Poruszające narzędzia

Ożyw swoje trójwymiarowe postacie za pomocą najlepszych narzędzi do animacji. digit ocenia osiem najlepszych pakietów.

Ożyw swoje trójwymiarowe postacie za pomocą najlepszych narzędzi do animacji. digit ocenia osiem najlepszych pakietów.

Animacja postaci to jedna z najbardziej wymagających dziedzin w grafice 3D, ale może też dawać najwięcej satysfakcji. Wprawdzie animacja postaci w dużej mierze zależy od umiejętności artysty (choć kilka firm nie zgodziłoby się z tym wnioskiem), jednak potrzebne są narzędzia, które pomagają w procesie kreacji i ułatwiają techniczną stronę przygotowania postaci.

Kiedy mówimy o animacji postaci, natychmiast przychodzą na myśl trójwymiarowe prace widziane w filmach, telewizji i grach komputerowych. Animatorzy często zajmują się takimi zadaniami, ale każde z nich wymaga innego podejścia. I dlatego niektóre narzędzia 3D mogą lepiej pasować do animacji postaci w grach i innych mediach interaktywnych, a inne lepiej nadają się do przygotowania nieinteraktywnych (renderowanych) postaci do telewizji, filmów fabularnych czy wprowadzeń do gier.

Gry wymagają modeli o niskiej rozdzielczości, są bowiem z natury interaktywne i konsola musi mieć możliwość wyrenderowania scen i postaci 3D z odpowiednią szybkością. Im mniej wielokątów ma do obrobienia, tym szybciej wyświetla obraz.

W miarę pojawiania się coraz szybszych konsol próg rozdzielczości postaci będzie się zwiększał i niewątpliwie postaci w grach osiągną równy stopień złożoności co ich odpowiedniki w mediach nieinteraktywnych.

Podstawą projektowania gier są wielokąty. Ponieważ konsole renderują wielokąty nie ma sensu modelować obiektów w technice NURBS, bo powierzchnię i tak trzeba będzie przekształcić na wielokąty, a komputerowe pomysły nigdy nie zastąpią oka doświadczonego artysty.

Pracując z wielokątami, zawsze wiemy, ile jest ich w projekcie, więc modele można dopasować złożonością do danej gry. Niektóre systemy na bieżąco wyświetlają liczbę wielokątów w trakcie modelowania, zapewniając w ten sposób stały monitoring złożoności projektu.

Kiedy opracowujemy postacie renderowane, nie mamy ograniczeń co do rozdzielczości, więc mogą one być dowolnie szczegółowe. Tu jednak napotykamy pewne problemy, bowiem - podobnie jak w przypadku konsoli do gier - program 3D wyświetla model za pomocą interaktywnego renderingu. Postać w wysokiej rozdzielczości będzie się wolno animować, więc animatorzy na czas animacji często zastępują ją zbliżonym modelem w niskiej rozdzielczości, a potem renderują wykorzystując właściwy model o wysokiej rozdzielczości. Ponieważ ten proces jest bardziej złożony niż animacja interaktywna, program 3D powinien mieć wbudowaną obsługę takiego rozwiązania.

Aby sterowniki OpenGL mogły wyświetlić modele stworzone za pomocą techniki NURBS, powierzchnie muszą być zamienione na wielokąty. Zmieniając stopień konwersji powierzchni na wielokąty, animator może zmniejszyć liczbę wyświetlanych wielokątów i przyspieszyć animację. Można wręcz określić dwa różne wskaźniki dla renderingu i wyświetlania modelu, aby nie trzeba było ciągle przełączać się ręcznie.

Żeby ocenić przydatność narzędzia do animacji do konkretnego zadania, należy wziąć pod uwagę wiele innych czynników. Wybraliśmy osiem najlepszych pakietów w różnych cenach i poddaliśmy je testom.

Maya

#Związywanie skóry w Maya#
Cena: Wersja Unlimited 13,6 tys. funtów plus VAT

Producent: Alias|Wavefront (www.aw.sgi.com)

Kontakt: Techex, 01628 777 800

Prawdopodobnie najlepszy wszechstronny system do animacji - nie tylko postaci, ale dowolnych obiektów. Jednak od samego początku opracowano go z myślą o elastycznej animacji postaci. Program jest wydajny nie tylko przy animacji, ale również przy modelowaniu i renderowaniu. Dostępny jest na platformach SGI i Windows NT, ale w tym roku powstanie też jego wersja na Mac OS-a X.

Z narzędziami do NURBS w Maya nie może się równać żaden program, a Construction History pozwala wprowadzać poprawki do geometrii już po stworzeniu modelu, a nawet animować konstrukcję w razie potrzeby. Dostępne jest też modelowanie za pomocą wielokątów, ale ma tendencję do zbytniego komplikowania prostych typów geometrycznych. Dla wielu postaci idealnym rozwiązaniem są wydzielone powierzchnie i pod tym względem Maya jest bardzo dobrym narzędziem, choć umożliwia jedynie częściowe i pełne ważenie punktów i krawędzi.

Maya zawiera dobrze opracowany edytor krzywych funkcji, funkcję Expressions i możliwość automatyzacji animacji oraz upraszczania rysów postaci. Tworzenie szkieletów jest intuicyjne, a do rozmaitych zadań mamy do wyboru wiele kreatorów.

Maya umożliwia też nieliniową edycję animacji. To fantastyczne rozwiązanie dla projektantów gier. Pozwala ono grupie roboczej budować biblioteki fragmentów animacji, które można stosować do każdej podobnie skonstruowanej postaci. Maya to doskonały pakiet zarówno do animacji wysokiej rozdzielczości, jak i tej interaktywnej. W wersji Unlimited mamy narzędzia do symulacji futra i odzieży. Maya Builder pozwala tanim kosztem stworzyć grupę roboczą do produkcji gier. Wprawdzie na osłodę dodano nielimitowaną liczbę licencji do renderowania, ale ktoś, kto raz kupi program Maya, wiąże się z nim na całe życie - dzięki rocznym pakietom serwisowym i braku możliwości odsprzedania własnej kopii.

Softimage XSI 1

Cena: XSI 1.5 essentials 5,5 tys. funtów plus VAT, XSI 1.5 advanced 8,2 tys. funtów plus VAT

Producent: Softimage (www.softimage.com)

Kontakt: Softimage, 020 7343 5525

XSI to pakiet animacji trójwymiarowej następnej generacji, ale opóźnienia premiery sprawiły, że dziś nie jest on tak zaawansowany, jak zapowiadano. Mimo to robi wrażenie i zawiera całą gamę rewelacyjnych narzędzi dla osób zajmujących się animacją postaci.

Sercem nowego systemu jest NLA - nieliniowa animacja. Podobnie jak Trax w Maya, Mixer w XSI pozwala tworzyć fragmenty animacji, mieszać różne fragmenty w animacje złożone i przechowywać stworzone wcześniej fragmenty w bibliotekach. Klipy można skalować, zmieniać czas trwania animacji i wprowadzać powtórzenia. Animacja jest procesem odwracalnym - aby zmieniać fragmenty postaci, można tworzyć i dodawać klipy, łączyć je z innymi, ale jeśli nie chcesz, nie ma potrzeby edycji krzywych funkcji.


Zobacz również