Portfele najlepsze w zarządzaniu

Zarządzanie informatyką jak portfelem projektów daje całościowy ogląd IT w każdej organizacji.

Zarządzanie informatyką jak portfelem projektów daje całościowy ogląd IT w każdej organizacji.

Pozwala ocenić każdą inwestycję w technologię pod kątem ryzyka i korzyści dla organizacji jako całości i pomaga nadać każdej takiej inwestycji priorytet. Okazuje się, że CIO, którzy praktykują tego rodzaju zarządzanie, wyciskają więcej korzyści z każdego zainwestowanego grosza. Z niedawnego badania przeprowadzonego przez InterUnity Group oraz amerykański magazyn CIO wynika, że wiodące firmy stosują takie zarządzanie. Ci liderzy rynkowi podchodzą do rozwiązań w obszarze IT bardziej selektywnie niż inni i potrafią finansować technologie i projekty z lepszym skutkiem, z większym pożytkiem dla swojej strategii biznesowej.

Najlepsze praktyki

Dwie trzecie CIO zarządza IT, traktując ją jako portfel projektów

Dwie trzecie CIO zarządza IT, traktując ją jako portfel projektów

Odchudzanie portfela

Formułujmy strategię w zakresie aplikacji, uwzględniając każdy poziom naszej organizacji i pamiętając o tym, że ma ona pomagać osiągać cele biznesowe. Hierarchizujmy potencjalne projekty w ramach ich portfela stosownie do przyjętych priorytetów biznesowych. Rezygnujmy z projektów uznanych za mało priorytetowe i przeznaczajmy zaoszczędzone w ten sposób środki na ważniejsze inicjatywy, aby przynosiły one lepszy zwrot z inwestycji. Wiele firm bierze sobie na tapetę zbyt wiele projektów w przekonaniu, że więcej projektów więcej da. W rzeczywistości efekt często bywa odwrotny. Przeciążenie zadaniami może wydłużyć cykl realizacji poszczególnych projektów i powodować większe marnotrawstwo środków.

Wiedzieć, w co inwestować

Powinniśmy preferować technologie usprawniające proces decyzyjny w naszej organizacji. Liderzy rynkowi inwestują więcej pieniędzy niż inni w aplikacje przydatne w podejmowaniu decyzji.

Planować z myślą o przyszłości

Twórzmy aktualizowany na bieżąco trzyletni obraz realizacji i wdrażania najważniejszych procesów i platform systemowych. W razie potrzeby modyfikujmy swoje plany w ciągu całego roku i nie czekajmy do ostatniej chwili, by potem w pośpiechu klecić awaryjne portfele na dwa czy trzy miesiące przed prognozą wykonania budżetu.

Tłumaczenie: Andrzej Lewandowski


Zobacz również