Prognoza i plan - DecisionTime 1.1

DecisionTime umożliwia wykorzystanie posiadanych danych i znajomości branży do zbudowania bliskiej prognozy wiernie oddającej rzeczywistą sytuację.

DecisionTime umożliwia wykorzystanie posiadanych danych i znajomości branży do zbudowania bliskiej prognozy wiernie oddającej rzeczywistą sytuację.

DecisionTime analizuje dane i wskazuje, które zmienne rzeczywiście wpływają na prognozowaną wielkość. Program automatycznie dobiera najlepszy model prognostyczny z szerokiego zakresu wbudowanych, zaawansowanych technik predykcyjnych. Ponadto daje użytkownikowi do dyspozycji wiele różnych wykresów i statystyk, dzięki którym można sprawdzić jakość modelu i ręcznie dopracować prognozę. Współpracujący z DecisionTime moduł analizy warunkowej WhatIf? 1.0 stosuje przygotowane w DecisionTime modele tak, by szybko dostarczały wiedzy na temat przyszłości. Daje decydentom każdego stopnia możliwość weryfikacji różnych scenariuszy wydarzeń, pozwalając na natychmiastowe sprawdzenie przewidywanych skutków rozważanych decyzji. (st)

Informacje SPSS Polska,

tel. (12) 6369680

www.spss.pl


Zobacz również