produktu firmy ABBYY - FineReader. Pozwala tylko na rozpoznanie zawartości pliku PDF i zapisanie jej w postaci pliku tekstowego, Worda, Excela lub strony internetowej HTML.

W przypadku rozpoznawania do standardu Worda i Excela grafika z pliku PDF osadzana jest w dokumencie. Gdy tworzymy stronę internetową, grafika wyciągana jest do plików JPEG. We wszystkich przypadkach można ręcznie ustawić rozdzielczość wydobywanej grafiki.

Moduł rozpoznający tekst bazowany jest na programie FineReader - działa świetnie we wszystkich językach (włącznie z tymi egzotycznymi). Nie natrafiliśmy na żadne problemy związane z niedokładnością rozpoznawania tekstu. Zresztą tam gdzie jest to możliwe, program posiłkuje się ukrytymi często w plikach PDF warstwami z czystym tekstem.

Problemy, niestety, dość poważne, pojawiają się podczas analizy układu rozpoznawanego tekstu na stronie. Nie ma problemu z jednoszpaltowymi dokumentami, ale gdy w grę wchodzą dodatkowe szpalty i tabele, program zaczyna się gubić. I wynika to raczej z jego niedoskonałości, aniżeli niewybranego docelowego standardu - takie same błędy pojawiają się we wszystkich formatach plików (oczywiście oprócz tekstowego), zresztą podobne problemy ma macierzysty program - FineReader. Najczęściej poszczególne ramki z tekstem zachodzą na siebie lub przykrywają grafikę. Jeśli producentowi uda się dopracować tę funkcję, będzie to świetny program.

produkt PDF Transformer 1.0

producent ABBYY, http://www.abbyy.com

cena brutto 45 euro

konkurenci FineReader

kontakt AutoID, http://www.finereader.pl

za:

Bardzo duża dokładność rozpoznawania tekstu w wielu językach.

przeciw:

Problemy z rozpoznawaniem tabel i łamania wieloszpaltowego.


Zobacz również