SBS pod lupą

Wiadomo, że SBS 2003 to system sieciowy do małych przedsiębiorstw, ale odpowiedź na pytanie, jakie konkretnie korzyści daje firmie, która postanowi zbudować na nim swój system informatyczny, zajmie już trochę więcej miejsca.

Wiadomo, że SBS 2003 to system sieciowy do małych przedsiębiorstw, ale odpowiedź na pytanie, jakie konkretnie korzyści daje firmie, która postanowi zbudować na nim swój system informatyczny, zajmie już trochę więcej miejsca.

Najbardziej zwięźle system SBS 2003 można zdefiniować jako oparty na Windows Server 2003, przeznaczony do małych przedsiębiorstw kompletny system sieciowy ze zintegrowanym serwerem pocztowym Exchange Server 2003, narzędziami do pracy grupowej, serwerem plików, druku, faksów i dostępu do Internetu, wyposażony dodatkowo w specjalne narzędzia ułatwiające zarządzanie, a jednocześnie pakiet aplikacji, którego duża funkcjonalność w połączeniu ze stosunkowo niskim kosztem dostarcza argumentów za stosowaniem systemu SBS nawet w całkiem niedużych firmach.

Microsoft Windows Small Business Server 2003 to atrakcyjna oferta dla większości małych firm chociażby ze względu na korzystny stosunek ceny do możliwości. SBS 2003 nie tylko dostarcza kluczowe elementy najnowszych technologii Microsoftu, ale - co nawet ważniejsze - oferuje taki podzakres ich pełnej funkcjonalności, który pokrywa się z najczęstszymi zastosowaniami systemu sieciowego w małej firmie.

Dwie wersje systemu

Dalsze dopasowanie możliwości pakietu do rzeczywistych potrzeb można uzyskać, wybierając edycję Standard albo Premium. Ta ostatnia zawiera serwer baz danych Microsoft SQL Server 2000 oraz zaawansowany firewall Microsoft ISA Server 2000, podczas gdy wersja Standard wykorzystuje wbudowaną zaporę w postaci usługi Routing and Remote Access Services (RRAS). Do utrzymywania firmowego intranetu, edycja Premium zawiera również FrontPage 2003 z licencją pozwalającą zainstalować program na jednym, wybranym kliencie (nie dotyczy wersji ewaluacyjnej).

Nowoczesne technologie

Rys. 1. Charakterystyczny dla SBS zestaw kreatorów znacznie ułatwiających administrowanie systemem.

Rys. 1. Charakterystyczny dla SBS zestaw kreatorów znacznie ułatwiających administrowanie systemem.

SBS 2003 daje firmom dostęp do najnowszych technologii usprawniających działanie przedsiębiorstwa. Główną rolę odgrywa tu Exchange Server 2003 obsługujący firmową pocztę wewnętrzną i zewnętrzną, który dzięki usprawnionej usłudze Microsoft Connector for POP3 Mailboxes może działać także jako pośrednik kont pocztowych utrzymywanych na publicznych serwerach w Internecie. Pracownicy firmy otrzymują przy tym ujednolicony dostęp do wszystkich rodzajów poczty poprzez nowy Outlook 2003, który podobnie jak IE 6.0 (oraz łaty systemowe), jest automatycznie dostarczany do wszystkich stacji klienckich. Natomiast użytkownicy przebywający dużo poza biurem, zawsze mogą dotrzeć do swoich wiadomości, korzystając z technologii Outlook Web Access, która w SBS 2003 została gruntownie przekonstruowana i obecnie umożliwia dostęp do poczty praktycznie z dowolnego miejsca, znajdującego się w zasięgu HTTP. Dotyczy to także urządzeń przenośnych - w szczególności komputerów PocketPC, które komunikują się z serwerem Exchange poprzez Outlook Mobile Access. Pracownikom zdalnym SBS 2003 oferuje także dostęp przez VPN lub usługi terminalowe.

Uproszczona instalacja

Rys. 2. Bezpieczne logowanie do serwera Exchange za pomocą połączenia szyfrowanego.

Rys. 2. Bezpieczne logowanie do serwera Exchange za pomocą połączenia szyfrowanego.

Instalacja jest prawie całkowicie zautomatyzowana, a liczbę okien dialogowych ograniczono do absolutnego minimum. Na pierwszym etapie instalowany jest sam system operacyjny, co trwa około 40 minut. W tym czasie użytkownik musi jedynie wybrać rozmiar partycji systemowej, podać nazwę komputera i hasło administratora. Drugi etap (około 30 minut) to wstępna konfiguracja systemu, która również nie wymaga od nas dużej aktywności - trzeba podać nazwę domeny oraz domyślne dane kontaktowe dla nowo tworzonych użytkowników.

