Praca z Knoppiksem

Domyślny interfejs użytkownika Knoppiksa to KDE (K Desktop Environment). Jest bardzo zbliżony do interfejsu Windows, dzięki czemu można go szybko opanować.

Domyślny interfejs użytkownika Knoppiksa to KDE (K Desktop Environment). Jest bardzo zbliżony do interfejsu Windows, dzięki czemu można go szybko opanować.

Domyślnym językiem Knoppiksa jest polski i cały interfejs użytkownika KDE został zlokalizowany. Gorzej z programami użytkowymi - nie wszystkie są dostępne w polskiej wersji. KDE składa się z wielu programów i ma wiele funkcji, ale do rozpoczęcia pracy wystarczy poznanie najważniejszych. Są to: pulpit, panel, menu K i menedżer plików Konqueror. Obsługa okien (zamykanie, pomniejszanie i powiększanie) jest taka sama jak w Windows, masz jednak znacznie więcej możliwości zmiany wyglądu interfejsu niż w Windows.

Pulpit

Na pulpicie Knoppiksa znajduje się kilka ikon przypominających windowsowe. Przede wszystkim jest tam ikona Katalog domowy, dająca szybki dostęp do prywatnych plików. Kliknięcie ikony prawym przyciskiem myszy pokazuje czynności, które można wykonać z danym obiektem - np. w wypadku dysków można sprawdzić, jaki jego obszar jest zajęty, lub sformatować dysk. Druga ważna ikona to Śmietnik - kosz działający podobnie jak w Windows. Większość ustawień pulpitu można zmienić, używając Centrum sterowania, które jest w Knoppiksie odpowiednikiem windowsowego (znajdziesz je w menu K). Jest to najważniejsze miejsce dokonywania zmian wyglądu interfejsu, a także różnych ustawień systemowych. Dla zmian wyglądu najważniejsza jest sekcja Wygląd w Centrum sterowania - możesz tam wybrać wygaszacz ekranu, zmienić język i układ klawiatury, kolorystykę, tapetę i wygląd okien, jak również wybrać motyw graficzny, zmienić czcionki systemowe itd.

Panel

Panel to centralny element interfejsu KDE.

Panel to centralny element interfejsu KDE.

W prawym dolnym narożniku panelu KDE znajdziesz zegar i datę. Nieco bardziej w lewo widać listę uruchomionych programów, dalej w lewo - przełącznik wirtualnych pulpitów i samo menu programów (oznaczone stylizowaną literą K). Panel możesz przeciągać do dowolnej krawędzi ekranu oraz dodawać własne ikony szybkiego uruchamiania programów, przeciągając skrót z pulpitu lub korzystając z menu kontekstowego. Bardzo przydatną funkcją KDE są wirtualne pulpity - standardowo cztery - rozszerzające przestrzeń roboczą. Między pulpitami możesz się przełączać, wykorzystując tzw. pager w środkowej części panelu. Dodatkowe ustawienia panelu znajdziesz w K | Centrum sterowania | Wygląd | Panel.

Menu K

Menu K daje dostęp do wszystkich programów zainstalowanych w systemie.

Menu K daje dostęp do wszystkich programów zainstalowanych w systemie.

Wszystkie programy można w KDE uruchamiać z jednego miejsca - menu programów nazywanego K (od KDE).

To najważniejszy element pulpitu KDE i odpowiednik przycisku Start w Windows.

Konqueror - menedżer plików

KDE zawiera menedżera plików o nazwie Konqueror (uruchamiany np. po kliknięciu ikony Katalog domowy), będącego równocześnie bardzo dobrą przeglądarką WWW i klientem FTP. Potrafi też otwierać wszelkiego rodzaju pliki. Działa podobnie jak Eksplorator Windows - tzn. główne okno pokazuje reprezentacje dysków w postaci drzewa. Menedżer plików najłatwiej uruchomić z ikony folderu w panelu KDE.

Zmiana wyglądu KDE

Wygląd KDE można zmienić za pomocą tzw. themes, czyli motywów graficznych wpływających na wygląd interfejsu systemu. Wraz z systemem instalowanych jest kilka wybranych przez ciebie motywów. Gdy chcesz zmienić motyw graficzny w KDE, wybierz menu K | Centrum sterowania | Wygląd | Menedżer tematów. Zaznacz następnie nazwę motywu na liście po lewej stronie i kliknij przycisk Zastosuj. Więcej themes znajdziesz pod adresem http://themes.freshmeat.net oraz http://www.kde-look.org .

Skróty klawiaturowe KDE

  • przełączanie między wirtualnymi pulpitami: [Ctrl Tab] lub [Ctrl Shift Tab],

  • przełączanie między oknami: [Alt Tab] lub [Alt Shift Tab],

  • miniwiersz poleceń: [Alt F2],

  • menu okna: [Alt F3],

  • zamykanie bieżącego okna: [Alt F4],

  • "zabijacz okien" [Ctrl Alt Esc] - po wybraniu tej kombinacji kursor zamieni się w trupią czaszkę i dowolne kliknięte okno zostanie "zabite", co się przydaje w przypadku zawieszenia się programu.


Zobacz również