Poradnik testera

Chcesz sprawdzić, jak wydajny jest twój komputer? Opisujemy, w jaki sposób sprawdzić wydajność komputera zgodnie z naszą procedurą testową.

Chcesz sprawdzić, jak wydajny jest twój komputer? Opisujemy, w jaki sposób sprawdzić wydajność komputera zgodnie z naszą procedurą testową.

Aby sprawdzić wydajność PC, wykorzystujemy programy umieszczone na płytce DVD lub płytce CD-ROM oznaczonej jako C. Uzyskane wyniki należy wpisać do tabelki zamieszczonej na płytce DVD lub krążku CD ROM oznaczonym jako C, by obliczyć wydajność komputera. A oto, jakie programy nadają się do testów komputera:

PC Mark 2002 - uruchamiamy po przywróceniu ustawień domyślnych karty graficznej.

3DMark 2001 SE - Przed uruchomieniem przywracamy domyślne ustawienia karty, a potem wyłączamy sprzętowe wygładzanie. Pierwszy test uruchamiamy przy standardowych ustawieniach programu. Drugi test uruchamiamy po zmianie rozdzielczości na 1280 x 1024, 32 bit. color w sekcji Display and CPU settings. Po zakończeniu testu wyłączamy program. Przechodzimy do ustawień karty graficznej i włączamy podwójne wygładzanie sprzętowe. Restartujemy komputer, włączamy program 3DMark 2001 SE i uruchamiamy test w rozdzielczość na 1280 x 1024, 32 bit color.

Efekty graficzne w Quake III ustawiamy zgodnie z załączanym screenem.

Efekty graficzne w Quake III ustawiamy zgodnie z załączanym screenem.

CodeCreatures Benchmark Pro - Przed uruchomieniem programu wyłączamy sprzętowe wygładzanie i restartujemy komputer. Uruchamiamy CodeCreatures Benchmark Pro w rozdzielczości 1024x768. Po zakończeniu testu należy nacisnąć klawisz Escape, a gdy pojawi się tablica z wynikami, spisujemy jedynie wartość z grupy Total w sekcji avg. numer of frames/sec. Czynność powtarzamy, zmieniając wcześniej rozdzielczość na 1280 x 1024. Zamykamy program i włączamy podwójne wygładzanie, po czym restartujemy komputer. Ponownie uruchamiamy CodeCreatures Benchmark Pro w rozdzielczości 1280 x 1024.

Unreal Tournament Demo - Przed uruchomieniem programu wyłączamy sprzętowe wygładzanie i restartujemy komputer. Uruchamiamy Unreal Tournament Demo i przechodzimy do ustawień graficznych (opcja Settings zakładka Video), gdzie wybieramy rozdzielczość 1024 x 768 i akceptujemy zmiany. W zakładce Details wszystkie efekty ustawiamy na maksymalną liczbę szczegółów. Wychodzimy z gry i przechodzimy do katalogu, w którym została ona zainstalowana (standardowo C:\ UT2003Demo). Następnie przechodzimy do podkatalogu C:\ UT2003Demo\Benchmark i uruchamiamy plik flyby-asbestos.bat. Po zakończeniu testu ponownie uruchamiamy Unreal Tournament Demo, zmieniamy rozdzielczość na 1280x1024, akceptujemy zmiany i zamykamy grę. Następnie uruchamiamy skrypt flyby-asbestos.bat, Włączamy podwójne sprzętowe wygładzanie i restartujemy komputer. Po uruchomieniu ponownie włączamy skrypt flyby-asbestos.bat. Wyniki spisujemy z utworzonego pliku tekstowego.

Do konsoli przechodzimy, naciskając tyldę (~).

Do konsoli przechodzimy, naciskając tyldę (~).

Quake III Demo - Przed uruchomieniem programu wyłączamy sprzętowe wygładzanie i restartujemy komputer. Uruchamiamy Quake III Demo i przechodzimy do ustawień graficznych (opcja Setup - System). Zmieniamy domyślne ustawienia Graphics Settings na High Quality, w opcji Video Mode zmieniamy rozdzielczość na 1024x768, pozostałe efekty ustawiamy zgodnie z obrazkiem. Akceptujemy zmiany i przechodzimy do trybu konsoli, wybierając na klawiaturze przycisk tyldy "~". W konsoli wpisujemy komendę timedemo 1, akceptujemy ją wciskając Enter, wpisujemy demo demo001, ponownie akceptujemy je klawiszem Enter, co uruchomi procedurę testową. Po zakończeniu testu przechodzimy w tryb konsoli (klawisz "~") i spisujemy wynik (FPS).

Ponownie przechodzimy do ustawień graficznych i zmieniamy rozdzielczość na 1280x1024, a następnie podobnie jak poprzednio uruchamiamy test w trybie konsoli. Po zakończeniu testu wychodzimy z programu i włączamy podwójne sprzętowe wygładzanie, po czym restartujemy komputer. Ponownie włączamy program testowy i uruchamiamy test w trybie konsoli.

Wyłączanie sprzętowego wygładzania

We właściwościach karty graficznej szukamy opcji "Ustawienia anty-aliasingu"(umiejscowienie tej opcji zależy od posiadanego sterownika oraz typu karty graficznej). W menu anty-aliasingu, wybieramy ustawienia ręczne i wyłączamy wygładzanie sprzętowe lub zaznaczamy opcję zezwalania sterowania anty-aliasingiem przez aplikacje. Jeżeli mamy taką możliwość, czynność tą powtarzamy zarówno w ustawieniach DirectX, jak i w OpenGL.

Włączanie sprzętowego wygładzania

Przechodzimy do ustawień karty graficznej, a następnie w opcjach sprzętowego wygładzania wybieramy ręczne ustawienia anty-aliasingu i ustawiamy go w trybie podwójnego wygładzania (x2.


Zobacz również