Jeśli serwer będzie pełnił funkcję zapory i ma dwie karty sieciowe, dodatkowo trzeba wskazać połączenie wykorzystywane w komunikacji z siecią lokalną. Aby serwer pełnił tylko funkcję routera i mógł udostępniać połączenie internetowe, wystarczy jedna karta sieciowa. Ostatni, najdłuższy etap (około 90 minut) to instalacja i konfiguracja komponentów usługowych serwera, takich jak Exchange, SQL Server Desktop Engine, SharePoint Services oraz narzędzia administracyjne. Również i tu interakcja z użytkownikiem jest minimalna, a jego jedynym zadaniem jest wybór instalowanych składników i akceptacja domyślnych lokalizacji folderów. Instalacja i konfiguracja SBS 2003 przypomina więc bardziej instalację pakietu Office niż serwera systemu sieciowego.

Wbudowany system pomocy

Rys. 3. Zdalny dostęp do skrzynki rozwiąże problemy z nieplanowanym przedłużeniem urlopu.

Rys. 3. Zdalny dostęp do skrzynki rozwiąże problemy z nieplanowanym przedłużeniem urlopu.

Można śmiało powiedzieć, że SBS 2003 to więcej niż suma jego elementów, ponieważ oprócz wyboru najważniejszych komponentów systemu sieciowego zawiera spoiwo w postaci licznych kreatorów, które automatyzują wykonywanie typowych czynności administracyjnych. Przykładem jest chociażby sam program instalacyjny, który niepostrzeżenie instaluje katalog Active Directory i konfiguruje go do współpracy z serwerem Exchange oraz usługami SharePoint.

Najbardziej charakterystycznym dla SBS 2003 kreatorem jest Lista zadań do wykonania, która pojawia się po zakończeniu instalacji i konfiguracji serwera oraz aplikacji usługowych. Zawiera zadania administracyjne wypisane w prawidłowej kolejności ich wykonywania - np. przed podłączeniem serwera do Internetu zaleca się przeczytanie informacji o konsekwencjach i związanych z tym potencjalnych zagrożeniach. Zresztą nie tylko tutaj, ale prawie na każdym kroku znajdują się odnośniki do dodatkowych informacji, które pozwolą również niewtajemniczonym prawidłowo skonfigurować serwer.

Centralne zarządzanie

Oprócz możliwości administrowania systemami klientów, które wynikają bezpośrednio z zastosowania modelu domenowego i Active Directory, w SBS 2003 dostępna jest też funkcja dostarczania oprogramowania do komputerów użytkowników. Obejmuje ona instalację przeglądarki Internet Explorer 6, klienta pocztowego Outlook 2003, klienta usługi obsługującej faksy, programu ActiveSync do komunikacji z urządzeniami mobilnymi oraz uaktualnień systemu w postaci Service Pack.

Praca grupowa i zdalny dostęp

Rys. 4. Rozbudowany system pomocy jest zintegrowany z kreatorami pakietu i dlatego prawie w każdym momencie dostępna jest pomoc kontekstowa.

Rys. 4. Rozbudowany system pomocy jest zintegrowany z kreatorami pakietu i dlatego prawie w każdym momencie dostępna jest pomoc kontekstowa.

Za współpracę użytkowników i wymianę dokumentów odpowiada Microsoft Windows SharePoint Services - kolejna usługa, która korzysta z najnowszych technologii budowy intranetów oraz przechowywania danych, a konkretnie z serwera WWW Microsoft Internet Information Services 6.0 z obsługą ASP.NET oraz serwera baz danych Microsoft SQL Server 2000 (w wersji Desktop Engine). SharePoint stanowi wygodną - dostępną za pomocą przeglądarki - platformę współdzielenia dokumentów i wymiany informacji. W rzeczywistości jest to firmowa strona intranetowa, która służy jako miejsce wymiany dokumentów i komunikacji zespołów oraz pełni funkcję publicznej tablicy informacyjnej i magazynu danych. Użytkownicy mogą korzystać z globalnych bibliotek i/lub specjalnych list dokumentów związanych tylko z określonym zadaniem, odbierać faksy przekazywane do współdzielonego folderu przez usługę Fax routing i wymieniać informacje organizacyjne. Usługi SharePoint pozwalają też automatycznie informować wszystkich zainteresowanych o zmianie lub pojawieniu się nowych dokumentów i/lub faksów, które obecnie obsługiwane są tak łatwo, jak zwykłe listy elektroniczne.

Zdalny dostęp do sieci firmowej można zrealizować na wiele sposobów w zależności od potrzeb. SBS 2003 oferuje łatwą do uruchomienia usługę serwera dla połączeń VPN oraz zdalnego dostępu poprzez modem. Usługi Remote Web Workplace oraz Connection Manager automatyzują podłączania zdalnego komputera (znajdującego się w dowolnym miejscu w Internecie) do lokalnej sieci - na pulpicie pojawia się dodatkowa ikona, która błyskawicznie nawiązuje połączenie. Z kolei usługa Remote Desktop Web Connection pozwala w oknie przeglądarki (konieczne jest zainstalowanie kontrolki ActiveX) zrealizować podłączenie zdalnego pulpitu nie tylko do serwera SBS, ale i do stacji roboczych. Umożliwia to użytkownikom zdalną pracę na własnych maszynach, a administratorom - zdalne zarządzanie serwerem oraz firmowym intranetem.


Zobacz również